inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επεκτείνεται εξαγωγικά η βιομηχανία τροφίμων Royal - Αφοί ΤσατσούληΓια τέταρτο συνεχόμενο έτος, το 2016, κινήθηκαν ανοδικά οι πωλήσεις της ακριτικής βιομηχανίας τροφίμων Royal - Αφοί Τσατσούλη.

Η επιχείρηση παρασκευάζει και τυποποιεί πιπεριές, ελιές, αμπελόφυλλα, τουρσιά, μουστάρδες και άλλα είδη delicatessen σε γυάλινα βάζα, κονσέρβες και άλλες συσκευασίες με το σήμα «Royal» ή σήματα τρίτων. Διαθέτει περί το 80% της παραγωγής της στη διεθνή αγορά. Στην ελληνική αγορά είναι ιδιαιτέρως γνωστή για τις πιπεριές της με το σήμα «Royal Mediterranean».

Ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή της τον Δεκέμβριο του 1992. Εδρεύει και έχει τις βασικές εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή της Ξάνθης. Προϋπήρχε, με διάφορες εταιρικές μορφές, από το 1925, αρχικά στην Καβάλα. Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Ξάνθης και Καβάλας. Οφείλει μέρος της ανάπτυξής της στον έλεγχο δυο ομοειδών επιχειρήσεων στην Τουρκία.

Εκτιμά ότι κατέχει ηγετικό μερίδιο άνω του 50% σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων της στην εγχώρια αγορά. Διαθέτει δυο βιομηχανικές μονάδες, με στεγασμένη επιφάνεια 14.000 τ.μ., επί συνολικής έκτασης 30.000 τ.μ. Εχει στο ενεργητικό της εκτεταμένες εξαγωγές στις χώρες Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Καναδάς, Νότιος Αφρική, Σουηδία, Φινλανδία. Οι χώρες εξαγωγής προϊόντων της υπερβαίνουν συνολικά τις τριάντα, καθώς το εμπορικό δίκτυο της εταιρείας καλύπτει ζήτηση ακόμη και από μακρινές χώρες, όπως το Μεξικό και η Νέα Ζηλανδία. Περί τις 30 διεθνείς επιχειρήσεις αναθέτουν στην ελληνική βιομηχανία την παραγωγή προϊόντων με σήματά τους. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει 300 κωδικούς.

Οι γραμμές παραγωγής των μονάδων της επεξεργάζονται ετησίως μέχρι και 9 εκατ. κιλά φρέσκα λαχανικά και ελιές και αποδίδουν μέχρι και 10 εκατ. βάζα προϊόντων. Ο όγκος επεξεργασίας κόκκινων πιπεριών ανέρχεται σε 6 εκατ. κιλά.

Βάσει του 24ου ισολογισμού της βιομηχανίας με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 13,57 εκατ. ευρώ, έναντι 13,15 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2% σε ποσοστό ή 0,42 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 63,4% των πωλήσεων (8,60 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς το υπόλοιπο 36,6% (4,97 εκατ. ευρώ) αφορούσε εμπορεύματα. Σε σχέση με το 2015, τα έσοδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της μειώθηκαν κατά 5% (-0,45 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από αυξημένες εμπορικές δραστηριότητες, που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, προϊόντα συνδεδεμένων επιχειρήσεων, από τις οποίες προμηθεύτηκε εμπορεύματα και προϊόντα συνολικής αξίας 5,24 εκατ. ευρώ.

Η διεύρυνση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από συμπίεση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 18,9% από 20,7% το 2015), που περιόρισε κατά 5,7% τα μεικτά κέρδη της, στο επίπεδο των 2,57 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν άνοδο και σκαρφάλωσαν στο επίπεδο των 1,61 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,2% (+0,05 εκατ. ευρώ), κυρίως για τον λόγο ότι οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης συμπιέστηκαν ως ποσοστό των πωλήσεων σε 10,9%, από 13% το 2015. Παρέμειναν σταθερά, ως ποσοστό των πωλήσεων, στο 11,9%.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αυξημένες αποσβέσεις 0,34 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2015) και αυξημένους χρεωστικούς τόκους 0,49 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ το 2015), γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του συντελεστή φορολόγησης, οδήγησαν σε κάμψη της τελικής κερδοφορίας.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων ήταν ύψους 0,78 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,81 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 4,1% (-0,03 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 0,54 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,71 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 23,6% (-0,17 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,9% και 6,9% (11,1% και 9,7% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,8% (6,2% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 4% (5,4% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,2%, έναντι 9,3% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 4,3% (+0,72 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2016 συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,99 εκατ. ευρώ, ανερχόταν σε 8,01 εκατ. ευρώ (7,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσε το 45,7% (45,9% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 17,53 εκατ. ευρώ (16,81 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (11,25 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,44 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (6,85 εκατ. ευρώ). Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της, ύψους 7,91 εκατ. ευρώ, αυξήθηκε στη διάρκεια της χρήσης κατά 4,9% (+0,37 εκατ. ευρώ) και ήταν κατά 67,7% βραχυπρόθεσμος. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 9,52 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,7% (+0,43 εκατ. ευρώ).Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ήταν 0,185 εκατ. ευρώ (0,145 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 3,38 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση 0,87 εκατ. ευρώ από τον ΟΑΕΔ για επιδότηση μισθοδοσίας εργαζομένων της.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 2,62 εκατ. ευρώ, από 2,28 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, παρά τις αποσβέσεις της χρήσης, λόγω επενδύσεων σε μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό. Οι δαπάνες της για επενδύσεις το 2016 ήταν ύψους 0,66 εκατ. ευρώ. Το πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε συμμετοχές με ποσό 3,60 εκατ. ευρώ, αντί 2,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, σε δυο θυγατρικές εταιρείες στην Τουρκία, οι οποίες εμφανίζουν αρνητική καθαρή θέση, αλλά προφανώς ενισχύουν τις επιδόσεις της. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,18 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για απόκτηση παγίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας λαχανικών και ελιών ΑΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ - ROYALτη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 124,9 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 15,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,4% των πωλήσεων και το 9,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 6,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,5% των πωλήσεων και το 9,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 12,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 7,8 εκατ. ευρώ. Η πλέον κερδοφόρος χρήση της κατά την εξεταζόμενη περίοδο, με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν του έτους 2007, οπότε είχε καταγράψει καθαρά κέρδη 0,83 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων είχε παρουσιάσει μόνο τα έτη 2009 και 2012.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Αλ. Σ. Τσατσούλη, αντιπρόεδρο τον Προκ. Λ. Κωνσταντόπουλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αγγ. Σ. Τσατσούλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 129 εργαζόμενους (112 το 2015) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2,31 εκατ. ευρώ (2,09 εκατ. ευρώ το 2015), συμπεριλαμβανομένων αμοιβών διοικητικών στελεχών 0,36 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ και το 2015). Από τα κέρδη του 2015 και προηγούμενων χρήσεων διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,25 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη του 2016 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,10 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 6.055 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 4.215 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 12.495 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ROYAL

www.inr.gr, 21 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS