inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 758,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2017 η Cenergy HoldingsΕνίσχυση των οικονομικών μεγεθών του το 2018, καθώς εκδηλώνεται ισχυρότερη από το αναμενόμενο ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές αγορές για έργα διανομής ενέργειας και καλώδια τηλεπικοινωνιών, αναμένει ο όμιλος καλωδίων και σωλήνων χάλυβα για ενεργειακά και άλλα έργα υποδομής Cenergy Holdings του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco.

Ο όμιλος το 2017 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 758,32 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,6% σε σχέση με το 2016 (+66,54 εκατ. ευρώ), λόγω μεγαλύτερων όγκων παραγωγής και υψηλότερων τιμών των μετάλλων.

Ωστόσο, λόγω σχηματισμού πρόβλεψης απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων της τάξεως των 8,9 εκατ. ευρώ, παράλληλης αποδυνάμωσης των περιθωρίων κέρδους στην ευρωπαϊκή αγορά καλωδίων και διαφοροποίησης του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων του τομέα των σωλήνων, δεν μπόρεσε να ενισχύσει την αποδοτικότητά του. Σημείωσε ζημιές 10,61 εκατ. ευρώ προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (κέρδη 2,82 εκατ. ευρώ το 2016) και ζημιές 4,76 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, αναλογούσες στη μητρική εταιρεία (ζημιές 3,74 εκατ. ευρώ το 2016), μετά τον συνυπολογισμό πιστωτικού φόρου εισοδήματος.

Ανά κλάδο δραστηριότητας τα έσοδά του προήλθαν κατά 55,7% από τον τομέα καλωδίων της εταιρείας Ελληνικά Καλώδια και των συναφών θυγατρικών (422,37 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,4%) και κατά 44,3% από τον τομέα σωλήνων χάλυβα της εταιρείας Σωληνουργεία Κορίνθου και των συναφών θυγατρικών (335,79 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11%), ενώ λοιπές δραστηριότητες του ομίλου εισέφεραν 0,16 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος, που έχει μητρική εταιρεία την εισηγμένη στα χρηματιστήρια των Βρυξελλών και της Αθήνας βελγική εταιρεία συμμετοχών Cenergy Holdings, κατέγραψε μεικτά κέρδη 58,76 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,6% (-4,15 εκατ. ευρώ). Σημείωσε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 44,605 εκατ. ευρώ, έναντι 54,02 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 17,4% (-9,41 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) περιορίστηκαν σε 22,33 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 34% (-11,51 εκατ. ευρώ).

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), έτσι ώστε να μην περιλαμβάνουν τη χρονική υστέρηση στην τιμή μετάλλων, έξοδα αναδιάρθρωσης, έκτακτα έξοδα αδράνειας και λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη έσοδα και έξοδα, ήταν ύψους 57,39 εκατ. ευρώ (59,68 εκατ. ευρώ το 2016). Επίσης, τα αναλόγως αναπροσαρμοσμένα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ήταν ύψους 35,12 εκατ. ευρώ (39,49 εκατ. ευρώ το 2016).

Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 11,56 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 22,28 εκατ. ευρώ (20,19 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 33,69 εκατ. ευρώ (31,51 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Η χρήση επιβαρύνθηκε, όπως προαναφέρθηκε, με πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ποσού 8,9 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια αντίστοιχων προβλέψεων ποσού 10,4 εκατ. ευρώ σε προηγούμενες χρήσεις, για απαίτηση ύψους 20,8 εκατ. ευρώ, την οποία ο όμιλος συνεχίζει να διεκδικεί στο σύνολό της.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου αυξήθηκε κατά 1% στο επίπεδο των 379 εκατ. ευρώ το 2017. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του αυξήθηκαν κατά 0,8% στο επίπεδο των 689,5 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), βάσει των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, ήταν 5%, έναντι 6,1% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 889,76 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένο (-0,1%).

Στις 31.12.2017 ο όμιλος Cenergy Holdings βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 488,87 εκατ. ευρώ, κατά 23% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 9,3%. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (462,20 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 66,75 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (555,62 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, ο όμιλος βρισκόταν στην τελική φάση διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζές του για τη μετατροπή σημαντικού μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του σε μακροπρόθεσμο. Εξάλλου τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 69,44 εκατ. ευρώ (71,33 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του το 2017 στις παραγωγικές μονάδες του στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Ρωσία ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 17,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον τομέα των καλωδίων και τα υπόλοιπα 3,2 εκατ. ευρώ τον τομέα των χαλύβδινων σωλήνων.

Σχετικά με το 2018, ο όμιλος επισημαίνει ότι αναμένει ενίσχυση της ζήτησης για υποθαλάσσια έργα στην Ευρώπη και, κυρίως, για καλωδιακά προϊόντα. Η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια έχει υπογράψει ή διαπραγματεύεται αρκετά νέα έργα, ενώ έχει αναλάβει σειρά υποθαλάσσιων καλωδιακών διασυνδέσεων και υλοποίησε κατά το 2017 το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, που εγκαινιάστηκε προ ημερών. Επίσης, η Σωληνουργεία Κορίνθου, η οποία το 2017 ολοκλήρωσε με επιτυχία το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της, με την παραγωγή και τοποθέτηση 28.600 σωλήνων της κατά μήκος 495 χλμ. για τον Διαδριατικό Αγωγό TAP που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη, έχει εξασφαλίσει σειρά από σημαντικά έργα για το 2018, όπως σωλήνες για υποθαλάσσιους αγωγούς στην Ανατολική Μεσόγειο, για τον αγωγό Balticconnector και αγωγούς ενεργειακών προϊόντων στη Βόρεια Θάλασσα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και παραγγελιών των εταιρειών του ομίλου στις 31.12.2017 ήταν ύψους 480 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του το 2017 ανήλθαν σε 19,8 εκατ. ευρώ, σημαντικά ενισχυμένες σε σύγκριση με το 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ CENERGY HOLDINGS στη θέση ΟΜΙΛΟΣ μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 23 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS