inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι πιστωτές καθορίζουν την τύχη της βιομηχανίας πρώτων υλών τροφίμων Κρεντίν ΕλλάςΣτη δικαιοδοσία των πιστωτών της έχει περιέλθει, ουσιαστικά, η βιομηχανία πρώτων υλών τροφίμων Κρεντίν Ελλάς, καθώς με παρέμβασή τους έχει αποτραπεί η κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση και αναζητούνται οι καλύτερες λύσεις για τη διάσωσή της, αν αυτό καταστεί εφικτό.

Από τον Οκτώβριο του 2017 οι τράπεζες Alpha, Πειραιώς, Εθνική και Eurobank ζήτησαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, με σχετική κοινή αίτηση, την υπαγωγή της εταιρείας στις έκτακτες διαδικασίες ειδικής διαχείρισης που προβλέπει το άρθρο 68 του ν. 4307/2014.

Η Κρεντίν Ελλάς συστάθηκε τον Αύγουστο του 1999 ως Α.Ε., αποτελώντας διάδοχο σχήμα προϋπάρχουσας από το 1968 ομοειδούς εταιρείας. Εδρεύει στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και έχει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, με στεγασμένους χώρους 12.715 τ.μ. επί οικοπέδου 71.010 τ.μ., στη Βιομηχανική Περιοχή των Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας. Ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων της οικογένειας Μπερτζελέτου, που είναι ιδιοκτήτης, μεταξύ άλλων, των επιχειρήσεων λιπασμάτων και θείου Sulphur Ελλάς, άλατος και λοιπών τροφίμων Δ. Θ. Μπερτζελέτος & Αφοί και ελαιουργικών προϊόντων Ιντερέξπορτ. Τη δεκαετία του 1980 εξελίχθηκε σε ηγετική βιομηχανία στον τομέα της. Διατηρεί υποκατάστημα στη Χαλκίδα Εύβοιας. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Παράγει και εμπορεύεται σειρά πρώτων υλών ή και ημιέτοιμων προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής. Κατά κύριο λόγο παράγει και διαθέτει σε επαγγελματίες αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες μαγιά και προζύμι, βελτιωτικά, συμπυκνώματα και μίγματα αρτοποιίας, μίγματα για κέικ, βασιλόπιτες, παντεσπάνι και τσουρέκια, βελτιωτικά και μίγματα ζαχαροπλαστικής, έτοιμες κρέμες και φυτικές σαντιγύ, σοκολατοειδή, μίγματα για παγωμένο γιαούρτι, παγωτό, μους και ζελέ, βούτυρο βινιλλίνης και σκληρή μαργαρίνη για κρουασάν και σφολιατοειδή. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Credin Hellas». Επί πολλά έτη αντιπροσώπευε οίκους του εξωτερικού από την Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ισπανία, που παράγουν ομοειδή προϊόντα. Στα επώνυμα προϊόντα της χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Morfat», «Yoriginal Greek Frozen Yogurt Mix», «Ermol», «Mont Athos». Στο παρελθόν εξήγαγε περί το 10% των προϊόντων της σε δέκα περίπου άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική και σε αραβικές χώρες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ προσφάτως, το έτος αυτό η εταιρεία κατέγραψε διψήφια ποσοστιαία πτώση των πωλήσεών της, σε συνέχεια σημαντικής, χαμηλότερης όμως μείωσης που είχαν παρουσιάσει το 2015. Οι πωλήσεις της μειώθηκαν για έβδομο συνεχόμενο έτος. Συγχρόνως, η επιχείρηση παρουσίασε ζημιές για έκτο συνεχόμενο έτος, αυξημένες μάλιστα έναντι εκείνων του 2015, παρά το γεγονός ότι συνέχισε να μην επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με ζημιές από επισφαλείς, από μακρού χρόνου ακίνητες εμπορικές απαιτήσεις της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2016 περιορίστηκαν σε 13,74 εκατ. ευρώ, από 15,86 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας πτώση 13,3% σε ποσοστό ή 2,12 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 71,9% των εσόδων της (9,88 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 28,1% (3,86 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και διάθεση λοιπών αποθεμάτων. Επίσης, το σύνολο των εσόδων της προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, καθώς μηδενίστηκαν οι εξαγωγές προϊόντων της (1,06 εκατ. ευρώ το 2015). Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά της έσοδα το 2016 μειώθηκαν κατά 12,3% (-1,38 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 4,87 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 5,84 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 16,6% (-0,97 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 35,4%, από 36,8% το 2015.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 15,2% (+0,11 εκατ. ευρώ), ανήλθαν σε 0,80 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 5,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,4% (0,70 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, καθώς τα λοιπά, έκτακτα έξοδα και ζημιές της χρήσης 2016 μειώθηκαν κατά 0,99 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2015 (2,94 εκατ. ευρώ, έναντι 3,93 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,20 εκατ. ευρώ (επίσης 0,20 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και αυξημένους χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 2,62 εκατ. ευρώ (2,17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), που αντιστοιχούν στο 19,1% των πωλήσεων.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 2,02 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,67 εκατ. ευρώ, αυξημένων κατά 20,9% (+0,35 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές 1,82 εκατ. ευρώ, έναντι 1,47 εκατ. ευρώ το 2015 (+23,8% ή +0,35 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), βάσει του δημοσιευμένου ισολογισμού, ήταν 2,2%, έναντι 1,9% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 35,92 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,7% (-0,25 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,77 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 7,92 εκατ. ευρώ, είχαν περιοριστεί σε 3,92 εκατ. ευρώ (5,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 10,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (16,4% έναν χρόνο νωρίτερα), αλλά ήταν αρνητικά και συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ν. 2190/1920, αν ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή λογιστή σχετικά με τον μη σχηματισμό προβλέψεων για ζημιές από επισφαλείς και ίσως ανεπίδεκτες είσπραξης εμπορικές απαιτήσεις της.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις 27,85 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και σε μεγάλο ποσοστό ληξιπρόθεσμες, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 9,4% (+2,40 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (28,96 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,15 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (31,11 εκατ. ευρώ). Κι αυτό ενώ, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η εταιρεία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 8,46 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ύψους 16,14 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,05 εκατ. ευρώ, έναντι 0,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της είχαν ανέλθει σε 31,99 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% (+1,77 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, επί των παγίων της δεν είχαν εγγραφεί προσημειώσεις για διασφάλιση δανείων. Ποσό 0,88 εκατ. ευρώ των μακροπρόθεσμων οφειλών της αφορούσε δόσεις από διαφορές φορολογικού ελέγχου καταβλητέες πέραν της διετίας.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 4,49 εκατ. ευρώ, έναντι 4,70 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν μόλις 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,04 εκατ. ευρώ το 2015. Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές σε δέκα Ε.Π.Ε. εμπορικού χαρακτήρα σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποτιμημένες προς 2,26 εκατ. ευρώ, οι οποίες όμως, ως σύνολο, είχαν αρνητικά ίδια κεφάλαια και όφειλαν στη μητρική τους εταιρεία 2,23 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 265,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της, ήταν κέρδη της τάξεως των 21,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,1% των πωλήσεων και το 5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές άνω των 2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,8% των πωλήσεων και το 1,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 4,4 εκατ. περίπου ευρώ, ίσες προς το 1,6% των πωλήσεων και το 3,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2011-2016) και ζημιογόνος τις υπόλοιπες έξι (2005-2010). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 28,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,8 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 21 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που αφορούν την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στις 21 Νοεμβρίου 2017, η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Θ. Μαραγκουδάκη και αντιπρόεδρο τον H. M. Avagyan, ενώ ο επί σειράν ετών επικεφαλής της Δημ. Ι. - Β. Μπερτζελέτος της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της έχει επιφορτιστεί με διαφορετικά διευθυντικά καθήκοντα και δεν μετέχει στη διοίκησή της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 116 εργαζόμενους, έναντι 139 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,64 εκατ. ευρώ, έναντι 2,84 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015.

Δηλώνει ότι προσπαθεί να μείνει ανταγωνιστική και να εξεύρει νέες αγορές για τη διάθεση των προϊόντων της, βάσει νέου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και ότι συνεργάζεται πλέον μόνο με «παίκτες» της ελληνικής αγοράς που εξασφαλίζουν την είσπραξη των απαιτήσεών της. Οπως αναφέρει, συνεχίζει να παράγει και να εμπορεύεται ευρύτατη γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας και προσδοκά ότι θα καταστεί εφικτή η είσπραξη σημαντικού μέρους των εμπορικών απαιτήσεών της από προηγούμενες χρήσεις, που διογκώθηκαν τα πρώτα χρόνια της εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης. Προσβλέπει σε αναδιάρθρωση και χρονική επιμήκυνση των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 5 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS