inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

«Αναπότρεπτο» το λουκέτο στη βιομηχανία οικιακών συσκευών BSH - ΠίτσοςΑναπότρεπτο φαίνεται ότι είναι το λουκέτο που σκοπεύει να βάλει ο γερμανικός όμιλος Robert Bosch στο εργοστάσιο της θυγατρικής του BSH Οικιακές Συσκευές στο Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής το 2018, αν και συνεχίζει να εισπράττει από αυτήν ικανοποιητικά μερίσματα.

Η άλλοτε γνωστή ως «Πίτσος» ελληνική βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, που είχε ιδρυθεί το 1865 και περιήλθε στον γερμανικό όμιλο Bosch Siemens Hausgeraete (BSH) πριν από 40 χρόνια, το 2016 διέθεσε μέρισμα ύψους 3,7 εκατ. ευρώ από τα κέρδη που είχε το 2015, ενώ το έτος αυτό είχε διαθέσει μερίσματα συνολικού ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη της χρήσης 2014 και από διανομή αποθεματικών.

Ο γερμανικός όμιλος έθεσε ήδη σε εφαρμογή το σχέδιό του να παύσει την παραγωγή προϊόντων του στην Ελλάδα, αν και μετέθεσε για τα τέλη του 2018 την ολοκλήρωση της μετατροπής της θυγατρικής του σε αμιγώς εμπορική εταιρεία. Οι εργαζόμενοι στη μονάδα του Ρέντη κλήθηκαν να αποδεχθούν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου σταδιακής εφαρμογής. Η επίσημη αιτιολογία είναι ότι ο όμιλος αποσύρει τα μοντέλα ηλεκτρικών κουζινών που κυρίως παράγει κατ' εντολήν του η ελληνική μονάδα και ότι η προσαρμογή του εργοστασίου στις νέες παραγωγικές απαιτήσεις θα απαιτούσε πολυδάπανη επένδυση, αλλά και ισχυρή εγχώρια ζήτηση. Η μονάδα θα διατηρήσει, φαίνεται, μικρού εύρους παραγωγική δραστηριότητα ως τα τέλη του 2018. Λόγω του ισχυρού brand name, οι συσκευές με το σήμα «Πίτσος» θα παράγονται και στο μέλλον, σε άλλη όμως χώρα.

Η BSH Οικιακές Συσκευές περιήλθε κατά 60% στις γερμανικές βιομηχανίες BSH και Siemens το 1977. Ελέγχεται πλήρως, πλέον, από τη γερμανική εταιρεία BSH Finance and Holdings, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται πλέον μόνο από τον όμιλο Robert Bosch. Παράγει, εισάγει και εμπορεύεται ψυγεία, κουζίνες και κάθε άλλου είδους ανάλογες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει τον όγκο των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων της, παύοντας την κατασκευή ψυγείων και συνεχίζοντας την κατασκευή κουζινών και εντοιχιζόμενων φούρνων της τάξεως των 220.000 τεμαχίων ετησίως, εν όψει ανακατατάξεων στην παραγωγική δομή του διεθνούς ομίλου. Για τον λόγο αυτό και εξαιτίας της καθίζησης της εσωτερικής ζήτησης τα έσοδά της έχουν υποχωρήσει δραματικά και περιορίστηκαν το 2015, αν και αυξήθηκαν σε σχέση με το 2014, στο ήμισυ περίπου των εσόδων που είχε καταγράψει το έτος 2006.

Ο γερμανικός όμιλος αποτελεί τον μεγαλύτερο Ευρωπαίο κατασκευαστή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με πωλήσεις 13,1 δισ. ευρώ το 2016. Εδρεύει στο Μόναχο και διαθέτει 41 εργοστάσια σε 13 χώρες στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και την Ασία και συνολικά 70 εταιρείες με 58.300 εργαζόμενους σε 50 χώρες.

Η ελληνική εταιρεία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στο ύψος του 17ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, όπου σε στεγασμένους χώρους ορόφων 11.820 τ.μ., επί οικοπέδου 8.675 τ.μ., στεγάζονται οι εμπορικές και διοικητικές υπηρεσίες της. Η βιομηχανική μονάδα της βρίσκεται στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και καλύπτει 53.340 τ.μ. συνολικής επιφάνειας ορόφων, επί οικοπέδου 51.845 τ.μ., όπου επί πολλά χρόνια παράγονταν κουζίνες, ψυγεία, εντοιχιζόμενοι φούρνοι και καταψύκτες οικιακού τύπου με σήματα του διεθνούς ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του «Pitsos». Yποκαταστήματα της επιχείρησης λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης και τη Λευκωσία, στην Κύπρο.

Τα προϊόντα και τα εμπορεύματά της φέρουν τα σήματα «Pitsos», «Bosch», «Siemens», «Gaggenau» και «Neff». Με ίδια μέσα και συμβεβλημένα συνεργεία η εταιρεία παρέχει δίκτυο service ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε όλη τη χώρα, ενώ στον Ασπρόπυργο Αττικής διαθέτει αποθήκες.

Για το 2016 η επιχείρηση δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα οικονομικά της αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, η BSH Οικιακές Συσκευές το έτος αυτό είχε αυξήσει εκ νέου τις πωλήσεις της, ύστερα από οκτώ διαδοχικά έτη καταγραφής μειωμένων πωλήσεων. Επίσης, παρουσίασε ιδιαιτέρως αυξημένη κερδοφορία, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 53ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της εταιρείας το 2015 είχαν ανέλθει σε 155,40 εκατ. ευρώ, από 143,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% σε ποσοστό και 12 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 35% των εσόδων της (54,34 εκατ. ευρώ) είχε προέλθει από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 63,5% (98,69 εκατ. ευρώ) από τις εμπορικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 1,5% (2,38 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών.

Επίσης, το 70,5% των εσόδων της (109,54 εκατ. ευρώ) είχε προέλθει από πωλήσεις στην ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 29,5% (45,86 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες. Ο όγκος των πωλήσεων μεγάλων συσκευών (MDA) είχε αυξηθεί 8,7% και των μικρών συσκευών (SDA) 5,6%, αλλά τα ηγετικά μερίδια της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, σε αξία, εκτιμάται ότι μειώθηκαν 0,6%. Σε σύγκριση με το 2014, τα βιομηχανικά έσοδα παρουσίασαν μείωση 0,7%. Τα εξαγωγικά μειώθηκαν 4,4%, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις ενισχύθηκαν 14,8%. Το 24,5% των εσόδων (38,16 εκατ. ευρώ) είχε προέλθει εξάλλου από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη και, κυρίως, προς τη μητρική εταιρεία.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 36,20 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 32,66 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 10,8% (+3,54 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα, από το 22,8% στο 23,3%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 59,6% (+2,92 εκατ. ευρώ), καθώς ανήλθαν σε 7,82 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,4% (4,90 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 11,06 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78,4%, καθώς η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με λοιπά έξοδα και ζημιές 0,75 εκατ. ευρώ (0,74 εκατ. ευρώ το 2014) και απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων 2,70 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ το 2014), ενώ ωφελήθηκε από λοιπά έσοδα και κέρδη 0,21 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 1,47 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,74 εκατ. ευρώ (0,175 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 1,06 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 5,76 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 3,68 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 3,68 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 3,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 56,6% και 54,2%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 7,23 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 18,1% και 14,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,7% και τα καθαρά κέρδη το 3,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 9,8%, έναντι 6% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 79,96 εκατ. ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 11,49 εκατ. ευρώ βάσει διατάξεων επενδυτικών νόμων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας οικιακών ηλεκτρικών συσκευών BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 2,58 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 157,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 11,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 131,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 25,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 83,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 16,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 167,9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 317,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 22,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 4,5 εκατ. ευρώ λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων, κατέγραψε τη χρήση 2010. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 308,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 494 εργαζόμενους, έναντι 508 το 2014 και 1.100 περίπου το 2000. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 24,00 εκατ. ευρώ, έναντι 23,08 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,62 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 15.835 ευρώ ή 22.385 ευρώ ανά εργαζόμενο αν εξαιρεθούν τα έκτακτα έσοδα και έξοδα. Τα κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 11.655 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9.595 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Γρατσώνη και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Φενδάκη.

Προέβλεπε για το 2016, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 2%, αλλά μείωση του όγκου παραγωγής, προφανώς λόγω ασθενέστερης ζήτησης από το δίκτυο της μητρικής της. Δήλωνε προσηλωμένη στις προσπάθειές της να υιοθετήσει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, να συμπιέσει το κόστος παραγωγής, να βελτιώσει και να εξελίξει τα προϊόντα της και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στη διεθνή και την ελληνική αγορά.

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), που διαθέτει, συμμετείχε στις διαδικασίες του γερμανικού ομίλου για την ανάπτυξη εξαρτημάτων για τη νέα γενιά εντοιχιζόμενων (EOX3 Range) και ελεύθερων (EFC3 and EFC5 Range) οικιακών συσκευών του. Συγχρόνως, αναζητούσε μεθόδους βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών και ενίσχυσης της παραγωγικότητας στο ελληνικό εργοστάσιο του ομίλου.

Οι επενδύσεις της επιχείρησης το 2015 αφορούσαν κυρίως την παραγωγή νέας σειράς προϊόντων κουζίνας και τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής.

Για αγορά υπηρεσιών η εταιρεία το 2015 είχε καταβάλει στη μητρική της ποσό ύψους 2,28 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά μερίσματα που διέθεσε στη μητρική της εταιρεία τη χρονική περίοδο 2005-2016 ανέρχονται σε 100,85 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΡΘΡΑ: BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

www.inr.gr, 23 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS