inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένα έσοδα, λόγω εξαγωγών, αναμένει η μεταλλευτική βιομηχανία Λάβα της LafargeHolcimΑύξηση πωλήσεων για τρίτο διαδοχικό έτος, λόγω υψηλότερων εξαγωγών, αναμένει για το σύνολο της χρήσης 2017 η μεταλλευτική και λατομική βιομηχανία Λάβα.

Η επιχείρηση εξορύσσει από μισθωμένα ή ιδιόκτητα ορυχεία στη νήσο Γυαλί βόρεια της Νισύρου ελαφρόπετρα, στο Αλτσί Σητείας του Λασιθίου Κρήτης γύψο, στην Ξυλοκερατιά Μήλου ποζολάνη και στην Καστριανή Μήλου πυριτικό υλικό. Επίσης, παράγει και διαθέτει προϊόντα από ελαφρόπετρα με τα σήματα «AgroLAVA» και «OikiaLAVΑ» για θερμοκηπιακές και οικιακές καλλιέργειες λαχανικών και φυτών. Ανήκει στον όμιλο της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ Ηρακλής και μέσω αυτού ελέγχεται από την παγκοσμίως μεγαλύτερη βιομηχανία τσιμέντου και δομικών υλικών LafargeHolcim, που εδρεύει στην Ελβετία.

Συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 1950, με σκοπό την εκμετάλλευση του δημοτικού ορυχείου ελαφρόπετρας στη Νήσο Γυαλί. Εντάχθηκε στον όμιλο ΑΓΕΤ Ηρακλής το 1977. Επεκτάθηκε στην εξόρυξη γύψου στη Σητεία το 1980 και ποζολάνης και πυριτικού υλικού στη Μήλο το 1989 και το 1996, αντιστοίχως. Αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τη διεθνή αγορά. Εδρεύει στην Παιανία Αττικής, στο ύψος του 19ου χλμ. της λεωφόρου Μαρκοπούλου. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στη Δραπετσώνα Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Οι πωλήσεις της το 2016 ανήλθαν σε 10,13 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2015 (8,09 εκατ. ευρώ) κατά 25,2% ή 2,04 εκατ. ευρώ. Το 91,8% των εσόδων της (9,30 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 8,2% (0,83 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Ακόμη, το 35,9% των εσόδων της (3,64 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 64,1% (6,49 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (2,64 εκατ. ευρώ), το Ισραήλ (1,57 εκατ. ευρώ), τις ΗΠΑ (επίσης 1,57 εκατ. ευρώ) και λοιπές χώρες (0,71 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 35% των εσόδων της (3,55 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς την ΑΓΕΤ Ηρακλής και άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις του γαλλοελβετικού ομίλου LafargeHolcim. Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 36,3% (+0,97 εκατ. ευρώ), ενώ οι διεθνείς πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 19,7% (+1,07 εκατ. ευρώ).

Το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε το 2016 κατά μία εκατοστιαία μονάδα στο 53,8%, από 52,8% το 2015. Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 5,46 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,8% ή 1,19 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση αυτή υπερκάλυψε την άνοδο των λειτουργικών δαπανών και επέτρεψε την καταγραφή αυξημένων κατά 49,5% κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 2,05 εκατ. ευρώ (+0,68 εκατ. ευρώ), καθώς και αυξημένων κατά 61,1% κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT), ύψους 1,915 εκατ. ευρώ (+0,73 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,13 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους μόνο 0,04 εκατ. ευρώ (επίσης 0,04 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας, ενισχυμένα με πιστωτικούς τόκους 0,22 εκατ. ευρώ, ανήλθαν το 2016 σε 2,10 εκατ. ευρώ, έναντι 1,33 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 58% (+0,77 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα καθαρά κέρδη της μετά την αφαίρεση των φόρων ανήλθαν το 2016 σε 1,33 εκατ. ευρώ, έναντι 0,97 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 36,7% (+0,36 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 22,5% και 14,2% (16,3% και 11,9% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 20,7% (16,4% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 13,1% (12% το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,23 εκατ. ευρώ (1,51 εκατ. ευρώ το 2015), αυξημένα κατά 47,7% (+0,72 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 12,9%, έναντι 10,9% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 15,87 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 26% (+3,27 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω σημαντικής διεύρυνσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Οι ταμειακές ροές της εταιρείας από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ανήλθαν το 2016 σε 2,205 εκατ. ευρώ, από 0,71 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και τα αντίστοιχα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας στις 31.12.2016 εμπεριείχαν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,465 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 10 εκατ. ευρώ (8,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 37% (31,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2016 η επιχείρηση εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,09 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,58 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,51 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύψους 4,23 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 4,15 εκατ. ευρώ (2,13 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 5,87 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 49,4% (+1,94 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 2,85 εκατ. ευρώ, έναντι 2,12 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 0,87 εκατ. ευρώ, έναντι 0,13 εκατ. ευρώ το 2015, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των μονάδων της και την επισκευή και συντήρηση των ορυχείων που εκμεταλλεύεται. Διέθετε μερίδια αξίας 0,50 εκατ. ευρώ στη συγγενική εταιρεία έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Lafarge Beton και στις αδρανείς συγγενικές εταιρείες ναυτιλιακών μεταφορών Δύστος και Γ. Χατζηκυριάκος.

Οι συνολικές πωλήσεις της μεταλλευτικής και λατομικής βιομηχανίας ΛΑΒΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 112,15 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) την ίδια αυτή περίοδο ήταν κέρδη της τάξεως των 17,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,7% των πωλήσεων και το 11,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 13,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,3% των πωλήσεων και το 13% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω των 9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,1% των πωλήσεων και το 8,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 18,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις χρήσεις 2009-2011. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 12,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 1,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 12,1 εκατ. ευρώ.

Η Λάβα έχει πρόεδρο τον Γ. Κ. Μίχο, αντιπρόεδρο τον Δημ. Α. Χανή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Β. Μελάτο. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 36 εργαζόμενους, έναντι 39 τις 31.12.2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,91 εκατ. ευρώ, έναντι 1,90 εκατ. ευρώ το 2015. Ειδικότερα οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώθηκαν κατά 9,3%. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι 0,38 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 56.915 ευρώ, τα ενισχυμένα με πιστωτικούς τόκους κέρδη προ φόρων 58.220 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 36.945 ευρώ ανά εργαζόμενο. Το 44,16% των μετοχών της ανήκει στην τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής και το υπόλοιπο 55,84% στη θυγατρική αυτής ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΕ Ηρακλής.

Για τη χρήση 2017 αναμένει ότι οι πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά θα σημειώσουν στασιμότητα ή κάμψη, λόγω της ισχνής κατασκευαστικής δραστηριότητας. Αντιθέτως, αναμένει ότι οι εξαγωγές της θα «κλείσουν» σε υψηλότερα επίπεδα, λόγω σημαντικής ανόδου των εξαγωγών ελαφρόπετρας στη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Αλγερία και την Τουρκία, καθώς και των εξαγωγών γύψου στον Λίβανο και ποζολάνης στην Ιταλία και το Ισραήλ. Ο όγκος των εξαγωγών ελαφρόπετρας της εταιρείας το 2016 σημείωσε πτώση 5,7% σε αξία, αλλά αύξηση 6,3% σε αξία, λόγω ανόδου των τιμών της.

Προωθεί, όπως αναφέρει, επιπρόσθετη μείωση του λειτουργικού κόστους της και βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΛΑΤΟΜΙΚΗ

www.inr.gr, 23 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS