inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εξαπλώνεται στην αμερικανική αγορά η βιομηχανία συσκευασίας ΧατζόπουλοςΓραφείο στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ «άνοιξε» τον περασμένο μήνα η πρωτοπόρος μακεδονική βιομηχανία εύκαμπτης συσκευασίας και συσκευαστικών υλικών Α. Χατζόπουλος, καθώς επεκτείνεται εμπορικά, για πρώτη φορά, στην αμερικανική αγορά. Η εξαγωγική πολιτική της εταιρείας αποσκοπεί πρωτίστως στη μεγαλύτερη εμπορική διείσδυση στις αναπτυγμένες οικονομικά αγορές.

Στο πλαίσιο της απόφασής της να διεκδικήσει μερίδιο αγοράς και στις ΗΠΑ, τον περασμένο Ιούνιο η επιχείρηση συμμετείχε δυναμικά στην κλαδική έκθεση συσκευασίας East Pack που οργανώθηκε στη Νέα Υόρκη. Σε πρώτη φάση, έχει εστιάσει την προσοχή της στις βορειοανατολικές ακτές των ΗΠΑ.

Η βιομηχανία το 2016, συμπληρώνοντας 85 χρόνια από την ίδρυσή της στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή βιοτεχνίας που παρήγαγε χαρτοσακούλες, απέδειξε για ακόμη μία χρονιά την υψηλή διεθνή ανταγωνιστικότητά της, κατορθώνοντας να διευρύνει τα εξαγωγικά έσοδά της και να αυξήσει τις πωλήσεις της για έβδομο συνεχόμενο έτος, ενισχύοντας, συγχρόνως, την κερδοφορία της. Συνεχίζοντας εξάλλου την έντονη επενδυτική της δραστηριότητα, ολοκλήρωσε επενδύσεις της τάξεως των 12,2 εκατ. ευρώ τη διετία 2015-2016. Η περαιτέρω ισχυροποίησή της συνεχίζεται το 2017, με τις πωλήσεις της το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, όπως ανέφερε εκπρόσωπός της, να συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά.

Η Α. Χατζόπουλος, ηγέτιδα εταιρεία του τομέα των εύκαμπτων υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα, με δυο μονάδες παραγωγής στη Θεσσαλονίκη και πωλήσεις σε 25 άλλες χώρες, αποτελεί μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες στον τομέα της στην Ευρώπη. Από παραγωγός χειροποίητων χάρτινων σακουλών το 1931, έχει εξελιχθεί σε υψηλής τεχνολογίας εταιρεία σχεδιασμού και παραγωγής πολλαπλών λύσεων εύκαμπτης συσκευασίας. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιούνιο του 1975 και εδρεύει στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 41η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 67,35 εκατ. ευρώ, έναντι 64,87 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,8% ή 2,48 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 97,4% των εσόδων της (65,63 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 2,6% (1,72 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 28,9% των εσόδων (19,47 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 63,7% (42,88 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 7,4% (5 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε τρίτες, μη ευρωπαϊκές χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές (47,88 εκατ. ευρώ ή 71,1% των εσόδων) σημείωσαν αύξηση 6,4%.

Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 12,235 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,9% ή 0,685 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 16%, από 14,2% το 2015), γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών κατά 1,54 εκατ. ευρώ (+16,7%) στο επίπεδο των 10,75 εκατ. ευρώ. Η μικρότερη αύξηση των λειτουργικών κερδών οφείλεται κυρίως σε μειωμένα, σε σύγκριση με το 2015, λοιπά έκτακτα έσοδα και κέρδη.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με -υψηλές λόγω και νέων επενδύσεων- αποσβέσεις 7,46 εκατ. ευρώ (7,45 εκατ. ευρώ το 2015) και μειωμένες χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,70 εκατ. ευρώ (2,08 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 3,07 εκατ. ευρώ (2,02 εκατ. ευρώ το 2015) και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 2,01 εκατ. ευρώ (1,23 εκατ. ευρώ το 2015), ενισχυμένα κατά 52,1% (+1,05 εκατ. ευρώ) και 63,1% (+0,78 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 10,53 εκατ. ευρώ (9,47 εκατ. ευρώ το 2015), ενισχυμένα κατά 11,2% (+1,06 εκατ. ευρώ).

Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ήταν θετικές, ύψους 7,80 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,3% και 10% (10,7% και 6,5% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,6% (3,1% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 3% (1,9% το 2015). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 20,7%, αντί 18,7% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 4%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014. Εγινε ανακατάταξη κονδυλίων της χρήσης 2015.

Οι συνολικές υποχρεώσεις και σχετικές προβλέψεις της επιχείρησης, ύψους 38,46 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, παρουσίασαν μείωση 9,25% (-3,92 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι τραπεζικές υποχρεώσεις, ύψους 28,65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,98 εκατ. ευρώ (73,2%) ήταν μακροπρόθεσμες, μειώθηκαν κατά 5% (-1,50 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (19,155 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο κατά 2,66 εκατ. ευρώ από την αξία των βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2017 υποχρεώσεών της (16,50 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Στις 31.12.2016 τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,70 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίστατο υποθήκη ποσού 33,60 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 21,47 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 8,63 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 20,785 εκατ. ευρώ (19,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 35,1% (31,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 59,24 εκατ. ευρώ (61,70 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2016 είχε μειωθεί, λόγω των υψηλών αποσβέσεων, σε 39,97 εκατ. ευρώ, έναντι 41,75 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015. Για αγορές παγίων η βιομηχανία το 2016 διέθεσε 5,63 εκατ. ευρώ, έναντι 6,60 εκατ. ευρώ το 2015, εκ των οποίων 5 εκατ. ευρώ αφορούσαν την προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,14 εκατ. ευρώ που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Λευτέρη Α. Χατζόπουλο και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Αθανάσιο Λ. Χατζόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 305 εργαζόμενους, έναντι 295 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές-παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές 9,28 εκατ. ευρώ, έναντι 8,74 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι 1,15 εκατ. ευρώ το 2015. Ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,55 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές 0,30 εκατ. ευρώ σε διοικητικά στελέχη, από τα κέρδη του 2015. Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016 είναι ύψους 0,85 εκατ. ευρώ και συνδυάζεται με αμοιβές 0,35 εκατ. ευρώ σε διοικητικά στελέχη.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας υλικών συσκευασίας Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 568,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 92,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,2% των πωλήσεων και το 13,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 13,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 8,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετία αυτή ήταν ύψους 69 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 27,9 εκατ. ευρώ. Τα υψηλότερα ετήσια καθαρά κέρδη της είναι αυτά του έτους 2016.

Η Α. Χατζόπουλος εκτυπώνει με τεχνολογία βαθυτυπίας και φλεξογραφίας, πολυστρωματοποιεί (lamination) και μεταποιεί το σύνολο σχεδόν των πλαστικών φιλμ, όπως το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), το πολυπροπυλένιο (PP), το πολυαιθυλένιο (PE), το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), το πολυαμίδιο (PA), καθώς και αλουμινόφυλλο και χαρτί, για την παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Τα προϊόντα της απορροφώνται κυρίως από τις βιομηχανικές αγορές των τροφίμων, των καλλυντικών, των φαρμακευτικών προϊόντων και των ροφημάτων-αναψυκτικών.

Οι καινοτομικές εφαρμογές της εταιρείας περιλαμβάνουν τη δυνατότητα εσωτερικής εκτύπωσης μοναδικών κωδικών σε κάθε διαφορετικό πακέτο για προωθητικές συσκευασίες (x-Code), αλλά και την τεχνολογία X-Laser Cut για το εύκολο άνοιγμα των συσκευασιών. Επίσης, τα προϊόντα της περιλαμβάνουν πλαστικές ετικέτες, sleeves, σακούλες, καπάκια αλουμινίου (alu lids), εκτύπωση διπλής όψης, εφαρμογή cold seal και άλλες εφαρμογές/συσκευασίες.

Η υψηλή παραγωγικότητα συνδυάζεται από την εταιρεία με κορυφαία αξιοπιστία και ποιότητα, καθώς διαρκής στόχος της είναι «η εύκαμπτη συσκευασία στην τελειότητα».

Βασικούς στόχους της αποτελούν η εδραίωση και η διεύρυνση της ισχυρής παρουσίας της στις αγορές του εξωτερικού, καθώς και η διατήρηση του ηγετικού ρόλου της στην ελληνική αγορά της εύκαμπτης συσκευασίας.

Τον Ιούλιο του 2017 η υπερ-85χρονη βιομηχανία κατατάχθηκε στην υψηλότερη κατηγορία «Gold» από την EcoVadis, τη μοναδική πλατφόρμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αξιολογεί την απόδοση των επιχειρήσεων ως προς την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τις εργατικές πρακτικές, τις γενικότερες επιχειρησιακές πρακτικές και τον σεβασμό στην εφοδιαστική αλυσίδα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS