inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης: Κέρδη, εν μέσω αδιεξόδου, τη χρήση 2016-2017Κέρδη, τα οποία οφείλονται στην επιτυχημένη δραστηριότητα των θυγατρικών της στη Σερβία και δεν αίρουν τα χρηματοοικονομικά αδιέξοδα στα οποία έχει βρεθεί, κατέγραψε σε ενοποιημένη βάση κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, μοναδική ελληνική εταιρεία επεξεργασίας ζαχαρότευτλων και παραγωγής ζάχαρης.

Συγχρόνως, η μητρική ελληνική βιομηχανική εταιρεία συσσώρευσε νέες υψηλές ζημιές, αν και τις μείωσε σημαντικά.

Η επιχείρηση βαρύνεται με ληξιπρόθεσμες τραπεζικές οφειλές μεγάλου ύψους, που καθιστούν αβέβαιη τη συνέχιση της λειτουργίας της. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1960 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παράγει λευκή κρυσταλλική ζάχαρη και παραπροϊόντα ζάχαρης, όπως μελάσα και ζαχαρόπιτα. Λειτουργεί ζαχαρουργεία στο Πλατύ Ημαθίας, στις Σέρρες και στην Ορεστιάδα Εβρου. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ελέγχεται κατά 82,33% από την ευρισκόμενη σε εκκαθάριση πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Μετά την αποτυχία της πώλησης των δυο θυγατρικών βιομηχανιών που ελέγχει στη Σερβία, λόγω προσφορών χαμηλού τιμήματος, έχει αναθεωρήσει το επιχειρηματικό της σχέδιο και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την πιστώτρια Τράπεζα Πειραιώς για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της, ενώ αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα ρευστότητας, που δυσχεραίνουν την εξόφληση των συνεργατών της Ελλήνων τευτλοπαραγωγών για τα τεύτλα που της έχουν προσφέρει, αλλά και τη συνέχιση της συνεργασίας της μαζί τους. Εντός του 2017 εκποίησε τα κεντρικά γραφεία της και άλλο επιχειρηματικό ακίνητο που διέθετε στη Θεσσαλονίκη, αντί συνολικού ποσού 7,13 εκατ. ευρώ.

Η οικονομική θέση της επιβαρύνεται από τη σημαντική απώλεια του μεριδίου της στην ελληνική αγορά, όπου λειτουργούν πλέον θυγατρικές μεγάλων ευρωπαϊκών οίκων ζάχαρης που διαθέτουν ζάχαρη σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και από την πλήρη κατάργηση, από το 2017, του συστήματος ποσοστώσεων, καθώς η εξέλιξη αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση των διεθνών οίκων. Η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης πλήττεται από τη χαμηλή παραγωγή, το σημαντικό κόστος υποαπασχόλησης και το υψηλό κόστος προμήθειας ζαχαρότευτλων και λειτουργίας, που συνεπάγεται η αντιοικονομική παραγωγή.

Η βιωσιμότητα της ελληνικής βιομηχανίας εξαρτάται απολύτως, σύμφωνα με τους ιθύνοντές της, από τη διατήρηση του χαρακτήρα της ως ομίλου με τις θυγατρικές βιομηχανίες του στη Σερβία και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνολικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό έχει εγκαταλειφθεί το σενάριο εκποίησης των σερβικών βιομηχανιών. Αντ' αυτού αναζητείται στρατηγικός επενδυτής για ολόκληρο τον όμιλο και προωθούνται συνεργασίες και συμμαχίες στρατηγικού χαρακτήρα στον εμπορικό τομέα. Επίσης, καταβάλλονται προσπάθειες για την αναθέρμανση της εγχώριας παραγωγής τεύτλων και ζάχαρης, ώστε να περιοριστεί η ανάθεση παραγωγής ζάχαρης σε άλλες ευρωπαϊκές, ομοειδείς εταιρείες για λογαριασμό της ελληνικής βιομηχανίας.

Συγχρόνως, η επιχείρηση προωθεί, στο μέτρο του δυνατού, μέτρα περιστολής των ενεργειακών δαπανών της και του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο τον Ιούλιο του 2016 μειώθηκε κατά 19% αναδρομικά από τον Απρίλιο του έτους αυτού και κατά 14% από τις αρχές του 2017, με προοπτική νέα μείωσή του κατά 10% το 2018. Ακόμη, λαμβάνει μέτρα με σκοπό τον περιορισμό λοιπών λειτουργικών δαπανών, την αύξηση των καλλιεργούμενων με τεύτλα στρεμμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων και υποπροϊόντων ζάχαρης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση 2016-2017, που έγιναν γνωστές χθες, σε ενοποιημένη βάση η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017, κατέγραψε ετήσια έσοδα 176,78 εκατ. ευρώ, έναντι 115,71 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 52,8% (+61,07 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 83,8% από τις πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων της (148,08 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 16,2% (28,70 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση λοιπών αποθεμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Το 39,7% αφορούσε πωλήσεις στην Ελλάδα (70,17 εκατ. ευρώ), 18,6% (32,97 εκατ. ευρώ) πωλήσεις σε λοιπές χώρες της Ευρωζώνης και το υπόλοιπο 41,7% (73,64 εκατ. ευρώ) πωλήσεις στη Σερβία.

Η θεαματική αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων της επιχείρησης οφείλεται, κυρίως, στην επανέναρξη της ισχνής κατά την προηγούμενη χρήση παραγωγικής δραστηριότητας της θυγατρικής της εταιρείας Sajkaska στη Σερβία, στη σημαντική συνεισφορά της έτερης σερβικής εταιρείας Crvenka, αλλά και στην ανάθεση παραγωγής ζάχαρης δεκάδων χιλιάδων τόνων σε μεγάλες ζαχαροβιομηχανίες της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Ολλανδίας, καθώς η ελληνική βιομηχανία αδυνατούσε να καλύψει την ποσόστωση ύψους 158.702 τόνων ζάχαρης που αντιστοιχούσε στην Ελλάδα. Ευνοήθηκε, επίσης, από την αύξηση της τιμής πώλησης της ζάχαρης διεθνώς.

Ο όγκος παραγωγής ζάχαρης της εταιρείας στην Ελλάδα σημείωσε αύξηση 30,3% και ανήλθε σε 32.220 τόνους, έναντι 24.718 τόνων την προηγούμενη χρήση, παραμένοντας όμως σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, λόγω δεσμεύσεων της μητρικής εταιρείας στην υλοποίηση παλαιότερων συμβολαίων, μεγάλο μέρος της παραγωγής διατέθηκε σε τιμές χαμηλότερες από τις τρέχουσες. Οι συνολικές ποσότητες ζάχαρης που διέθεσαν η ελληνική βιομηχανία και οι θυγατρικές της αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε 131.712 τόνους (+22.876 τόνοι).

Η επιχείρηση ενίσχυσε θεαματικά κατά 19 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (στο 15,6% από -3,4%), γεγονός που οδήγησε στην καταγραφή μεικτών κερδών ύψους 27,65 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών άνω των 3,96 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (+31,62 εκατ. ευρώ). Η συμβολή της μείωσης του κόστους μισθοδοσίας ανήλθε σε 3,28 εκατ. ευρώ. Το κόστος παραγωγής ζάχαρης στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 23,4%.

Κατόπιν αυτού τα ενοποιημένα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) απέκτησαν ξανά θετικό πρόσημο και ανήλθαν σε κέρδη 20,23 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 19,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+39,93 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα και από την περιστολή λειτουργικών δαπανών.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις και απομειώσεις 5,86 εκατ. ευρώ (12,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 10,25 εκατ. ευρώ (9,08 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν από τον περιορισμό των απομειώσεων επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων κατά 2,75 εκατ. ευρώ (σε 2,83 εκατ. ευρώ από 5,58 εκατ. ευρώ) και των απομειώσεων της αξίας επενδυτικών ακινήτων κατά 6,18 εκατ. ευρώ (σε 1,58 εκατ. ευρώ από 7,76 εκατ. ευρώ). Επίσης, από αυξημένα κατά 3,98 εκατ. ευρώ (σε 4,67 εκατ. ευρώ από 0,69 εκατ. ευρώ) έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων. Επιβαρύνθηκαν με λοιπά, έκτακτα έξοδα και ζημιές 3,39 εκατ. ευρώ (2,14 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), που αφορούσαν κυρίως τόκους υπερημερίας από την εταιρεία προμήθειας φυσικού αερίου και διάφορα πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ενοποιημένων κερδών προ φόρων ύψους 4,62 εκατ. ευρώ (ζημιές 41,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Τα κέρδη που αναλογούν στη μητρική εταιρεία μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των ισχνών δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 2,39 εκατ. ευρώ (ζημιές 42,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 12,9%, έναντι -13,4% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 156,45 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,7%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με ληξιπρόθεσμες, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις ύψους 165,42 εκατ. ευρώ (152,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (55 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 173,10 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (228,10 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 5,50 εκατ. ευρώ (4,08 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις του αυξήθηκαν σε 234,20 εκατ. ευρώ (+2,8% ή +6,37 εκατ. ευρώ) και περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, οφειλή 10 εκατ. ευρώ στη ΔΕΠΑ και λοιπούς φόρους 3,07 εκατ. ευρώ, που καταβάλλονται τμηματικά.

Στον αντίποδα, η επιχείρηση διεκδικούσε 14 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο για υπόθεση που βρίσκεται σε εκκρεμοδικία, 47 εκατ. ευρώ από δυο πελάτες της, με τους οποίους βρίσκεται σε δικαστική διένεξη, καθώς και 4,73 εκατ. ευρώ από τρίτους. Εκκρεμούσαν όμως, εις βάρος της, αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές διεκδικήσεις συνολικού ποσού 18,96 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 30.6.2017 ήταν αρνητικά (-77,76 εκατ. ευρώ, έναντι -81,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα αναπόσβεστα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία του την ίδια ημερομηνία ήταν ύψους 74,48 εκατ. ευρώ, αντί 73,91 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Για επενδυτικούς σκοπούς ο όμιλος διέθεσε κατά την τελευταία χρήση μόλις 0,47 εκατ. ευρώ (την προηγούμενη χρήση 0,21 εκατ. ευρώ). Επί των παγίων του υφίσταντο υποθήκες ποσού 108,38 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Επίσης, για τον ίδιο λόγο είχαν ενεχυριαστεί οι μετοχές των σερβικών βιομηχανιών του ομίλου και είχαν εκχωρηθεί απαιτήσεις 3,09 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 2,85 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 2,85 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,1% των πωλήσεων και το 0,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων ήταν ζημιές 225,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 7,9% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα του ομίλου που αναλογεί στην εταιρεία μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές 254,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 21,3% των πωλήσεων.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 338 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2005-2006. Τα μεγαλύτερα κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας κατεγράφησαν τη χρήση 2004-2005 και ήταν ύψους 10,5 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες ζημιές της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας κατεγράφησαν τη χρήση 2014-2015 και ήταν ύψους 72,4 εκατ. ευρώ, εν μέρει λόγω ανόργανων δαπανών. Οι πωλήσεις του ομίλου τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 264,2 εκατ. ευρώ.

Η μητρική ελληνική βιομηχανική εταιρεία κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 παρουσίασε πωλήσεις 72,47 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,7% (+3,89 εκατ. ευρώ), σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Οι δεσμεύσεις που είχε αναλάβει, βάσει προγενέστερων συμβολαίων, περιόρισαν σε μεσαίο μονοψήφιο επίπεδο την αύξηση των πωλήσεών της σε όρους αξίας. Κατέγραψε μεικτές ζημιές 3,10 εκατ. ευρώ (8,17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 8,235 εκατ. ευρώ (21,24 εκατ. ευρώ), ζημιές προ φόρων ύψους 21,93 εκατ. ευρώ (40,39 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 22,30 εκατ. ευρώ (40,93 εκατ. ευρώ).

Οι συμμετοχές στις σερβικές θυγατρικές εταιρείες Sajkaska και Crvenka, οι οποίες ελέγχονται σε ποσοστό 99,61% και 99,47% αντιστοίχως και κατέχουν μερίδιο 40% στην αγορά ζάχαρης της Σερβίας, αποτιμήθηκαν 20,90 εκατ. ευρώ.

Οι ληξιπρόθεσμες, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, δανειακές υποχρεώσεις της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 165,41 εκατ. ευρώ (151,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (28,92 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 198,60 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (227,52 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 2,03 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 181,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 8,9% των πωλήσεων και το 5,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 308,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 15,2% των πωλήσεων και το 40,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 304 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 15% των πωλήσεων και το 39,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις τρεις, μόνο, από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 304,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2005-2006. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,65 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2004-2005. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 58,5 εκατ. ευρώ μάλιστα, εν μέρει λόγω ανόργανων δαπανών, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 208,8 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Παν. Δ. Αλεξάκη, αντιπρόεδρο τη Στέλλα Δ. Καραγιάννη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Ι. Καραχάλιο και οικονομικό διευθυντή τον Σαρ. Ν. Παντούδη.

Στις 30.6.2017 ο όμιλος απασχολούσε 796 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 308 ήταν έκτακτο προσωπικό, έναντι 751, εκ των οποίων οι 228 ήταν έκτακτο προσωπικό, στις 30.6.2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 18,10 εκατ. ευρώ, έναντι 20,53 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,30 εκατ. ευρώ, έναντι 0,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Στις 30.6.2017 η μητρική ελληνική εταιρεία απασχολούσε 373 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 153 ήταν έκτακτο προσωπικό, έναντι 400, εκ των οποίων οι 160 ήταν έκτακτο προσωπικό, στις 30.6.2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 10,46 εκατ. ευρώ, έναντι 14,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

www.inr.gr, 7 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS