inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιταχύνει την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών η εκτυπωτική βιομηχανία Ινφόρμ ΛύκοςΣτην ενίσχυση του τομέα ασφαλούς διαχείρισης εντύπων και πληροφοριών, επιταχύνοντας την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, εστιάζει κατά το 2018 η εισηγμένη από το 1994 στο χρηματιστήριο Αθηνών εκτυπωτική βιομηχανία Ινφόρμ Π. Λύκος, η οποία το 2017 δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες επανόδου της σε κερδοφόρα αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, αλλά ανταμοίβει τους μετόχους της, παρά ταύτα, με αυξημένο μέρισμα.

Το 2017 ενίσχυσε τη θέση της στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών έντυπης πληροφορικής με μία νέα ψηφιακή εκτυπωτική μονάδα κόστους 1,3 εκατ. ευρώ στη θυγατρική της στη Ρουμανία, αυξάνοντας την παραγωγική της δυναμικότητα και αποκτώντας τη δυνατότητα παραγωγής έγχρωμων ψηφιακών εκτυπώσεων υψηλής ποιότητας.

Η επιχείρηση, ως όμιλος, επένδυσε το 2017 περί τα 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι 5 εκατ. περίπου ευρώ το 2016, εκ των οποίων 1,6 εκατ. ευρώ αφορούσε μηχανολογικό εξοπλισμό, 0,7 εκατ. ευρώ λογισμικά προγράμματα και 0,5 εκατ. ευρώ λοιπό εξοπλισμό, αξιοποιώντας και συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι ζημιές του ομίλου συρρικνώθηκαν το 2017, κυρίως επειδή τα αποτελέσματά του δεν επιβαρύνθηκαν με έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.

Η Ινφόρμ Π. Λύκος αποτελεί μια από τις ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες, αφού αριθμεί 120 χρόνια λειτουργίας στην αγορά, ως διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας που ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1897. Κατέκτησε εξέχουσα θέση στην ελληνική αγορά και σε αγορές της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του information management, με το εμπορικό σήμα Inform. Λειτουργεί μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία.

Δραστηριοποιείται έντονα στην αγορά του business process outsourcing, παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για τραπεζικές, τηλεπικοινωνιακές και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Μητρική της εταιρεία είναι η αυστριακή εταιρεία AustriaCard, ο όμιλος της οποίας δραστηριοποιείται επιπλέον στην αγορά του digital security, διαθέτοντας δυο επιπλέον μονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων και συναφών προϊόντων ασφαλείας και διαχείρισης δεδομένων υψίστης ασφαλείας στην Αυστρία και τη Ρουμανία. Η AustriaCard ελέγχεται από την οικογένεια των ιδρυτών της Ινφόρμ Π. Λύκος, χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα AustriaCard και Inform και λειτουργεί πέντε κέντρα προσωποποίησης έξυπνων καρτών στην Αυστρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. Το 2016 είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 122 εκατ. ευρώ και είχε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 11,5 εκατ. ευρώ, απασχολώντας 860 περίπου εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Ινφόρμ Π. Λύκος, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 62,61 εκατ. ευρώ, αντί 62,47 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 0,2% σε ποσοστό ή 0,14 εκατ. ευρώ σε αξία σε σύγκριση με το 2016, αλλά χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 2015.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της προήλθαν κατά 29,31 εκατ. ευρώ (46,8%) από τον ελληνικό εκτυπωτικό τομέα της, 32,50 εκατ. ευρώ (51,9%) από τον ρουμανικό εκτυπωτικό τομέα της και κατά τα υπόλοιπα 0,80 εκατ. ευρώ (1,3%) από τον αντίστοιχο αλβανικό τομέα και τις λοιπές δραστηριότητές της. Επίσης, το 45,5% των εσόδων της (28,49 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα της, 20,2% (12,67 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και το υπόλοιπο 34,3% (21,45 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 6,6%, ενώ τα έσοδα του τομέα υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,3%. Ανά χώρα, προήλθαν κατά 32,44 εκατ. ευρώ (51,8%) από τη Ρουμανία, 26,43 εκατ. ευρώ (42,2%) από την Ελλάδα, 1,08 εκατ. ευρώ (1,7%) από την Αλβανία, 0,70 εκατ. ευρώ (1,1%) από την Αυστρία, 0,67 εκατ. ευρώ (1,1%) από τη Γαλλία, 0,53 εκατ. ευρώ (0,8%) από το Μαρόκο, 0,25 εκατ. ευρώ (0,4%) από την Ισπανία, 0,18 εκατ. ευρώ (0,3%) από την Κύπρο, 0,12 εκατ. ευρώ (0,2%) από τη Βουλγαρία και τα υπόλοιπα 0,21 εκατ. ευρώ (0,4%) από την περιοχή του Κοσόβου και τις χώρες Μάλτα, Γερμανία, Βρετανία και Ουγγαρία. Για δεύτερη φορά ο ρουμανικός τομέας του ομίλου υποσκέλισε σε πωλήσεις τον ελληνικό τομέα του, καθώς η ρουμανική θυγατρική βιομηχανία αύξησε κατά 2,4% τις πωλήσεις της, ενώ αυτές του ελληνικού τομέα μειώθηκαν επίσης κατά 2,4%.

Η κάμψη των εγχώριων πωλήσεων αποδίδεται σε εφάπαξ έργο του Δημοσίου που είχε ολοκληρωθεί το 2016. Αντισταθμίστηκε, σε επίπεδο μητρικής και ομίλου, από τη διεύρυνση του πελατολογίου και την ανάπτυξη της υπηρεσίας CCM (Customer Communication Management), καθώς η επιχείρηση μια νέα πλατφόρμα πληροφορικής, προσφέροντας κάθετες λύσεις στη διαχείριση της επικοινωνίας ενός Οργανισμού με τους πελάτες του και αποκτώντας μερίδια στον ασφαλιστικό τομέα και τον τομέα της Κοινής Ωφέλειας.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 8,35 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 8,24 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 1,2% (+0,10 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε οριακά (από το 13,2% στο 13,3%).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 5,01 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 4,54 εκατ. περίπου ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 10,5% (+0,48 εκατ. ευρώ), κυρίως επειδή η προηγούμενη χρήση είχε επιβαρυνθεί με πρόβλεψη ζημιών 0,30 εκατ. ευρώ, λόγω αμφισβητούμενης βασιμότητας προστίμου 0,80 εκατ. ευρώ που είχε επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας στη ρουμανική βιομηχανική εταιρεία του ομίλου.

Οι βασικές δαπάνες διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας του ομίλου συγκρατήθηκαν στα επίπεδα σχεδόν του 2016.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,1%, έναντι 5,6% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 82,405 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,8% (+0,67 εκατ. ευρώ).

Οι ζημιές του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, περιορίστηκαν σε 0,20 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,535 εκατ. ευρώ το 2016 (+0,34 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας οι ζημιές των μετόχων της μητρικής εταιρείας ήταν ύψους 0,57 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,90 εκατ. ευρώ τo 2016 (+0,33 εκατ. ευρώ), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 63,2% και 36,7%, αντιστοίχως. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,76 εκατ. ευρώ.

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 3,96 εκατ. ευρώ (3,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,27 εκατ. ευρώ (1,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Επίσης, περιλαμβάνουν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 0,44 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ το 2016).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 η Ινφόρμ, σε ενοποιημένη βάση, βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 19,59 εκατ. ευρώ, κατά 78,6% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 11,4% (+2,01 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 34,61 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6% (+3,31 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (22,34 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,28 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (27,62 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ασθενικά επίπεδα ρευστότητας. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,07 εκατ. ευρώ (0,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Για τη διασφάλιση πιστωτών της ρουμανικής βιομηχανίας της είχαν εγγραφεί υπέρ αυτών προσημειώσεις υποθήκης επί παγίων της συνολικού ποσού 6,60 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2017 είχαν περιοριστεί, κυρίως λόγω διανομής μερισμάτων, σε 47,80 εκατ. ευρώ (50,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 58% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (61,7% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 55,85 εκατ. ευρώ, έναντι 57,86 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για πληρωμές παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές της το 2017 διέθεσαν 1,44 εκατ. ευρώ, έναντι 1,70 εκατ. ευρώ το 2016. Ο όμιλος μισθώνει με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία (4,80 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2017).

Η επιχείρηση στα τέλη του 2017, σε ενοποιημένη βάση, απασχολούσε 398 εργαζόμενους, έναντι 423 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,94 εκατ. ευρώ, έναντι 8,78 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,46 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν ίσα προς 12.600 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενισχυμένα κατά 17,4%.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης την ελληνική εταιρεία Lykos Paperless Solutions (με μερίδιο 99,9%), τις κυπριακές Terrane (100%) και Inform Lykos Romania (98,2%), τις ρουμανικές Inform Lykos (98,2%) και Compaper Converting (95,7%), την αυστριακή Sagime (100%) και την αλβανική Albanian Digital Printing Solutions (51%).

Η μητρική εταιρεία ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ στα τέλη του 2017 απασχολούσε 163 εργαζόμενους, έναντι 167 τα τέλη του 2016, σε συγκρίσιμη βάση. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,78 εκατ. ευρώ, έναντι 5,77 εκατ. ευρώ το 2016. Στους μετόχους της διέθεσε το 2017 μερίσματα ύψους 1,44 εκατ. ευρώ, ενώ από τα κέρδη του 2017 προτίθεται να διανείμει εφέτος μερίσματα ύψους 2,06 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43%. Το 2014 είχε προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της, ύψους 14,4 εκατ. ευρώ.

Κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 29,925 εκατ. ευρώ (-2,9% σε σύγκριση με το 2016) και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,56 εκατ. ευρώ (-1,8%). Οι ζημιές της προ φόρων ανήλθαν σε 1,25 εκατ. ευρώ (1,08 εκατ. ευρώ το 2016) και μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,28 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ το 2016). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ενισχύθηκε σε 13,6%, από 13,3% έναν χρόνο πριν.

Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί Αττικής, στο ύψος του 5ου χλμ. της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου. Διατηρεί υποκατάστημα στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης. Εχει πρόεδρο τον Παν. Ν. Λύκο της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της, διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Ι. Σπυρόπουλο και οικονομική διευθύντρια την Αλεξάνδρα Αδάμ. Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017 ήταν με μερίδιο 70,79% η ελεγχόμενη σε ποσοστό 96,14% από τον Νικ. Π. Λύκο εταιρεία AustriaCard και με μερίδιο 9,42% η Ολγα Λύκου.

Η επιχείρηση δηλώνει και πάλι στρατηγικά προσανατολισμένη στη διεθνή επέκταση των πωλήσεων και των δραστηριοτήτων της στην Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Αξιολογεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της ασφαλούς διαχείρισης εντύπων και πληροφοριών και της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, εκδίδοντας και παρέχοντας e-λογαριασμούς, e-τιμολόγηση, hydrid mail και cloud printing. Συνεχίζει να εστιάζει, ακόμη, στην ενίσχυση των ηγετικών μεριδίων της στην ελληνική και τη ρουμανική αγορά, καθώς η τελευταία αποτελεί τον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης και κερδοφορίας της. Ο ρουμανικός τομέας της το 2017 κατέγραψε ενισχυμένα κέρδη προ φόρων ύψους 0,97 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,25 εκατ. ευρώ του ελληνικού τομέα και κερδών προ φόρων 0,36 εκατ. ευρώ του αλβανικού τομέα και των λοιπών δραστηριοτήτων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ

www.inr.gr, 13 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS