inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πρόσθετα κέρδη, λόγω εκποίησης θυγατρικής, είχε το 2017 η βιομηχανία συσκευασίας ΚαράτζηΠεραιτέρω ενίσχυση των εσόδων της, λόγω συνεχιζόμενης γεωγραφικής εξάπλωσης των πωλήσεων του βιομηχανικού κλάδου της και αυξημένης συνεισφοράς του τουριστικού κλάδου της και, κυρίως, του ενεργειακού κλάδου της, που εισέφερε τα μέγιστα το 2017 στην εντυπωσιακή διεύρυνση των εσόδων της, αναμένει για το 2018 η κρητική βιομηχανία πολυμερών και συνθετικών ινών για γεωργικές, κατασκευαστικές και βιομηχανικές χρήσεις Καράτζη.

Η επιχείρηση, που διεκδικεί τη θέση του κορυφαίου κατασκευαστή σακιών σε ρολό παγκοσμίως, το 2017 συνέχισε να αυξάνει την παραγωγική της δυναμικότητα και επωφελήθηκε, μεταξύ άλλων από την ίδρυση εμπορικών θυγατρικών στο εξωτερικό το 2016, αν και ματαίωσε το σχέδιό της για ανάπτυξη παραγωγικής δραστηριότητας και στη Ρουμανία, λύοντας την τοπική θυγατρική της.

Συγχρόνως, αναπτύχθηκε δυναμικά στην αγορά της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΚΕΝ, η οποία στα τέλη του 2017 είχε 28.000 ενεργές συνδέσεις πελατών, ενώ εξασφάλισε σημαντικούς πόρους για την υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων της, κυρίως στον τουρισμό μέσω εξαγοράς ή ανέγερσης νέων ξενοδοχείων, εκποιώντας στον γερμανικό τουριστικό όμιλο TUI, με κέρδος 10,85 εκατ. ευρώ, τη θυγατρική της Στέλλα Πολάρις Κρέτα που σχεδίαζε την ανέγερση νέου πολυτελούς ξενοδοχείου στην Ιεράπετρα Κρήτης.

Τον Απρίλιο του 2017 ολοκλήρωσε τη μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών της στο Ηράκλειο Κρήτης σε νέα γραφεία 1.400 τ.μ., απελευθερώνοντας χώρους για τις βιομηχανικές της δραστηριότητες στη μονάδα της στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, όπου σχεδιάζει νέες επενδύσεις ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για την επέκταση των κτιριακών και μηχανολογικών της εγκαταστάσεων. Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2017 αγόρασε για τον σκοπό αυτό όμορο οικόπεδο στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.

Η ΚΑΡΑΤΖΗ παράγει πλαστικά και ελαστικά δίχτυα και σακιά, με βασική πρώτη ύλη το πολυαιθυλένιο. Η ευρεία γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει σακιά, προϊόντα χαρτοδεσίας, σωληνωτά δίχτυα, δίχτυα παλετοποίησης, δίχτυα χριστουγεννιάτικων δέντρων, display bags, ελαστικά δίχτυα συσκευασίας κρέατος, δίχτυα σκίασης, καθώς και δίχτυα για τον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα και τον τομέα των κατασκευών. Στα εξαιρετικά καινοτομικά προϊόντα της περιλαμβάνεται φθορίζον δίχτυ ασφαλείας για την οδοποιία. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Karatzis», «Atlas Premium Gold», «Protector Premium», «Sila Eco Power Net», «Total Cover Netwrap», «Netzwerk Premium», «Mega Net Pound Bale Netwrap».

Συγχρόνως, η ίδια και μέσω θυγατρικών, ασχολείται με τον τουριστικό τομέα, διαθέτοντας στην Κρήτη το πολυτελές ξενοδοχείο 500 δωματίων και 1.400 κλινών Nana Beach, καθώς και με τον ενεργειακό τομέα, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 15 MW στους νομούς Πιερίας, Βοιωτίας, Λάρισας, Κεφαλονιάς και Ηρακλείου Κρήτης και αναπτύσσοντας έντονες δραστηριότητες στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Συστάθηκε το 1974 με άλλη νομική μορφή και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1979. Εδρεύει στο Μελιδοχώρι Μονοφατσίου του Δήμου Αχαρνών - Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης και διαθέτει κεντρικά γραφεία στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το ένα από τα τρία ελληνικά εργοστάσιά της. Το εργοστάσιο αυτό έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 13.000 τν. και εκτείνεται σε επιφάνεια 20.000 τ.μ. Η μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα του ομίλου βρίσκεται στη Λάρισα, επίσης έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 13.000 τν. και εκτείνεται σε επιφάνεια 29.000 τ.μ. Η τρίτη μονάδα βρίσκεται στο Μελιδοχώρι, είναι η πρώτη που κατασκευάστηκε και έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 1.000 τν. Η συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων αυτών και εργοστασίου που διαθέτει στη Γερμανία, μέσω θυγατρικής της, υπερβαίνει τους 25.000 τόνους.

Εξάγει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Αυστραλία, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, το Ισραήλ, το Καζακστάν, τον Καναδά, την Κίνα, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότια Κορέα και τη Χιλή.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 100,48 εκατ. ευρώ, αντί 77,61 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 29,5% σε ποσοστό ή 22,87 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι πωλήσεις της προήλθαν κατά 65,32 εκατ. ευρώ (65% των συνολικών) από τα βιομηχανικά προϊόντα, 12 εκατ. ευρώ (12%) από τον ξενοδοχειακό τομέα και κατά τα υπόλοιπα 23,16 εκατ. ευρώ (23%) από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, οφείλονται κατά 75,78 εκατ. ευρώ (75,4% των συνολικών) σε προϊόντα και υπηρεσίες που διατέθηκαν ή προσφέρθηκαν στη διεθνή αγορά, κατά κύριο λόγο σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σε σύγκριση με το 2016, αυξήθηκαν τα βιομηχανικά έσοδα κατά 8,4% (+5,07 εκατ. ευρώ), τα ξενοδοχειακά κατά 7,3% (+0,82 εκατ. ευρώ) και τα ενεργειακά έσοδα κατά 274,7% (+16,98 εκατ. ευρώ), αποτελώντας τον κυριότερο παράγοντας εκτόξευσης των συνολικών εσόδων.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 26,15 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 21,09 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 24% (+5,065 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό του περιθώριο συμπιέστηκε κατά 1,2 εκατοστιαίες μονάδες (από το 27,2% στο 26%), παρά το γεγονός ότι ενισχύθηκε στον ενεργειακό τομέα.

Σημείωσε, από τις συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες δραστηριότητές του, συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 21,28 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 19,94 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 6,7% (+1,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 207 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,7%, έναντι 11,9% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 198,33 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,1%, κυρίως λόγω διευρυμένων κυκλοφοριακών στοιχείων.

Η τελική κερδοφορία του ευνοήθηκε από κέρδη 10,85 εκατ. ευρώ από την εκποίηση της θυγατρικής του Στέλλα Πολάρις Κρέτα τον Ιούλιο του 2017.

Κατόπιν αυτού, τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν σε 24,14 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 11,99 εκατ. ευρώ το 2016 (+12,145 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 16,91 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 8,44 εκατ. ευρώ τo 2016 (+8,47 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 101,3% και 100,4%. Τα κέρδη του προ φόρων, δικαιωμάτων τρίτων και αποσβέσεων ήταν ύψους 30,57 εκατ. ευρώ. Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 24%, από 15,5% το 2016, λόγω των έκτακτων εσόδων.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 6,43 εκατ. ευρώ (6,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,65 εκατ. ευρώ (1,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Εξαιρουμένων των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων, που αφορούν την εκποιηθείσα τουριστική θυγατρική του, ο όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 13,31 εκατ. ευρώ (11,99 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ύψους 9,23 εκατ. ευρώ (8,44 εκατ. ευρώ το 2016).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 38,42 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 5% (+1,82 εκατ. ευρώ) κατά σε ποσοστό 58,4% μακροπρόθεσμες, καθώς στη διάρκεια της χρήσης σημαντικό μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (90,22 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 48,64 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (41,585 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 36,81 εκατ. ευρώ (20,04 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016) και ήταν σε ποσοστό 95,4% (35,11 εκατ. ευρώ) κατατεθειμένα σε ελβετικές και άλλες ξένες τράπεζες. Επί παγίων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του υπήρχαν εμπράγματα βάρη ποσού 7,42 εκατ. ευρώ, για εξασφάλιση δανείων. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 72,70 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 26,3% (+15,16 εκατ. ευρώ). Το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης των δανείων του το 2017 μειώθηκε σε 4,3%, από 5,2% το 2016.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων 12,02 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 125,64 εκατ. ευρώ (110,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 63,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (65,7% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2017 ήταν ύψους 105,63 εκατ. ευρώ, έναντι 103,60 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για προσθήκες παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2017 δαπάνησαν 14,02 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (13,51 εκατ. ευρώ) αφορούσε τον τουριστικό κλάδο της μητρικής και συγκεκριμένα την προσθήκη νέου πολυτελούς ξενοδοχείου με την επωνυμία Nana Princess με 112 δωμάτια, σουίτες και βίλες στη Χερσόνησο Ηρακλείου, έναντι 6,65 εκατ. ευρώ το 2016.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Μ. Καράτζη, αντιπρόεδρο την Αθηνά Χ. Καράτζη, συνδιευθύνουσα σύμβουλο τη Μαρία Μ. Καράτζη, γενικό διευθυντή τον Κων. Λ. Αρχοντάκη και οικονομικό διευθυντή τον Νικ. Β. Αμοναχάκη. Τα τέλη του 2017 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 464 εργαζόμενους, έναντι 406 τα τέλη του 2016, ενώ στη διάρκεια του έτους απασχόλησε σε εποχική βάση, στον ξενοδοχειακό τομέα της, άλλους 181 εργαζόμενους. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 12,97 εκατ. ευρώ, έναντι 11,86 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,20 εκατ. ευρώ, έναντι 0,98 εκατ. ευρώ το 2016.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης τις ελληνικές εταιρείες παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας Καράτζη Ενεργειακή (με μερίδιο 99%) και ΚΕΝ (100%) και παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών Στέλλα Πολάρις Κρέτα (100%) μέχρι και τον Ιούλιο, τις εμπορικές Croppy Solutions (90%, στην Ισπανία), Karatzis Italia (51%, Ιταλία) και Karatzis Russia (90%, Ρωσία), τη βιομηχανική και συγχρόνως εμπορική Mesh Pack (100%, Γερμανία), καθώς και την Karatzis Romania (100%, Ρουμανία) μέχρι τον Δεκέμβριο, οπότε λύθηκε. Επίσης, περιελάμβανε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης την εμπορική Zeus Packaging (50%, Βρετανία).

Η μητρική εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ τα τέλη του 2017 απασχολούσε 351 εργαζόμενους, έναντι 326 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,91 εκατ. ευρώ, έναντι 9,53 εκατ. ευρώ το 2016.

Κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 70,43 εκατ. ευρώ (+7% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,49 εκατ. ευρώ (+4,5%), κέρδη προ φόρων 22,59 εκατ. ευρώ (+104,9%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 16,57 εκατ. ευρώ (+113%), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προήλθε, βέβαια, από τα έκτακτα έσοδά της. Οι πωλήσεις της προήλθαν κατά 54,11 εκατ. ευρώ (76,8% των συνολικών) από τα βιομηχανικά προϊόντα της. Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ανήλθε σε 30%, από 28,3% έναν χρόνο πριν. Η αξία των συμμετοχών της σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκε 9,72 εκατ. ευρώ.

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017 ήταν οι Αντ. Μ. Καράτζης με μερίδιο 44,14% και Μαρία Μ. Καράτζη με 38,44%.

Η επιχείρηση ευελπιστεί ότι κατά το 2018 οι βιομηχανικές πωλήσεις της θα αυξηθούν κατά 5% περίπου. Αναμένει σημαντικά αυξημένα ξενοδοχειακά έσοδα λόγω και της λειτουργίας του νέου ξενοδοχείου της από αυτόν το μήνα, ενώ έχει ολοκληρώσει την ανακατασκευή του ξενοδοχείου της Nana Βeach. Ακόμη, προβλέπει ότι στον ενεργειακό τομέα, όπου επιδιώκει τη λήψη νέων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα, η θυγατική της ΚΕΝ θα αυξήσει σε 50.000 τις ενεργές συνδέσεις της και θα επεκταθεί στη διάθεση φυσικού αερίου, αποβλέποντας στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης.

Συνεχίζει εξάλλου να διεκδικεί από το Ελληνικό Δημόσιο ποσό 3 εκατ. ευρώ, ως τόκους υπερημερίας, βάσει αγωγής που είχε καταθέσει το 2013 για αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, σύμφωνα με υπουργική απόφαση του 2001 για επένδυση που είχε υλοποιήσει. Το Δημόσιο έχει επιστρέψει το σχετικό ποσό ατόκως. Η εν λόγω αγωγή εκδικάστηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΑΤΖΗ

www.inr.gr, 26 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS