inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστρέφει κεφάλαιο στους μετόχους της η εταιρεία μονωτικών χημικών NanophosΑισιοδοξία ότι με την ευρύτερη και αρτιότερη ενημέρωση του κοινού για τη νανοτεχνολογία η πορεία της θα είναι ανοδική, εκφράζει η βιομηχανία μονωτικών χημικών και υλικών καθαρισμού Nanophos, παρά το γεγονός ότι το 2016 οι πωλήσεις της είχαν εξασθενήσει.

Εκτιμά ότι αποκτά μερίδια αγοράς που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά της και θα της επιτρέψουν να επεκταθεί σε νέες προϊοντικές κατηγορίες. Για τον λόγο αυτό συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά έργα, συνεργαζόμενη με πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς. Με σκοπό να επεκταθεί ταχύτερα στη ναυτιλιακή αγορά, στα τέλη του 2016 προχώρησε σε απορρόφηση, με τη διαδικασία της συγχώνευσης, της εταιρείας Neptomar, τα οφέλη της οποίας αναμένεται να απεικονιστούν στα μεγέθη της χρήσης 2017. Επίσης, το 2017 επεκτάθηκε δυναμικά στην αγορά της Κίνας, πραγματοποιώντας σημαντικές εξαγωγές.

Η Nanophos δοκιμάζει επιτυχώς τις δυνάμεις της στον τομέα της νανοτεχνολογίας και εμφανίζει αξιοσημείωτη κερδοφορία. Ιδρύθηκε το 2005 και ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα στα τέλη του 2006. Εδρεύει και διαθέτει τις εγκαταστάσεις της στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο του Λαυρίου, στον νομό Αττικής. Παράγει μονωτικά χημικά προϊόντα, όπως μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα για συντήρηση οικοδομικών επιφανειών, βελτιωτικά κονιαμάτων, θερμομονωτικούς ελαφροβαρείς σοβάδες, αυτοκαθαριζόμενο υλικό για την προστασία πορωδών δομικών στοιχείων και θερμομονωτικά αδιαβροχοποιητικά χρώματα, με τα εμπορικά σήματα «SurfaPore», «SurfaPaint», «DeSalin», «Feather Plast», «Surfa Shield», «SurfaMix» και «Surfa GuardMetals». Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Πραγματοποιεί εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Ιαπωνία, την Κίνα, άλλες ασιατικές χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, τη Νέα Ζηλανδία, καθώς και σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής, όπως το Μεξικό και η Γουατεμάλα.

Στα τέλη του 2017 αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου 0,25 εκατ. ευρώ στους μετόχους της, με ισόποση μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 11η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η NANOPHOS κατέγραψε κύκλο εργασιών 2,46 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 13,1% σε σχέση με το 2015, καθώς μετατέθηκε χρονικά και ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2017 η υλοποίηση εξαγωγικών παραγγελιών σε σκανδιναβικές χώρες και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Συμπίεσε κατά 6,5 εκατοστιαίες μονάδες το υψηλό μεικτό της περιθώριο (57% το 2016, από 63,5% το 2015), με αποτέλεσμα τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να περιοριστούν σε 0,36 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17,8% έναντι του 2015.

Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης απορρόφησαν 0,26 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 0,27 εκατ. ευρώ το 2015.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,30 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ το 2015), μειωμένα κατά 21%. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 0,185 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2015), μειωμένα κατά 14,4%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 18,4% και 11,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 12,1% και τα καθαρά κέρδη το 7,5%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 14,1%, αντί 20,3% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 2,53 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,6%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Για λόγους συγκρισιμότητας ορισμένα μεγέθη της χρήσης 2015 έχουν αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο την Ευαγγελία Ι. Καραδημητρίου και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Μ. Αραμπατζή των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών το 2016 διέθεσε 0,34 εκατ. ευρώ, έναντι 0,36 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,12 εκατ. ευρώ. Το 2016 απασχόλησε 20 εργαζόμενους, έναντι 19 το 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές και παροχές του διευθυντικού, εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού 0,66 εκατ. ευρώ, έναντι 0,53 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 14.850 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 9.250 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 17.800 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: NANOPHOS

www.inr.gr, 6 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS