inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επενδύσεις 4,1 εκατ. ευρώ υλοποίησε η οινοποιία Κτήμα Γεροβασιλείου τη διετία 2015-2016Συνεχίζει κι εφέτος την έντονη επενδυτική της δραστηριότητα η μακεδονική οινοποιία Κτήμα Γεροβασιλείου, η οποία αναμένει ότι οι αυξανόμενες εξαγωγές της θα συνεισφέρουν περί το 35% των πωλήσεών της την τρέχουσα χρήση 2017, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τις συνολικές πωλήσεις της που διαφοροποιούνται ανά έτος ανάλογα με την απόδοση του αμπελώνα της.

Η επιχείρηση υλοποίησε επενδύσεις σε πάγια στοιχεία άνω των 4,1 εκατ. ευρώ τη διετία 2015-2016. Οι υψηλές επενδυτικές δαπάνες της αφορούσαν, κυρίως, την ανάπτυξη του αμπελώνα και την προσθήκη των διεθνώς πιο πρωτοποριακών πιεστηρίων σταφυλιών και νέου υπερσύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού στο περιβαλλόμενο από ιδιόκτητο αμπελώνα έκτασης 740 στρεμμάτων οινοποιείο της, καθώς αποτελεί πεποίθησή της η εκτίμηση ότι το ποιοτικό ελληνικό κρασί μπορεί να έχει λαμπρό μέλλον.

Τον περασμένο μήνα, άλλωστε, το οινοποιείο της που βρίσκεται στη θέση Παπαμόλα της Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού της Θεσσαλονίκης κρίθηκε «Οινοποιείο της χρονιάς 2017» από το έγκριτο αμερικανικό κλαδικό περιοδικό «Wine & Spirits», σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ και είχε αντικείμενο τα καλύτερα οινοποιεία της διεθνούς αγοράς κατά το τρέχον έτος. Αντίστοιχη βράβευση, που απονέμεται από το ίδιο περιοδικό σε διάφορα οινοποιεία ανάλογα με τις ποιοτικές επιδόσεις τους, έχει λάβει η εταιρεία τα επτά από τα οκτώ τελευταία χρόνια.

Η επιχείρηση Κτήμα Γεροβασιλείου - Οινοποιία, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, συστάθηκε ως Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 1996, με αντικείμενο την καλλιέργεια αμπελώνων, την έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνικών για την αμπελοκαλλιέργεια και την επεξεργασία, εμφιάλωση, συσκευασία και διάθεση οίνων. Αποτελεί διάδοχο σχήμα εταιρείας με άλλη νομική μορφή που ιδρύθηκε το 1981. Η εταιρεία εκείνη ανέπτυξε αμπελώνα και προχώρησε στην πρώτη οινοποίηση σταφυλιών της το 1986, εγκαθιστώντας στον αμπελώνα οινοποιείο. Το 2000 απορρόφησε συγγενικές εταιρείες και συνέχισε να αναπτύσσεται εξαγωγικά.

Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στις πλαγιές της Επανομής Θεσσαλονίκης, 25 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης, όπου επίσης έχει δημιουργήσει Μουσείο Οίνου. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Κτήμα Γεροβασιλείου». Εξάγει οίνους της σε 31 χώρες και, κυρίως, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία και τη Βραζιλία. Εχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις για την ποιότητα των προϊόντων της. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Στον αμπελώνα της καλλιεργεί τις ελληνικές λευκές ποικιλίες Μαλαγουζιά και Ασύρτικο και τις ερυθρές Λημνιό, Μαυρούδι και Μαυροτράγανο, καθώς και τις γαλλικές λευκές Chardonnay, Sauvignon Blanc και Viognier και τις ερυθρές Syrah και Merlot. Τα κρασιά της φέρουν τα σήματα «Κτήμα Γεροβασιλείου», «Μαλαγουζιά», «Avaton», «Evangelo», «Museum Collection».

Ολοκληρώνοντας τη 18η οικονομική χρήση της με την παρούσα νομική μορφή της, το 2016 η μακεδονική οινοποιία κατέγραψε,:

- Πωλήσεις 5,04 εκατ. ευρώ (+10,3% ή +0,47 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 3,03 εκατ. ευρώ (+28,9% ή +0,68 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,01 εκατ. ευρώ (+9,6% ή +0,18 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,05 εκατ. ευρώ (-12% ή -0,14 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,05 εκατ. ευρώ (-12,2% ή -0,145 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,595 εκατ. ευρώ (-28,1% ή -0,23 εκατ. ευρώ).

Το 99% των εσόδων της (4,99 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 1% (0,05 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Συγχρόνως, το 72% των εσόδων της (3,63 εκατ. ευρώ έναντι 3,43 εκατ. ευρώ το 2015) προήλθε από τις εγχώριες πωλήσεις της και το υπόλοιπο 28% (1,41 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (0,91 εκατ. ευρώ έναντι 0,79 εκατ. ευρώ το 2015) και τρίτες χώρες (0,50 εκατ. ευρώ έναντι 0,35 εκατ. ευρώ το 2015). Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,9%. Οι εγχώριες πωλήσεις και τα εξαγωγικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 5,8% και 23,7%, αντιστοίχως.

Η αποδυνάμωση της κερδοφορίας της προ φόρων και μετά φόρων οφείλεται στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με απομείωση επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 0,27 εκατ. ευρώ προφανώς λόγω της πτώχευσης της γνωστής μεγάλης λιανεμπορικής αλυσίδας, καθώς επίσης σε αυξημένες αποσβέσεις και υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης. Επίσης, η επιχείρηση στη διάρκεια της χρήσης σχημάτισε προβλέψεις 0,43 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως, ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενδυναμώθηκε κατά 8,6 εκατοστιαίες μονάδες και εκτοξεύτηκε στο 60,1%, από 51,5% το 2015.

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,96 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 5.600 ευρώ (6.600 ευρώ το 2015), καθώς η εταιρεία αυτοχρηματοδοτεί τη λειτουργία της και δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Τα κέρδη της οινοποιητικής βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 8,8% (10,4% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 5% (7,2% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 20,8% (από 26,1%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν στο 11,8% (από 18,1%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκε σε 13,8%, αντί 13,6% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 8%. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 2 εκατ. ευρώ, έναντι 1,83 εκατ. ευρώ το 2015 (+9,3%).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,35 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 11,99 εκατ. ευρώ (11,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 82,5% (88,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,53 εκατ. ευρώ (13,46 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,725 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 4,03 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (1,69 εκατ. ευρώ), στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν μερίσματα 0,545 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,23 εκατ. ευρώ (1,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 8,63 εκατ. ευρώ, έναντι 8,10 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, παρά τις υψηλές αποσβέσεις. Για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία η επιχείρηση το 2016 δαπάνησε 1,58 εκατ. ευρώ, έναντι 2,56 εκατ. ευρώ το 2015, συνεχίζοντας τις επενδύσεις της. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,42 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για την υλοποίηση επενδύσεων. Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 0,10 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της οινοποιίας ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 45,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 39,9% των πωλήσεων και το 12,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 8,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,2% των πωλήσεων και το 6,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 5,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,6% των πωλήσεων και το 4,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετία αυτή ήταν ύψους 18,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 2,9 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,05 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει τη χρήση 2008.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευάγγ. Α. Γεροβασιλείου και αντιπρόεδρο τη Σουλτάνα Γεροβασιλείου - Τζιώλα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, που κατέχουν το 86,6% και το 13,4% των μετοχών της, αντιστοίχως. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 51 εργαζόμενους, έναντι 38 το 2015 (28 το 2014). Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι 0,83 εκατ. ευρώ το 2015. Δεν διένειμε μέρισμα στους μετόχους της και επανεπένδυσε το σύνολο των κερδών της.

Οι μέτοχοί της ελέγχουν, επίσης, το ήμισυ των μετοχών της οινοποιητικής βιομηχανίας Τσακτσαρλής - Γεροβασικείου ή Κτήμα Βιβλία Χώρα, η οποία από το 1998 έχει αναπτύξει αμπελώνα 480 στρεμμάτων με οινοποιείο στο Κοκκινοχώρι Καβάλας και με τη σειρά της ελέγχει την οινοποιητική εταιρεία Κτήμα Κόκκαλη στα Σκαφίδια Ηλείας. Επίσης, συμμετέχουν σε μικρή οινοποιητική εταιρεία με την επωνυμία Escapades Winery στην περιοχή Στέλενμπος στη Νότια Αφρική.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

www.inr.gr, 14 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS