inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένες οι πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ το 2012

Η βιομηχανία γάλακτος ΤΥΡΑΣ, κορμός του ομώνυμου ομίλου που συμπληρώνεται στην Ελλάδα από τις ομοειδείς βιομηχανίες ΟΛΥΜΠΟΣ και ΡΟΔΟΠΗ και αναπτύσσεται παραγωγικά και εμπορικά διεθνώς, έχει πολυετή πείρα στον τομέα και παράγει γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στο 5ο χιλιόμετρο της οδού Τρικάλων - Πύλης στο Νομό Τρικάλων.

Τα προϊόντα της τηρούν τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις ποιότητας που ορίζουν ο ελληνικός Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στην εγχώρια αγορά ο όμιλος συνέχισε και κατά το 2012 να λανσάρει νέους κωδικούς, σε κατηγορίες προϊόντων όπως οι χυμοί, τα γιαούρτια και τα τυριά.

Με σεβασμό προς τον καταναλωτή, επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό. Υλοποιεί εμπορική επέκταση στις ΗΠΑ, διαθέτοντας ελληνικά, αυθεντικά στραγγιστά γιαούρτια.

Το 2012, ο γαλακτοκομικός όμιλος ΤΥΡΑΣ, τρίτος μεγαλύτερος του ελληνικού τομέα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, κατέγραψε αυξημένες πωλήσεις και μειωμένη κερδοφορία.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας ΤΥΡΑΣ, που διευθύνεται από τους ιδρυτές της Δημήτρη Σαράντη (πρόεδρος) και Μιχάλη Σαράντη (διευθύνων σύμβουλος), τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 242,60 εκατ. ευρώ, έναντι 237,77 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (214,30 εκατ. ευρώ το 2010), παρουσιάζοντας έτσι αύξηση κατά 2% σε ποσοστό και κατά 4,83 εκατ. ευρώ σε αξία. Ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν, αντιθέτως στη διεθνή αγορά αυξήθηκαν κατά 50,3% (απέφεραν 102,28 εκατ. ευρώ, προ εκπτώσεων και ενδοομιλικών απαλοιφών).

Καθώς το μεικτό περιθώριο του ομίλου συμπιέστηκε σε 24,4%, από 25,3% το 2011 (29,4% το 2010) και συγχρόνως αυξήθηκαν οι λειτουργικές και οι χρηματοοικονομικές δαπάνες, τα προ φόρων κέρδη του περιορίστηκαν σε 4,21 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 11,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (13,26 εκατ. ευρώ το 2010), μειωμένα κατά 63,4% σε ποσοστό και κατά 7,28 εκατ. ευρώ σε αξία. Μετά την αφαίρεση των φόρων της χρήσης και των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα και στα τέλη του 2012 απασχολούσε σε ενοποιημένη βάση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 988 εργαζομένους (942 έναν χρόνο πριν), ήταν ύψους 3,31 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων κερδών 10,70 εκατ. ευρώ το 2011 (13,26 εκατ. ευρώ το 2010), μειωμένα κατά 69,1% σε ποσοστό και κατά 7,39 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 14,09 εκατ. ευρώ. Επίσης, με χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 9,69 εκατ. ευρώ (+30,9%). Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) ήταν ύψους 26,16 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,8% των εσόδων.

Η 27χρονη μητρική εταιρεία ΤΥΡΑΣ, η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα και παράγει κατά κύριο λόγο τυροκομικά προϊόντα, το 2012 πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας 128,91 εκατ. ευρώ, έναντι 134,09 εκατ. ευρώ το 2011 (120,13 εκατ. ευρώ το 2010), απασχολώντας 280 εργαζομένους (295 εργαζομένους έναν χρόνο πριν). Το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν ζημιά 0,31 εκατ. ευρώ.

Θυγατρικές της στην Ελλάδα είναι η βιομηχανία Όλυμπος, η οποία εδρεύει στη Λάρισα και παράγει κατά κύριο λόγο γάλα, καθώς και η εταιρεία Ροδόπη, η οποία εδρεύει στην Ξάνθη και παράγει κι αυτή, κατά κύριο λόγο, γάλα. Στο εξωτερικό συμμετέχει ή ελέγχει τις εμπορικές εταιρείες Olympus Italia και Olympus Dairy USA στην Ιταλία και στις ΗΠΑ, αντιστοίχως, καθώς και τις βιομηχανικές εταιρείες Tyrbul στη Βουλγαρία και Fabrica de Lapte Brasov στη Ρουμανία, όπου η σχετική επένδυση αποσκοπεί στη δημιουργία του μεγαλύτερου εργοστασίου του ομίλου και στην ανάδειξή του σε ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στεγασμένους χώρους 25.000 τ.μ.

Οι ταμειακές ροές του ομίλου από τις λειτουργικές του δραστηριότητες το 2012 περιορίστηκαν σε 8,68 εκατ. ευρώ (20,86 εκατ. ευρώ το 2011). Οι πάγιες επενδύσεις του, κυρίως στη θυγατρική της Ρουμανίας, ανήλθαν σε 18,09 εκατ. ευρώ (-50,7%), ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις (174,52 εκατ. ευρώ, κατά το ήμισυ μακροπρόθεσμες) αυξήθηκαν κατά 12,7%, καθώς οι απαιτήσεις από την πελατεία του (86,70 εκατ. ευρώ) σημείωσαν αύξηση 25,5%. Στις 31.12.2012 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (129,94 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,3% μικρότερο από με τις κάθε είδους βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του (137,25 εκατ. ευρώ). Την ίδια ημερομηνία τα ταμειακά του διαθέσιμα ήταν 2,96 εκατ. ευρώ (1,69 εκατ. ευρώ το 2011).ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS