inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 315,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2017 τα κέρδη της βιομηχανίας πετρελαίου Μότορ ΟϊλΑυξημένες εξαγωγές που απέφεραν το 70% του όγκου των πωλήσεών της, διεύρυνση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 5,6% και ενισχυμένα κατά 5,7% κέρδη, ύψους 315,2 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, κατέγραψε το 2017 σε ενοποιημένη βάση η βιομηχανία επεξεργασίας πετρελαίου Μότορ Οϊλ Ελλάς. Συγχρόνως, διεθνοποίησε ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητές της.

Η αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης ανήλθε σε 23,4% και οφείλεται, όπως σημειώνεται στην ετήσια οικονομική της έκθεση, στην ενίσχυση των μέσων τιμών των προϊόντων και στην αύξηση του όγκου πωλήσεων. Αρνητικά επέδρασε η αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ κατά 2,1%.

Ο όγκος των πωλήσεων του ομίλου αυξήθηκε κατά 5,6% ή 0,79 εκατ. μετρικούς τόνους το 2017, σε 14,93 εκατ. μετρικούς τόνους, που απέδωσαν συνολικά έσοδα ύψους 7,84 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,4%. Οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας απορρόφησαν το 78,65% του συνολικού όγκου των πωλήσεων, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,4% φτάνοντας τους 10,51 εκατ. μετρικούς τόνους, που αντιστοιχούν στο 70,4% του συνολικού όγκου πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 8,2% των πωλήσεων στη ναυτιλία. Επίσης, η βιομηχανική δραστηριότητα ανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα και απέδωσε το 86,9% του συνολικού όγκου των πωλήσεων, από 81,3% το 2016, όταν σε χρονικό διάστημα δυο μηνών πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση των μονάδων στο διυλιστήριο της Κορίνθου.

Τα ενοποιημένα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 22,7% και ανήλθαν σε 619,45 εκατ. ευρώ (620,5 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων παγίων), τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων έφτασαν τα 450,3 εκατ. ευρώ (+5% ή +21,5 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ύψους 315,2 εκατ. ευρώ (+5,7% ή +17 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 44,75 εκατ. ευρώ, έναντι πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών 21,9 εκατ. ευρώ το 2016. Ευνοήθηκαν από αυξημένα έσοδα συμμετοχών σε συγγενικές επιχειρήσεις (11,3 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ το 2016).

Συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 103,9 εκατ. ευρώ (97,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 76,5 εκατ. ευρώ (80,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα κέρδη της εταιρείας μετά τους φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 34,4%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 21,4%, έναντι 21% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν της τάξεως των 2,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,1%.

Τα ίδια κεφάλαιά της, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων μειοψηφίας, στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 1,02 δισ. περίπου ευρώ (824,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατά την ίδια ημερομηνία η εταιρεία και οι θυγατρικές της εμφάνιζαν υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους (1,75 δισ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 842,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών τους (904,3 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά τους διαθέσιμα ήταν ύψους 714 εκατ. ευρώ (800,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι δανειακές οφειλές τους ήταν ύψους 994,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 16,1% (-190,8 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2017 ήταν ύψους 1,02 δισ. ευρώ, έναντι 1,01 δισ. ευρώ στις 31.12.2016.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 84,93 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 3,99 δισ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 14,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 2,44 δισ. ευρώ, ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 1,71 δισ. ευρώ, ίσα προς το 25,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 3,41 δισ. ευρώ.


Η μητρική εταιρεία επεξεργασίας πετρελαίου το 2017 κατέγραψε όγκο πωλήσεων 13,98 εκατ. μετρικούς τόνους, επίδοση που είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη του 2016 κατά 6,1%. Τα έσοδά της ήταν ύψους 5,74 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,2% σε σχέση με το 2016, για τους ίδιους λόγους που αυξήθηκαν και οι ενοποιημένες πωλήσεις. Αντλησε το 70% των εσόδων της (4,02 δισ. ευρώ) από τη διεθνή αγορά και συνολικά το 77,7% των εσόδων της από τη διεθνή και τη ναυτιλιακή αγορά.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 550,5 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 5,5%), τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 422,3 εκατ. ευρώ (+7,5%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ξεπέρασαν τα 295,6 εκατ. ευρώ (+7,6% ή +21 εκατ. ευρώ).

Ο όγκος της παραγωγής του διυλιστηρίου, σε μετρικούς τόνους προϊόντων, το 2017 ήταν 12,96 εκατ. μετρικοί τόνοι, αυξημένος κατά 12,6% ή 1,45 εκατ. μετρικούς τόνους. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες της εταιρείας συνεισέφεραν το 92,4% των εσόδων της (86,9% το 2016).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 69,90 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 3,56 δισ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 15,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 2,25 δισ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 38,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,58 δισ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 27% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 3,03 δισ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις δώδεκα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 8,2 δισ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 295,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2017. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,9 δισ. ευρώ.

Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου το 2017 για την απόκτηση ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων ήταν ύψους 110,5 εκατ. ευρώ, έναντι 87,9 εκατ. ευρώ το 2016. Επίσης, για την απόκτηση ή και ενίσχυση θυγατρικών δαπάνησε 6 εκατ. ευρώ.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι νεοποκτηθείσες εταιρείες συμμετοχών ή εμπορίας πετρελαιοειδών και έρευνας υδρογονανθράκων MedProfile, Coral Energy Products Cyprus, Vegas West Obayed, MedSympan, Coral SRB Beograd, Coral-Fuels Skopje, Coral Montenegro Podgorica και Coral Gas Cyprus, με τις οποίες ο όμιλος ενίσχυσε τη θέση του σε άλλες, γειτονικές κυρίως χώρες. Ειδικότερα η κυπριακή Coral Energy Productς είναι διάδοχος της εταιρείας εμπορίας καυσίμων Coral Lukoil Cyprus.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος απασχολούσε 2.189 εργαζόμενους, έναντι 2.017 τα τέλη του 2016. Επίσης, η μητρική εταιρεία στις 31.12.2017 απασχολούσε 1.257 εργαζόμενους, έναντι 1.190 έναν χρόνο πριν. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μότορ Οϊλ Ελλάς είναι ο Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης, αντιπρόεδρος ο Ιω. Β. Βαρδινογιάννης και αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι οι Ιω. Ν. Κοσμαδάκης και Πέτρος Τ. Τζαννετάκης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 13 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS