inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ «έκλεισε» τη χρήση 2016 η βιομηχανία αλμυρών σνακς Tasty FoodsΣτην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων, βάσει ολοκληρωμένου προγράμματος marketing, με σκοπό να καλύψει νέες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού για υγιεινή διατροφή σε προσιτές τιμές, επιμένει και κατά το 2017 η βιομηχανία Tasty Foods.

Προωθώντας τον στόχο της να εξασφαλίσει νέες ισχυρές και σταθερές συνεργασίες που βελτιώνουν το επίπεδο παραγωγικότητας του εκτεταμένου δικτύου των πωλήσεών της, από τον Σεπτέμβριο του 2016 η επιχείρηση διανέμει στα σημεία λιανικής πώλησης του δικτύου της, πέραν των άλλων, τα προϊόντα σοκολατοποιίας της διεθνούς εταιρείας Ferrero International, βάσει συμφωνίας με την ελληνική Ferrero Greece. Τη διετία 2015-2016 δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις πόρους της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ.

Η πολιτική της, καθώς έχει συρρικνωθεί η εγχώρια ζήτηση αλμυρών σνακς, αποβλέπει στην υλοποίηση συνεργειών και δράσεων στην κατεύθυνση μείωσης των λειτουργικών εξόδων, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών αποδοτικότητάς της, οι οποίοι το 2015 είχαν πληγεί από τη χρηματοοικονομική κατάρρευση της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος», οδηγώντας τη στην καταγραφή ζημιογόνου τελικού αποτελέσματος.

Η Tasty Foods διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα αλμυρών σνακς στον Αγιο Στέφανο Αττικής, στο ύψος του 22ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Ιδρύθηκε από Ελληνες επιχειρηματίες το 1973 και περιήλθε στον αμερικανικό όμιλο το 1987. Λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία από τον Ιούνιο του 1976. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία αλμυρών σνακς. Ανήκει στη Frito Lay International, ισχυρότερη εταιρεία του τομέα παγκοσμίως και θυγατρική του αμερικανικού ομίλου τροφίμων και ποτών PepsiCo. Παράγει και εμπορεύεται κατά κύριο λόγο πατατάκια τύπου chips από πατάτα, γαριδάκια και άλλα σνακς από καλαμπόκι, ξηρούς καρπούς και παστέλια, άλλα συναφή προϊόντα, καθώς και συμπυκνωμένες σούπες, σκευάσματα δημητριακών και αλμυρά μπισκότα. Εχει αναπτύξει δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, εφαρμόζοντας πρωτοποριακά συστήματα διανομών. Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των συγγενικών επιχειρήσεων του αμερικανικού ομίλου Corina Snacks στην Κύπρο και Star Foods στη Ρουμανία, καθώς και άλλων εταιρειών του στα Βαλκάνια. Διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Πραγματοποιεί εξαγωγές στις χώρες Αλβανία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Ρουμανία, Σερβία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία το 2016 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων, έπειτα από πέντε διαδοχικά έτη πτώσης τους, αν και δεν απέφυγε την εκ νέου μείωση των βιομηχανικών εσόδων της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 40ό ισολογισμό της εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2016 από τις πωλήσεις των προϊόντων και εμπορευμάτων της με τα σήματα «Lay's», «Cheetos», «Ruffles», «Doritos», «Tasty Naturale», «Quaker», «Δρακουλίνια», «Πακοτίνια» και άλλα σήματα, ανήλθαν σε 98,89 εκατ. ευρώ, από 97,26 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 1,7% σε ποσοστό ή 1,63 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 63,9% των εσόδων της (63,21 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 34% (35,68 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 94% των εσόδων της (92,98 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 6% (5,91 εκατ. ευρώ) από διάθεση προϊόντων σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ (2,32 εκατ. ευρώ) και λοιπές, τρίτες χώρες (3,60 εκατ. ευρώ). Τα βιομηχανικά έσοδα, που είχαν ήδη μειωθεί κατά 5,8% το 2015, μειώθηκαν το 2016 κατά 1,5%. Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν οριακά (+0,2% ή +0,16 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 321,8%% (+1,77 εκατ. ευρώ) και προς λοιπές, τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 7,5% (-0,29 εκατ. ευρώ). Ακόμη, το 7,5% των εσόδων της (7,42 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 46,97 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 46,20 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 1,7% (+0,77 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο παρέμεινε σταθερό στο 47,5%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 183,9%, καθώς ανήλθαν σε 9,60 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 9,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσού 3,38 εκατ. ευρώ (3,5% των εσόδων) έναν χρόνο πριν. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 548,6%, καθώς ανήλθαν σε 6,69 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 6,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσού 1,03 εκατ. ευρώ (1,1% των εσόδων) έναν χρόνο πριν. Η εντυπωσιακή αυτή διεύρυνση της λειτουργικής κερδοφορίας αντανακλά, κατά κύριο λόγο, τα οφέλη από μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά 2,05 εκατ. ευρώ, αύξηση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης κατά 1,66 εκατ. ευρώ λόγω υψηλότερων επαναχρεώσεων σε συγγενικές εταιρείες του ομίλου PepsiCo στα Βαλκάνια για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και οφέλη από μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 1,33 εκατ. ευρώ (0,815 εκατ. ευρώ έναντι 2,15 εκατ. ευρώ), καθώς η χρήση 2015 είχε επιβαρυνθεί με υψηλές προβλέψεις για απώλεια εμπορικών απαιτήσεων από την πτωχευμένη πλέον λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος». Επίσης, η χρήση ωφελήθηκε από έσοδο 0,60 εκατ. ευρώ που εισέφερε η εταιρεία Agna, για την ανάληψη της διανομής των προϊόντων της στην Αλβανία.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 2,92 εκατ. ευρώ (2,35 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,06 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 6,63 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 4,11 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι κερδών προ φόρων 0,92 εκατ. ευρώ και μετά φόρων ζημιών 0,385 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+5,71 εκατ. ευρώ ή +618,5% και +4,50 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 25,2% και 15,6% (3,5% και -1,5% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,7% (0,9% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 4,2% (-0,4% το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 9,55 εκατ. ευρώ (3,27 εκατ. ευρώ το 2015), αυξημένα κατά 6,28 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 14,2%, έναντι 5,6% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 67,695 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,3%, κυρίως λόγω σημαντικής διεύρυνσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

H επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες του 2015, βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 εμπεριείχαν αφορολόγητα αποθεματικά 3,48 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 26,355 εκατ. ευρώ (26,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 38,9% (43,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 6,24 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 29% (+1,40 εκατ. ευρώ), καθώς χρησιμοποιεί δανεισμό μέσω σύναψης σύμβασης cash pooling με τη Citibank Λονδίνου. Εμφάνιζε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (47,68 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,88 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (37,80 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 13,19 εκατ. ευρώ (13,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβαναν πληρωτέα μερίσματα 4 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 41,34 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 19,5% (+6,76 εκατ. ευρώ),

Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε 3,42 εκατ. ευρώ, έναντι 1,65 εκατ. ευρώ το 2015. Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 19,18 εκατ. ευρώ, έναντι 18,56 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας TASTY FOODS τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 1,32 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 112,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων και το 14,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 73,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,6% των πωλήσεων και το 19,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 40,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 10,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, καθώς παρουσίασε ζημιογόνα τελικά αποτελέσματα σε δυο χρήσεις, λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 112,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 126,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 8,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 8 εκατ. ευρώ, λόγω έκτακτων δαπανών, κατέγραψε τη χρήση 2012. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 100,8 εκατ. ευρώ.

Από τον Απρίλιο του 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη από τις φορολογικές αρχές έλεγχος της εταιρείας για τη χρήση 2010.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μάριο Κ. Κωνσταντίνου και αντιπρόεδρο και διευθύντρια οικονομικού ελέγχου τη Σωτηρία Γ. Χατζηδάκη. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 απασχόλησε υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά μέσον όρο, 724 εργαζόμενους, έναντι 731 τη χρήση 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αυξημένες αποζημιώσεις 26,73 εκατ. ευρώ, έναντι 25,06 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Τον Νοέμβριο του 2016 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 13.265 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 9.160 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 5.680 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Μοναδικός μέτοχός της, από την πλευρά του αμερικανικού ομίλου, είναι η εταιρεία του PepsiCo Twist, που εδρεύει στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας.

Το 2016 αγόρασε από συγγενικές επιχειρήσεις, όπως η Frito-Lay Trading Europe και η PepsiCo International, υπηρεσίες και αγαθά ύψους 9,80 εκατ. ευρώ (11,05 εκατ. ευρώ το 2015).

Συνεχίζει να δίνει έμφαση στον περιορισμό των σταθερών εξόδων και στην επίτευξη καλύτερων τιμών προμήθειας πρώτων υλών, προκειμένου να ενισχύσει την παραγωγικότητά της και να παραμείνει σε «σταθερή πορεία» το 2017.

Για την προβολή και διαφήμιση των προϊόντων και εμπορευμάτων της το 2016 διέθεσε 4,71 εκατ. ευρώ, έναντι 4,09 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: TASTY FOODS

www.inr.gr, 17 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS