inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η πτώση του γουάν συμπίεσε την κερδοφορία των Πλαστικών Κρήτης το 2017Αυξημένο κύκλο εργασιών, ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία και ασθενέστερα, πλην όμως και πάλι υψηλά κέρδη προ φόρων και καθαρά κέρδη, παρά την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων τους με υψηλές αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, κατέγραψαν τα Πλαστικά Κρήτης το 2017.

Για το 2018 η επιχείρηση αναμένει ενίσχυση των εξαγωγών και των εσόδων της από τη διεθνή αγορά και καταγραφή πολύ καλής πορείας στην ελληνική αγορά, αν και προβλέπει ότι η εγχώρια ζήτηση για πρώτες ύλες παραγωγής πλαστικών θα μειωθεί, λόγω της νέας νομοθεσίας για τις πλαστικές σακούλες. Παρά το γεγονός ότι θεωρεί πιθανές νέες συναλλαγματικές ζημιές και πρόσθετες δυσχέρειες σε ορισμένες αγορές λόγω της ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου, αναμένει ότι η κερδοφορία της θα διαμορφωθεί στα επίπεδα τουλάχιστον του 2017. Στηρίζει την αισιοδοξία της στην ισχυρή παραγωγική βάση της, σε νέα προϊόντα που αναπτύσσει, στο ευρύ δίκτυο διανομής που διαθέτει και στις επενδύσεις που συνεχίζει να πραγματοποιεί.

Το 2017 έθεσε σε λειτουργία νέες γραμμές παραγωγής πρώτων υλών πλαστικών στις θυγατρικές της στη Ρουμανία και τη Ρωσία. Εφέτος η μητρική εταιρεία ήδη έθεσε σε λειτουργία νέα αντίστοιχη γραμμή παραγωγής σε εργοστάσιό της στον νομό Βοιωτίας και προωθεί την εγκατάσταση νέας μεγάλης γραμμής παραγωγής πλαστικών φύλλων, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο τρίμηνο του έτους και να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα στα συγκεκριμένα προϊόντα κατά 30%. Συγχρόνως, προωθεί την εγκατάσταση νέας γραμμής ανακύκλωσης πλαστικών για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και προγραμματίζει την κατασκευή νέου Κέντρου Ερευνας και Ανάπτυξης στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στη θυγατρική του ομίλου στη Γαλλία έχει προστεθεί, εξάλλου, γραμμή παραγωγής αγροτικών φύλλων, στη θυγατρική του στην Τουρκία προωθείται η εγκατάσταση γραμμής παραγωγής πρώτων υλών πλαστικών, οι θυγατρικές του στη Ρουμανία και την Κίνα αυξάνουν τους αποθηκευτικούς τους χώρους και η θυγατρική του στη Γαλλία έχει παραγγείλει νέα γραμμή παραγωγής πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις.

Η βιομηχανία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, που με την εξάπλωσή της διεθνώς εξελίχθηκε στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη και αποδοτικότερη ελληνική βιομηχανία πλαστικών της τελευταίας εικοσαετίας, ιδρύθηκε με τη μορφή της Ε.Π.Ε. το 1970 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ελαβε τη νομική μορφή της Α.Ε. το 1974. Εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή του νομού. Επίσης, μισθώνει και αξιοποιεί βιομηχανική μονάδα στην Ελάτεια Βοιωτίας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στο Αιγάλεω Αττικής και τη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης. Αποτελεί κορμό διεθνούς ομίλου με θυγατρικές σε έξι άλλες χώρες.

Ασχολείται με την παραγωγή πρώτων υλών για βιομηχανίες πλαστικών - masterbatches, πλαστικών φύλλων τριών στρώσεων και εξελιγμένης τεχνολογίας για αγροτικές εφαρμογές, σωλήνων πολυαιθυλενίου, γεωμεμβρανών, καθώς και ανακυκλωμένων πλαστικών. Κατέχει την έβδομη θέση μεταξύ των παραγωγών masterbatches στην Ευρώπη. Δευτερευόντως, ασχολείται επίσης με την παραγωγή αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας, καθώς έχει εγκαταστήσει στην ανατολική Κρήτη αιολικό πάρκο ισχύος 12 MW με 14 ανεμογεννήτριες 850 KW και, ακόμη, είναι κάτοχος τεσσάρων φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 340 KW.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2017 σημείωσε αύξηση 3,1% ή 8,50 εκατ. ευρώ σε αξία, φτάνοντας τα 283,14 εκατ. ευρώ.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη της αυξήθηκαν επίσης κατά 3,1% (+1,97 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 48,89 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,7% ή ποσό 3,51 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα ως ποσοστό των πωλήσεων σε 17,3%, από 16,5% το 2016.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της παρέμεινε σταθερός στο 23,5%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία της επηρεάστηκε θετικά από αυξημένα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, που αφορούσαν κατά 1,10 εκατ. ευρώ έσοδα από εκποίηση άχρηστου υλικού, σταθεροποίηση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης και αναστροφή προβλέψεων για εμπορικούς κινδύνους.

Η τελική κερδοφορία της ευνοήθηκε, εξάλλου, από μειωμένες χρηματοοικονομικές δαπάνες, που αντιστάθμισαν μειωμένα έσοδα από πιστωτικούς τόκους.

Εξαιτίας χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους 4 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων θετικών διαφορών ύψους 2,12 εκατ. ευρώ το 2016, τα ετήσια κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 5,9% στα 37,22 εκατ. ευρώ (-2,34 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα καθαρά κέρδη της ελληνικής βιομηχανίας ήταν ύψους 24,33 εκατ. ευρώ, έναντι 26,25 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 7,3% (-1,92 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της είναι επιβαρυμένα με αποσβέσεις 7,54 εκατ. ευρώ (7,23 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,73 εκατ. ευρώ (1,14 εκατ. ευρώ το 2016).

Οι ταμειακές ροές του ομίλου από τις λειτουργικές του δραστηριότητες παρουσίασαν κάμψη, από τα 34,52 εκατ. ευρώ το 2016, σε 25,99 εκατ. ευρώ το 2017.

Από τις βιομηχανικές θυγατρικές της ελληνικής εταιρείας, που λειτουργούν στην Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Τουρκία, τα υψηλότερα έσοδα, προ ενδοομιλικών απαλοιφών, κατέγραψε η θυγατρική της Κίνας Shanghai HiTec Plastica. Η εταιρεία αυτή παρουσίασε κάμψη πωλήσεων 3,4%, με αποτέλεσμα αυτές να μειωθούν σε 62,55 εκατ. ευρώ. Στη Ρουμανία η Romcolor 2000 πραγματοποίησε πωλήσεις 23 εκατ. ευρώ (+10,4%), στη Γαλλία η Agripolyanes είχε πωλήσεις 27,99 εκατ. ευρώ (-2,7%), στη Ρωσία η Global Colors σημείωσε πωλήσεις 13,98 εκατ. ευρώ (+0,5%), ενώ στην Πολωνία η Global Color Polsca πέτυχε πωλήσεις 19,56 εκατ. ευρώ (+10,3%) και η Senkroma στην Τουρκία ανέφερε πωλήσεις 12,45 εκατ. ευρώ (+1,9%). Τα αποτελέσματα ορισμένων θυγατρικών, όπως και το επίπεδο των πωλήσεών τους, επηρεάστηκαν δραματικά από τη διολίσθηση των νομισμάτων τους έναντι του ευρώ. Η κινεζική θυγατρική είχε απώλεια κερδών προ φόρων 20,4% (-2,55 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της υποχώρησης της ισοτιμίας του κινεζικού γουάν. Εξαιτίας της πτώσης που σημείωσε το ρούβλι, η ρωσική Global Colors απώλεσε το 66,5% των κερδών της προ φόρων (-1,32 εκατ. ευρώ). Σημαντικές ανάλογες απώλειες μέτρησε και η τουρκική θυγατρική. Στον αντίποδα, κατέγραψαν αυξημένη τελική κερδοφορία οι θυγατρικές του ομίλου στην Πολωνία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία.

Στην ενοποίηση συμμετείχαν, μαζί με τη μητρική εταιρεία, η ελεγχόμενη κατά 71,67% κινεζική Shanghai HiTec Plastica, η γαλλική Agripolyanes με μερίδιο 100%, η ρουμανική Romcolor (99,99%), η τουρκική Senkroma (99,92%), η πολωνική Global Color Polsca (100%), η ρωσική Global Colors (100%), η ρωσική εταιρεία ακινήτων και συμμετοχών Modern Plant (100%), οι κυπριακές εταιρείες συμμετοχών Rainbow Technologies (100%) και Plastika Kritis Far East (100%), καθώς και η ανενεργή προς το παρόν ελληνική εμπορική εταιρεία ΕΤΕΠΛΑ (99,995%).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 17%, έναντι 16% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 287,32 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,5%. Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 44,76 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας συμπιέστηκαν σε 13,1% των πωλήσεων (14,4% το 2016), ενώ τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ίσα προς το 11,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων τους στη διάρκεια της χρήσης (13,8% το 2016).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2017 ήταν ύψους 91,33 εκατ. ευρώ, έναντι 93,02 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, ενώ η αξία των προκαταβολών για νέα πάγια στοιχεία ήταν 7,10 εκατ. ευρώ και 2,71 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2017 διέθεσαν 11,40 εκατ. ευρώ, έναντι 7,12 εκατ. ευρώ το 2016.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 19,42 εκατ. ευρώ, το 16,5% των οποίων ήταν μακροπρόθεσμης διάρκειας, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 32,2% (-9,23 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε πολύ υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (187,56 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 136,74 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (50,82 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 48,83 εκατ. ευρώ, έναντι 46,78 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονταν τίτλοι Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αξίας 0,88 εκατ. ευρώ (1,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 60,46 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 11,2% (-7,63 εκατ. ευρώ). Επί παγίων θυγατρικών του είχαν εγγραφεί εμπράγματα βάρη ποσού 3,42 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 46,42 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 226,86 εκατ. ευρώ (211,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 79% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (74,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας το 2017 ήταν ύψους 142,65 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,9% σε σύγκριση με το 2016 και ίσες προς το 50,4% των ενοποιημένων πωλήσεών της. Τα κέρδη της προ φόρων ενισχύθηκαν με μερίσματα θυγατρικών ύψους 2,70 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 9,3% (+2,06 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 24,22 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 8,3% (+1,33 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 17,31 εκατ. ευρώ. Η αξία των συμμετοχών της σε θυγατρικές αποτιμήθηκε 19,16 εκατ. ευρώ. Το 10,6% των εσόδων της (15,12 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων δαπάνησε 8,40 εκατ. ευρώ, έναντι 3,36 εκατ. ευρώ το 2016.

Η μητρική εταιρεία έχει πρόεδρο τον Ιω. Μ. Λεμπιδάκη, αντιπροέδρους την Αννα Λεμπιδάκη και τον Κων. Περάκη και συνδιευθύνοντες συμβούλους τους Μιχ. Ι. Λεμπιδάκη και Εμμ. Ι. Λεμπιδάκη της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Μεγαλύτεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017 ήταν ο Εμμ. Ι. Λεμπιδάκης με μερίδιο 26% και οι Μ. Ι. Λεμπιδάκης, Μ. Αν. Λεμπιδάκης και Μ. Αν. Λεμπιδάκης ως συγκύριοι ισάριθμων κοινών επενδυτικών μερίδων 8,02% του συνόλου των μετοχών της.

Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 395 εργαζόμενους, έναντι 385 τα τέλη του 2016. Απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 394 εργαζόμενους, έναντι 385 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 12,94 εκατ. ευρώ, έναντι 13,35 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Ως όμιλος, από κοινού με τις θυγατρικές της, στα τέλη του 2017 απασχολούσε 977 εργαζόμενους, έναντι 963 τα τέλη του 2016. Απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 970 εργαζόμενους, έναντι 963 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 25,85 εκατ. ευρώ, έναντι 25,42 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών του ομίλου διέθεσε 1,55 εκατ. ευρώ, έναντι 1,91 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 50.415 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ίσα προς 38.370 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Το 2017 επέστρεψε στους μετόχους της 6,16 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο απόφασης με την οποία μειώθηκε κατά το ποσόν αυτό το μετοχικό της κεφάλαιο.

Συνεχίζοντας την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον ενεργειακό τομέα, η επιχείρηση τον περασμένο Ιανουάριο αποφάσισε την αγορά του 51% των μετοχών της εταιρείας Φωτοβολταϊκά Τραγανού, με τίμημα 1,07 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

www.inr.gr, 2 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS