inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πτώση εσόδων 44% και ζημιές 41 εκατ. ευρώ, το 2012, για την ΕΑΒ

Μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών και αυξημένες ζημιές κατέγραψε το 2012 η υπό δημόσιο έλεγχο Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), που συγκαταλέγεται στις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, βάσει του συνολικού ενεργητικού της.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της μητρικής εταιρείας Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ το 2012 περιορίστηκαν σε 91,26 εκατ. ευρώ, από 162,40 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 43,8% σε ποσοστό και κατά 71,14 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα μεικτά κέρδη της συρρικνώθηκαν σε 7,07 εκατ. ευρώ (-78,2%), ενώ τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 4,43 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 16,83 εκατ. ευρώ το 2011 (-21,26 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα αποτελέσματά της προ τόκων και αποσβέσεων (EBIT) ήταν ζημιές 11,55 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 9,71 εκατ. ευρώ το 2011 (-21,26 εκατ. ευρώ).

Τελικώς η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ετήσιες ζημιές 40,77 εκατ. ευρώ, που είναι 51,1% μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του 2011 (26,98 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο του ενεργητικού της στις 31.12.2012 ανερχόταν σε 911,41 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά (-151,63 εκατ. ευρώ). Την ίδια ημερομηνία οι συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 1,06 δισ. ευρώ (812,89 εκατ. ευρώ οι βραχυπρόθεσμες).

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με θυγατρική της, η ΕΑΒ κατέγραψε έσοδα 91,26 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές 40,97 εκατ. ευρώ.

Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση στις 31.12.2012 ήταν 1.443, έναντι 1.601 στις 31.12.2011 (-9,9%).

Σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton είναι αναγκαία η λήψη μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΕΑΒ, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της. Η επιχείρηση δεν διαθέτει κεφάλαιο κίνησης και, επιπροσθέτως, υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την έκβαση απαιτήσεων και διαφορών με τρίτους, που αφορούν πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS