inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι αυξημένες εξαγωγές στηρίζουν τα Ελληνικά Κελλάρια Οίνων ΚουρτάκηςΣτη διεθνή αγορά και στις τουριστικές περιοχές της χώρας συνεχίζει να εστιάζει και να στηρίζει την ανάπτυξή της η οινοποιητική βιομηχανία Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Κουρτάκης.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε., με την τρέχουσα νομική μορφή της και την επωνυμία Δ. Κουρτάκης, τον Σεπτέμβριο του 1972. Αποτελεί, ουσιαστικά, διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1895 και εγκαινίασε οινοπαραγωγικές δραστηριότητες στο Μαρκόπουλο Αττικής το 1905. Στη μακρά πορεία της η ονομασία «Κουρτάκης» έγινε συνώνυμη με τη ρετσίνα, αφού αποτελούσε το βασικό προϊόν της εταιρείας. Η «Ρετσίνα Κουρτάκη» αποτελεί και σήμερα το κυρίαρχο, πρώτο σε πωλήσεις προϊόν της, με δεύτερο το κρασί «Kouros». Επί μακρόν η επιχείρηση ήταν ιδιαιτέρως γνωστή και για το κρασί της με το σήμα «Apelia». Ελαβε την τωρινή επωνυμία της το 2000, μετά την εξάπλωση των οινοποιητικών δραστηριοτήτων της μέσω περιφερειακών οινοποιείων και τη διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων της.

Οι οίνοι της εταιρείας φέρουν τα εμπορικά σήματα «Kouros Νεμέα», «Kouros Πάτρα», «Αγιωργίτικο», «Μαυροδάφνη Κουρτάκη», «Αλλοτινό», «Ασπρολίθι», «Λευκός Κύκνος», «Μοσχοφίλερο», «Τα 3 αηδόνια», «Σάμος Κουρτάκη», «Calliga», «Apelia», «Vin de Crete», «Aegean Islands», «Ημίγλυκος Πάτρας», «Ιανός», «Δούρειος», «Ερωδιός», «Κιόσκι», «Ρετσίνα Κουρτάκη», «Κύριος», «Μικρός Βοριάς». Στη διάρκεια της κρίσης η επιχείρηση κυκλοφόρησε τις σειρές οίνων «Κύκνος» και «Αλλοτινό», με πιο προσιτές τιμές.

Τα Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Κουρτάκης εδρεύουν και έχουν τις βασικές εγκαταστάσεις τους στο Μαρκόπουλο Αττικής, σε έκταση 28 στρεμμάτων, όπου τα εμφιαλωτήριά της είναι σε θέση να εμφιαλώνουν ως και 140.000 φιάλες οίνου ημερησίως και οι αποθηκευτικοί της χώροι μπορούν να στεγάζουν ως και 160.000 HL οίνων. Παράγουν οίνους Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ). Διαθέτουν δεύτερο, σημαντικό οινοποιείο στη Ριτσώνα Βοιωτίας, με οινοδεξαμενές, σταφυλοπιεστήρια και εμφιαλωτήρια, σε έκταση 33.050 τ.μ Ακόμη, ελέγχουν οινοποιείο στο Μετόχι Ηρακλείου Κρήτης και συνεργάζονται με περιφερειακά οινοποιεία των νομών Κορινθίας στη Νεμέα, Αχαΐας στην Πάτρα και το Αίγιο και Αρκαδίας στη Μαντινεία, στα οποία παράγονται με τη συνεργασία τους οίνοι για λογαριασμό τους. Οι ιδιόκτητοι χώροι τους στο Μαρκόπουλο Αττικής ανέρχονται σε 29.120 τ.μ. Η ετήσια παραγωγή τους μπορεί να φτάνει και τα 30 εκατ. φιάλες οίνων.

Η εταιρεία είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εκτός των οίνων της ιδίας και συνεργαζόμενων οινοποιείων, εμπορεύεται τσίπουρο και ούζο τρίτων. Επίσης εισάγει και διαθέτει οίνους της κορυφαίας γαλλικής οινοποιίας Grand Chais de France, η οποία με τη σειρά της προωθεί οίνους της ελληνικής βιομηχανίας στη γαλλική αγορά.

Αντλεί πλέον από τη διεθνή αγορά περί το 50% των εσόδων της, έναντι 40% περίπου προ της κρίσης. Βασικές χώρες προορισμού των οίνων που εξάγει είναι η Γερμανία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Συνολικά, πραγματοποιεί εξαγωγές σε 32 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ προ ημερών, η εταιρεία το έτος αυτό κατέγραψε υψηλή μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων για τέταρτο συνεχόμενο έτος. Αν και δεν ενίσχυσε τη λειτουργική κερδοφορία της, λόγω απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων, κατέγραψε και πάλι θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, παραμένοντας και το 2016 σε θετικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, έπειτα από μια τετραετία αρνητικών τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 44ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της οινοποιίας το 2016 ανήλθαν σε 28,76 εκατ. ευρώ, από 26,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 8,3% σε ποσοστό ή 2,19 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 82,4% των εσόδων της (23,70 εκατ. ευρώ) προήλθε από έτοιμα και ημιτελή προϊόντα της και το υπόλοιπο 17,6% (5,06 εκατ. ευρώ) από εμπορία προϊόντων συνεργαζόμενων και τρίτων εταιρειών και διάθεση λοιπών αποθεμάτων.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 4,7 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 11,07 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 8,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+23,1% ή +2,08 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της εκτοξεύτηκε στο 38,5%, από 33,8% το 2015.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν το 2016 σε 1,24 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,485 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (5,6% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 16,6% (-0,25 εκατ. ευρώ), εν μέρει λόγω απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων 0,63 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, ζημιές από την πτώχευση μεγάλης λιανεμπορικής αλυσίδας. Συγχρόνως, οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 24,3% (+1,74 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,34 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,79 εκατ. ευρώ (επίσης 0,79 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ το 2015 (0,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,015 εκατ. ευρώ (επίσης 0,015 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,45 εκατ. ευρώ (0,695 εκατ. ευρώ το 2015).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,5%, έναντι 4,4% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 34,92 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,5% (+0,86 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 1,10 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 15,38 εκατ. ευρώ (15,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 44,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (45,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 13,14 εκατ. ευρώ, κατά 39,7% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 6% (+0,75 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,25 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 11,77 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (14,48 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,62 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση, επισφαλείς και επίδικες, συνολικού ύψους 1,995 εκατ. ευρώ. Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού 9 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,26 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της διαμορφώθηκαν σε 19,54 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% (+0,84 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 7,73 εκατ. ευρώ, έναντι 7,81 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,245 εκατ. ευρώ, έναντι 0,335 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,10 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή αξίας 0,89 εκατ. ευρώ, που αφορούσε μερίδιο 50% στην αχαϊκή οινοποιητική εταιρεία Οινοφόρος Παραγωγή Οίνων.

Η επιχείρηση, που αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ελληνικών οίνων, έχει πρόεδρο τον Βασ. Δ. Κουρτάκη και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Β. Δ. Κουρτάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 135 εργαζόμενους, έναντι επίσης 135 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,32 εκατ. ευρώ, έναντι 4,26 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές σε μέλη διοικητικών οργάνων ήταν ύψους 0,10 εκατ. ευρώ και τα δυο έτη. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 9.170 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της οινοποιητικής βιομηχανίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο χρονικό διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 301,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 13,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,6% των πωλήσεων και το 3,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 1,05 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,8% των πωλήσεων και το 1,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 8,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 28,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2005. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 25,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2010.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ

www.inr.gr, 5 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS