inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε κερδοφορία έχει επιστρέψει η χαλυβουργία Sovel του ομίλου ViohalcoΜε σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία αναμένεται ότι θα «κλείσει» την οικονομική χρήση 2017 η χαλυβουργία Sovel του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco. Ηδη από το 2016 η χαλυβουργική βιομηχανία της Μαγνησίας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη της χώρας, έχει επιστρέψει σε θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, αφήνοντας πίσω της επτά διαδοχικά έτη ζημιογόνων τελικών αποτελεσμάτων.

Η επιχείρηση κατέγραψε υψηλότερο όγκο πωλήσεων και ενίσχυση των μεικτών κερδών της κατά 14% το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ αναμένει διατήρηση των ανοδικών τάσεων των βασικών οικονομικών μεγεθών της μέχρι τέλους της χρήσης, αλλά και σε βάθος πενταετίας, λόγω διείσδυσης σε νέες αγορές, ακόμη και της Ωκεανίας, που αντισταθμίζουν τα συνεχιζόμενα χαμηλά επίπεδα της εγχώριας ζήτησης.

Η εξαγωγική επέκταση της βιομηχανίας φαίνεται ότι συμβαδίζει με τη συμπίεση του λειτουργικού κόστους της, ιδιαιτέρως μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης εγκατάστασης νέου επαγωγικού φούρνου. Στο εργοστάσιο της εταιρείας στον Αλμυρό Μαγνησίας έχουν επίσης ολοκληρωθεί καινοτομικές επενδύσεις, όπως αναφέρεται, με σκοπό τη μείωση της αναλισκόμενης ενέργειας.

Συγχρόνως, η Sovel αναμένει ότι μέχρι τα τέλη του έτους θα έχει καταλήξει σε συμφωνία με τους πιστωτές της για αναδιάρθρωση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής ομολογιακού δανείου της για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σε συνέχεια της υπογραφής τον περασμένο Μάιο τροποποιητικής πράξης του δανείου με τους ομολογιούχους δανειστές της για τη μετάθεση της αποπληρωμής δόσης του δανείου αυτού, συνολικού ύψους 71,36 εκατ. ευρώ, από τον Ιούνιο στον Δεκέμβριο του 2017, σε συνδυασμό με ευρύτερη αναχρηματοδότηση και μετάθεση πληρωμών στο 2020. Εκτιμά ότι η αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θα συνεχιστεί και στο μέλλον, όπως και στο παρελθόν, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της οδηγεί σε σταδιακή βελτίωση και της ρευστότητάς της, η οποία δύναται να καλύψει, μαζί με τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, το βραχυπρόθεσμο μέρος του μακροπρόθεσμου δανείου, όπως σημειώνει.

Η επιχείρηση συμμετέχει σε σειρά άλλων εταιρειών, ενώ είναι μέλος του ομίλου της ομοειδούς βιομηχανίας Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα και μέσω αυτής ελέγχεται πλήρως από τον όμιλο Viohalco. Δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ οι δικές της ενοποιούνται σε αυτές της Viohalco.

Εδρεύει στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Μεσογείων. Παράγει επιμήκη προϊόντα χάλυβα και το 2016 ανέπτυξε έντονη εξαγωγική δραστηριότητα που κάλυψε τέσσερις ηπείρους και απέφερε έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ. Αν και έχει πληγεί από την κατάρρευση της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας, καταγράφοντας συνολικές ζημιές της τάξεως των 134,5 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους την επταετία 2009-2015, φαίνεται να εξέρχεται από την κρίση ισχυρή και με τεχνολογικά ενισχυμένο παραγωγικό δυναμικό, εξακολουθώντας να κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά χάλυβα της Ελλάδας και ηγετική θέση στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο απόγειο της ισχύος της, το 2008, είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 513,1 εκατ. ευρώ, ενώ την τριετία 2006-2008 είχε καταγράψει κέρδη ύψους 61,7 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Sovel το 2016 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 256,88 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2015 κατά 23,7% (+49,24 εκατ. ευρώ), εν μέρει λόγω και της κάλυψης αναγκών της συγγενικής εταιρείας Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα, το εργοστάσιο της οποίας στη Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης είχε μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα λόγω της δοκιμαστικής έναρξης λειτουργίας νέου επαγωγικού φούρνου. Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων προήλθε στο σύνολό της από θεαματική αύξηση των εξαγωγών, καθώς η εγχώρια ζήτηση εξασθένησε.

Ανά γεωγραφική αγορά, το 41,3% των εσόδων της (106,05 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 32,1% (82,45 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 13,8% (35,50 εκατ. ευρώ) από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 2,6% (6,68 εκατ. ευρώ) από αγορές της Ασίας, 8,7% (22,23 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις στην Αφρική και το υπόλοιπο 1,5% (3,96 εκατ. ευρώ) από διάθεση προϊόντων σε χώρες της Ωκεανίας. Οι εγχώριες πωλήσεις της παρουσίασαν μείωση 2,6% (-2,78 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές της (150,83 εκατ. ευρώ) σημείωσαν αύξηση 52,6% (+52,02 εκατ. ευρώ) και ανά περιοχή 22,7% (+15,27 εκατ. ευρώ) σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 52,3% (+12,19 εκατ. ευρώ), σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 104,9% (+3,42 εκατ. ευρώ) στην Ασία, 370% (+17,50 εκατ. ευρώ) στην Αφρική και πολλαπλάσια αύξηση (+3,62 εκατ. ευρώ) στην Ωκεανία.

Επίσης, οφείλει το 97,8% των εσόδων της (251,13 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα και εμπορεύματά της, καθώς μόνο το υπόλοιπο 2,2% (5,75 εκατ. ευρώ) προήλθε από παροχή υπηρεσιών και λοιπές, συμπληρωματικές δραστηριότητες. Τα έσοδα από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 44% (+76,79 εκατ. ευρώ).

Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 38,20 εκατ. ευρώ (+153,9% ή +23,15 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 7,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 14,9%, από 7,2% το 2015), αντανακλώντας οφέλη τιμολογιακής πολιτικής και ενισχυμένης παραγωγικότητας της μονάδας της.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 21,13 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα έναντι εκείνων του 2015 (8,07 εκατ. ευρώ) κατά 161,8% ή 13,06 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε 8,2% των πωλήσεων, αντί 3,9% των πωλήσεων το 2015. Η εντυπωσιακή διεύρυνση των μεικτών κερδών υπερκάλυψε τη διόγκωση των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας, καθώς και τη μείωση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης κατά 0,58 εκατ. ευρώ και την αύξηση των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης κατά 1,36 εκατ. ευρώ.

Tα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 11,39 εκατ. ευρώ μαζί με τις αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (11,50 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 7,22 εκατ. ευρώ (7,02 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η SOVEL κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 2,55 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 10,395 εκατ. ευρώ το 2015 (+12,95 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φορολογικά έξοδα και αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα ήταν ύψους 2,78 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 12,95 εκατ. ευρώ το 2015 (+15,73 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 13,94 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,45 εκατ. ευρώ το 2015 (+15,39 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3,2% και 3,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1% και τα καθαρά κέρδη το 1,1%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,4%, αντί 2,8% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 329,825 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15% (+43,10 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 η επιχείρηση διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (158,35 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,55 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (150,80 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενίσχυση της ρευστότητάς της. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 9,25 εκατ. ευρώ (3,46 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η Sovel έχει πρόεδρο τον Γ. Χ. Καλφαρέντζο, αντιπρόεδρο τον Νικ. Π. Μαρίου, εντεταλμένο σύμβουλο τον Γ. Ν. Πασσά και οικονομικό διευθυντή τον Ευστρ. Π. Θωμαδάκη. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 341 εργαζόμενους, έναντι 345 στις 31.12.2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές, εισφορές και λοιπά έξοδα προσωπικού 11,89 εκατ. ευρώ, έναντι 11,67 εκατ. ευρώ το 2015.

Βασικές προτεραιότητές της αποτελούν η διατήρηση και περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά χάλυβα, η ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και των γειτονικών χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, η ακόμη μεγαλύτερη συμπίεση του λειτουργικού κόστους και η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: SOVEL

www.inr.gr, 30 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS