inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένα έσοδα και μείωση ζημιών, το 2012, για την επιπλοποιία Βαράγκη

Στην εξασφάλιση έργων επίπλωσης επαγγελματικών και επιχειρηματικών μεγάλων χώρων και ειδικών έργων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ευρύτερα σε χώρες του Περσικού Κόλπου φαίνεται να εναποθέτει τις ελπίδες της για μακροημέρευση η ιστορική εταιρεία κατασκευής και εμπορίας επίπλων Varangis, γνωστή και ως Α.Β.Ε.Π.Ε. Έπιπλα Βαράγκης, «γονατισμένη» από τη δραματική συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς επίπλων και την επιβαρημένη χρηματοοικονομική της διάρθρωση.

Σε ενοποιημένη βάση, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών που έχει δημιουργήσει στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το Κατάρ, η επιχείρηση το 2012 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 5,20 εκατ. ευρώ έναντι 4,43 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένες κατά 17,5%. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε χάρη σε αυξημένα έσοδα, ύψους 2,61 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 50,2% των συνολικών, που απέφερε η επίπλωση κατασκευών σε χώρες του Περσικού Κόλπου.

Αντιθέτως, τα έσοδα από την κατασκευή και εμπορία οικιακών επίπλων στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες υποχώρησαν έναντι του 2011 σε δραματικά επίπεδα και συγκεκριμένα κατά 45,8%, σε μόλις 0,64 εκατ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα πριν από λίγα χρόνια ήταν πολλαπλάσια: 2,36 εκατ. ευρώ το 2009, 3,79 εκατ. ευρώ το 2008, 3,38 εκατ. ευρώ το 2007 και 4,30 εκατ. ευρώ το 2006, ενώ το 2005 ήταν 5,28 εκατ. ευρώ.

Ο ευθέως συνδεδεμένος με την εμπορική «ταυτότητα» της εταιρείας τομέας αυτός των οικιακών επίπλων αντιπροσωπεύει το 70,8% των περιουσιακών στοιχείων της, αλλά εισέφερε μόλις το 12,3% των εσόδων της, προωθώντας τις εντυπωσιακές συλλογές οικιακών επίπλων «Δια Χειρός» και «Schemata», έπιπλα σπιτιού σύγχρονου design μέσω του Zanotta Shop Athens και συλλογή των λευκών ειδών Lexington μέσω των εμπορικών κέντρων Golden Hall και Notos Home στην Αθήνα.

Η έτερη δραστηριότητα, η εμπορία επίπλων γραφείου και συναφών ειδών ή η επίπλωση κατασκευών στην Ελλάδα, απέφερε τα υπόλοιπα 1,95 εκατ. ευρώ των συνολικών πωλήσεων.

Επίσης, η επιχείρηση το 2012 κατέγραψε μεικτά κέρδη 0,82 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 0,13 εκατ. ευρώ το 2011 (+530,8%), ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,97 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,89 εκατ. ευρώ το 2011 (+48,7%), ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,35 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,29 εκατ. ευρώ το 2011 (+41,1%), ζημιές προ φόρων 2,01 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 3,05 εκατ. ευρώ το 2011 (+34,1%) και καθαρές ζημιές, μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, 1,92 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών ζημιών 3,00 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένες κατά 36%. Ως ποσοστό των εσόδων, οι ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων περιορίστηκαν κατά 24,1 εκατοστιαίες μονάδες (-18,6%, από -42,7% το 2011).

Ενώ τα οξύτατα χρηματοοικονομικά της προβλήματα φαίνεται να «εκτονώνονται» με τη δέσμευση της πλειοψηφίας κατόχων ομολογιών να τις μετατρέψουν σε κοινές μετοχές, αλλά και με τη δρομολόγηση τον περασμένο Μάρτιο της έκδοσης νέου, μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου, επιδιώκεται «περαιτέρω αύξηση των εργασιών στον αραβικό κόσμο», ώστε να αντισταθμιστεί η συνεχιζόμενη αρνητική πορεία στην εγχώρια αγορά και ο κύκλος εργασιών να συνεχίσει να ανακάμπτει.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και έχουν υποβληθεί προσφορές «σημαντικού αριθμού ειδικών έργων» σε χώρες του Περσικού Κόλπου, ενδεχόμενη κατακύρωση των οποίων «θα διασφαλίσει τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του ομίλου».

Παρά την αύξηση του δανεισμού της το 2012, η επιχείρηση βελτίωσε τα ταμειακά της διαθέσιμα και θεωρεί ότι έχει εξασφαλισμένους «επαρκείς πόρους για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εγγύς μέλλον», ευλεπιστώντας ότι συν τω χρόνω θα μπορέσει να ενδυναμώσει την καθαρή θέση της, ενδεχομένως με «σύναψη στρατηγικής συμμαχίας» με έτερο επιχειρηματικό φορέα, παρά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης επιπλοτεχνικού εξοπλισμού.

Με τη δραματική μείωση της ζήτησης προϊόντων της στην εγχώρια αγορά συνδέεται, άλλωστε, η ανάλογη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας εργοστάσιο και τις υπηρεσίες της μητρικής εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας σε 29, από 42 έναν χρόνο πριν (-31%). Αντιθέτως, λόγω των νέων δραστηριοτήτων σε αραβικές χώρες οι απασχολούμενοι σε ενοποιημένη βάση αυξήθηκαν σε 57, από 44 έναν χρόνο πριν (+29,5%).

Τα συνολικά έσοδα της μητρικής εταιρείας, αντικείμενο της οποίας είναι η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως επίπλων, επιπλώσεων και ξυλοκατασκευών, το περασμένο έτος ήταν ύψους 2,41 εκατ. ευρώ έναντι 4,20 εκατ. ευρώ το 2011 και 9,02 εκατ. ευρώ το 2010, μειωμένα σε ετήσια βάση κατά 43%. Τα έσοδα αυτά ήταν κατά 80,5% μικρότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2008 (12,38 εκατ. ευρώ).ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS