inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστροφή κεφαλαίου 0,8 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Τυροκομική ΑμφιλοχίαςΣημαντική αύξηση των πωλήσεων, αλλά και πάλι ασθενέστερη κερδοφορία, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η Τυροκομική Αμφιλοχίας Μπουτσώλη, έχοντας υλοποιήσει επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού και τη διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων της.

Ωστόσο, η αποδυνάμωση της κερδοφορίας της δεν την εμπόδισε να αποφασίσει τον περασμένο Μάρτιο να επιστρέψει 0,80 εκατ., ευρώ στους μετόχους της, με βάση απόφαση για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου. Η σχετική απόφαση υλοποιήθηκε με συμψηφισμό απαίτησης της επιχείρησης από τους μετόχους της ποσού 0,49 εκατ. ευρώ και την καταβολή σε αυτούς μετρητών ποσού 0,31 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση φέρει τον διακριτικό τίτλο ΤΥΡΟΚ.ΑΜ. Ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία τον Απρίλιο του 2002. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1973. Εδρεύει και διαθέτει βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Αμπελάκι Αμφιλοχίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Εχει στο ενεργητικό της μικρές εξαγωγές στις ΗΠΑ. Η γκάμα των τυροκομικών προϊόντων της περιλαμβάνει γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, πεκορίνο Αμφιλοχίας, μυζήθρα ξηρή και επιτραπέζια, φέτα, καθώς και φρέσκο ανθότυρο.

Σύμφωνα με τον 15ο ισολογισμό της με την τωρινή νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 16,47 εκατ. ευρώ, έναντι 14,44 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 14,1% (+2,03 εκατ. ευρώ). Το 96,8% των εσόδων της (15,94 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της και το υπόλοιπο 3,2% (0,53 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση λοιπών αποθεμάτων. Επίσης, το 99,5% των εσόδων της (16,38 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 0,5% (0,09 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 18,3% (+2,47 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 2,21 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-2,8% ή -0,06 εκατ. ευρώ). Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων επιτεύχθηκε με τίμημα τη σμίκρυνση των περιθωρίων κέρδους. Το μεικτό περιθώριο περιορίστηκε σε 13,4%, από 15,7%.

Συγχρόνως, δεν απέφυγε τη διόγκωση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων (1,33 εκατ. ευρώ, 30,1%), αν και περιόρισε τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (0,26 εκατ. ευρώ, -41,6%).

Κατόπιν αυτών τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,3% (-0,20 εκατ. ευρώ) σε 0,95 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (8% των εσόδων). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) μειώθηκαν σε 0,63 εκατ. ευρώ (-25% ή -0,21 εκατ. ευρώ).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,32 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,23 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 36,1% (-0,23 εκατ. ευρώ) κερδών προ φόρων ύψους 0,41 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρών κερδών μειωμένων κατά 38,2% (-0,17 εκατ. ευρώ), ύψους 0,28 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,72 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 7,7%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 5,2%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 2,5% (από 4,4%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 1,7% (από 3,1%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 5,9%, αντί 7,2% την προηγούμενη χρήση, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 0,2%.


Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 2,10 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 40,8% και σε ποσοστό 94,3% βραχυπρόθεσμες. Διέθετε υπολογίσιμο κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,31 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,99 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (10,32 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,91 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,28 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Για εξασφάλιση δανείων σε ακίνητά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 1,70 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτριών τραπεζών της Alpha και Εθνική. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 10,57 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 2,3% (-0,25 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,46 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 5,46 εκατ. ευρώ (5,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 34,1% (32,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 16,03 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 1,70 εκατ. ευρώ, έναντι 1,95 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016, μειωμένα λόγω των νέων αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι 0,39 εκατ. ευρώ την προηγούμενη και 0,65 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση, ολοκληρώνοντας επενδυτικό πρόγραμμα που της επέτρεψε να αυξήσει εκ νέου τις πωλήσεις της. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, κρατικές επιχορηγήσεις 0,14 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 124,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8% των πωλήσεων και το 7,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη άνω των 4,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων και το 8,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη ύψους 3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 5,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων τα 13 αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 8,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις δώδεκα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 16,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016-2017. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 3,6 εκατ. ευρώ.

Η Τυροκομική Αμφιλοχίας έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Π. Μπουτσώλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 35 εργαζόμενους, έναντι 34 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,87 εκατ. ευρώ, έναντι 0,88 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,05 εκατ. ευρώ, όπως και το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016-2017 διαμορφώθηκαν σε 27.145 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ήταν 11.655 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 7.915 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Θεωρεί ικανοποιητική την πορεία της τη χρήση 2016-2017 και δηλώνει ότι αναμένει, με βάση τις ενδείξεις του δεύτερου εξαμήνου του 2017, σταθεροποίηση των πωλήσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2017-2018 στα επίπεδα της προηγούμενης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ

www.inr.gr, 31 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS