inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επένδυση αύξησης δυναμικότητας κατά 20% ολοκλήρωσε η χαρτονοποιία ΜΕΛΕπένδυση εκσυγχρονισμού της γραμμής χαρτονοποίησης, με την οποία αύξησε κατά 20% την παραγωγική της δυναμικότητα, ολοκλήρωσε τον περασμένο Ιούλιο η υπερπενηντάχρονη χαρτοβιομηχανία ΜΕΛ.

Η ΜΕΛ είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής χαρτονιού από ανακυκλωμένο χαρτί και μοναδική βιομηχανία της χώρας που ελέγχεται από τουρκικά κεφάλαια.

Υλοποίησε τη συγκεκριμένη επένδυση στο πλαίσιο πενταετούς, επιχορηγούμενου επενδυτικού προγράμματος της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2012-2017 και αφορούσε, επιπροσθέτως, κυρίως την κατασκευή μονάδας βιολογικής επεξεργασίας υδάτων, την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ατμού με χρήση βιομάζας και την προμήθεια νέας γραμμής συσκευασίας. Η επένδυση στη γραμμή χαρτονοποίησης αναμένεται να προσθέσει περί τα 15 εκατ. ευρώ στον ετήσιο κύκλο εργασιών της.

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 51η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η ΜΕΛ κατέγραψε για τρίτο συνεχόμενο έτος κάμψη των πωλήσεων, εν μέρει λόγω των δυσχερειών που προκάλεσε η υλοποίηση της νέας επένδυσης στην ομαλή ροή της παραγωγικής διαδικασίας.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στην Πάτρα τον Ιούλιο του 1964 και από το 1967 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 2012 απορρόφησε συγγενική εταιρεία συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού. Εδρεύει στην περιοχή Γέφυρα Αγίου Αθανασίου του νομού Θεσσαλονίκης, σε ιδιωτικό βιομηχανικό πάρκο στο ύψος του 22ου χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Εδεσσας. Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν επιφάνειας 30.000 τ.μ. σε ιδιόκτητη έκταση 230.000 τ.μ.

Παράγει χαρτόνια Diplex R, Triplex BR, Triplex R Kraft και άλλα προϊόντα χάρτου από ανακυκλωμένο χαρτί. Εξάγει το ήμισυ και πλέον της παραγωγής της, κυρίως σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας. Μετά την πρόσφατη επένδυση μπορεί να παράγει ετησίως περισσότερους από 120.000 τόνους επιχρισμένου χαρτονιού εκτυπώσεων για προϊόντα συσκευασίας και βιομηχανικές χρήσεις. Διαθέτει υποκατάστημα στην Αττική. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Από τον Μάρτιο του 2012 ανήκει στον τουρκικών κεφαλαίων επιχειρηματικό όμιλο PAK Group, ο οποίος μετά την εξαγορά της ΜΕΛ εξελίχθηκε στον τέταρτο μεγαλύτερο κατασκευαστή χαρτονιού στην Ευρώπη, με συνολική ετήσια παραγωγή 280.000 τόνων. Περιήλθε σε αυτόν από Ελληνες επιχειρηματίες που είχαν αγοράσει τη ΜΕΛ το 1998 από τον υπό κρατικό έλεγχο Οργανισμό των «προβληματικών» εταιρειών, στον οποίο είχε ενταχθεί το 1984. Ο τουρκικός όμιλος PAK Group έχει μεταφέρει στην Ολλανδία την έδρα του και δραστηριοποιείται στην παραγωγή τροφίμων, χαρτονιού και εύκαμπτων συσκευασιών, καθώς και στην αγορά του real estate, πραγματοποιώντας ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 500 εκατ. δολαρίων.

Οι πωλήσεις της ΜΕΛ, οι οποίες ήταν ύψους 51,71 εκατ. ευρώ το 2015, περιορίστηκαν το 2016 σε 49,30 εκατ. ευρώ (-4,7% ή -2,41 εκατ. ευρώ). Η κάμψη των πωλήσεων συνοδεύτηκε από μείωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (στο 17,3% από 17,8% το 2015), γεγονός που οδήγησε σε συμπίεση των μεικτών κερδών (8,51 εκατ. ευρώ) κατά 7,4% (-0,68 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 4,71 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,01 εκατ. ευρώ το 2015, αποδυναμωμένα κατά 0,295 εκατ. ευρώ (-5,9%). Αντιθέτως, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν ύψους 3,05 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,965 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 0,08 εκατ. ευρώ (+2,8%), λόγω μειωμένων αποσβέσεων.

Tα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,66 εκατ. ευρώ (2,04 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,85 εκατ. ευρώ (2,73 εκατ. ευρώ το 2015).

Η βιομηχανία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,52 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι κερδών προ φόρων 0,25 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 0,26 εκατ. ευρώ (+103,9%). Ωστόσο, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης 2016 ήταν κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,92 εκατ. ευρώ το 2015 (-98,6% ή -0,91 εκατ. ευρώ), για τον λόγο ότι η χρήση 2015 είχε ευνοηθεί από αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα.

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 2,18 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 5,4%, από 5,9% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 2,9%, κυρίως λόγω των νέων επενδύσεων.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 5,11 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 18,47 εκατ. ευρώ (18,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 21,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της (21,7% έναν χρόνο πριν), ύψους 87,69 εκατ. ευρώ (85,22 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Οι συνολικές υποχρεώσεις της, ύψους 69,22 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 3,8% (+2,51 εκατ. ευρώ), ενώ οι δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις ήταν ύψους 48,07 εκατ. ευρώ, κατά 57% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 5,7% (+2,58 εκατ. ευρώ). Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (33,31 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 3,68 εκατ. ευρώ της αξίας των βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2017 υποχρεώσεών της (36,99 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι ο τουρκικός όμιλος συναίνεσε σε μετατροπή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του στην επιχείρηση σε μακροπρόθεσμο. Τον Φεβρουάριο του 2016 η ΜΕΛ εξέδωσε ομολογιακό δάνειο 20 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε από πέντε αλλοδαπές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής ολλανδικής εταιρείας Pak Group, που συμμετείχε με 10 εκατ. ευρώ. Στις 31.12.2016 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά της ανέρχονταν σε 1,17 εκατ. ευρώ (2,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίστατο υποθήκη ποσού 12 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Για τον ίδιο λόγο ήταν ενεχυριασμένες επιταγές εισπρακτέες ποσού 3,70 εκατ. ευρώ. Στους δανειστές της συμπεριλαμβάνονταν και οι εταιρείες εξωτερικού Pak Holdings και Asil Gida Kimya Sanay VeTicaret.

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2016 ήταν 46,485 εκατ. ευρώ, έναντι 45,40 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση παγίων στοιχείων 3,27 εκατ. ευρώ, έναντι 3,49 εκατ. ευρώ το 2015, στο πλαίσιο του πενταετούς επενδυτικού της προγράμματος, που ολοκληρώνεται εφέτος.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Suleyman H. Kaya και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευθύμιο Κ. Ναλμπάνη. Στις 31.12.12016 απασχολούσε 190 εργαζόμενους, έναντι επίσης 190 στις 31.12. 2015. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις, το 2015 είχε διαθέσει 7,77 εκατ. ευρώ, έναντι 8,16 εκατ. ευρώ το 2014. Tα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 24.795 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της χαρτονοποιίας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 573,25 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 45,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8% των πωλήσεων και το 5,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 22,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,9% των πωλήσεων και το 9,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, λόγω υψηλών ζημιών τα έτη 2011-2014. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως των 20,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,6% των πωλήσεων και το 9,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 8,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 38,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 53 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Tα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 1,1 εκατ. περίπου ευρώ, σημείωσε το 2005. Tις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 9,9 εκατ. περίπου ευρώ, παρουσίασε το 2011.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2006.

Τον Μάιο του 2017 τροποποίησε το καταστατικό της και μετατράπηκε σε μονομετοχική Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο ΜΕΛ-Μ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

www.inr.gr, 18 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS