inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία παραμένει η βιομηχανία φρούτων Agrifreda το 2017Αύξηση πωλήσεων για έκτο συνεχόμενο έτος, σε συνδυασμό με υψηλότερη ποσοστιαία ενίσχυση της κερδοφορίας της, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία επεξεργασίας και διάθεσης κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών Agrifreda.

Η επιχείρηση αναμένει περαιτέρω αύξηση πωλήσεων, κερδοφορίας και μεριδίων αγοράς στους τομείς όπου δραστηριοποιείται τόσο κατά το 2017 όσο και κατά τα επόμενα χρόνια. Με νέες επενδύσεις, που υλοποίησε το 2016, επιδιώκει τη διατήρηση και ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της και τη σταδιακή διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων της.

Η Agrifreda επεξεργάζεται, εισάγει και εμπορεύεται συγχρόνως κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά ευρείας ποικιλίας. Συγχρόνως, παράγει γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, χαλβά και ταχίνι, πραλίνα, σιρόπια-γεύσεις παγωτού και πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής, όπως βύσσινο fillling. Επίσης, εμφιαλώνει μεταλλικό και επιτραπέζιο νερό. Περί το 30-40% των προϊόντων της διατίθεται σε αγορές άλλων χωρών, όπως η Αίγυπτος, το Βέλγιο, η Σαουδική Αραβία, οι ΗΠΑ, η Αλβανία, η Κύπρος, η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Πολωνία.


Η γκάμα των μεταποιημένων και συσκευασμένων κατεψυγμένων φρούτων περιλαμβάνει βατόμουρα, βερίκοκα μισά, βύσσινα, δαμάσκηνα μισά, κάστανα, κεράσια, μήλα, ροδάκινα κύβο, σύκα, φραγκοστάφυλλα κόκκινα και μαύρα, φράουλες και βατόμουρα κόκκινα. Επίσης, η γκάμα των κατεψυγμένων λαχανικών περιλαμβάνει αγκινάρες, ανάμεικτα λαχανικά πέντε ειδών, καρότο κύβο και γκοφρέ, κουνουπίδι, κρεμμύδι για στιφάδο, μπάμιες, μπρόκολο, πιπεριές κόκκινες και πράσινες λωρίδα, πράσα, σπανάκι.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2000 με την επωνυμία Ιωάννης Σινιόσογλου. Μετονομάστηκε σε Agrifreda τον Οκτώβριο του 2002. Εδρεύει στην Αψαλο Αριδαίας του νομού Πέλλας, στο ύψος του 19ου χλμ. της οδού Σκύδρας - Αριδαίας, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της, σε οικόπεδο έκτασης 41.175 τ.μ. Είναι η μοναδική βιομηχανία που επεξεργάζεται κάστανα. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Κρύα Βρύση και στη ΒΙ.ΠΕ. Εδεσσας, επίσης στον νομό Πέλλας. Εισάγει μέρος των λαχανικών και άλλων αγροτικών προϊόντων που επεξεργάζεται, από τις χώρες Βουλγαρία, Τουρκία και Ιταλία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πέλλας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Agrifreda», «Agrigel», «Γλυκά Εδέσσης», «Χαλβάς Εδέσσης», «Δροσιά», «Σοδειά» και «Chocofreda».

Ολοκληρώνοντας το 2016 τη 16η οικονομική χρήση της, η AGRIFREDA κατέγραψε:

- Πωλήσεις 25,89 εκατ. ευρώ (+19,1% ή +3,66 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 8,96 εκατ. ευρώ (+24,5% ή +1,765 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,47 εκατ. ευρώ (+25,1% ή +0,90 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,575 εκατ. ευρώ (+34,9% ή +0,925 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 3,51 εκατ. ευρώ (+38,4% ή +0,97 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 2,44 εκατ. ευρώ (+40,1% ή +0,70 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 34,6%, από 32,4% το 2015), κυρίως λόγω μεταβολής του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων υπέρ προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Οι δαπάνες διάθεσης (4,56 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 12%, ενώ οι δαπάνες διοίκησης (0,85 εκατ. ευρώ) σημείωσαν αύξηση 0,7% μόνο.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,90 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ το 20145 και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 0,07 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2015). Επίσης, με διαγραφή εμπορικής απαίτησης ποσού 0,05 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 21,2% (17,5% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 14,7% (12% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,6% (από 11,4%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους έφτασαν το 9,4% (από 7,8%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκε σε 20,4%, από 18,5% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 13,1%. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 4,41 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 4,73 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 17,75 εκατ. ευρώ (15,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 81,1% (79,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 21,90 εκατ. ευρώ (19,36 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (15,30 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 11,32 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (3,98 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ακόμη υψηλότερη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 3,56 εκατ. ευρώ (3,40 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της, αν και αυξήθηκαν κατά 2%, δεν ξεπερνούσαν τα 4,08 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 97,5% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 1,15 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,7% (+0,18 εκατ. ευρώ) και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Στα ακίνητά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 1,10 εκατ. ευρώ, υπέρ της Alpha Bank, για διασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 6,45 εκατ. ευρώ, έναντι 6,68 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για πάγιες επενδύσεις το 2016 η επιχείρηση δαπάνησε 0,91 εκατ. ευρώ, έναντι 1,20 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,10 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας μεταποίησης φρούτων και λαχανικών AGRIFREDA τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 155,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 24,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,7% των πωλήσεων και το 15,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 14,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,5% των πωλήσεων και το 7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 10,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,7% των πωλήσεων και το 9,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετία αυτή ήταν ύψους 24,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 25,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ι. Σινιόσογλου και αντιπρόεδρο την Πολυξένη Α. Βαλταδώρου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 128 εργαζόμενους, έναντι 107 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές 2,49 εκατ. ευρώ, έναντι 2,23 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, διέθεσε 0,08 εκατ. ευρώ για αμοιβές της διοίκησής της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2016 σε 34.930 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 27.420 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 19.040 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Επίσης, το 2016 αγόρασε από συνδεδεμένα μέρη υπηρεσίες αξίας 0,34 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει ότι οι επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει στην πελατεία της αποτελούν βασικό άξονα της στρατηγικής της τα επόμενα χρόνια.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: AGRIFREDA

www.inr.gr, 9 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS