inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 3,7 δισ. ευρώ και EBITDA 302,5 εκατ. ευρώ, το 2017, για τον όμιλο ViohalcoΕνοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,72 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 19,3% σε σχέση με το 2016, λόγω μεγαλύτερων όγκων παραγωγής και υψηλότερων τιμών των μετάλλων, κατέγραψε το 2017 ο μεταλλουργικός όμιλος Viohalco, μεγαλύτερος βιομηχανικός όμιλος της χώρας. Συγχρόνως, διεύρυνε εντυπωσιακά την κερδοφορία του, επιτυγχάνοντας κέρδη της τάξεως των 56,8 εκατ. ευρώ προ φόρων και 73,7 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, αναλογούντα στη μητρική εταιρεία, λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας.

Ανά κλάδο δραστηριότητας τα έσοδά του προήλθαν κατά 32,4% από τον τομέα αλουμινίου (1,21 δισ. ευρώ), 25% από τον τομέα χαλκού (930,8 εκατ. ευρώ), 20,6% από τον τομέα χάλυβα (765,2 εκατ. ευρώ), 7,9% από τον τομέα χαλύβδινων σωλήνων (295 εκατ. ευρώ), 11% από τον τομέα καλωδίων (408 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 3,1% από τους τομείς ανακύκλωσης, ακινήτων, τεχνολογίας και λοιπών δραστηριοτήτων (116,3 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με το 2016, ανά τομέα, αυξήθηκαν οι πωλήσεις των κλάδων αλουμινίου κατά 12%, χαλκού κατά 23,9%, χάλυβα κατά 40%, σωλήνων χάλυβα κατά 0,5% και καλωδίων κατά 7%.

Ο όμιλος κατέγραψε μεικτά κέρδη 349,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 21,6% (+62 εκατ. ευρώ). Σημείωσε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 302,5 εκατ. ευρώ, έναντι 231,7 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 30,6% (+70,9 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 167,45 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 52,2% (+57,4 εκατ. ευρώ).

Τα αναπροσαρμοσμένα μεικτά κέρδη του, έτσι ώστε να μην περιλαμβάνουν τη χρονική υστέρηση στην τιμή μετάλλων, έξοδα αναδιάρθρωσης εάν περιλαμβάνονται σε αυτά, έκτακτα έξοδα αδράνειας και λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη έσοδα και έξοδα που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτά, ήταν ύψους 325,1 εκατ. ευρώ (295,1 εκατ. ευρώ το 2016). Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 284,2 εκατ. ευρώ (249,5 εκατ. ευρώ το 2016), χωρίς να περιλαμβάνουν τη χρονική υστέρηση στην τιμή μετάλλων, έξοδα αναδιάρθρωσης, έκτακτα έξοδα αδράνειας, απομείωση/αντιλογισμό ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, απομείωση/αντιλογισμό επενδύσεων, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές από παράγωγα και από συναλλαγματικές διαφορές, κέρδη/ζημιές από πωλήσεις πάγιων στοιχείων και επενδύσεων, έκτακτα δικαστικά έξοδα και πρόστιμα, έκτακτες προβλέψεις για απαιτήσεις μαζί με τα αντίστοιχα έσοδα από ασφαλίσεις και λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη έσοδα και έξοδα. Επίσης, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ήταν ύψους 149,1 εκατ. ευρώ (127,9 εκατ. ευρώ το 2016).

Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ενισχύθηκε, αποδίδοντας κέρδη προ φόρων 56,8 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, έναντι κερδών 6,8 εκατ. ευρώ το 2016 (+741,3% ή +50,1 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα κέρδη μετά τον συνυπολογισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ανήλθαν σε 83,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ το 2016. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας το αποτέλεσμα της Viohalco διαμορφώθηκε σε κέρδη 73,7 εκατ. ευρώ, αντί ζημιών 6,4 εκατ. ευρώ το 2016 (+80,1 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 191,9 εκατ. ευρώ.

Ανά κλάδο δραστηριότητας στον βιομηχανικό τομέα, κατεγράφησαν κέρδη προ φόρων 52 εκατ. ευρώ στον κλάδο του αλουμινίου, 19,5 εκατ. ευρώ στον κλάδο του χαλκού, 3,3 εκατ. ευρώ στον κλάδο του χάλυβα και ζημιές προ φόρων 4,5 εκατ. ευρώ στον κλάδο των καλωδίων και 8,1 εκατ. ευρώ στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, τα αποτελέσματα του οποίου επηρεάστηκαν από έκτακτες ζημιές απομείωσης απαιτήσεων. Ο κλάδος του χάλυβα ενίσχυσε εντυπωσιακά την αποδοτικότητά του, αφού το 2016 είχε καταγράψει ζημιές προ φόρων 22,5 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 135,1 εκατ. ευρώ (121,6 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 112,45 εκατ. ευρώ (112,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου παρέμεινε σταθερός στο επίπεδο των 1,53 δισ. ευρώ. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του μειώθηκαν κατά 0,9% στο επίπεδο των 2,34 δισ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), βάσει των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, ήταν 8,2%, έναντι 6,4% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,68 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,6%. Τα κέρδη της εταιρείας μετά τους φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,8%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη του ομίλου προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,5%.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος Viohalco βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,70 δισ. ευρώ, κατά 42,4% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,2%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (1,7 δισ. ευρώ) ήταν κατά 157 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (1,54 δισ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 168,2 εκατ. ευρώ (171,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του το 2017 στις παραγωγικές μονάδες του στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Αυστραλία, την π.Γ.Δ.Μ., την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στις λοιπές δραστηριότητές του, ανήλθαν σε 122,4 εκατ. ευρώ (118 εκατ. ευρώ το 2016).

Σχετικά με το 2018, ο όμιλος επισημαίνει ότι αναμένεται περαιτέρω ανάκαμψη στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του, καθώς συνεχίζει να βελτιώνεται η ζήτηση στις ευρωπαϊκές αγορές βιομηχανικών αγαθών και μετάλλων, παρότι συνεχίζουν να υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάσουν τις οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις των εταιρειών του, όπως το Brexit και ο προστατευτισμός. Εκτιμά ότι οι βιομηχανικές και οι λοιπές επιχειρήσεις του βρίσκονται σε θέση να αξιοποιήσουν τις συνθήκες αυτές, μέσω περαιτέρω λειτουργικής βελτιστοποίησής τους, τεχνολογικών καινοτομιών και ακόμη πιο αποτελεσματικής αξιοποίησης των πρόσφατων επενδύσεών τους. Κατά το 2017 οι εταιρείες του, ιδιαιτέρως στους κλάδους του αλουμινίου, του χαλκού και του χάλυβα, ενίσχυσαν τη διεθνή ανταγωνιστική θέση τους.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ VIOHALCO στη θέση ΟΜΙΛΟΣ μέσω της θυγατρικής χαλυβουργίας του SOVEL

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 23 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS