inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μέρισμα 2,25 εκατ. ευρώ ενέκρινε για τους μετόχους της η βιομηχανία κομπόστας φρούτων ΔαναΐςΑυξημένα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ίσα προς το 10,1% των πωλήσεών της και το 13,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία επεξεργασίας και κονσερβοποίησης φρούτων Δαναΐς.

Η επιχείρηση είναι στρατηγικά τοποθετημένη, με δυο βιομηχανικές μονάδες, στις περιοχές της χώρας όπου συγκομίζονται τα περισσότερα βερίκοκα και ροδάκινα. Η πρώτη μονάδα της είναι εγκατεστημένη στους Μύλους Αργους στον νομό Αργολίδας και επεξεργάζεται βερίκοκα, ενώ η δεύτερη, που επεξεργάζεται ροδάκινα, βρίσκεται στη Σκύδρα του νομού Πέλλας. Η πρώτη περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους 11.000 τ.μ. σε σύνολο 25.000 τ.μ. και έχει ωριαία δυνατότητα επεξεργασίας 12-14 τόνων βερίκοκου. Η δεύτερη περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους 25.000 τ.μ. σε σύνολο 90.000 τ.μ. και έχει ωριαία δυνατότητα επεξεργασίας 30-35 τόνων βερίκοκου.

Η Δαναΐς εδρεύει στους Μύλους Αργολίδας. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Μάιο του 1987. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1979. Διαθέτει πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους στη Νέα Κίο Αργολίδας. Παράγει κομπόστες βερίκοκου και ροδάκινου σε συσκευασίες του 1, 3 και 5 κιλών, πουρέ χυμού βερίκοκου και ροδάκινου σε ασηπτικούς σάκους των 200 κιλών σε βαρέλια, καθώς και κύβους ροδάκινου σε ασηπτική συσκευασία σε βαρέλι, με ωμικό σύστημα παστερίωσης. Εξάγει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της στη διεθνή αγορά.

Ολοκληρώνοντας το 2016 την 29η οικονομική χρήση της ως Α.Ε., η ΔΑΝΑΪΣ κατέγραψε:

- Πωλήσεις 23,66 εκατ. ευρώ (-2,8% ή -0,69 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 4,79 εκατ. ευρώ (+6,5% ή +0,29 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,79 εκατ. ευρώ (+4,8% ή +0,17 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,38 εκατ. ευρώ (+5,5% ή +0,18 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 3,38 εκατ. ευρώ (+3,7% ή +0,12 εκατ. ευρώ).

- Μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 2,39 εκατ. ευρώ (+5,9% ή +0,13 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο των εσόδων της προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 20,2%, από 18,5% το 2015).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,41 εκατ. ευρώ (επίσης 0,41 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 19,5% (17,3% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 13,8% (12% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,3% (από 13,4%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 10,1% (από 9,3%). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,79 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,2% (+0,12 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σταθερή στο επίπεδο του 14,8%, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 4,2%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 17,41 εκατ. ευρώ (17,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 68,1% (70% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 25,55 εκατ. ευρώ (24,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (21,67 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 13,53 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (8,14 εκατ. ευρώ), οι οποίες συμπεριελάμβαναν μερίσματα πληρωτέα 4,91 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 5,33 εκατ. ευρώ (3,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 10,7% (+0,79 εκατ. ευρώ) και ήταν ύψους 8,14 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν αξίας 3,85 εκατ. ευρώ, αντί 3,97 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για πάγιες επενδύσεις η επιχείρηση το 2016 δαπάνησε 0,29 εκατ. ευρώ, έναντι 0,65 εκατ. ευρώ το 2015. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχή με 0,07 εκατ. ευρώ και μερίδιο 2,1% στην Εταιρεία Επεξεργασίας και Εμπορίας Οπωροκηπευτικών.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας φρούτων τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 254,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 35,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,9% των πωλήσεων και το 13% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη άνω των 24,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,5% των πωλήσεων και το 13,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 18,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων και το 10,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τη δωδεκαετία αυτή ήταν ύψους 33,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 15,4 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τις χρονιές 2009, 2014, 2015 και 2016. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 28,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αγγ. Δ. Γάτσιο και αντιπρόεδρο τη Σοφία Μ. Κονοπισοπούλου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 146 εργαζόμενους, έναντι 163 το 2015, εκ των οποίων το εποχιακό προσωπικό ήταν 97 άτομα το 2016 και 110 το 2015 και το μόνιμο προσωπικό 49 το 2016 και 53 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,77 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 2,77 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 έθεσε στη διάθεση των μετόχων της μέρισμα 2,25 εκατ. ευρώ, ενώ από τα κέρδη της χρήσης 2015 το 2016 είχε εγκρίνει για τους μετόχους της μέρισμα 2,05 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων ανά εργαζόμενο, λαμβανομένου υπόψη τόσο του εποχιακού όσο και του μόνιμου προσωπικού, ήταν 23.145 ευρώ (19.980 ευρώ το 2015), τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ανά εργαζόμενο 16.395 ευρώ (13.865 ευρώ το 2015), ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ήταν 25.960 ευρώ (22.195 ευρώ το 2015).

Σχεδιάζει νέες επενδύσεις της τάξεως του 1,5 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει, για τη βελτίωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού.

Η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 40.000 τόνους έτοιμων προϊόντων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΑΝΑΪΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ

www.inr.gr, 22 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS