inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Κέρδη 9,4 εκατ. ευρώ, παρά τη συρρίκνωση των εξαγωγών της, το 2016Σε χαμηλότερα επίπεδα «προσγειώνονται» πλέον, μέχρι νεωτέρας, οι πωλήσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, η οποία το 2016 επανήλθε σε κερδοφόρα αποτελέσματα, μετά τις ζημιές που ενέγραψε το 2015 λόγω του υψηλού προστίμου που της επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την κατηγορία της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Η εταιρεία, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της που δημοσιοποιήθηκαν χθες, παρουσίασε σημαντική πτώση των εξαγωγών της το 2016, χωρίς να προβλέπεται ανάκτηση των απωλειών αυτών στο άμεσο μέλλον, καθώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία της με τον πολυεθνικό όμιλο Heineken gia εξαγωγές στην Ιταλία μέσω της Heineken Italia και στην Κίνα μέσω της Heineken Brewery Guangzhou. Η εν λόγω συμφωνία δεν έχει ακόμη αναπληρωθεί με νέα για εξαγωγές σε άλλες χώρες.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιίας είναι, ως γνωστόν, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1962. Εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής. Ανήκει πλήρως στον ολλανδικό επιχειρηματικό όμιλο Heineken, που δεσπόζει στην ευρωπαϊκή αγορά μπίρας. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας και των Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.

Σε σχέση με το πρόστιμο ύψους 31,45 εκατ. ευρώ που η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο του 2015, η εταιρεία τον Ιούνιο του 2016 πέτυχε, κατόπιν σχετικής αίτησης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης για ποσό 8,39 εκατ. ευρώ μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής της, άνευ όρων, καθώς και για ποσό επίσης 8,39 εκατ. ευρώ υπό τους όρους της κατάθεσης σχετικής εγγυητικής επιστολής στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τήρησης των υποχρεώσεών της για τους εμπορικούς κανόνες λειτουργίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί προσφυγής της. Κατόπιν αυτών, τον Σεπτέμβριο του 2016 κατέβαλε στην Επιτροπή 14,68 εκατ. ευρώ, ενώ κατέθεσε νέα προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, η οποία συζητήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 και αναμένεται η έκδοση απόφασης τις επόμενες ημέρες.

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (ΑΖ) διαθέτει τρία εργοστάσια. Τα δυο από αυτά, στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, παράγουν τις μπίρες «Amstel», «Heineken», «Αλφα», «Fischer» και «BIOΣ 5», ενώ το τρίτο είναι η μονάδα εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού «Ιόλη», στη Λαμία. Εκτός από τις μπίρες που παράγει, εισάγει και εμπορεύεται τις μπίρες «Sol», «Erdinger», «Chimay», «Moretti», «Desperados», «Mc Farnad» και άλλες γνωστές, διεθνώς, μπίρες.

Συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μπίρας, η επιχείρηση κατέγραψε το 2016, πεντηκοστό πρώτο έτος από τότε που άρχισε την παραγωγική λειτουργία της με το πρώτο εργοστάσιό της στην Αθήνα, πωλήσεις ύψους 321,63 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2015 (308,61 εκατ. ευρώ) κατά 4,2% σε ποσοστό ή 13,02 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Ωστόσο, εξαιρουμένου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αυξήθηκε στα μέσα του 2016, οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 6,9% ή 17,16 εκατ. ευρώ σε αξία, καθώς διαμορφώθηκαν σε 230,375 εκατ. ευρώ, έναντι 247,54 εκατ. ευρώ το 2015.

Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων ζύθου της εταιρείας σημείωσε αύξηση 3,7%, κυρίως λόγω αύξησής τους στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Συγχρόνως, το προϊοντικό μείγμα των πωλήσεων συνέχισε να μεταβάλλεται υπέρ των φθηνότερων προϊόντων, με τον όγκο των πωλήσεων του σήματος «Αλφα» να συνεχίζει να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Η μείωση του καθαρού κύκλου εργασιών ήταν αποτέλεσμα συρρίκνωσης των εξαγωγών της επιχείρησης, που είχαν αυξηθεί κατά 138% το 2015. Οι πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες, που αφορούν εξαγωγές, συρρικνώθηκαν το 2016 σε 8,50 εκατ. ευρώ, αντί 22,70 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 62,6% ή 14,20 εκατ. ευρώ. Θετικά επέδρασε, αντιθέτως, η ένταση προβολής των προϊόντων «Αλφα Weiss», «Amstel Radler» και «Strongbow», που είχαν λανσαριστεί το 2015.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2016 σε 29,73 εκατ. ευρώ, από 3,06 εκατ. ευρώ το 2015, όταν τα λειτουργικά αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με το πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σημειώνοντας αύξηση κατά 26,67 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων από την αλυσίδα «Μαρινόπουλος» και λοιπούς πελάτες ύψους 8,60 εκατ. ευρώ (11,70 εκατ. ευρώ το 2015) και δαπάνη 3,23 εκατ. ευρώ για έξοδα παροχών στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία (3,76 εκατ. ευρώ το 2015). Ευνοήθηκαν από μείωση του κόστους υλικών συσκευασίας και των δαπανών μισθοδοσίας, καθώς και από μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 1,40 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυσή τους σε συγκρίσιμη βάση είναι ακόμη μεγαλύτερη, αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της χρήσης 2015 εμπεριείχαν ποσό 9,37 εκατ. ευρώ από επιστροφή καταβληθέντος ΦΠΑ προηγούμενων χρήσεων, κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Στο επίπεδο των αποτελεσμάτων προ φόρων και τόκων (EBIT) τα κέρδη της εταιρείας ήταν ύψους 11,52 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 16,78 εκατ. ευρώ το 2015 (+28,30 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 18,21 εκατ. ευρώ (19,84 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,18 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2015). Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από πιστωτικούς τόκους ύψους 2,05 εκατ. ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ανήλθε σε κέρδη 13,40 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι ζημιών 16,84 εκατ. ευρώ το 2015 (+30,24 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 9,42 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 23,125 εκατ. ευρώ το 2015 (+32,54 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12% και 8,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,2% και τα καθαρά κέρδη το 2,9%. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 31,60 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 13,1%, αντί 1,3% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 7%, λόγω σημαντικά χαμηλότερου κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2016 ήταν αυξημένα κατά 4,8% (+5,27 εκατ. ευρώ), ανέρχονταν σε 113,97 εκατ. ευρώ (108,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 50,1% (44,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 227,32 εκατ. ευρώ (244,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (100,76 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 26,60 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (74,16 εκατ. ευρώ), ενώ περιελάμβανε δάνειο ύψους 19 εκατ. ευρώ προς τη συνδεδεμένη εταιρεία Heineken International. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, ανέρχονταν σε 113,35 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 16,4% (-22,30 εκατ. ευρώ). Tραπεζικές οφειλές δεν υπήρχαν. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 15,28 εκατ. ευρώ (19,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 125,27 εκατ. ευρώ, αντί 125,37 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, παρά τις αποσβέσεις της χρήσης, λόγω νέων επενδύσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 18,01 εκατ. ευρώ, έναντι 13,45 εκατ. ευρώ το 2015. Οι συμμετοχές της, ύψους 0,41 εκατ. ευρώ, αφορούσαν εταιρείες με τις επωνυμίες Ρ. Αναγνώστης και Ελληνική Εταιρεία Ζυθοποιίας.

Οι συνολικές πωλήσεις της μεγαλύτερης ελληνικής ζυθοποιίας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 4,53 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 991,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,9% των πωλήσεων και το 22,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 674,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,9% των πωλήσεων και το 25,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 440,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων και το 16,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 1,015 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Σημείωσε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 460,8 εκατ. ευρώ, το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 83,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 23,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015, λόγω του προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2008. Στα μέσα του 2017 βρισκόταν σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2009-2010.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μηνά Α. Ζωούλη και αντιπρόεδρους τους Νικ. Α. Ζέρβα και Εμμ. Δ. Πριόνα. Το 2016 διέθεσε για αμοιβές και έξοδα του διευθυντικού, εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού 46,59 εκατ. ευρώ, έναντι 49,93 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς περιέκοψε τη δαπάνη για μισθούς και ημερομίσθια κατά 8,7%. Η σχετική επιβάρυνση για ανώτατα διευθυντικά στελέχη της ήταν ύψους 3,30 εκατ. ευρώ, έναντι 3,50 εκατ. ευρώ το 2015. Στις 31.12.2014 η επιχείρηση απασχολούσε 906 άτομα, αλλά δεν έχει δημοσιοποιήσει έκτοτε τον αριθμό των εργαζομένων της, που έχει μειωθεί.

Δηλώνει ότι η χρήση 2017 θα είναι κερδοφόρος. Η στρατηγική της συνίσταται στην ενδυνάμωση της εικόνας των σημάτων της στην αγορά, στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της με νέα, στον έλεγχο και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της και στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ζύθου, επιδιώκοντας, όπως αναφέρει, εύλογες μερισματικές αποδόσεις. Συνεχίζει να προωθεί εμπορική επέκταση σε αγορές της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και της Αφρικής.

Στη διάρκεια του 2015 είχε αποδώσει στον Ολλανδό ιδιοκτήτη της και θυγατρικές του μέρισμα 22,50 εκατ. ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σε συνδυασμό με αμοιβές χρήσης δικαιωμάτων και τεχνικής υποστήριξης 13,45 εκατ. ευρώ . Το 2016 διέθεσε στις εταιρείες Heineken Brouwerijen, Amstel Brouwerijen, Heinekn International, Heineken Global Procurement Heineken Global Shares Services ποσό 13,05 εκατ. ευρώ για αμοιβές χρήσης δικαιωμάτων και τεχνικής υποστήριξης.

Οι δαπάνες της για έξοδα προβολής και διαφήμισης των προϊόντων της το 2016 ήταν ύψους 41,12 εκατ. ευρώ, έναντι 37,32 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

www.inr.gr, 19 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS