inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστρέφει κεφάλαιο στους μετόχους της η βιομηχανία εκκοκκισμένου βάμβακος Αφοί ΚαραγιώργουΣε δεύτερη επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους της σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών προχώρησε η εταιρεία εκκόκκισης βάμβακος και σπορελαιουργίας Αφοί Νικόλαου Καραγιώργου, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία εκκοκκισμένου βάμβακος, εκφράζοντας και με τον τρόπο αυτό την κεφαλαιακή ευρωστία της και την αισιοδοξία της για το μέλλον.

Τον περασμένο Μάρτιο η επιχείρηση αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 0,405 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επιστροφή τους στους μετόχους της, σε συνέχεια ανάλογης απόφασης για ποσό 0,60 εκατ. ευρώ που είχε λάβει τον Σεπτέμβριο του 2017. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες αποφάσεις και μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή στους μετόχους ποσού 0,25 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2015, ποσού 0,84 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2014 και ποσού 1,01 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2010, ανεξάρτητα από τα μερίσματα που η εταιρεία διένειμε αυτά τα χρόνια στους μετόχους της.

Η Αφοί Ν. Καραγιώργου ιδρύθηκε σε πρώτη φάση, με άλλη νομική μορφής εταιρεία εμπορίας βάμβακος και αγροτικών ειδών, το 1951 στη Θεσσαλονίκη, όπου και εξακολουθεί να εδρεύει. Μετατράπηκε σε Α.Ε. και έλαβε την τρέχουσα επωνυμία της τον Δεκέμβριο του 1977. Παράγει και εμπορεύεται εκκοκκισμένο βαμβάκι, βαμβακόσπορο, βαμβακέλαιο και βαμβακόπιτα. Συγχρόνως, εμπορεύεται σύσπορο και εκκοκκισμένο βαμβάκι τρίτων, καθώς και αγροτικά εφόδια και αγροτικά προϊόντα, όπως δημητριακά, κυρίως μέσω θυγατρικών και συγγενικών επιχειρήσεων. Ακόμη, με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον ενεργειακό τομέα και στην ανάπτυξη ακινήτων συμμετέχει σε εταιρείες των τομέων αυτών.

Από το 1967 λειτουργεί εκκοκκιστήρια και σπορελαιουργεία στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, στο ύψος του 15ου χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας. Το 1993 δημιούργησε εκκοκκιστήριο στον Σταυρό Φαρσάλων Λάρισας, όπου το 1999 προσέθεσε δεύτερη μονάδα. Επίσης, το 2000 επεκτάθηκε παραγωγικά, με αντίστοιχες μονάδες, στη Γλαύκη Λάρισας. Διαθέτει υποκαταστήματα και συναφείς εγκαταστάσεις στο Γραμματικό Καρδίτσας, στο ύψος του 5ου χλμ. της οδού Λάρισας-Φαλάνης, στο ύψος του 6ου χλμ. της οδού Λάρισας-Τυρνάβου και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Επίσης, δραστηριοποιείται παραγωγικά και εμπορικά στους νομούς Δράμας, Σερρών και Πέλλας, μέσω της ελεγχόμενης σε ποσοστό 50% ομοειδούς βιομηχανίας Βαμβακουργία Κάπα-Σίγμα και της ελεγχόμενης σε ποσοστό 54,2% ομοειδούς εταιρείας Πέλλα. Συχνά αξιοποιεί και εκκοκκιστήρια τρίτων.

Οφείλει το 100% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της και το 95% και πλέον των κερδών της στα έσοδα και τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας και της συγγενικής της εταιρείας Κάπα-Σίγμα. Ενοποιεί επίσης στις οικονομικές καταστάσεις της με τη μέθοδο της πλήρους ή της αναλογικής ενοποίησης τις επιχειρήσεις Χαλκηδόνα Φωτοβολταϊκά (συμμετέχει με 50%), Θερμαϊκός Ακίνητα (60%) και Θερμά Ακίνητα (60%).

Αντλεί ποσοστό άνω του 65% των βιομηχανικών εσόδων της από εξαγωγές προϊόντων της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε ασιατικές και λοιπές χώρες, άμεσα ή μέσω διεθνών εμπορικών οίκων.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης αφορούν τη χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016.

Σύμφωνα με τον 15ο ενοποιημένο ισολογισμό της, οι ενοποιημένες πωλήσεις της τη χρήση 2015-2016 είχαν περιοριστεί 107,95 εκατ. ευρώ, αντί 114,57 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015, μειωμένες κατά 5,8% σε ποσοστό ή 6,62 εκατ. ευρώ σε αξία. Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυτά αφορούσαν κατά 71,66 εκατ. ευρώ έτοιμα προϊόντα (66,4% των συνολικών), 27,94 εκατ. ευρώ εμπορεύματα (25,9%), 0,23 εκατ. ευρώ υπηρεσίες (0,2%), 0,43 εκατ. ευρώ ηλεκτρική ενέργεια (0,4%) και κατά τα υπόλοιπα 7,69 εκατ. ευρώ λοιπά αποθέματα και λοιπές δραστηριότητες (7,1%). Τα έσοδα από έτοιμα προϊόντα μειώθηκαν κατά 11,1% (-8,98 εκατ. ευρώ), τα έσοδα από εμπορεύματα σημείωσαν μικρή αύξηση, ενώ τα έσοδα από λοιπά αποθέματα και λοιπές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 50,8% (+2,59 εκατ. ευρώ).

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 9,43 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 13,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 29,5% (-3,96 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι η μείωση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από συμπίεση του συντελεστή του μεικτού κέρδους του στο 8,7%, από 11,7%, κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες.

Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 6,435 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 10,55 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αποδυναμωμένα κατά 39% (-4,11 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 6% των εσόδων (9,2% την προηγούμενη χρήση). Η μείωση των μεικτών κερδών αντισταθμίστηκε μερικώς μόνο από συρρίκνωση των δαπανών διάθεσης κατά 1,06 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με τη χρήση 2014-2015, τα έκτακτα έσοδα μειώθηκαν κατά 4,14 εκατ. ευρώ, ενώ τα έκτακτα έξοδα μειώθηκαν κατά 3,28 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, περιορίστηκαν στο επίπεδο των 2,61 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-44,8% ή -2,115 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της μητρικής εταιρείας ήταν ύψους 1,87 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-44,8% ή -1,52 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,30 εκατ. ευρώ.

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,69 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2 εκατ. ευρώ (2,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Είναι επιβαρυμένα με ζημιές από πώληση χρεογράφων 0,27 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα αναλογούντα στη μητρική εταιρεία κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,2%. Επίσης, τα κέρδη του ομίλου προ φόρων αποτέλεσαν το 3,5% των πωλήσεων. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 11,2%, έναντι 19,1% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 57,545 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,9% (+2,17 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, για πρώτη φορά, βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015, βάσει των νέων λογιστικών προτύπων.

Στις 30.6.2016 η Αφοί Ν. Καραγιώργου, σε ενοποιημένη βάση, βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 24,78 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αμετάβλητες σε ετήσια βάση. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 36,62 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9% (+2,03 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (42,74 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,40 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (36,34 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,35 εκατ. ευρώ (4,68 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015) και συμπεριελάμβαναν καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα ποσού 1,10 εκατ. ευρώ. Για τη διασφάλιση πιστωτών της είχαν εγγραφεί υπέρ αυτών προσημειώσεις υποθήκης επί παγίων της συνολικού ποσού 6,21 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 8,31 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 20,93 εκατ. ευρώ (20,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 36,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (37,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 30.6.2016 ήταν ύψους 9,81 εκατ. ευρώ, έναντι 10,13 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Για πληρωμές παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές της τη χρήση 2015-2016 διέθεσαν 0,37 εκατ. ευρώ, έναντι 0,66 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (0,30 εκατ. ευρώ) αφορούσε τη μητρική εταιρεία. Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία τους συμπεριλαμβάνονταν μετοχές εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού, ομολογίες και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων συνολικού ύψους 2,55 εκατ. ευρώ.

Η ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ τη χρήση 2015-2016, σε ενοποιημένη βάση, απασχόλησε 188 εργαζόμενους και διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,32 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων δαπανών επίσης 3,32 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015-2016 ήταν ίσα προς 23.835 ευρώ ανά εργαζόμενο. Επίσης, τα κέρδη του ομίλου προ φόρων ήταν ίσα προς 13.865 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,08 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 69,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,5% των πωλήσεων και το 10,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 19,9 εκατ. ευρώ (1,8% των πωλήσεων), ενώ το αποτέλεσμα της εταιρείας που αναλογεί στην ίδια, μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων, ήταν κέρδη 11,4 εκατ. ευρώ (6,6% των ιδίων κεφαλαίων της). Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 38,1 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία κατέγραψε τη χρήση 2015-2016, ολοκληρώνοντας την 38η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πωλήσεις ύψους 73,55 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 18,1% σε σύγκριση με τη χρήση 2014-2015 (-16,30 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 1,87 εκατ. ευρώ, έναντι 3,39 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (-44,8% ή -1,52 εκατ. ευρώ). Το 75,5% των εσόδων της (55,53 εκατ. ευρώ) προήλθε από έτοιμα προϊόντα της και το υπόλοιπο 24,5% (18,02 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και λοιπές δραστηριότητές της. Τα έσοδά της από συμμετοχές ήταν ύψους 0,51 εκατ. ευρώ. Οι συμμετοχές της σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Χ. Καραγιώργο και αντιπρόεδρο τον Νικ. Κ. Καραγιώργο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε 172 εργαζόμενους και διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,89 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων δαπανών 2,88 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 διέθεσε στους μετόχους της μερίσματα 1,58 εκατ. ευρώ, έναντι 2,24 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015, ενώ από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016 είχε αποφασίσει τη διανομή των κατά νόμον προβλεπόμενων μερισμάτων, όπως ανέφερε στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 694,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 46,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων και το 10,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων, συμπεριλαμβάνοντας και έσοδα συμμετοχών, ήταν κέρδη 17,9 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων και το 9,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 12,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων και το 6,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 31,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 89,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 4,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 40,2 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016-2017 ανέμενε ότι θα κατάφερνε να προμηθευτεί και να επεξεργαστεί μεγαλύτερες ποσότητες σύσπορου βάμβακος, σε καλύτερες τιμές, αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό το παραγωγικό της δυναμικό. Επίσης, προσδοκούσε περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων της στην αγορά βάμβακος και αγροτικών προϊόντων και εφοδίων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

www.inr.gr, 17 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS