inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε την κερδοφορία της, το 2016, η βιομηχανία ανακύκλωσης μετάλλων ΑειφόροςΣημαντική αύξηση πωλήσεων, μετά την κάμψη που παρουσίασαν το 2015, αλλά και υψηλότερη κερδοφορία προ φόρων, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία ανακύκλωσης και επεξεργασίας μετάλλων Αειφόρος.

Η επιχείρηση εδρεύει στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Μεσογείων. Εχει τις εγκαταστάσεις της στη Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης και στον Αλμυρό Μαγνησίας, εντός των χαλυβουργείων του ομίλου Viohalco. Είναι θυγατρική της Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2001. Ελέγχει πλήρως την ομοειδή εταιρεία Aeiforos Bulgaria στο Πέρνικ της Βουλγαρίας εντός του χαλυβουργείου Stomana της Viohalco και κατά 70% την εταιρεία Θερμολίθ, η οποία λειτουργεί λατομείο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας ολιβίνη στα Γρεβενά και μονάδα παραγωγής πυρίμαχων υλικών στη Χαλκιδική. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Επεξεργάζεται ευρύ φάσμα παραπροϊόντων χαλυβουργείων και βιομηχανιών κατεργασίας μετάλλων, ανακυκλώνοντας ετησίως ακόμη και περισσότερους από 450.000 τόνους. Οι παραγωγικές της δραστηριότητες συνίστανται στην παραγωγή τεχνητών σκληρών αδρανών οδοποιίας από σκωρία ηλεκτρικών κλιβάνων, την ανάκτηση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων προς αξιοποίηση και την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών για την τσιμεντοβιομηχανία. Από το 2005 λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Το 2012 υλοποίησε μεγάλη, παγκοσμίως καινοτομική επένδυση για την ανακύκλωση υπολειμμάτων shredder (fluff), με σκοπό την ανάκτηση μετάλλων και την παραγωγή δευτερογενών εναλλακτικών πρώτων υλών για βιομηχανικές χρήσεις.

Συγχρόνως, διαχειρίζεται και αξιοποιεί βιομηχανικά στερεά απόβλητα και παραπροϊόντα, ακόμη και όγκου 500.000 τόνων ετησίως, μαζί με τη θυγατρική της στη Βουλγαρία, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016 πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 10,315 εκατ. ευρώ (+35,3% ή +2,69 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 3,21 εκατ. ευρώ (+43,2% ή +0,97 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,895 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,17 εκατ. ευρώ (+61,6% ή +0,72 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,98 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,36 εκατ. ευρώ (+174,1% ή +0,625 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,585 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3.000 ευρώ (+0,58 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,365 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,09 εκατ. ευρώ (+0,46 εκατ. ευρώ).

Το 69% των εσόδων της (7,12 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα και τα εμπορεύματά της και το υπόλοιπο 31% (3,20 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα τα έσοδα παροχής υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 158,1%% (+1,96 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 55,8% (5,76 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούσε σε πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 31,2%, από 29,4% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,91 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,40 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,4% και 4% (0% και -1% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,7% (0% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 3,5% (-1,2% το 2015). Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 1,50 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 83,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 9,8%, έναντι 6,5% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 6,2%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 9,36 εκατ. ευρώ (9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 48,5% (49,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 19,29 εκατ. ευρώ (18,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι δανειακές υποχρεώσεις της ήταν κατά 90,2% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 6,92 εκατ. ευρώ, έναντι 6,55 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 5,6% (+0,37 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ήταν ύψους 9,93 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 8,3% (+0,76 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,56 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,88 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (8,44 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 0,27 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 9,91 εκατ. ευρώ, έναντι 10,48 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση επένδυσε για απόκτηση παγίων στοιχείων 0,40 εκατ. ευρώ, έναντι 1,72 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ανακύκλωσης και επεξεργασίας μετάλλων ΑΕΙΦΟΡΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 88,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22% των πωλήσεων και το 13,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 11,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,7% των πωλήσεων και το 14,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 8,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων και το 11,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 17,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 4,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 10,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Παν. Δ. Σκιαδά και αντιπρόεδρο τον Γ. Χ. Καλφαρέντζο. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 55 εργαζόμενους, έναντι επίσης 55 στις 31.12.2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,78 εκατ. ευρώ, έναντι 1,76 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

www.inr.gr, 23 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS