inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Περαιτέρω ισχυροποίηση αναμένει το 2018 ο όμιλος Coca-Cola HBCΑισιόδοξος για την πορεία και τα αποτελέσματά του το 2018 δηλώνει ο όμιλος της εταιρείας μη αλκοολούχων ποτών Coca-Cola HBC, δημοσιοποιώντας την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου του και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του για τη χρήση 2017.

Ο όμιλος, θυγατρική του οποίου στη χώρα μας, στον ίδιο τομέα, είναι η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος, αναφέρει ότι το 2018 χαρακτηρίζεται από ιδιαιτέρως ισχυρές προϊοντικές καινοτομίες και από σημαντικές πρωτοβουλίες στην εμπορική του στρατηγική, που προσδίδουν στην πορεία του αυξανόμενη δυναμική. Δηλώνει πεπεισμένος ότι το 2018 θα είναι γι' αυτόν ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της Coca-Cola HBC για τη χρήση 2017, που δημοσιοποιήθηκε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς την περασμένη Παρασκευή μαζί με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, τα έσοδα της το περασμένο έτος από την παραγωγική και εμπορική δραστηριοποίησή της σε 28 χώρες ανήλθαν σε 6,52 δισ. περίπου ευρώ, από 6,22 δισ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9% σε ποσοστό ή 303 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 37,4% των πωλήσεών της (2,44 δισ. ευρώ) προήλθε από τις ανεπτυγμένες αγορές, 17,9% (1,17 δισ. ευρώ) από τις αναπτυσσόμενες αγορές και το υπόλοιπο 44,7% (2,91 δισ. περίπου ευρώ) από τις αναδυόμενες αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, τα έσοδα σημείωσαν αύξηση 5,9%.

Ο όγκος των πωλήσεων του ομίλου, σε κιβώτια προϊόντων, παρουσίασε αύξηση 2,2% και ανήλθε σε 2,10 δισ. περίπου κιβώτια (από 2,06 δισ. περίπου το 2016), στηριζόμενος στην αύξηση των πωλήσεων ανθρακούχων προϊόντων κατά 2,6%, καθώς η αύξηση στα μη ανθρακούχα ήταν 1,5%. Στα προϊόντα με το σήμα «Coca-Cola» η αύξηση του όγκου πωλήσεων ήταν 2,7%, στα εμφιαλωμένα νερά 3% και στα ποτά ενέργειας άνω του 20%. Αντιθέτως, σημειώθηκε κάμψη 0,8% στους χυμούς και 7,1% στα προϊόντα με έτοιμο τσάι.

Ειδικότερα στην Ελλάδα ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6%, με σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων εμφιαλωμένων νερών, ανθρακούχων αναψυκτικών και ποτών ενέργειας, που ευνοήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περιόδου, την ενισχυμένη τουριστική κίνηση και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του λιανεμπορίου. Ιδιαιτέρως αυξημένες ήταν οι πωλήσεις του σήματος «Coca-Cola Zero» μετά και την κυκλοφορία προϊόντος με στέβια και χωρίς θερμίδες, καθώς και των ποτών ενέργειας. Καλές επιδόσεις σημείωσαν, επίσης, τα σήματα «Fanta» και «Schweppes».

Ο όμιλος ενίσχυσε το μεικτό του περιθώριο, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη του να αυξηθούν κατά 6,1% ή 140,2 εκατ. ευρώ (2,44 δισ. περίπου ευρώ το 2017 έναντι 2,30 δισ. ευρώ το 2016). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών του διαμορφώθηκε σε 37,4%, αντί 37% το 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 906,6 εκατ. ευρώ, από 838,7 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 8,1% (+67,9 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 13,9% των πωλήσεων, αντί 13,5% το 2016.

Επίσης, τα ενοποιημένα κέρδη του προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 589,8 εκατ. ευρώ, από 506,3 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 16,5% (+83,5 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 9% των πωλήσεων, αντί 8,1% το 2016.

Τα συγκρίσιμα κέρδη του προ φόρων και τόκων (EBIT), εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε 621 εκατ. ευρώ, από 517,5 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 20% (+103,5 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά του επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις και απομειώσεις 316,8 εκατ. ευρώ (332,4 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 47,3 εκατ. ευρώ (69,7 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 564,9 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ το 2016 είχε παρουσιάσει αντίστοιχα κέρδη 457,8 εκατ. ευρώ (+23,4% ή +107,1 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιωμάτων μειοψηφίας είχε καθαρά κέρδη, αναλογούντα στην ίδια, ύψους 426 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 343,5 εκατ. ευρώ το 2016 (+24% ή +82,5 εκατ. ευρώ).

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του ομίλου, εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν 449,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,7% ή 97,6 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας μετά τους φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,5%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη του ομίλου προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 8,7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 13,7%, έναντι 12,8% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 1%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα αμέσως προηγούμενα χρόνια μετά την εγκατάσταση της έδρας της στην Ελβετία, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Από κοινού με τις θυγατρικές της και τα δικαιώματα τρίτων η Coca-Cola HBC στις 31.12.2017 διέθετε ίδια κεφάλαια 3,01 δισ. ευρώ (2,87 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ίσα προς το 45,4% (43,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων στον όμιλο κεφαλαίων, ύψους 6,63 δισ. ευρώ (6,56 δισ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό του ομίλου (2,285 δισ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις του (1,90 δισ. ευρώ) κατά 0,38 δισ. ευρώ. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις του ήταν ύψους 3,62 δισ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,1% και σε ποσοστό 52,4% βραχυπρόθεσμες.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο χρονικό διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, που συμπεριλαμβάνει και τα προγενέστερα του 2012 έτη κατά τα οποία λειτουργούσε με μητρική εταιρεία την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως, την οποία διαδέχθηκε ως μητρική εταιρεία η Coca-Cola HBC, ανήλθαν σε 83,51 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,20 δισ. ευρώ, ίσα προς το 13,4% των πωλήσεων και το 12,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 5,59 δισ. ευρώ, ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων της περιόδου. Τα κέρδη που αναλογούν στη μητρική εταιρεία μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων τρίτων ήταν ύψους 4,27 δισ. ευρώ, ίσα προς το 11,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη 10,34 δισ. ευρώ.

Η χρήση 2017 ήταν η έβδομη κατά σειρά του ομίλου με την τρέχουσα νομική μορφή του, μετά τη δημιουργία της Coca-Cola HBC με έδρα στην Ελβετία.

Ο όμιλος το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο, σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, 29.427 εργαζόμενους, έναντι 31.083 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 992,3 εκατ. ευρώ, έναντι 984 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη του τη χρήση 2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 30.810 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς 19.195 ευρώ ανά εργαζόμενο. Για αμοιβές ανώτατων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών του διέθεσε 27,1 εκατ. ευρώ, έναντι 24,4 εκατ. ευρώ το 2016.

Η επενδυτική του δραστηριότητα το 2017 επικεντρώθηκε στις αγορές της Ρωσίας, της Νιγηρίας και της Ρουμανίας, που απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών του.

Το διοικητικό συμβούλιο της Coca-Cola HBC, του οποίου ηγείται στη θέση του προέδρου ο Αναστ. Γ. Δαυίδ της οικογένειας Λεβέντη, που αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχό της μαζί με την αμερικανική The Coca-Cola Company, προτείνει μέρισμα ανά μετοχή 0,54 ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξεως του 23% σε σύγκριση με το μέρισμα που καταβλήθηκε το 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: COCA-COLA HBC

www.inr.gr, 19 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS