inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση του όγκου πωλήσεων το 2017 «βλέπουν» οι Κυλινδρόμυλοι ΚρήτηςΜε ελαφρώς αυξημένο όγκο πωλήσεων και κύκλο εργασιών αναμένει ότι θα «κλείσει» την οικονομική χρήση 2017 η αλευροβιομηχανία Κυλινδρόμυλοι Κρήτης.

Η επιχείρηση δίνει έμφαση στην επίτευξη εκ νέου θετικών αποτελεσμάτων προ φόρων, καθώς συνεχίζεται, όπως αναφέρει, η μείωση της καταναλωτικής ζήτησης. Για να πετύχει τον στόχο της επιδιώκει τη διεύρυνση του μεριδίου που κατέχει στην αγορά, με νέους πελάτες πέραν της Κρήτης, επαναπροσεγγίζοντας παλαιό πελατολόγιό της. Επίσης, αν και ήδη παράγει 300 περίπου διαφορετικά προϊόντα αλευροποιίας, προωθεί την παραγωγή και νέων προϊόντων.

Στις προτεραιότητές της βρίσκονται, εξάλλου, λόγω πιέσεων ρευστότητας, η μείωση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεών της, σε συνδυασμό με τη μείωση των παλαιών υπολοίπων.

Η βιομηχανία Κυλινδρόμυλοι Κρήτης ιδρύθηκε με την τρέχουσα νομική μορφή της το 1951. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1928. Οι εγκαταστάσεις της στο λιμάνι της Σούδας στον νομό Χανίων καταστράφηκαν ολοσχερώς από βομβαρδισμούς κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύγχρονη μονάδα κατασκευάστηκε στη θέση αυτή το 1953. Η εταιρεία εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Σούδα Χανίων. Από το 1975 διαθέτει εκεί και εργοστάσιο ζωοτροφών. Το 1998 δημιούργησε στους Μαλάδες Ηρακλείου Κρήτης τη θυγατρική γαλακτοβιομηχανία Κριαράς, η οποία σε πρώτη φάση παρήγαγε κρητική γραβιέρα και άλλα τυροκομικά προϊόντα και στην πορεία διεύρυνε τη γκάμα των προϊόντων της, με γάλα και γιαούρτια, με το σήμα «Βέρο Κρητικό». Επίσης, επεκτάθηκε στην παραγωγή βιομάζας ελιάς, καθώς και στη διάθεση δημητριακών και τροφών κατοικίδιων ζώων. Διαθέτει υποκαταστήματα στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στο Λασίθι, στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Ρόδο. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Μύλοι Κρήτης». Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Χανίων και Ηρακλείου Κρήτης.

Πραγματοποιεί εξαγωγές, κυρίως στις χώρες Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία και Κύπρος.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στη Σούδα έχουν ημερήσια δυναμικότητα άλεσης 450 τόνων σίτου ή άλλων δημητριακών και παραγωγής 500 τόνων ζωοτροφών. Συνολικά, παράγει άλευρα επαγγελματικής και οικιακής χρήσης από σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη και καλαμπόκι, σιμιγδάλια, υποπροϊόντα αλευροποιίας, ζωοτροφές για όλα τα είδη των παραγωγικών ζώων, καθώς και βιοκαύσιμα, χρησιμοποιώντας 14 κτίρια με βιομηχανοστάσια και αποθήκες συνολικού εμβαδού 16.400 τ.μ. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Μύλοι Κρήτης», «Πλάθω Υγεία», «Στάχυ».

Τα έσοδα της εταιρείας το 2016, έτος κατά το οποίο συμπλήρωσε την 64η οικονομική χρήση με την τρέχουσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 35,60 εκατ. ευρώ, από 34,54 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1% σε ποσοστό και 1,06 εκατ. ευρώ σε αξία. Ωστόσο, ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 8,4%. Λόγω της πτώσης των τιμών των σιτηρών, οι τιμές πώλησης των προϊόντων συμπιέστηκαν.

Το 68,7% των εσόδων της επιχείρησης (24,45 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 5,3% (1,88 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και το υπόλοιπο 26% (9,27 εκατ. ευρώ) από διάθεση λοιπών αποθεμάτων, παροχή υπηρεσιών και παρεπόμενες ασχολίες. Οι εξαγωγές ήταν ύψους 1,03 εκατ. ευρώ και απέφεραν το 2,9% των συνολικών εσόδων. Η αύξηση προέκυψε από διεύρυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι τα βιομηχανικά έσοδα έμειναν αμετάβλητα.

Τα μεικτά κέρδη της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 6,1% (+0,42 εκατ. ευρώ) στα 7,24 εκατ. ευρώ, από 6,83 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους ενισχύθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (στο 20,3%, από 19,8% το 2015).

Η αύξηση των μεικτών κερδών συνοδεύτηκε από αύξηση των δαπανών διάθεσης (3,76 εκατ. ευρώ) κατά 0,5% και διοικητικής λειτουργίας (1,32 εκατ. ευρώ) κατά 10,1%, αλλά και από απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,34 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αύξηση των λοιπών εσόδων-κερδών κατά 0,05 εκατ. ευρώ και μείωση των λοιπών εξόδων-ζημιών κατά 0,10 εκατ. ευρώ. Κατόπιν αυτών η εταιρεία σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 2,34 εκατ. ευρώ (2,30 εκατ. ευρώ το 2015), αυξημένα κατά 0,04 εκατ. ευρώ ή 1,6% και ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων (6,7% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,48 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ το 2015) και υψηλούς, ίσους προς το 5,2% των πωλήσεων χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 1,845 εκατ. ευρώ (1,835 εκατ. ευρώ το 2015).

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από πιστωτικούς τόκους 0,11 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2015).

Για τους λόγους αυτούς η βιομηχανία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,09 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 0,03 εκατ. ευρώ ή 33%. Το τελικό αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν οριακά αρνητικό (4.000 ευρώ) έναντι ζημιών 54.000 ευρώ το 2015. (+50.000 ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 0,605 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σταθερή στο 3,1%, ενώ και το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης παρέμεινε στα επίπεδα του 2015, λόγω μείωσης των παγίων και αντίστοιχης αύξησης των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 8,43 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 33,50 εκατ. ευρώ (33,53 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 44,7% (44,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 74,87 εκατ. ευρώ (74,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν κατά 90,1% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 31,61 εκατ. ευρώ, έναντι 30,10 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 5% (+1,51 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 41,37 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 0,1% (+0,06 εκατ. ευρώ). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθηκών υπέρ της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank συνολικού ποσού 27,50 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων και 4,61 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανείων. Για τον ίδιο λόγο είχαν εκχωρηθεί επιταγές πελατείας 5,01 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (38,69 εκατ. ευρώ) ήταν μόνο κατά 0,62 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (38,075 εκατ. ευρώ), ενώ συμπεριελάμβανε επιταγές και γραμμάτια σε καθυστέρηση ποσού εκατ ευρώ 6,12 εκατ. ευρώ και από μακρού χρόνου ακίνητες απαιτήσεις από τη συγγενική εταιρεία Κριαράς, ύψους 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση θα έπρεπε να ήταν κατά 7,50 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ήταν 0,12 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 13,95 εκατ. ευρώ, αντί 14,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτίμηση με εκτίμηση των ακινήτων της στην εύλογη αξία τους προέκυπτε υπεραξία 29,84 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,19 εκατ. ευρώ, έναντι 0,46 εκατ. ευρώ το 2015. Οι συμμετοχές σε τέσσερις άλλες επιχειρήσεις και σε συνεταιριστικές τράπεζες είχαν αποτιμηθεί στην αξία των 21,82 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η αξία τους είναι υποπολλαπλάσια. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,04 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις μεγαλύτερου ύψους που έχει λάβει στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της αλευροβιομηχανίας ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 531,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 41,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,8% των πωλήσεων και το 4,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,7% των πωλήσεων και το 0,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως του 0,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,1% των πωλήσεων και το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 14,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 55 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 55,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Tα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 0,35 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2010. Tις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 0,5 εκατ. περίπου ευρώ, σημείωσε το 2005.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2008.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ιω. Ι. Βαρδινογιάννη, αντιπρόεδρο τον Λυκ. Μ. Μανουσάκη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλ. Κ. Μαρκαντωνάκη, που εκπροσωπούν οικογένειες των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 133 εργαζόμενους, έναντι 152 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,16 εκατ. ευρώ, έναντι 4,09 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,20 εκατ. ευρώ, έναντι 0,28 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 17.595 ευρώ ανά εργαζόμενο, έναντι 15.150 ευρώ το 2015.

Σε δυο διαδοχικές γενικές συνελεύσεις των μετόχων της στα μέσα του 2017 συζήτησε την τροποποίηση των όρων ομολογιακού δανείου που έχει συνάψει με την Εθνική Τράπεζα, καθώς και τη λήψη πρόσφορων μέτρων για την αποφυγή συνεπειών του άρθρου 47 του ν. 2190/1920.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

www.inr.gr, 16 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS