inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εξαγωγική επέκταση επιδιώκει εκ νέου η βιομηχανία ζυμαρικών Barilla HellasΣτην αξιοποίηση ευκαιριών εμπορικής επέκτασης σε αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και σε αγορές της Ασίας, όπου ήδη διαθέτει σεβαστό μέρος της παραγωγής της με αιχμή την αγορά της Σιγκαπούρης, έχει στραφεί η βιομηχανία Barilla Hellas, προκειμένου να καλύψει απώλειες εξαγωγών που κατέγραψε τη διετία 2015-2016.

Η επιχείρηση κυριαρχεί στην ελληνική αγορά ζυμαρικών. Λειτουργεί βιομηχανική μονάδα ζυμαρικών στη Θήβα Βοιωτίας και μύλο άλεσης σίτου στον Βόλο στο νομό Μαγνησίας. Εδρεύει στην Αθήνα και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Από το 1991 ανήκει πλήρως στην ιδρυθείσα το 1877 ιταλική εταιρεία Barilla, μεγαλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών στον κόσμο με περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους, 49 παραγωγικές μονάδες που εξάγουν προϊόντα τους σε 150 χώρες και ετήσια παραγωγή 3.000.000 τόνων ειδών διατροφής. Μέχρι τότε έφερε την ονομασία Misko. Είχε κάνει τα πρώτα της βήματα το 1927, ως μικρό εργαστήριο παρασκευής ζυμαρικών στον Πειραιά, που αργότερα εξελίχθηκε σε μεγάλη βιομηχανία στην Πάτρα. Ελαβε την τρέχουσα νομική μορφή της τον Μάιο του 1985.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης οικονομικής χρήσης της, τα έσοδα της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας ζυμαρικών και άλλων ειδών διατροφής Barilla Hellas το 2016 περιορίστηκαν σε 71,69 εκατ. ευρώ, από 72,89 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,7% σε ποσοστό ή 1,20 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση, που οφείλεται στη διάθεση μεγαλύτερου όγκου προϊόντων σε τιμές προσφοράς.

Μαζί με τα εγχωρίως παραγόμενα και τα εισαγόμενα ζυμαρικά της με τα σήματα «Misko» και «Barilla», αντιστοίχως, η επιχείρηση διαθέτει στην αγορά σάλτσες και άλλα προϊόντα διατροφής του ιταλικού ομίλου. Τα έσοδά της από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της αποτέλεσαν το 78,3% των συνολικών εσόδων της, μειώθηκαν κατά 4,3% και ήταν ύψους 56,12 εκατ. ευρώ, ενώ αυτά από τις εμπορικές δραστηριότητες αποτέλεσαν το 21,7% των συνολικών, αυξήθηκαν κατά 9,3% και ήταν ύψους 15,57 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές, αν και μειώθηκαν εκ νέου κατά 5,4% (-1,05 εκατ. ευρώ), συνεισέφεραν 18,41 εκατ. ευρώ ή το 25,7% των συνολικών εσόδων, καθώς το 74,3% των εσόδων της (53,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εγχώριες πωλήσεις της.

Επίσης, το 21,2% των εσόδων της (15,23 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ιταλικού ομίλου και, κυρίως, στις εταιρείες Barilla G&R Frateli (12,16 εκατ. ευρώ) και Barilla Singapore (2,61 εκατ. ευρώ).

Αξιοποιώντας αποτελεσματικά την πτώση των τιμών του σίτου, η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 6,9 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (στο 44,3% έναντι 37,4% το 2015). Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 21,72 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 27,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+16,5% ή +4,49 εκατ. ευρώ ).

Για τον λόγο αυτό, παρά την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της με προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων 2,05 εκατ ευρώ λόγω της χρεοκοπίας της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος», σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 8,04 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28,7% (+1,79 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 11,2% των πωλήσεων (8,6% το 2015). Επίσης, παρουσίασε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 6,375 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 40,2% (+1,83 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 8,9% των πωλήσεων (6,2% το 2015), εν μέρει και λόγω μειωμένων αποσβέσεων.

Οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 12% (+2,58 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της απομείωσης απαιτήσεων, ενώ αυτές της διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 10,2% (+0,33 εκατ. ευρώ). Επίσης, οι δαπάνες διαφήμισης ανήλθαν σε 1,66 εκατ. ευρώ (από 1,60 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,665 εκατ. ευρώ (1,70 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,155 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2015).

H επιχείρηση κατέγραψε τελικώς το 2016 κέρδη προ φόρων ύψους 6,23 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 3,84 εκατ. ευρώ, που είναι αυξημένα έναντι εκείνων του 2015 κατά 42,5% ή 1,86 εκατ. ευρώ και 29% ή 0,86 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, καθώς η φορολογική δαπάνη της χρήσης επιβαρύνθηκε με διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0,49 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,3% (10,2% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 8,8% (6,9% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,7% (από 6%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 5,4% (από 4,1%). Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 7,89 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30% (+1,82 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 12,8%, ενώ ήταν 9,6% το 2015.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Barilla Hellas στις 31.12.2016 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 21,01 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 44,09 εκατ. ευρώ (43,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 70,3% (66,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 62,73 εκατ. ευρώ (65,385 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η επιχείρηση μηδένισε κατά τη χρήση 2016 τον τραπεζικό δανεισμό της, που ήταν ύψους 1,50 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015 και αφορούσε προεξόφληση επιταγών πελατών της.

Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (41,14 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 25,14 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (16 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 18,64 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 15,9% (-3,52 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 4,37 εκατ. ευρώ (8,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Για αγορές παγίων το 2016 δαπάνησε 1,93 εκατ. ευρώ, έναντι 1,70 εκατ. ευρώ το 2015, οπότε ολοκλήρωσε επένδυση στη μονάδα του Βόλου, με την οποία είναι σε θέση να παράγει ολόκληρη την ποσότητα σιμιγδαλιού που χρειάζεται για την παραγωγή ζυμαρικών. Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγιά της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 20,92 εκατ. ευρώ (21,06 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015).

Οι συνολικές πωλήσεις της ελληνικής εταιρείας BARILLA HELLAS τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 856,4 εκατ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 96,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,3% των πωλήσεων και το 13,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 53,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων και το 11,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 34 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4% των πωλήσεων και το 7,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 96,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 82,8 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 4 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2010.

Εχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Η Barilla Hellas έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Carlo G. Carteri, επίσης διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιώργο Ν. Σπηλιόπουλο και αντιπρόεδρο και οικονομικό διευθυντή τον Ευάγγελο Μ. Χατζημιχάλη. Απασχόλησε το 2016, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά μέσον όρο 193 εργαζόμενους (197 το 2015) και διέθεσε για αμοιβές, λοιπές παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις προσωπικού 8,89 εκατ. ευρώ (8,28 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς αυξήθηκαν οι δαπάνες αποζημίωσης. Για αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησής της διέθεσε 0,47 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το 2015). Το μέρισμα της μητρικής εταιρείας Barilla από τα κέρδη της Barilla Hellas το 2016 ανέρχεται σε 3,84 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη του 2015 ήταν 2,98 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 32.270 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 19.920 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 41.660 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η εταιρεία ανέμενε για το 2017 ότι θα καταγράψει ενισχυμένες επιδόσεις τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Ο όγκος της παραγωγής ζυμαρικών της επιχείρησης αναμενόταν να ξεπεράσει τα 45 εκατ. κιλά. Για τον σκοπό αυτό αναζητούσε νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη σε αγορές της Ανατολικής Ευρώπης.

Εχει δώσει έμφαση στην προώθηση των προϊόντων Misko ολικής άλεσης, ισχυροποιώντας τη θέση της στην επί μέρους αγορά, όπου κατέχει ηγετική θέση με το σήμα Barilla. Συγχρόνως, συνεχίζει την προώθηση παραδοσιακών σειρών, όπως η φούξια σειρά Misko και η μπλε σειρά Barilla, αλλά και καινοτομικών προϊόντων των δυο μαρκών, όπως τα Barilla Piccolini και τα Misko Γεύσεις Ελλάδος.

Με σκοπό να αξιοποιήσει ολόπλευρα το δυναμικό και τα πλεονεκτήματα της ελληνικής θυγατρικής του, ο ιταλικός όμιλος την αναδεικνύει σε εφαλτήριο επέκτασης στις αγορές άλλων χωρών, καθιστώντας την διοικητικό κέντρο για τις δραστηριότητές της στην Ανατολική Ευρώπη. Η ελληνική εταιρεία έχει την ευθύνη για την προώθηση των προϊόντων του μεγαλύτερου διεθνούς ομίλου ζυμαρικών σε είκοσι περίπου άλλες 18 χώρες, όπως η Αλβανία, η π.Γ.Δ.Μ., η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Σερβία και άλλες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BARILLA HELLAS

www.inr.gr, 15 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS