inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη, μετά από μακρά περίοδο ζημιογόνων αποτελεσμάτων, κατέγραψε η Παπουτσάνης το 2017Την περαιτέρω ενδυνάμωση των εμπορικών σημάτων της, μέσω επαναλανσαρίσματος προϊόντων, εισαγωγής νέων κωδικών και τοποθέτησής τους σε νέα σημεία πώλησης, καθώς και τη διεύρυνση των συνεργασιών της με πολυεθνικές σαπωνοποιίες, προωθεί το 2018 η βιομηχανία ειδών σαπωνοποιίας, καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης Παπουτσάνης, η οποία το 2017 κατέγραψε θετικά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, έπειτα από δέκα και πλέον έτη αρνητικών τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η βιομηχανία κατέγραψε για δεύτερο συνεχόμενο έτος ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 15% και προσδοκά διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και το 2018.

Ειδικότερα στην κατηγορία των προϊόντων που παράγει για ξενοδοχεία της Ελλάδας και πλειάδας άλλων χωρών αναμένει αύξηση των εξαγωγών, λόγω διεύρυνσης υφιστάμενων συνεργασιών, ενώ στην εγχώρια αγορά αναμένει να επωφεληθεί, όπως το 2017, από την πιθανότατα καλή φετινή τουριστική χρονιά. Στον τομέα της παραγωγής προϊόντων για τρίτους έχει στόχους τη διεύρυνση των υφιστάμενων συνεργασιών και την επίτευξη νέων. Εστιάζει, μεταξύ άλλων, στη διάθεση διαφόρων τύπων ειδικής σαπωνόμαζας στο εξωτερικό -κατηγορία στην οποία φαίνεται ότι ενισχύει τα μερίδιά της.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1960. Αποτελεί, ουσιαστικά, διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας που ιδρύθηκε στη Λέσβο το 1870 και μετακόμισε στην Αττική το 1913. Εδρεύει στο 71ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα Βοιωτίας, η οποία υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Οι βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στην περιοχή κατασκευάστηκαν το 2001 και απλώνονται σε συνολική έκταση 36.515 τ.μ.

Παράγει για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων σαπούνια και καλλυντικά, απευθυνόμενη συγχρόνως με ανάλογα προϊόντα, όπως αφρόλουτρα, άλλα σαμπουάν και είδη καθαρισμού και ατομικής υγιεινής, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και κρουαζιερόπλοια. Για ορισμένα από αυτά συνεργάζεται με την εταιρεία φυτικών καλλυντικών Κορρές. Τα επώνυμα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Καραβάκι», «Κορρές», «Πράσινα παραδοσιακά», «Aromatics», «Papoutsanis Family», «Glycerine», «Natura», «Olivia», «Papoutsanis Baby», «Papoutsanis Kids», «Skin Essentials», «Personelle Papoutsanis».

Αντλεί από τη διεθνή αγορά περί το 35-40% των εσόδων της. Προορισμοί των προϊόντων που εξάγει και, κυρίως, των ειδών που προορίζονται για χρήση από ξενοδοχειακές μονάδες, είναι οι χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος, Λετονία, Λιβύη, Λιθουανία, Νότια Κορέα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία και Σουηδία.

Κατά το 2017, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της ανήλθαν σε 20,775 εκατ. ευρώ, από 18,03 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 15,2% σε ποσοστό ή 2,74 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 97,2% των εσόδων της προήλθε από προϊόντα της (20,21 εκατ. ευρώ) και το υπόλοιπο 2,8% από εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών (0,57 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 38,9% των εσόδων της (8,09 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές της και το υπόλοιπο 61,1% (11,69 εκατ. ευρώ) από εγχώριες πωλήσεις. Τα εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 25,4%, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 9,8%.

Από το σύνολο του κύκλου εργασιών, το 25% (5,20 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις επωνύμων προϊόντων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6%, σε σχέση με το 2016, λόγω εκτενέστερης διανομής και επαναλανσαρίσματος των προϊόντων με τα σήματα «Καραβάκι» και «Natura». Το 34% (7,06 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, που αυξήθηκαν κατά 3% με επέκταση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στη διεθνή αγορά, στην οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται συνεργαζόμενη με διεθνή όμιλο που κατέχει κυρίαρχη θέση παγκοσμίως στον τομέα. Το υπόλοιπο 41% (8,52 εκατ. περίπου ευρώ) αφορούσε παραγωγή προϊόντων για τρίτους και συναφείς βιομηχανικές πωλήσεις. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση κατά 37%, κυρίως λόγω διεύρυνσης των συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες.

Παρά την απότομη και σημαντική αύξηση των τιμών ορισμένων βασικών πρώτων υλών, η επιχείρηση ενίσχυσε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5,83 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 4,97 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+17,2% ή +0,86 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ανήλθε σε 28,1%, από 27,6% το 2016. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε σημαντική αύξηση παραγωγικότητας και σε συνεχιζόμενη προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού του παραγωγικού κόστους.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2017 σε 2,17 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (10,2% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 18,6%.

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,19 εκατ. ευρώ (1,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,575 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,54 εκατ. ευρώ το 2017 (κέρδη 0,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για αναβαλλόμενους φόρους κερδών 0,42 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,05 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν άνω του 1,73 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της ήταν θετικές και ενισχυμένες (2,40 εκατ. περίπου ευρώ έναντι 0,70 εκατ. περίπου ευρώ το 2016).

Η τελική κερδοφορία ευνοήθηκε από το γεγονός ότι η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με πρόβλεψη ζημιών 0,35 για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις από τη λιανεμπορική αλυσίδα Μαρινόπουλος, αλλά και με φόρους που είχαν προκύψει από έλεγχο της χρήσης 2008 από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6%, έναντι 5,2% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 36,11 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,9%. Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3% και 2,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,6% και τα καθαρά κέρδη το 2%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν υψηλές συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων, ανέρχονταν σε 17,91 εκατ. ευρώ (17,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 49,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (50,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2017 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 9,06 εκατ. ευρώ, κατά 74% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,4%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,39 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,13 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (6,26 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε περιουσιακά στοιχεία της υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού 8 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,92 εκατ. ευρώ (0,78 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις της είχαν αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 4%, ανέρχονταν σε 18,20 εκατ. ευρώ και ήταν σε ποσοστό 65,6% μακροπρόθεσμες.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 25,36 εκατ. ευρώ, έναντι 24,94 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 1,67 εκατ. ευρώ, έναντι 2,19 εκατ. ευρώ το 2016. Αναμένει ότι οι συνολικές επενδύσεις της τη διετία 2017-2018 για την εγκατάσταση νέων γραμμών συσκευασίας καλλυντικών και παραγωγής σαπουνιών ξενοδοχειακής χρήσης, καθώς και για την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας σε πλαστικές φιάλες, θα ανέλθουν σε 3,7 εκατ. περίπου ευρώ. Το εργοστάσιό της θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα στον τομέα της παραγωγής σαπουνιών και καλλυντικών ξενοδοχειακής χρήσης και το μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση ελέγχεται κατά 61,92% από την εταιρεία χαρτοφυλακίου Raguso, η οποία με τη σειρά της ανήκει στην ομοειδή εταιρεία Bolleli, ιδιοκτήτες της οποίας είναι, με μερίδιο 50% έκαστος, ο πρόεδρος της βιομηχανίας Γ. Σ. Γκάτζαρος και ο διευθύνων σύμβουλός της Μεν. Α. Τασόπουλος. Απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 111 εργαζόμενους, έναντι 104 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,63 εκατ. ευρώ, έναντι 3,38 εκατ. ευρώ το 2016. Οι αμοιβές σε μέλη διοικητικών και διευθυντικών στελεχών απορρόφησαν 1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,01 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 19.570 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο χρονικό διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 208,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές της τάξεως των 6,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,2% των πωλήσεων και το 1,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων, λόγω παρατεταμένων υψηλών λειτουργικών ζημιών την περίοδο 2005-2011. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 29,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 14,2% των πωλήσεων και το 13,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 32 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 15,4% των πωλήσεων και το 15% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ζημιές ύψους 12,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν ζημιογόνος τις δώδεκα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 20,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2017. Επίσης, τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 6,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 14,3 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 27 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS