inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχυμένη κερδοφορία από θυγατρικές προσδοκούν οι Ελληνικοί ΛευκόλιθοιΠεραιτέρω αύξηση πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία, σε ενοποιημένη βάση, αναμένει για το τρέχον έτος η μεταλλευτική βιομηχανία δίπυρης και καυστικής μαγνησίας Ελληνικοί Λευκόλιθοι, μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα της.

Η επιχείρηση τοποθετείται στρατηγικά στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Ινδίας, της Ρωσίας και της Λατινικής Αμερικής, διευρύνοντας γεωγραφικά την πελατεία της, μετά τις κινήσεις απόκτησης νέων πελατών σε πολλά υποσχόμενες αγορές της υποσαχάριας Αφρικής. Επίσης, αναμένει ισχυρότερη κερδοφορία των θυγατρικών και συγγενικών εταιρειών που διαθέτει στην Ισπανία και την Τουρκία. Ειδικότερα στην Ισπανία η συγγενική εταιρεία Magna Inversiones ολοκληρώνει εντός του 2017 επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ αναμένοντας πολύ σημαντικά οφέλη στο εγγύς μέλλον, ενώ η ελεγχόμενη από αυτήν Magnesitas Navarras, η οποία το 2016 είχε καθαρά κέρδη της τάξεως των 5,60 εκατ. ευρώ, προσδοκά αντίστοιχα κέρδη ύψους 7,1 εκατ. ευρώ το 2017.

Η μεταλλευτική βιομηχανία Ελληνικοί Λευκόλιθοι εδρεύει στην Αθήνα. Παράγει και εμπορεύεται ωμό λευκόλιθο, δίπυρη μαγνησία, καυστική μαγνησία, πυρίμαχες μάζες και αδρανή υλικά. Λειτουργεί μεταλλευτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Γερακινή και τις Καλύβες Πολυγύρου Χαλκιδικής και μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στο Πηλί - Αγία Τρίτη Εύβοιας. Επίσης, λειτουργεί στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης ερευνητικό κέντρο για την έρευνα και ανάπτυξη ορυκτών και μεταλλευμάτων, τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών με εφαρμογή οικολογικών τεχνολογιών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων βασισμένων σε ορυκτά. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1959, αναλαμβάνοντας την εκμετάλλευση των δημόσιων μεταλλείων λευκόλιθου στη Γερακινή Χαλκιδικής, που είχαν παλαιότερα παραχωρηθεί στην αλλοδαπή επιχείρηση Anglo-Greek Mining. Κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών μαγνησίας παγκοσμίως. Ειδικότερα στην αγορά της καυστικής μαγνησίας κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως, όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων και τη γκάμα χρήσεων που εξασφαλίζουν τα προϊόντα της.

Οφείλει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί σε περισσότερες από 25 χώρες. Είναι κορμός ομίλου με συμμετοχές σε εταιρείες στην Τουρκία, την Ισπανία και την Ολλανδία.

Κατέχει συμμετοχές αξίας 3,22 εκατ. ευρώ και 0,03 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, στις τουρκικές εταιρείες Akdeniz Mineral Kaynaklari και MRA Mineral Kaynaklari (για το 89,7% και το 100% των μετοχών τους), 0,82 εκατ. ευρώ στην ολλανδική Van Mannekus & Co. (50% των μετοχών) και 1,10 εκατ. ευρώ στην ισπανική Magna Inversiones (40% των μετοχών), η οποία ελέγχει την επίσης ισπανική εταιρεία Magnesitas Navarras, που αποτελεί διεθνώς έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς και προμηθευτές ειδικών ποιοτήτων πυρίμαχων μαζών για χαλυβουργίες και δραστηριοποιείται, ευρύτερα, στην παραγωγή και πώληση μονολιθικών πυρίμαχων, καυστικής και δίπυρης μαγνησίας, αποκομίζοντας έσοδα 67,07 εκατ. ευρώ το 2016. Οι τουρκικές εταιρείες ασχολούνται με την παραγωγή και πώληση καυστικής μαγνησίας και ωμού λευκόλιθου, ενώ η ολλανδική Van Mannekus & Co. ασχολείται με τη δευτερογενή επεξεργασία και εμπορία μαγνησιακών προϊόντων και άλλων βιομηχανικών ορυκτών, πραγματοποιώντας το 2016 κύκλο εργασιών 17,75 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ. Η τουρκική Akdeniz Mineral Kaynaklari το 2016 είχε κύκλο εργασιών 6,22 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,21 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,22 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ η επίσης τουρκική MRA Mineral Kaynaklari είχε οριακές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, η μητρική ελληνική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ το περασμένο έτος αύξησε τις πωλήσεις της για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 57ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 38,58 εκατ. ευρώ, από 37,135 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9% σε ποσοστό ή 1,45 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 98,1% των εσόδων της (37,85 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 1,9% (0,73 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών και διάθεση εμπορευμάτων και αποθεμάτων. Επίσης, το 91,3% των εσόδων (35,24 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στη διεθνή αγορά και το υπόλοιπο 8,7% (3,34 εκατ. περίπου ευρώ) από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά. Τα εξαγωγικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 5,1%, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 7,2%.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 1,51 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,78 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 45,8% (-1,27 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες, από το 7,5% στο 3,9%, κυρίως λόγω αυξημένων μεταφορικών εξόδων.

Ωστόσο, η απώλεια αυτή και η μείωση των εσόδων από συμμετοχές και επενδύσεις κατά 0,12 εκατ. ευρώ (σε 0,71 εκατ. ευρώ από 0,83 εκατ. ευρώ το 2015) αναπληρώθηκαν από αυξημένα κατά 0,93 εκατ. ευρώ λοιπά συνήθη έσοδα εκμετάλλευσης, χαμηλότερες κατά 0,16 εκατ. ευρώ δαπάνες διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας, μειωμένα κατά 0,20 εκατ. ευρώ λοιπά έξοδα και ζημιές και αυξημένα κατά 0,14 εκατ. ευρώ λοιπά έσοδα και κέρδη. Κατόπιν αυτών παρουσίασε ισχυρότερη λειτουργική κερδοφορία.

Η εταιρεία σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,63 εκατ. ευρώ (6,8% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 2,50 εκατ. ευρώ (6,7% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 5% (+0,13 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 2,02 εκατ. ευρώ (1,92 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,19 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 0,54 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 0,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 3,3% (+0,02 εκατ. ευρώ). Συνεπώς, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 1,49 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,40 εκατ. ευρώ το 2015 (+6% ή +0,09 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 5,2%, έναντι 5,1% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 50,88 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,7%, κυρίως λόγω αύξησης των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, όπως και για τη χρήση 2015. Προχώρησε σε αναταξινόμηση κονδυλίων και αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015, τα οποία είναι σημαντικά διαφορετικά από εκείνα που περιελάμβαναν οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το έτος αυτό.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 12,57 εκατ. ευρώ βάσει διατάξεων επενδυτικών νόμων και συσσωρευμένες ζημιές 5,75 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 22,475 εκατ. ευρώ (23,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 44,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (46,9% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 17,20 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 5,5% (+0,90 εκατ. ευρώ). Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (31,29 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,89 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (28,40 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 2,55 εκατ. ευρώ και απαξιωμένων αποθεμάτων ποσού 1,10 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,98 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Για εξασφάλιση δανείων είχε εκχωρήσει τιμολόγια πελατείας της σε πιστώτριες τράπεζες. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 28,41 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 8,9% (+2,33 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 11,57 εκατ. ευρώ, έναντι 11,20 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 2,37 εκατ. ευρώ, έναντι 2,24 εκατ. ευρώ το 2015. Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 5,18 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 357 εργαζόμενους, έναντι 332 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 12,04 εκατ. ευρώ, έναντι 11,42 εκατ. ευρώ το 2015.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Γ. Πόρτολο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, αντιπρόεδρο τον Επαμ. Κ. Λαμπαδάριο και οικονομικό διευθυντή τον Μιχ. Ε. Λομβάρδο.

Δηλώνει βέβαιη ότι θα επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη και ότι στο άμεσο μέλλον θα ισχυροποιήσει τη θέση της στη διεθνή αγορά δίπυρης και καυστικής μαγνησίας. Το επιχειρησιακό της πρόγραμμα προβλέπει αύξηση των πωλήσεων με ρυθμό 4% ετησίως την τριετία 2016-2018. Παρά το ότι αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στη διεθνή αγορά από ομοειδή κινεζικά προϊόντα, προβλέπει ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια, καθώς αναπτύσσει νέα μεταλλεία που γειτνιάζουν με τα υπάρχοντα μεταλλεία της στη Χαλκιδική, περιέχουν αναβαθμισμένες ποιότητες υλικών και δημιουργούν προοπτικές παραγωγής και διάθεσης νέων ποιοτήτων καυστικής και δίπυρης μαγνησίας, που της επιτρέπουν να προσεγγίσει νέες αγορές.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές και συγγενικές της εταιρείες που ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης ή της καθαρής θέσης, η επιχείρηση το 2016 κατέγραψε έσοδα 43,37 εκατ. ευρώ (+4,3% σε σύγκριση με το 2015), μεικτά κέρδη 3,49 εκατ. ευρώ (-18,8%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,44 εκατ. ευρώ (-0,7%), ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 0,31 εκατ. ευρώ (+39,9%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τον συνυπολογισμό των δικαιωμάτων τρίτων ζημιές 0,37 εκατ. ευρώ (+24,3%). Απασχόλησε κατά μέσον όρο 461 εργαζόμενους και διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 13,28 εκατ. ευρώ.

Το 98,3% των ενοποιημένων εσόδων (42,64 εκατ. ευρώ) προήλθε από βιομηχανικές δραστηριότητες. Επίσης, το 92,3% των εσόδων (40,03 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στη διεθνή αγορά. Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 2,22 εκατ. ευρώ (2,19 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,60 εκατ. ευρώ (1,86 εκατ. ευρώ το 2015). Το αποτέλεσμα του ομίλου προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 1,91 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,68 εκατ. ευρώ το 2015 (+13,7% ή +0,23 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6,6%, έναντι 6,9% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 51,90 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,8%.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ο όμιλος δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 1,95 εκατ. ευρώ για την κάλυψη πιθανών ζημιών από αγωγές τρίτων και του Ελληνικού Δημοσίου κατά της εταιρείας.

Στα μέσα του 2017 στη μητρική εταιρεία καταλογίστηκαν πρόσθετοι φόροι 0,10 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2010.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ

www.inr.gr, 17 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS