inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένες οι ζημιές της Χαλυβουργίας Ελλάδος το 2012

Με ιστορία και πείρα επτά δεκαετιών στο ενεργητικό της, η Χαλυβουργία Ελλάδος είναι μια από τις παλαιότερες ελληνικές βιομηχανίες, με μονάδες υψηλής τεχνολογίας στον Ασπρόπυργο Αττικής και στον Βόλο.

Οι επενδύσεις της σε τεχνολογικό εξοπλισμό την τριετία 2008-2010 ανήλθαν στο ποσό των 60 εκατ. ευρώ και εξασφαλίζουν την «πράσινη» παραγωγική διαδικασία ανταγωνιστικών προϊόντων.

Η εταιρεία διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Έχει πιστοποιηθεί από έγκριτους διεθνείς φορείς, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για τη συμμόρφωση των προϊόντων της, αλλά και την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία της, με κριτήριο τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τη Χαλυβουργία Ελλάδος δυναμική, καινοτομική και ανταγωνιστική εταιρεία σε επίπεδο ποιότητας προϊόντων στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά.

Με δεδομένη τη δραματική μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, η επιχείρηση τον χρόνο που πέρασε συνέχισε να δίνει έμφαση στην ενίσχυση των εξαγωγών της. Η Χαλυβουργία Ελλάδος εξάγει σε χώρες της Βορείου Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων.

Επίσης, από το 2010 ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά με νέα προϊόντα, όπως είναι οι έτοιμοι κλωβοί ForSteel. Η συνεχής ανάπτυξη και η παραγωγή καινοτομικών προϊόντων αποτελούν στρατηγική επιλογή της Χαλυβουργίας Ελλάδος. Έτσι, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής, εμπλούτισε τη γκάμα των έτοιμων κλωβών ForSteel με δύο νέους τύπους, με στόχο να καλυφθούν όλες οι ανάγκες όπλισης των σύγχρονων τεχνικών και οικοδομικών έργων. Οι νέοι κλωβοί είναι έτοιμα τρισδιάστατα στοιχεία εγκάρσιου οπλισμού και χρησιμοποιούνται σε υποστυλώματα, δοκάρια, τοιχώματα και θεμελιοδοκούς.

Οι προδιαμορφωμένοι κλωβοί υποστυλωμάτων, δοκών και τοιχίων ForSteel παράγονται σύμφωνα με τον κανονισμό τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008) και τον ελληνικό κανονισμό οπλισμένου σκυροδέματος (ΕΚΟΣ). Οι συνδετήρες των έτοιμων κλωβών ForSteel παράγονται από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος ΕΧΘ κατηγορίας Β500C, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου του ΕΛΟΤ 1421-3. Οι κλωβοί ForSteel είναι αποτέλεσμα της σύγχρονης έρευνας, αλλά και της πολυετούς πείρας που συνοδεύει το όνομα της εταιρείας, εξασφαλίζοντας εγγυημένη ασφάλεια και αντοχή των έργων.

Η επιχείρηση δημιουργήθηκε από την ένωση της Χαλυβουργίας Θεσσαλίας και της Ελληνικής Χαλυβουργίας, δύο ιστορικών εταιρειών στον χώρο της βαριάς βιομηχανίας. Το 1938 ιδρύθηκε η Ελληνική Χαλυβουργία, η πρώτη βιομηχανία χάλυβα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, ενώ το 1963 ιδρύθηκε η Χαλυβουργία Θεσσαλίας.

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ διαθέτει ευρύτατο δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Εφαρμόζοντας προηγμένα συστήματα ελέγχου και κάνοντας χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, φροντίζει να ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση των περιοχών όπου δραστηριοποιείται και διασφαλίζει τη μέγιστη προστασία του προσωπικού που απασχολείται στα εργοστάσια.

Τα προϊόντα της εταιρείας έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής. Με τα σίδερα της Ελληνικής Χαλυβουργίας κατασκευάστηκε το ιστορικό οχυρό Ρούπελ στη Μακεδονία και με σίδερα της Χαλυβουργίας Θεσσαλίας κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο μέρος της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Σημαντική ήταν η συμβολή της επιχείρησης στα μεγάλα έργα εκσυγχρονισμού και τη δημιουργία νέων κατασκευαστικών υποδομών, που αναμορφώνουν ριζικά το τοπίο της χώρας και αποτελούν βασική προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης. Σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, η Αττική Οδός, το Αττικό Μετρό, η Εγνατία Οδός, ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αττικής, η υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου και σχεδόν σε όλα τα Ολυμπιακά έργα έχουν χρησιμοποιηθεί χάλυβες της εταιρείας.

Το 2007 η Χ.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της GreenSteel, η οποία είναι κατά βάση εταιρεία ανακύκλωσης και σκοπό της έχει την επεξεργασία και την πλήρη αξιοποίηση όλων των παραπροϊόντων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία των χαλυβουργείων. Τα παραπροϊόντα δεν αποτελούν πλέον απόβλητα, αλλά επανεντάσσονται στον παραγωγικό κύκλο, συνεισφέροντας στην προσπάθεια αειφόρου ανάπτυξης. Η GreenSteel διαθέτει δύο εργοστάσια στον Βόλο και στον Ασπρόπυργο. Οι διαδικασίες επεξεργασίας που εφαρμόζει, οδηγούν στην ολοκληρωτική ανακύκλωση και την πλήρη αξιοποίηση των παραπροϊόντων και αποτελούν βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Το βασικό προϊόν της GreenSteel είναι τα σκληρά αδρανή οδοστρωσίας για αντιολισθητικούς τάπητες και έχει πιστοποίηση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13043.

Η Χαλυβουργία Ελλάδος, δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανική εταιρεία χαλυβουργικών προϊόντων, με μονάδες παραγωγής στους νομούς Μαγνησίας και Αττικής, κατέγραψε το 2012 ζημιές της τάξεως των 37,9 εκατ. ευρώ, μικρότερες από εκείνες του 2011 κατά 11 εκατ. ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο μειώθηκαν σε 208,36 εκατ. ευρώ, από 301,43 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 30,9% σε ποσοστό και κατά 93,07 εκατ. ευρώ σε αξία, προφανώς λόγω της καθίζησης της εγχώριας ζήτησης.

Συγχρόνως, κατεγράφησαν:

  • Μεικτά κέρδη 4,28 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 11,03 εκατ. ευρώ το 2011 (-6,75 εκατ. ευρώ).

  • Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,93 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 31,39 εκατ. ευρώ το 2011 (+21,46 εκατ. ευρώ).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 18,90 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 31,39 εκατ. ευρώ το 2011 (+12,49 εκατ. ευρώ).

  • Ζημιές προ φόρων 39,32 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 49,71 εκατ. ευρώ το 2011 (+10,39 εκατ. ευρώ).

  • Καθαρές ζημιές μετά τον συνυπολογισμό των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας 37,93 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 48,88 εκατ. ευρώ τo 2011 (+10,95 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Χαλυβουργίας Ελλάδος στις 31.12.2012 ήταν 41,33 εκατ. ευρώ, επί συνόλου απασχολουμένων κεφαλαίων 436,15 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία η επιχείρηση απασχολούσε 638 εργαζομένους, έναντι 733 στις 31.12.2011 (-13%).

Στο απόγειο της ισχύος της, το έτος 2008, η εταιρεία είχε καταγράψει πωλήσεις 478,33 εκατ. ευρώ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS