inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 7,8 εκατ. ευρώ, το 2017, για τη βιομηχανία μπαταριών Συστήματα SunlightΜε κέρδη σχεδόν 7,8 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση, έναντι αντίστοιχων κερδών άνω των 3,2 εκατ. ευρώ το 2016, «έκλεισε» το 2017 η βιομηχανία μπαταριών Συστήματα Sunlight, η οποία ελέγχεται πλήρως από τον επιχειρηματικό όμιλο Olympia Group της οικογένειας Πάνου Γερμανού.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε χθες, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της το περασμένο έτος ανήλθε σε 194,46 εκατ. ευρώ, έναντι 153,89 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 26,4% (+40,57 εκατ. ευρώ). Η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη στην ιστορία της επιχείρησης και αντανακλά αύξηση του όγκου παραγωγής και οφέλη από την ανατίμηση του μολύβδου και των παραγώγων του. Το 91% των εσόδων της (177,04 εκατ. ευρώ) προήλθε από τον τομέα των βιομηχανικών και ειδικών εφαρμογών και το υπόλοιπο 9% (17,42 εκατ. ευρώ) από τον τομέα των καταναλωτικών και ελαφρών εφαρμογών. Επίσης, το 8,2% των εσόδων της (15,92 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 70,9% (137,97 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το υπόλοιπο 20,,9% (40,57 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε τρίτες χώρες. Σε σύγκριση με το 2016, οι πωλήσεις προς άλλες χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 39,3% (+38,96 εκατ. ευρώ) και προς τρίτες χώρες κατά 34,4% (+10,38 εκατ. ευρώ), ενώ οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 35,5% (-8,77εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), από κοινού με την απορροφούμενη εντός του 2018 θυγατρική της εταιρεία ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου Sunlight Recycling και τις λοιπές θυγατρικές της, ενισχύθηκαν κατά 28,2% και έφτασαν τα 22,01 εκατ. ευρώ (+4,84 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 8,44 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 268,1% (+6,145 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη των μετόχων της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 7,78 εκατ. ευρώ, έναντι 3,25 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 139,6% (+4,53 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά ενοποιημένα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 6 εκατ. ευρώ (6,02 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 7,26 εκατ. ευρώ (8,17 εκατ. ευρώ το 2016).

Για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης διατέθηκαν 1,51 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 1,45 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη της εταιρείας μετά τους φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 23,5%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη του ομίλου προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,8%, έναντι 11,7% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 15,8% (+25,42 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Από κοινού με τις θυγατρικές της και τα δικαιώματα τρίτων η Συστήματα Sunlight στις 31.12.2017 διέθετε ίδια κεφάλαια 38,06 εκατ. ευρώ (31,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ίσα προς το 20,4% (19,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων στον όμιλο κεφαλαίων, ύψους 186,58 εκατ. ευρώ (161,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό του ομίλου (91,54 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις του (73,45 εκατ. ευρώ) κατά 18,09 εκατ. ευρώ. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις του ήταν ύψους 148,52 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 14,4% (+18,73 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 57,8% μακροπρόθεσμες. Ο συνολικός δανεισμός του ήταν ύψους 86,07 εκατ. ευρώ, έναντι 82,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (+4,7%). Εντός του 2017, ως γνωστόν, η εταιρεία άντλησε 50 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης και εισαγωγής ομολογιών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου ήταν ύψους 19,03 εκατ. ευρώ (7,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας και των θυγατρικών της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 77,67 εκατ. ευρώ, έναντι 79,51 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, μειωμένα λόγω των αποσβέσεων της χρήσης. Για επενδυτικούς σκοπούς απόκτησης ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων ο όμιλος το 2017 διέθεσε 4,33 εκατ. ευρώ, έναντι 4,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Συγχρόνως, διεύρυνε τον κύκλο των θυγατρικών του, με την ίδρυση της εταιρείας Reliable Battery Solutions για τη συναρμολόγηση και εμπορία μπαταριών στην Ιταλία.

Στην ενοποίηση συμμετείχαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης ή της καθαρής θέσης, μαζί με τη μητρική εταιρεία και την ελεγχόμενη πλέον κατά 100% θυγατρική Sunlight Recycling, η πλήρως ελεγχόμενη ρουμανική θυγατρική Sunlight Industrial, η ελεγχόμενη κατά 51% εταιρεία ανάπτυξης συσσωρευτών ιόντων - λιθίου για αμυντικές εφαρμογές Advanced Lithium Systems, η νεοϊδρυθείσα Reliable Battery Solutions και οι ελεγχόμενες με μερίδια 51%, 30% και 24%, αντιστοίχως, εταιρείες συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών Alse Deutschland, διανομής μπαταριών Sunlight Italy και καλουπιών και μεταλλικών εξαρτημάτων ακριβείας Τεχνοφόρμ.

Ιδιαιτέρως ενισχυμένα ήταν και τα αποτελέσματα σε εταιρική βάση, με τον κύκλο εργασιών της μητρικής βιομηχανικής εταιρείας να ανέρχεται το 2017 σε 222,85 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 32,3% (+54,41 εκατ. ευρώ). Τα εταιρικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 21,465 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24,7% και απέδωσαν κέρδη προ φόρων ύψους 9,05 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 5,27 εκατ. ευρώ το 2016 (+71,7% ή +3,78 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 7,42 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 6 εκατ. ευρώ το 2016 (+23,7% ή +1,42 εκατ. ευρώ).

Η ζήτηση για μπαταρίες έλξης από τις αγορές του εξωτερικού αυξήθηκε κατά το περασμένο έτος. Η εταιρεία, που διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα βιομηχανιών μπαταριών κλειστού και ανοικτού τύπου, εξειδικευμένων μπαταριών υποβρυχίων και μπαταριών τορπιλών στην Ξάνθη, διεύρυνε τη γεωγραφική διασπορά των πωλήσεών της, καθώς και τον όγκο και το μερίδιό της στη διεθνή αγορά μπαταριών βιομηχανικών εφαρμογών, αξιοποιώντας την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτροκίνητων περονοφόρων διεθνώς. Αντλησε το 19,2% των εσόδων της (42,87 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη. Επωφελήθηκε από την προμήθεια μεγαλύτερων ποσοτήτων μολύβδου από τη θυγατρική της εταιρεία ανακύκλωσης.

Διατηρεί απαιτήσεις ποσών 10,01 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο και 3,96 εκατ. ευρώ από τον ΟΑΕΔ.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Α. Μπίλλη, αντιπρόεδρο τον Δημ. Γ. Γκούμα και οικονομικό διευθυντή τον Μιχ. Κ. Μαστοράκη. Στις 31.12.2017, ως μητρική εταιρεία του ομίλου, απασχολούσε 740 εργαζόμενους, έναντι 691 εργαζομένων έναν χρόνο νωρίτερα. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 18,60 εκατ. ευρώ, έναντι 15,94 εκατ. ευρώ το 2016. Από το 2017 η Olympia Group κατέχει το 100% των μετοχών της.

Ο όμιλος στις 31.12.2017 απασχολούσε 820 εργαζόμενους, έναντι 757 στις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 20,84 εκατ. ευρώ, έναντι 17,89 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,82 εκατ. ευρώ, έναντι 15,94 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη του τη χρήση 2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 26.845 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς 10.290 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η Συστήματα Sunlight προσδοκά περαιτέρω ανάπτυξη το 2018 και συνεχίζει την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος για την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Εντός του 2018 θα απορροφήσει τη θυγατρική της εταιρεία ανακύκλωσης, που είναι εγκατεστημένη στη Ροδόπη.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 20 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS