inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 26 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της αγροχημικής βιομηχανίας Κ. & Ν. Ευθυμιάδης το 2012

O όμιλος εταιρειών Ευθυμιάδη, ο οποίος από το 2003 φέρει την ονομασία Redestos Efthymiadis Agrotechnology Group, δραστηριοποιείται στον χώρο της ελληνικής γεωργίας από το 1935. Περιλαμβάνει δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή, την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στη Γεωργία.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου το 2012 ανήλθαν σε περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Με ισχυρό εμπορικό δίκτυο, υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες και παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογικής στάθμης, η επιχείρηση υλοποιεί την απαίτηση της αγοράς για τη συνδυασμένη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν την ανάγκη του αγρότη να παράγει και να πουλά τα προϊόντα του σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούν η βιομηχανία τροφίμων, τα σουπερμάρκετ και ο τελικός καταναλωτής.

Οι δραστηριότητες του ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις κλάδους:

  • Στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων, κυρίαρχη θέση στην Ελλάδα κατέχει η εταιρεία Κ & Ν Ευθυμιάδης, η οποία κατέγραψε το 2012 πωλήσεις ύψους 25,95 εκατ. ευρώ (-4,3%) και λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων σε 9,7%, από 9,5% το 2011. Αποτελώντας τη βάση του ομίλου Redestos, εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διανομή προϊόντων φυτοπροστασίας, καθώς και ειδικών λιπασμάτων, με θυγατρικές στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Αλβανία, ενώ δραστηριοποιείται μέσω αντιπροσώπων στην Σερβία και την Π.Γ.Δ.Μ. Επιπρόσθετα, από το 2010, η εταιρεία αντιπροσωπεύει και διακινεί επιλεγμένο πολλαπλασιαστικό υλικό από σημαντικές διεθνείς εταιρείες, για έναν μεγάλο αριθμό καλλιεργειών.

  • Στον κλάδο του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού λειτουργούν οι εταιρείες Bios Agrosystems και Vitro (Βίτρο) Hellas.

Η Bios ασχολείται από το 1990 με την έρευνα και ανάπτυξη ελληνικών ποικιλιών βάμβακος, έχοντας δημιουργήσει πρωτογενές φυτικό γενετικό υλικό που είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις εγχώριες κλιματολογικές συνθήκες. Επίσης, αναλαμβάνει την παραγωγή και αξιολόγηση, για λογαριασμό τρίτων, σπόρων σιτηρών, μηδικής και βαμβακιού, με σκοπό τη διάθεση τους τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ασίας. Τέλος, η υπερσύγχρονη παραγωγική μονάδα της Bios στο Κουτσό Ξάνθης έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες σποροπαραγωγής και επεξεργασίας σπόρων με τις μεγαλύτερες πολυεθνικές, αλλά και με εθνικές εταιρείες του κλάδου.

Η Βίτρο δραστηριοποιείται από το 1986 στην παραγωγή, έρευνα και διάθεση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής ποιότητας. Αποτελεί πρωτοποριακή και ιδιαιτέρως υψηλής τεχνολογίας μονάδα παραγωγής φυτών, με τη μέθοδο της ιστοκαλλιέργειας. Σημαντική είναι και η ερευνητική δραστηριότητα της εταιρείας, μέσω της οποίας έχει αναπτυχθεί την τελευταία 15ετία μια διαδικασία κλωνικής επιλογής ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, που βασίζεται στην επιλογή - συγκριτικό πειραματισμό σχετικά με την αγρονομική συμπεριφορά και στις πειραματικές μικροοινοποιήσεις για τον καθορισμό των οινικών χαρακτηριστικών των επιλεγμένων κλώνων.

  • Στον κλάδο των υπηρεσιών ο όμιλος αναπτύσσει τις δραστηριότητές του μέσω της εταιρείας Agrolab RDS, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό παροχής ολοκληρωμένων εργαστηριακών και συμβουλευτικών λύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με συγκροτήματα εργαστηρίων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (2.500 τ.μ.) και στο Μαρκόπουλο Αττικής (1.000 τ.μ.), με θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία και με εμπορική παρουσία στις περισσότερες γειτονικές χώρες. Οι υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν πρωτίστως τον αγροτικό τομέα, τη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών και τον κλάδο της προστασίας του περιβάλλοντος. Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνεται, επίσης, η Διεύθυνση Υπηρεσιών Γεωργικής Έρευνας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή μελετών, όπως μελέτες υπολειμματικότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας προϊόντων φυτοπροστασίας.

  • Στον κλάδο των τροφίμων ο όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της Hellenic Farming, που αποτελεί και εμπορικό βραχίονα του κλάδου, καθώς και της Agritex Ενεργειακή, ανεξάρτητης αλλά συνεργαζόμενης εταιρείας που διαθέτει υπερσύγχρονη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, η οποία συνδυάζεται με τη λειτουργία υδροπονικής, υαλόφρακτης θερμοκηπιακής μονάδας 100.000 τ.μ. για την παραγωγή περίπου 5.000 τόνων κηπευτικών.

Βασική επιδίωξη του ομίλου Redestos είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία νέων αγροτικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, σε στενή σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή στα θέματα της υγιεινής και της ασφάλειας, με τη χρήση πιο εξελιγμένων και περιβαλλοντολογικά φιλικών μεθόδων παραγωγής.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS