inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1 εκατ. ευρώ κατέγραψε η εταιρεία εξόρυξης λιγνίτη Μ.Ε.ΤΕ. το 2016Μειωμένα έσοδα, πλην όμως αυξημένα κέρδη, κατέγραψε το 2016 η μακεδονική εταιρεία εκμετάλλευσης ορυχείων και λατομείων και εξόρυξης λιγνίτη και χαλαζία Μ.Ε.ΤΕ.

Η Μεταλλευτική - Εμπορική - Τεχνική (Μ.Ε.ΤΕ.) εδρεύει στη Φλώρινα. Εκμεταλλεύεται λιγνιτωρυχεία που βρίσκονται στο Προσήλιο Σερβίων και στον Πολύρραχο Σερβίων του νομού Κοζάνης, διοχετεύοντας τον λιγνίτη στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, βάσει σχετικών συμβάσεων. Επίσης, διαθέτει εργοτάξιο και αποθήκες εντός των λιγνιτωρυχείων Αχλάδας στον νομό Φλώρινας. Ακόμη, από το 2016 εκμεταλλεύεται λατομείο χαλαζία στη Μελίτη Φλώρινας, με σκοπό τη διάθεση του συγκεκριμένου βιομηχανικού ορυκτού στη διεθνή αγορά. Ιδρύθηκε στη Φλώρινα τον Σεπτέμβριο του 1986. Διατηρεί υποκατάστημα στην Αττική. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Φλώρινας.

Γενικότερα, ασχολείται με την έρευνα, τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την αποχωμάτωση και την εξόρυξη και επεξεργασία λιγνίτη, κυρίως, σε λιγνιτωρυχεία της ίδιας ή τρίτων.

Στο λιγνιτωρυχείο που βρίσκεται στο Προσήλιο Κοζάνης επιχειρεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα όπως αναφέρει, ταυτόχρονη εφαρμογή μεθόδων ανοικτής εκσκαφής και υπόγειας εκμετάλλευσης μεταλλείων, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή απόληψη λιγνίτη.


Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία της Φλώρινας το 2016, ολοκληρώνοντας την 30ή οικονομική χρήση της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 11,95 εκατ. ευρώ (-8,1% ή -1,05 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 4,33 εκατ. ευρώ (+7,1% ή +0,285 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,41 εκατ. ευρώ (+21,9% ή +0,25 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,04 εκατ. ευρώ (+28,7% ή +0,23 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1 εκατ. ευρώ (+29,3% ή +0,23 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 8,4% των πωλήσεων (6% το 2015) και το 9,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (8,1% το 2015).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,99 εκατ. ευρώ (+27,8% ή +0,22 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων (6% το 2015) και το 9,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (8,1% το 2015).

Το 98,8% των εσόδων της επιχείρησης (11,81 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και μόνο το υπόλοιπο 0,2% (0,14 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 5,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 36,2%, από 31,1% το 2015). Η αύξηση των μεικτών κερδών, σε συνδυασμό με την εισροή αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία ποσού 0,11 εκατ. ευρώ, τα αυξημένα λοιπά έσοδα της χρήσης και την ευνοϊκή επίδραση αναβαλλόμενων φόρων, οδήγησαν στην ενίσχυση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,37 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,04 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,375 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 9,8%, έναντι 8,8% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 8,6%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,42 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 10,98 εκατ. ευρώ (9,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 76,4% (75,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,37 εκατ. ευρώ (13,23 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία δεν είχε τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της (3,39 εκατ. ευρώ μόνο) αυξήθηκαν κατά 4,4% (+0,14 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,53 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,39 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (3,135 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 2,28 εκατ. ευρώ (2,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν υποχρέωση προς τους μετόχους της ποσού 1,085 εκατ. ευρώ από μείωση μετοχικού κεφαλαίου, προφανώς προς επιστροφή.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 4,83 εκατ. ευρώ, αντί 4,46 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω επενδύσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 1,09 εκατ. ευρώ, έναντι 0,45 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς επεκτάθηκε στην αγορά χαλαζία.

Οι συνολικές πωλήσεις της μεταλλευτικής και εξορυκτικής βιομηχανίας Μ.Ε.ΤΕ. τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 35,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,2% των πωλήσεων και το 19,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 31,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,3% των πωλήσεων και το 31,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 21,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,7% των πωλήσεων και το 22,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 36,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 21,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 38,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 11,3 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 7,4 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2010.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Γ. Μεσσήνη και αντιπρόεδρο τον Ανδρ. Γ. Μεσσήνη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 75 εργαζόμενους, έναντι επίσης 75 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,65 εκατ. ευρώ, έναντι 2,74 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών το 2016 διέθεσε 0,445 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 18.825 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 13.375 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 13.225 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στους στόχους της για το 2017 και τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η έρευνα για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων χαλαζία στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, αλλά και η έρευνα για τον εντοπισμό κοιτάσματος του βιομηχανικού ορυκτού μαγγανίου στην ίδια περιοχή. Η επιχείρηση αναζητεί νέες αγορές δραστηριοποίησης, προκειμένου να απεξαρτηθεί από τον λιγνίτη.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Μ.Ε.ΤΕ. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ

www.inr.gr, 10 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS