inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς η θεσσαλική βιομηχανία Χαλβαδοποιία ΕλλάδοςΓια δεύτερο συνεχόμενο έτος, το 2016, η λαρισαϊκή βιομηχανία Αφοί Παπαγιάννη Χαλβαδοποιία Ελλάδος, η οποία είναι περισσότερο γνωστή με το εμπορικό σήμα «Ολυμπος», σημείωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων, με αποτέλεσμα η αύξησή τους την τελευταία διετία να ανέρχεται σε 67%.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1949 στη Λάρισα ως οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής σουσαμένιου χαλβά. Μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1967. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Μελισσοχώρι Λάρισας, στο ύψος του 6ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας - Βόλου. Οι εγκαταστάσεις της, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 22.000 τ.μ., έχουν εμβαδόν 7.300 τ.μ., με χώρους παραγωγής 3.800 τ.μ. και πέντε κύριες γραμμές παραγωγής για την παρασκευή και συσκευασία χαλβά, ταχινιού, παστελιού, σουσαμιού και μαρμελάδας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Παράγει ποικιλία παραδοσιακών προϊόντων με βάση το σουσάμι. Η προϊοντική γκάμα της περιλαμβάνει χαλβά, ταχίνι, παστέλι και σησαμόσπορο αρτοποιίας, αλλά και μαρμελάδες φρούτων, λουκούμια, μέλι και γλυκόζη. Τα προϊόντα της με τα σήματα «Ολυμπος» και «Αλφα» κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, από μικρά καταστήματα ως τις μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ. Επίσης, διαθέτει προϊόντα για επαγγελματική χρήση και catering.

Οι εξαγωγές της τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν σημαντικά και αντιπροσωπεύουν πλέον 35% και πλέον των συνολικών της πωλήσεων, με τους μεγαλύτερους πελάτες της στη διεθνή αγορά να βρίσκονται στη Βρετανία, τη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Αυστραλία και τον Καναδά. Σεβαστό μέρος της παραγωγής της αφορά προϊόντα με ιδιωτικές ετικέτες αλυσίδων σουπερμάρκετ. Από το 1992 η εταιρεία ανέπτυξε και διαθέτει και πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, όπως ταχίνι, χαλβά και παστέλι.

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 49η οικονομική χρήση της από τη σύστασή της ως Α.Ε., κατέγραψε πωλήσεις 18,50 εκατ. ευρώ (+14,8% ή +2,385 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015), μεικτά κέρδη 5,75 εκατ. ευρώ (+40,4%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,42 εκατ. ευρώ (+142,1%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,10 εκατ. ευρώ (+180,7%).

Η εκτόξευση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας κατά 5,7 εκατοστιαίες μονάδες στο 31,1% (από 25,4% το 2015) συνοδεύτηκε από μειωμένες κατά 0,13 εκατ. ευρώ απομειώσεις ενεργητικού (0,50 εκατ. ευρώ έναντι 0,63 εκατ. ευρώ), αυξημένα λοιπά έσοδα/κέρδη (+0,04 εκατ. ευρώ) και μειωμένα κατά 0,19 λοιπά έξοδα/ζημιές (0,055 εκατ. ευρώ έναντι 0,24 εκατ. ευρώ). Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με τη μείωση των δαπανών διάθεσης (1,45 εκατ. ευρώ) κατά 11,3%, εξουδετέρωσαν την αύξηση των δαπανών διοικητικής λειτουργίας (0,70 εκατ. ευρώ) κατά 44%, οδηγώντας στην καταγραφή θεαματικά αυξημένων κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,325 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,46 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ το 2015).

Η συνολική επιβάρυνση με προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, κατά βάση ενδεχομένως από την πτωχευμένη αλυσίδα «Μαρινόπουλος», ήταν ύψους 0,57 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν σε 2,63 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,50 εκατ. ευρώ το 2015, ίσα προς το 14,2% των πωλήσεων (3,1% το 2015). Επίσης, τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία ανήλθαν σε 1,345 εκατ. ευρώ, έναντι 0,18 εκατ. ευρώ το 2015, ίσα προς το 7,3% των πωλήσεων (1,1% το 2015).

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 20,2%, ενώ τα κέρδη της προ φόρων αντίστοιχη απόδοση 39,5%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 18,4%, από 8,1% το 2015. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 2,96 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,30 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,25 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 39,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 18,55 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2016 η βιομηχανία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις κατά 85,3% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 6,61 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 18,7% (-1,52 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (11,32 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (10,16 εκατ. ευρώ) κατά 1,16 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,07 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), σε ποσοστό 90% κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού. Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις και υποθήκες 3,20 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 είχαν μειωθεί σε 7,18 εκατ. ευρώ, έναντι 7,28 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Οι πάγιες επενδύσεις της το 2016 απορρόφησαν δαπάνη 0,22 εκατ. ευρώ, έναντι 0,81 εκατ. ευρώ το 2015.

Η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ - ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστ. Β. Παπαγιάννη και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Γ. Παπαγιάννη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 105 εργαζομένους, έναντι 95 το 2015. Για τις αμοιβές, παροχές, εισφορές ή και αποζημιώσεις του προσωπικού της διέθεσε 1,88 εκατ. ευρώ, έναντι 1,67 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,24 (0,08 εκατ. ευρώ το 2015). Από τα κέρδη της χρήσης 2016 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,11 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 32.580 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 25.085 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 12.810 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2017 αναμένει κερδοφόρα αποτελέσματα, καθώς θεωρεί αρκετά ικανοποιητικές τις προοπτικές που δημιούργησε το 2016, επεκτείνοντας τις συνεργασίες της στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου και αυξάνοντας τις εξαγωγές της. Προχωρά στην κατασκευή μονάδας παραγωγής ταχινιού με μέλι, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

www.inr.gr, 10 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS