inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αναδιάρθρωση και διαγραφή χρεών αναμένει η βιομηχανία πλαστικών κάδων απορριμμάτων HelesiΑναδιάρθρωση του υψηλού τραπεζικού δανεισμού της, που θα περιλαμβάνει σημαντικού ύψους διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναμένει η υπερχρεωμένη και εξαγωγική, σε μεγάλο βαθμό, βιομηχανία πλαστικών και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και λοιπών πλαστικών προϊόντων Helesi, η οποία θεωρείται από τις μεγαλύτερες του τομέα της διεθνώς όσον αφορά τις παραγωγικές της δυνατότητες και έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, θεωρώντας ότι μελλοντικά θα μεταφερθεί από τους ΟΤΑ στον ιδιωτικό τομέα η σχετική δραστηριότητα.

Η επιχείρηση συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. και την επωνυμία Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων τον Φεβρουάριο του 1998. Εδρεύει στο Αίγιο Αχαΐας, διαθέτει γραφεία και κέντρο τεχνικής υποστήριξης απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 1.195 τ.μ. στο Μαρκόπουλο Αττικής και μεγάλη βιομηχανική μονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. της Κομοτηνής στον νομό της Ροδόπης. Η μονάδα κατασκευάστηκε σε πρώτη φάση το 2000, περιλαμβάνει στεγασμένες εγκαταστάσεις 22.700 τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο 53.500 τ.μ. και είναι σε θέση να κατασκευάζει ετησίως, μεταξύ άλλων, 1 εκατ. πλαστικούς κάδους απορριμμάτων.

Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Helesi». Το 2007 απορρόφησε ομοειδή συγγενική εταιρεία. Αποτελεί 100% θυγατρική της κυπριακής εταιρείας Helesi PLC, η οποία το 2006 είχε εισαχθεί στην αγορά AIM του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, αντλώντας 15 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του εξελισσόμενου από το 2000 επενδυτικού της προγράμματος συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε το 2009. Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Αθηνών και Αχαΐας.

Κατασκευάζει δίτροχους, τετράτροχους και λοιπούς πλαστικούς και μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων διαφόρων τύπων για μαζική και οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου αυτοματοποιημένου συστήματος υπόγειων κάδων, καθώς και παλετοκιβώτια και άλλα πλαστικά προϊόντα, όπως δοχεία συσκευασίας και διαχωρισμού απορριμμάτων, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία χύτευσης υπό πίεση. Συγχρόνως, ασχολείται με την κατασκευή, εμπορία και υποστήριξη απορριμματοφόρων και άλλων ειδικών οχημάτων. Επίσης, με την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, έχοντας στο ενεργητικό της την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και σε τουριστικές περιοχές, στο πλαίσιο κοινοπραξιών ή αυτοτελώς, τα τελευταία χρόνια. Οι υπηρεσίες που παρέχει συμπεριλαμβάνουν τη συντήρηση και επισκευή ή και προμήθεια μηχανημάτων και λοιπών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πλύσης, μονάδων διαλογής και μονάδων επεξεργασίας. Ακόμη, ασχολείται με την ανακύκλωση ελαστικών. Εχει αναδειχθεί σε βασικό προμηθευτή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κάδους απορριμμάτων, κομποστοποιητές, παλετοκιβώτια και άλλα προϊόντα και εμπορεύματά της.

Πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές σε περισσότερες από 25 χώρες, ευρωπαϊκές και άλλες, συμπεριλαμβανομένων ασιατικών και χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Το 2004 είχε ιδρύσει στο Μπράντφορντ της Βρετανίας και το 2008 είχε ιδρύσει στην Μόντενα της Ιταλίας τις παραγωγικές επιχειρήσεις Helesi UK και Helesi Italia, αντιστοίχως, η πρώτη των οποίων εκποιήθηκε το 2010 και η δεύτερη έχει τεθεί προς πώληση.

Βάσει του 19ου ισολογισμού της βιομηχανίας, τα έσοδά της το 2016 περιορίστηκαν σε 19,43 εκατ. ευρώ, αντί 22,83 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση 14,9% σε ποσοστό ή 3,41 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 73,8% των πωλήσεών της (14,34 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις πλαστικών προϊόντων, 8,5% (1,65 εκατ. ευρώ) από τον τομέα των οχημάτων και το υπόλοιπο 17,7% (3,44 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το 2015 τα έσοδα του τομέα υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 43,9% (-2,69 εκατ. ευρώ), αυτά του τομέα οχημάτων αυξήθηκαν κατά 21,3% (+0,29 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του τομέα πλαστικών μειώθηκαν κατά 6,4% (-1,01 εκατ. ευρώ). Το 26,8% των πωλήσεών της (5,20 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις προς την κυπριακή μητρική εταιρεία.

Η κάμψη των πωλήσεων συνοδεύτηκε από συρρίκνωση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 3,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 4,3% από 8,1% το 2015), οδηγώντας τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 0,845 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 54,5% (-1,01 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αντίστοιχη πτώση στο επίπεδο των 1,29 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 52,8% (-1,44 εκατ. ευρώ). Αποδυναμώθηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, σε 6,6%, από 12% το 2015.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με υψηλές αποσβέσεις 3,80 εκατ. ευρώ (3,94 εκατ. ευρώ το 2015) και υψηλούς χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,88 εκατ. ευρώ (4,17 εκατ. ευρώ το 2015), αν και η επιχείρηση δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει δάνειά της που είχαν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα αλλά κατέστησαν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμα λόγω αδυναμίας της να συμμορφωθεί με τους οριζόμενους στις δανειακές συμβάσεις της χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Οι ζημιές της εταιρείας προ φόρων, κατόπιν αυτών, ανήλθαν σε 5,39 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,49 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένες κατά 116,6% (+2,90 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους οι ζημιές της ήταν ύψους 5,39 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,35 εκατ. ευρώ το 2015 (-9,74 εκατ. ευρώ), όταν η επιχείρηση, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών είχε μεταφέρει σε όφελος των αποτελεσμάτων της χρήσης τις σχηματισθείσες έως τότε αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ποσού 7,25 εκατ. ευρώ και, επιπροσθέτως, είχε ευνοήσει τα αποτελέσματα με διαγραφή οφειλών 2,85 εκατ. ευρώ προς προμηθευτές βάσει συμφωνίας σταδιακής εξόφλησής τους εντός τριετίας, ενώ δεν τα είχε επιβαρύνει με τόκους υπερημερίας 0,40 εκατ. ευρώ οφειλόμενους στην τράπεζα HSBC και με πρόσθετα τέλη και αναλογούντες τόκους 0,40 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν ρύθμιση οφειλών της προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 1,7%, έναντι 3,5% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 4,8% (-3,77 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,59 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2016, αν και περιελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 13,05 εκατ. ευρώ, είχε καταστεί αρνητικό (-5,15 εκατ. ευρώ έναντι +0,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ήταν ύψους 75,165 εκατ. ευρώ (78,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (18,50 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 58,28 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (76,785 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή, η εταιρεία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 4,20 εκατ. ευρώ για επισφαλείς και σε καθυστέρηση εμπορικές απαιτήσεις της. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 80,32 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,1% (+1,63 εκατ. ευρώ), ενώ οι τραπεζικές οφειλές της ήταν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και ανέρχονταν σε 71,25 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,2% (+2,20 εκατ. ευρώ). Το μέσο σταθμισμένο κόστος του δανεισμού της το 2016 περιορίστηκε σε 4%, έναντι 6% το 2015. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ήταν 0,47 εκατ. ευρώ, έναντι 0,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Οι υποθήκες και λοιπά βάρη για εξασφάλιση δανείων ήταν ύψους 53,80 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 50,44 εκατ. ευρώ, αντί 54,07 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι δαπάνες της για επενδύσεις το 2016 ήταν ύψους 0,43 εκατ. ευρώ, έναντι 0,88 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 18,365 εκατ. ευρώ, από σύνολο επιχορηγήσεων 35,36 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί για την υλοποίηση των επενδύσεων στην Κομοτηνή.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας HELESI τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 409,4 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 59,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,6% των πωλήσεων και το 5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Λόγω υψηλών ζημιών τα έτη 2010-2014 και το 2016, κατέγραψε συνολικές ζημιές προ φόρων 36,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 8,9% των πωλήσεων και το 12,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 38,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 9,3% των πωλήσεων και το 13,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν ζημιές της τάξεως του ενός εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 22,3 εκατ. ευρώ. Η πλέον κερδοφόρος χρήση της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν του έτους 2008, με καθαρά κέρδη της τάξεως των 6,7 εκατ. ευρώ. Οι πλέον ζημιογόνες χρήσεις της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν των ετών 2011 και 2012, με ζημιές της τάξεως των 22,2 εκατ. ευρώ και 21,5 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 66,5 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2009.

Εχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθαν. Α. Αναδριανόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 168 εργαζόμενους, έναντι 187 στις 31.12.2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές, αποζημιώσεις και άλλα έξοδα προσωπικού 3,23 εκατ. ευρώ, έναντι 3,60 εκατ. ευρώ το 2015. Βάσει του αριθμού των εργαζομένων της στα τέλη του 2016, η απόδοσή τους σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το έτος αυτό ήταν 9.050 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η Helesi δηλώνει ότι η επιδιωκόμενη αναδιάρθρωση του δανεισμού της πρέπει να περιλαμβάνει περίοδο χάριτος και σημαντική διαγραφή μέρους του και να εξασφαλίζει ρευστότητα για τη χρηματοδότηση παραγγελιών του εξωτερικού, δεδομένου ότι ελλείψει κεφαλαίων το παραγωγικό δυναμικό της απασχολείται σε ποσοστό χαμηλότερο του 40%, ενώ έχει τη δυνατότητα πολλαπλασιασμού των πωλήσεών της. Υποστηρίζει ότι η μονάδα της πλαστικών κάδων απορριμμάτων συγκαταλέγεται στις δέκα μεγαλύτερες διεθνώς. Η υποαπασχόληση του παραγωγικού δυναμικού της, σε συνδυασμό με τις υψηλές αποσβέσεις που συνεπάγεται η μεγάλη επένδυση στην Κομοτηνή, την καθιστά, προφανώς, μη βιώσιμη.

Μέχρι να συμβούν αυτά ακολουθεί, όπως αναφέρει, συντηρητική πολιτική, με βασικό γνώμονα την εξασφάλιση ρευστότητας και τη συρρίκνωση του λειτουργικού κόστους και των πάσης φύσεως δαπανών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: HELESI

www.inr.gr, 12 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS