inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μείωσε τις ζημιές της, το 2017, η βιομηχανία καλλυντικών ΚορρέςΖημιές για έβδομο συνεχόμενο έτος, λόγω συνεχιζόμενων υψηλών έκτακτων δαπανών αναδιοργάνωσης, αλλά και υψηλών αποσβέσεων, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία Κορρές. Ωστόσο, μείωσε τις ζημιές της και παρέμεινε κερδοφόρος στο επίπεδο των αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων, ενώ κατάφερε να αυξήσει εκ νέου τις πωλήσεις της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στη διεθνή αγορά.

Η επιχείρηση παράγει και διαθέτει φυτικά καλλυντικά βασισμένα σε ενεργά εκχυλίσματα βοτάνων, σκευάσματα ομοιοπαθητικής, αντιηλιακά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, βαφές μαλλιών και συναφή είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας. Δραστηριοποιείται παραγωγικά στην Ελλάδα και, επιπλέον, εμπορικά στη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Κύπρο, μέσω θυγατρικών της. Εξάγει προϊόντα της σε 30 περίπου χώρες. Ιδρύθηκε το 1996 και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 2001. Εχει δημιουργήσει πρότυπη μονάδα εκχύλισης φυτικού υλικού βοτάνων, καθώς και ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργασιών με διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ιδιαίτερης σημασίας για τη βιομηχανία φυτικών καλλυντικών.

Το σύνολο σχεδόν των μετοχών της περιέρχεται, βάσει επενδυτικής συμφωνίας και δημόσιας πρότασης αγοράς μετοχών, σε επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής την αμερικανική επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley, στο οποίο ο ιδρυτής της εταιρείας Γ. Κορρές θα κατέχει μερίδιο 23,85%. Η κυπριακή εταιρεία Nissos Holdings, στην οποία ηγούνται η Morgan Stanley και ο Γ. Κορρές, είχε ήδη αποκτήσει προ ημερών μερίδιο 97,16% των μετοχών της Κορρές.

Τα αποτελέσματα της ελληνικής βιομηχανίας το 2017 επιβαρύνθηκαν με σημαντικού ύψους ζημιές απαξίωσης και καταστροφής αποθεμάτων και προβλέψεις επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων, μειωμένες όμως έναντι του 2016, στο πλαίσιο προγράμματος αναδιοργάνωσης της επιχείρησης.

Η εταιρεία παράγει και διακινεί πληθώρα καλλυντικών και συναφών προϊόντων με τα εξής, μεταξύ άλλων, εμπορικά σήματα: «Κορρές», «Arcadia», «Μαύρη Πεύκη», «Kings & Queens», «Korres Greek Flora», «Korres Natural Products», «Κορρές Χρώμα, «Κόκκινο Σταφύλι», «Golden Krocus», «Olive - Ελαιώνες Κρήτης», «Castanea Arcadia», «Λευκή Πεύκη». Συνεργάζεται εμπορικά με περισσότερα από 6.000 φαρμακεία. Προϊόντα της διαθέτουν καταστήματα με το σήμα της στην Αθήνα, τη Νέα Υόρκη, το Ντουμπάι, τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, το Παρίσι, την Πράγα, το Ελσίνκι.

Κατά το 2018 ενισχύει τη θέση της στην αγορά με τη σειρά προϊόντων «Λευκή Πεύκη» στην κατηγορία των προϊόντων αντιγήρανσης, αξιοποιώντας ισχυρό αντιγηραντικό ελληνικό συστατικό από την Κρανιά Πίνδου. Στη διάρκεια του 2017, εξάλλου, ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά με επαναλανσάρισμα της σειράς προϊόντων «Μαύρη Πεύκη» στην κατηγορία των προϊόντων αντιγήρανσης και με τη σειρά «Κόκκινο Σταφύλι» στην κατηγορία των αντιηλιακών προϊόντων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2017 η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 55,91 εκατ. ευρώ, αντί 54,55 εκατ. ευρώ το 2016, κατά 2,5% σε ποσοστό ή 1,36 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι εγχώριες πωλήσεις της (31,13 εκατ. ευρώ και ίσες προς το 55,7% των συνολικών) αυξήθηκαν κατά 1,9% (+0,59 εκατ. ευρώ), ενώ οι διεθνείς πωλήσεις της προς τις ΗΠΑ και άλλες, ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες (24,79 εκατ. ευρώ και ίσες προς το 44,3% των συνολικών) αυξήθηκαν κατά 3,2% (+0,59 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε χώρες προτεραιότητας, όπως η Γερμανία, η Νορβηγία και η Βρετανία, αλλά υστερώντας στις ΗΠΑ, για συγκυριακούς λόγους, συνυφασμένους με πρόσκαιρη αλλαγή της εμπορικής πολιτικής σημαντικού πελάτη. Επίσης, το 91,6% των εσόδων της (51,20 εκατ. ευρώ) προήλθε από καλλυντικά προϊόντα και το υπόλοιπο 8,4% (4,71 εκατ. ευρώ) από ομοιοπαθητικά, φαρμακευτικά και συναφή προϊόντα. Ακόμη, το 94,5% των πωλήσεων (52,82 εκατ. ευρώ) προήλθε από αγαθά και το υπόλοιπο 5,5% (3,09 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 36,60 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 35,45 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 3,2% (+1,15 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό του περιθώριο αυξήθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (από το 65% στο 65,5%). Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε βελτιστοποίηση του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων, καθώς και σε στοχευμένες ενέργειες μείωσης του κόστους και των αποθεμάτων.

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,79 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 4,90 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 18,1% (+0,89 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, εξαιρουμένων των ζημιών αναδιοργάνωσης, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 7,62 εκατ. ευρώ, έναντι 8,23 εκατ. ευρώ το 2016, αποδυναμωμένα κατά 7,4% (-0,61 εκατ. ευρώ), λόγω σημαντικής αύξησης των λειτουργικών δαπανών.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,1%, έναντι 7,5% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 63,65 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,5% (-1,66 εκατ. ευρώ).

Κατόπιν αυτών, οι ζημιές του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες περιορίστηκαν σε 2,04 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,44 εκατ. ευρώ το 2016 (-0,40 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας οι ζημιές των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 2,29 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,32 εκατ. ευρώ τo 2016 (-0,03 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,35 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 4,39 εκατ. ευρώ (4,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,66 εκατ. ευρώ (2,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Επίσης, περιλαμβάνουν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 2,32 εκατ. ευρώ (1,70 εκατ. ευρώ το 2016).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Οι επενδύσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 ήταν ύψους 3,49 εκατ. ευρώ, έναντι 3,95 εκατ. ευρώ το 2016.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 35,26 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 59,6% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 1,4% (+0,49 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (37,74 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,01 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (29,73 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 11,26 εκατ. ευρώ (10,34 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 53,84 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1% (+0,52 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Γ. Κορρέ και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Βιδάκη. Στα τέλη του 2017 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 333 εργαζόμενους, έναντι 325 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 15,09 εκατ. ευρώ, έναντι 14,71 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 17.375 ευρώ ανά εργαζόμενο με βάση τα δημοσιευμένα αποτελέσματα και σε 22.885 ευρώ ανά εργαζόμενο με βάση τα αναπροσαρμοσμένα αποτελέσματα, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιοργάνωσης.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης ή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τις ελληνικές εταιρείες Κορρές Ομοιοπαθητικά (με μερίδιο 100%), Κινγκς εντ Κουήν (100%), Φύτο Τουέλβ (24%), Φάρμακον Βορείου Ελλάδος (24%) και Alysos (35%), τις βρετανικές Korres International (100%) και Korres Retail UK (50%), τις κυπριακές The Backyard LAB (100%) και Backyard Design (100%) και τη γερμανική Korres D-A-CH (100%), οι οποίες είναι εμπορικές ή έχουν αντικείμενο τη διενέργεια επενδύσεων, την παροχή υπηρεσιών σχεδίασης εταιρικής και προϊοντικής εικόνας, την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και τις εφαρμογές μοριακής βιολογίας. Επίσης, περιελάμβανε την εταιρεία παραγωγής και εμπορίας προϊόντων με χρήση κρόκου Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης (με μερίδιο 45%). Τον Δεκέμβριο του 2016 ο όμιλος είχε αποκτήσει το 100% της The Backyard LAB, την οποία ενισχύει με κεφάλαια 2,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο εκτεταμένων δράσεων καθιέρωσης και ενίσχυσης της εταιρικής και προϊοντικής του εικόνας στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η μητρική εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ, η οποία εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής και διαθέτει βιομηχανική μονάδα στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στα τέλη του 2017 απασχολούσε 263 εργαζόμενους, έναντι 253 τα τέλη του 2016. Διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Κατέγραψε το 2017, ολοκληρώνοντας τη 18η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πωλήσεις 47,785 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 6,5%. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,29 εκατ. ευρώ (-2,5%), μετά από σημαντικού ύψους έκτακτες δαπάνες. Κατέγραψε ζημιές προ φόρων 1,47 εκατ. ευρώ έναντι οριακών ζημιών και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές επίσης 1,47 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,68 εκατ. ευρώ. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της μειώθηκε κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες και περιορίστηκε σε 58,9%, από 61,2% το 2016. Εξαιρουμένων των ζημιών αναδιοργάνωσης, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 8,02 εκατ. ευρώ, έναντι 9,40 εκατ. ευρώ το 2016, αποδυναμωμένα κατά 14,7% (-1,38 εκατ. ευρώ). Η αξία των συμμετοχών της σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκε 11,29 εκατ. ευρώ και σε συγγενείς επιχειρήσεις αποτιμήθηκε 0,49 εκατ. ευρώ.

Βάσει της συμφωνίας των μετόχων της, η επιχείρηση αναθέτει στη διεθνή εταιρεία Profex τη διάθεση προϊόντων της στην Κίνα και σε άλλες περιοχές της Ασίας, με σκοπό την ταχεία γεωγραφική εξάπλωση των δραστηριοτήτων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΟΡΡΕΣ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 27 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS