inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερά κερδοφόρος η εταιρεία Μύλοι ΣόγιαςΣε υψηλά επίπεδα διατηρεί τις δραστηριότητές της και την αποδοτικότητά η εταιρεία Μύλοι Σόγιας, η οποία ασχολείται με την παραγωγή και την εμπορία ελαίων και πρωτεϊνούχων υλών διατροφής, αγροτικών προϊόντων και βιοκαυσίμων, άμεσα ή έμμεσα, μέσω θυγατρικών της.

Σύμφωνα με τον 17ο ενοποιημένο ισολογισμό της για το έτος 2016, που δημοσιοποιήθηκε από το ΓΕΜΗ προ ημερών, τα έσοδα της εταιρείας το έτος αυτό ανήλθαν σε 264,17 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας εκείνα του 2015 (260,57 εκατ. ευρώ) κατά 1,4% σε ποσοστό ή 3,60 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 37,5% των εσόδων της (99,02 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς οι εμπορικές δραστηριότητες απέφεραν το 60,3% (159,45 εκατ. ευρώ) και η παροχή υπηρεσιών το υπόλοιπο 2,2% (5,70 εκατ. ευρώ). Σε σχέση με το 2015 τα έσοδα από τη διάθεση εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 4,8% (+7,26 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα από τις βιομηχανικές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 3,4% (-3,43 εκατ. ευρώ).

Από την ελληνική αγορά η επιχείρηση άντλησε το 67,1% των συνολικών εσόδων της (177,34 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το υπόλοιπο 32,9% (86,83 εκατ. ευρώ) προήλθε από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και αγορές τρίτων χωρών. Οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 31,7% (+20,90 εκατ. ευρώ), ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 8,9% (-17,30 εκατ. ευρώ) .

Η επιχείρηση, σημαντικό ποσοστό των εσόδων της οποίας αναλογεί στις πωλήσεις προϊόντων σόγιας και ελαιουργικών προϊόντων, καθώς και στην εμπορία δημητριακών, δεν απέφυγε την εκ νέου κάμψη των μεικτών και των λειτουργικών κερδών της. Μειωμένα ήταν, επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων, παραμένοντας ωστόσο σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, η επιχείρηση κατέγραψε το 2016:

- Μεικτά κέρδη 20,71 εκατ. ευρώ (-6,2% ή -1,37 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 13,935 εκατ. ευρώ (-5,6% ή -0,83 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 10,65 εκατ. ευρώ (-6,9% ή -0,79 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 6,39 εκατ. ευρώ (-7,6% ή -0,53 εκατ. ευρώ).

- Καθαρά κέρδη αναλογούντα στην ίδια, μετά τους φόρους και τα δικαιώματα τρίτων, ύψους 3,63 εκατ. ευρώ (-13% ή -0,54 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 3,29 εκατ. ευρώ (3,33 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 4,31 εκατ. ευρώ (4,80 εκατ. ευρώ το 2015).

Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν κατά 14% (-0,99 εκατ. ευρώ), σε αντίθεση με τις δαπάνες διοίκησης, που αυξήθηκαν κατά 9,2% (+0,24 εκατ. ευρώ). Τα λοιπά, έκτακτα έσοδα-κέρδη (0,55 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 1,60 εκατ. ευρώ, αλλά συγχρόνως τα λοιπά, έκτακτα έξοδα-ζημιές (1,94 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 1,77 εκατ. ευρώ, αν και αυξήθηκαν οι προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015 επαναδιατυπώθηκαν και συμπεριέλαβαν αυξημένες πωλήσεις, σε σύγκριση με εκείνες που είχαν αναφερθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν ύψους 22,72 εκατ. ευρώ, αντί 25,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Για αγορές παγίων το 2016 ο όμιλος δαπάνησε 1,39 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 20,50 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 66,15 εκατ. ευρώ (62,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 44% (41,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 150,29 εκατ. ευρώ (151,39 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Ο τραπεζικός δανεισμός του στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 70,97 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 7,3% (-5,61 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση και σε ποσοστό 73,9% βραχυπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του μειώθηκαν κατά 5% (-4,41 εκατ. ευρώ) και περιορίστηκαν σε 84,15 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (125,10 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 64,39 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (60,71 εκατ. ευρώ), ενώ οι προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεών του υπολείπονταν των κανονικών κατά 3,30 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Τα ταμειακά του διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 9,02 εκατ. ευρώ (14,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Για εξασφάλιση των δανείων του ομίλου έχουν παρασχεθεί προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων και θυγατρικών, μία των οποίων έχει παραχωρήσει προσημειώσεις υποθήκης ποσού 7,20 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ, που έχει πρόεδρο τον Κων. Ε. Γιαβρόγλου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευστ. Κ. Γιαβρόγλου της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της, κατέγραψε το 2016, σύμφωνα με τον 46ο ισολογισμό της, πωλήσεις 196,63 εκατ. ευρώ (+1,8% σε σύγκριση με το 2015), μεικτά κέρδη 12,59 εκατ. ευρώ (-3,5%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 8,19 εκατ. ευρώ (-10,6%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 6,67 εκατ. ευρώ (-11,7%), κέρδη προ φόρων 4,21 εκατ. ευρώ (-14,4%) και μετά τους φόρους καθαρά κέρδη 3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,9% (-0,57 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,52 εκατ. ευρώ (1,61 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 3,10 εκατ. ευρώ (3,48 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, με προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 1,05 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2015). Συνολικά, τα λοιπά, έκτακτα έσοδα-κέρδη (0,18 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 1,83 εκατ. ευρώ, αλλά συγχρόνως τα λοιπά, έκτακτα έξοδα-ζημιές (1,09 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 1,68 εκατ. ευρώ,

Το 38,8% των εσόδων της (76,23 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς οι εμπορικές δραστηριότητες απέφεραν το 59,3% (116,56 εκατ. ευρώ) και η παροχή υπηρεσιών το υπόλοιπο 1,9% (3,84 εκατ. ευρώ). Από την ελληνική αγορά άντλησε το 80,2% των συνολικών εσόδων (157,68 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το υπόλοιπο 19,8% (38,95 εκατ. ευρώ) προήλθε από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και αγορές τρίτων χωρών. Σε σχέση με το 2015 τα έσοδα από τη διάθεση εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 4,1% (+4,59 εκατ. ευρώ), τα έσοδα από τις βιομηχανικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 1,7% (+1,26 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 38,9% (-2,44 εκατ. ευρώ). Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 35,3% (+10,17 εκατ. ευρώ), ενώ οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,1% (-6,75 εκατ. ευρώ). Ακόμη, το 10,8% των εσόδων της (21,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρείες στις συγγενικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 4,15 εκατ. ευρώ και απέφεραν μερίσματα 0,55 εκατ. ευρώ.

Για αγορές παγίων το 2016 η εταιρεία δαπάνησε 0,34 εκατ. ευρώ (0,83 εκατ. ευρώ το 2015).

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ομίλου βρίσκονται στον νομό Κορινθίας. Στο Καλαμάκι Κορινθίας η μητρική εταιρεία λειτουργεί δυο κύριες μονάδες και διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις, που διευκολύνουν την προμήθεια πρώτων υλών και την εξαγωγική δραστηριότητα. Η μία μονάδα παραγωγής έχει αντικείμενο την επεξεργασία ελαιούχων σπόρων (σόγιας, ελαιοκράμβης και ηλίανθου) για την παραγωγή βρώσιμων ελαίων και πρωτεϊνούχων αλεύρων, ενώ η άλλη ασχολείται με την επεξεργασία σειράς ακατέργαστων φυτικών ελαίων για την παραγωγή σχετικών προϊόντων.

Η γκάμα των προϊόντων της ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ περιλαμβάνει σογιάλευρα, σογιάλευρα υψηλών πρωτεϊνών, ηλιάλευρα, κραμβάλευρα, σογιέλαιο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, κραμβέλαιο, βαμβακέλαιο, φοινικέλαιο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ραφινέ ελαιόλαδο και πυρηνέλαιο, λιπαρά οξέα σπορελαίων και ελαιολάδου, καθώς και λινέλαιο.

Στο Καλαμάκι Κορινθίας βρίσκονται, επίσης, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Ελληνικά Εκλεκτά Ελαια (HFO), η οποία ελέγχεται κατά 94,8% και τυποποιεί και συσκευάζει ελαιόλαδα, σπορέλαια, καθώς και συναφή delicatessen προϊόντα (ελιές, πάστα ελιάς, αρωματικό ελαιόλαδο, λιαστή ντομάτα και βαλσάμικο ξύδι), ενώ στο Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας βρίσκονται οι μονάδες παραγωγής της θυγατρικής εταιρείας GF Energy, η οποία ελέγχεται κατά 50% και ασχολείται με την παραγωγή βιοντίζελ.

Η μητρική εταιρεία, που έχει συνάψει τριετές τραπεζικό δάνειο ποσού 20 εκατ. ευρώ με παροχή προσωπικών εγγυήσεων της μετόχου της Μαρίνας Οφλούδη - Γιαβρόγλου, διαθέτει, ακόμη, τρεις μονάδες συγκέντρωσης, ξήρανσης και αποθήκευσης ελαιούχων σπόρων και άλλων αγροτικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και την Καβάλα. Εκτός των βιομηχανικών της δραστηριοτήτων, προμηθεύεται και εμπορεύεται σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι και βρώμη από την Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Μαύρης Θάλασσας, ενώ πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως σε άλλες βαλκανικές χώρες και άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Από το 2006 ελέγχει στη Βουλγαρία το 55% της εταιρείας Vitagrain, που έχει αντικείμενο τη συλλογή και διάθεση αγροτικών προϊόντων. Εως τα μέσα του 2015 κατείχε μερίδιο 55% στην εμπορική εταιρεία SM Trading στη Βρετανία, αλλά το ρευστοποίησε. Επί ελληνικού εδάφους κατέχει, εξάλλου, το 99% της εταιρείας Marine Logistics.

Για την πρόληψη εμπορικών κινδύνων πραγματοποιεί αντιστάθμιση κινδύνου (hedging), μέσω παραγώγων, όπως οι μελλοντικές συμφωνίες (forwards), οι συμβάσεις δικαιωμάτων προαιρέσεως (options) και οι προθεσμιακές συμβάσεις (futures).

Η Μύλοι Σόγιας ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1970 ως επιχείρηση επεξεργασίας σογιόσπορου και παραγωγής σογιέλαιου και σογιάλευρου. Αποτέλεσε συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας εταιρείας με την επωνυμία Ελαιουργία & Βαμβακουργία Θεσσαλονίκης, που είχαν ιδρύσει οι οικογένειες Αρ. Οφλούδη και Ηλ. Ηλιάδη το 1950. Εγκαινίασε το εργοστάσιό της το 1974 και σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής σογιάλευρου στην Ελλάδα, επεκτεινόμενη σταδιακά σε άλλους παραγωγικούς και εμπορικούς τομείς. Το 1988 έγινε ευρέως γνωστή προτείνοντας στην αγορά το σπορέλαιο «Το Λαμπερό», πρώτο συσκευασμένο σπορέλαιο. Από το 1990 επεκτάθηκε δυναμικά στις αγορές των σπορελαίων και των δημητριακών. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο χρονικο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 2,46 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 120,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 58,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 13,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 44,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων και το 10,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 81,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 160,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 235,6 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 7,4 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2016 ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 169,4 εκατ. ευρώ (5,5% των πωλήσεων και 10,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 74,8 εκατ. ευρώ (2,4% των πωλήσεων) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων κέρδη των μετόχων της εταιρείας 51,2 εκατ. ευρώ (11% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας).

Το 2016 ο όμιλος απασχόλησε 219 εργαζόμενους, έναντι 220 το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές του διευθυντικού, εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού 6,07 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 6,07 εκατ. ευρώ το 2015. Σε μέλη διοικητικών και συναφών οργάνων διέθεσε αμοιβές 1,55 εκατ. ευρώ. Η μητρική εταιρεία απασχόλησε 121 εργαζόμενους, έναντι 125 το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές του διευθυντικού, εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού 3,91 εκατ. ευρώ, έναντι 3,99 εκατ. ευρώ το 2015. Ως πρώτο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015 διαθέτει το 2016 στους μετόχους της 0,75 εκατ. ευρώ και στα μέλη της διοίκησής της αμοιβές 0,335 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη του 2016 διέθεσε στη διοίκησή της αμοιβές 0,335 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 63.630 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ίσα προς 29.170 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ

www.inr.gr, 5 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS