inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εξαπλώνεται εξαγωγικά η χαρτοβιομηχανία ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής ΥγιεινήςΥψηλότερες οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις αναμένεται να παρουσιάσει για τη χρήση 2017 η ελληνικών κεφαλαίων βιομηχανική εταιρεία ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική χαρτοβιομηχανία και μία από τις μεγαλύτερες και πλέον εξελιγμένες βιομηχανίες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της για τη χρήση 2016, η συνεχιζόμενη εξαγωγική επέκταση της βιομηχανίας, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της θέσης της στην ελληνική αγορά, οδηγούσαν σε περαιτέρω διεύρυνση του κύκλου εργασιών και σε καταγραφή επίσης κερδοφόρων αποτελεσμάτων τη χρήση 2017.

Οι εξαγωγές της, οι οποίες τετραπλασιάστηκαν μεταξύ 2010-2015, το 2016 απέδωσαν έσοδα ύψους 55 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις της την περίοδο 2010-2015 ξεπέρασαν τα 50 εκατ. ευρώ και αφορούσαν υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, κτιριακές εγκαταστάσεις, εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογή καινοτομιών σε γραμμές παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας.

«Η καινοτομία και η ποιότητα μπορούν να έχουν ελληνική ταυτότητα και διεθνές διαβατήριο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Η ΜΕΓΑ συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Νοέμβριο του 1980. Εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και συναφείς υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της, που καλύπτουν περί τα 63.000 τ.μ., στις Αχαρνές Αττικής. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Mega Disposables». Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Παράγει βρεφικές πάνες, σερβιέτες, πάνες ακράτειας, υγρά μαντήλια και άλλα προϊόντα προσωπικής υγιεινής από χαρτί και χαρτοβάμβακα, με τις μάρκες «EveryDay», «Babylino Sensitive», «Pom Pon», «BabyCare», «Tipers», «Wet Hankies», «ΜΕΓΑ» και «Sani», που κατέχουν ισχυρές και ηγετικές θέσεις στην ελληνική αγορά και συνεχώς αυξανόμενη εμπορική παρουσία στη διεθνή αγορά. Εχτισε ξεχωριστή σχέση εμπιστοσύνης με τον σύγχρονο Ελληνα καταναλωτή, καθώς και με πολυεθνικούς βιομηχανικούς οίκους και εγχώριες και διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες, προτείνοντας προϊόντα που εγγυώνται τη μέγιστη φιλικότητα προς στο δέρμα.

Στην εγχώρια αγορά κατέχει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση στις προϊοντικές κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται, ανταγωνιζόμενη με επιτυχία γερμανικά και άλλα ομοειδή εισαγόμενα προϊόντα αμερικανικών και άλλων πολυεθνικών εταιρειών. Τα μερίδιά της το 2016 υπολογίζεται ότι ανήλθαν σε 47% στις σερβιέτες, 51% στα σερβετάκια, 41% στις βρεφικές πάνες, 38% στα προϊόντα ακράτειας, 33% στα μωρομάντηλα, 53% στα μαντήλια ντεμακιγιάζ, 70% στα αντισηπτικά μαντηλάκια και 60% στο υδρόφιλο βαμβάκι.

Τα προϊόντα της ελέγχονται για την ποιότητα και τη φιλικότητα προς το δέρμα από διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια, όπως οι φορείς Ινστιτούτο Παστέρ, Dermscan Group, Proderm Institute of applied Dermatological Research και Α. Συγγρός Δερματολογικό Νοσοκομείο.

Είναι πιστοποιημένη με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από την ευρωπαϊκή εταιρεία ελέγχων και πιστοποιήσεων Eurocert.

Εχει στο ενεργητικό της σημαντικού ύψους εξαγωγές προϊόντων της σε 25 περίπου χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Βρετανία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Αρμενία, η Ρουμανία, η Ρωσία, η Δανία, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Νιγηρία, το Μεξικό και η Νέα Ζηλανδία.

Η επιχείρηση το 2016, ολοκληρώνοντας την 36η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 148,58 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2015 (134,52 εκατ. ευρώ) κατά 10,5% ή 14,06 εκατ. ευρώ, το 37% των οποίων (54,97 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγές προϊόντων της με το σήμα «Babylino Sensitive» και τα άλλα σήματά της και ομοειδών προϊόντων που παρήγαγε για λογαριασμό γνωστών διεθνών εταιρειών με τα δικά τους σήματα. Γενικότερα, το 96,3% των εσόδων της (143,10 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 3,7% (5,48 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 90,4% των εσόδων της (134,27 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, 2,3% (3,49 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε ασιατικές χώρες, 0,5% (0,67 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε χώρες της Αμερικής και το υπόλοιπο 6,8% (10,15 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε λοιπές χώρες.

Επηρεασμένα από τον σχηματισμό πρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων ύψους 1,40 εκατ. ευρώ, που προφανώς αφορούσε και απαιτήσεις από τη γνωστή λιανεμπορική αλυσίδα που πτώχευσε, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 1,3% στα 10,46 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7% των πωλήσεων. Αντιθέτως, εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών, η λειτουργική κερδοφορία της ενισχύθηκε. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της παρέμεινε σταθερός στο επίπεδο του 34,1% και τα μεικτά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 10,5% και ανήλθαν σε 50,73 εκατ. ευρώ (+4,835 εκατ. ευρώ).

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 3,195 εκατ. ευρώ (2,98 εκατ. ευρώ το 2015) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,17 εκατ. ευρώ (1,52 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών, η εταιρεία το 2016 διατήρησε σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της. Κατέγραψε μειωμένα κατά 16,6% κέρδη προ φόρων, ύψους 5,09 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 6,10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-1,01 εκατ ευρώ), ίσα προς το 3,4% των εσόδων της (4,5% το 2015). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 3,415 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,035 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 15,4% (-0,62 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 2,3% των εσόδων της (3% το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 17,1% και 11,5%, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 8,29 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 10,9%, αντί 11,5% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 95,85 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,3% (+3,94 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί, λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων.

Οι πληρωμές της εταιρείας για απόκτηση παγίων στοιχείων το 2016 απορρόφησαν 3,77 εκατ. ευρώ, έναντι 5,09 εκατ. ευρώ το 2015. Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 33,15 εκατ. ευρώ, έναντι 32,19 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, παρά τις αποσβέσεις της χρήσης, λόγω των νέων επενδύσεων.

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της επιχείρησης στις 31.12.2016 ήταν ύψους 33,61 εκατ. ευρώ και αντιπροσώπευαν το 35,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (61,31 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,84 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (47,47 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 4,94 εκατ. ευρώ (4,41 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Τα ίδια κεφάλαιά της είχαν αυξηθεί σε 30,69 εκατ. ευρώ (28,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αποτελούσαν το 32% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (31,2% έναν χρόνο πριν). Παρά τη σημαντική αύξηση των πωλήσεών της, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν μόνο κατά 3,2% και διαμορφώθηκαν σε 65,28 εκατ. ευρώ (+2 εκατ. ευρώ).

Η ΜΕΓΑ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Ι. Βιτουλαδίτη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε 505 εργαζόμενους, έναντι 455 το 2015, ενώ τη χρονική περίοδο 2010-2015 είχε αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων της κατά 60%. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 14,10 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 12,42 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 το 2016 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της 1,47 εκατ. ευρώ, έναντι 1,53 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο χρονικό διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, κατέγραψε συνολικές πωλήσεις 1,04 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 89,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων και το 12,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 43,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων και το 17,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 29 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,8% των πωλήσεων και το 11,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν της τάξεως των 75,9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 54,2 εκατ. ευρώ.

Στα μέσα του 2017 δήλωνε ότι η πορεία των εργασιών της προβλεπόταν ανοδική, καθώς οι επενδύσεις της οδήγησαν σε βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της και στην παραγωγή νέων, που της έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί εξαγωγικά σε αγορές υψηλών απαιτήσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

www.inr.gr, 19 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS