inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα ύψους 3,1 δισ. ευρώ άντλησε από τη διεθνή αγορά ο μεταλλουργικός όμιλος Viohalco το 2017Πωλήσεις άνω των 3,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,5 δισ. ευρώ περίπου σε σύγκριση με το 2016, κατέγραψε στη διεθνή αγορά το 2017 ο μεταλλουργικός όμιλος Viohalco, αντλώντας από χώρες της Ευρώπης πλην της Ελλάδας, από χώρες της Ασίας, της Αμερικής, της Αφρικής και της Ωκεανίας αθροιστικά το 83,7% των συνολικών του πωλήσεων, που ανήλθαν σε 3,72 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας για το 2017, οι πωλήσεις του ομίλου στην ελληνική αγορά απέφεραν 606,16 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 16,3% του συνόλου των πωλήσεών του. Περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων του αντλήθηκε από τις αγορές των άλλων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αφού οι πωλήσεις του σε αυτές απέδωσαν 2.216,90 εκατ. ευρώ, ήτοι το 59,6% των εσόδων του.

Σημαντικού ύψους ήταν οι πωλήσεις του και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, φτάνοντας τα 359,18 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 9,6% του συνόλου των πωλήσεων. Συνολικά, τα έσοδα του ομίλου από την εμπορική δραστηριοποίησή του στην ευρωπαϊκή ήπειρο ανήλθαν σε 3,182,24 εκατ. ευρώ, ποσό ίσο προς το 85,5% των συνολικών εσόδων του.

Η διάθεση των προϊόντων του στον υπόλοιπο κόσμο απέφερε στον όμιλο έσοδα ύψους 606,16 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αντλήθηκε από την Ασία. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του σε ασιατικές χώρες ήταν ύψους 270,54 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 7,3% των συνολικών. Στην αμερικανική ήπειρο κατέγραψε πωλήσεις ύψους 199,46 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 5,4% των συνολικών. Αρκετά χαμηλότερες, ίσες προς το 1,3% των συνολικών, ήταν οι πωλήσεις του στην αφρικανική ήπειρο, που απέδωσαν 50,28 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο 0,5% των πωλήσεων, ήτοι 18,79 εκατ. ευρώ, αντλήθηκε από τη διάθεση προϊόντων σε χώρες της Ωκεανίας.

Σε σύγκριση με το 2016, αυξήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου στην Ελλάδα κατά 14,1% (+74,88 εκατ. ευρώ), στις άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ κατά 22% (+399,28 εκατ. ευρώ), στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες κατά 21,3% (+63,12 εκατ. ευρώ), σε χώρες της Ασίας κατά 79,1% (+119,51 εκατ. ευρώ) και σε χώρες της Ωκεανίας κατά 187,3% (+12,25 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, μειώθηκαν οι πωλήσεις του στην Αμερική κατά 22% (-56,27 εκατ. ευρώ) και στην Αφρική κατά 17,5% (-10,65 εκατ. ευρώ).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 19,3% σε σχέση με το 2016, λόγω μεγαλύτερων όγκων παραγωγής και υψηλότερων τιμών των μετάλλων.

Ο μεγαλύτερος βιομηχανικός όμιλος της χώρας διεύρυνε εντυπωσιακά την κερδοφορία του, επιτυγχάνοντας κέρδη της τάξεως των 56,8 εκατ. ευρώ προ φόρων και 73,7 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, αναλογούντα στη μητρική εταιρεία, λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας.

Ανά κλάδο δραστηριότητας τα έσοδά του προήλθαν κατά 32,4% από τον τομέα αλουμινίου (1,21 δισ. ευρώ), 25% από τον τομέα χαλκού (930,8 εκατ. ευρώ), 20,6% από τον τομέα χάλυβα (765,2 εκατ. ευρώ), 7,9% από τον τομέα χαλύβδινων σωλήνων (295 εκατ. ευρώ), 11% από τον τομέα καλωδίων (408 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 3,1% από τους τομείς ανακύκλωσης, ακινήτων, τεχνολογίας και λοιπών δραστηριοτήτων (116,3 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με το 2016, ανά τομέα, αυξήθηκαν οι πωλήσεις των κλάδων αλουμινίου κατά 12%, χαλκού κατά 23,9%, χάλυβα κατά 40%, σωλήνων χάλυβα κατά 0,5% και καλωδίων κατά 7%.

Ο όμιλος κατέγραψε μεικτά κέρδη 349,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 21,6% (+62 εκατ. ευρώ). Σημείωσε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 302,5 εκατ. ευρώ, έναντι 231,7 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 30,6% (+70,9 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 167,45 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 52,2% (+57,4 εκατ. ευρώ).

Τα αναπροσαρμοσμένα μεικτά κέρδη του, έτσι ώστε να μην περιλαμβάνουν τη χρονική υστέρηση στην τιμή μετάλλων, έξοδα αναδιάρθρωσης εάν περιλαμβάνονται σε αυτά, έκτακτα έξοδα αδράνειας και λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη έσοδα και έξοδα που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτά, ήταν ύψους 325,1 εκατ. ευρώ (295,1 εκατ. ευρώ το 2016). Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 284,2 εκατ. ευρώ (249,5 εκατ. ευρώ το 2016), χωρίς να περιλαμβάνουν τη χρονική υστέρηση στην τιμή μετάλλων, έξοδα αναδιάρθρωσης, έκτακτα έξοδα αδράνειας, απομείωση/αντιλογισμό ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, απομείωση/αντιλογισμό επενδύσεων, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές από παράγωγα και από συναλλαγματικές διαφορές, κέρδη/ζημιές από πωλήσεις πάγιων στοιχείων και επενδύσεων, έκτακτα δικαστικά έξοδα και πρόστιμα, έκτακτες προβλέψεις για απαιτήσεις μαζί με τα αντίστοιχα έσοδα από ασφαλίσεις και λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη έσοδα και έξοδα. Επίσης, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ήταν ύψους 149,1 εκατ. ευρώ (127,9 εκατ. ευρώ το 2016).

Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ενισχύθηκε, αποδίδοντας κέρδη προ φόρων 56,8 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, έναντι κερδών 6,8 εκατ. ευρώ το 2016 (+741,3% ή +50,1 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα κέρδη μετά τον συνυπολογισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ανήλθαν σε 83,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ το 2016. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας το αποτέλεσμα της Viohalco διαμορφώθηκε σε κέρδη 73,7 εκατ. ευρώ, αντί ζημιών 6,4 εκατ. ευρώ το 2016 (+80,1 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 191,9 εκατ. ευρώ.

Ανά κλάδο δραστηριότητας στον βιομηχανικό τομέα, κατεγράφησαν κέρδη προ φόρων 52 εκατ. ευρώ στον κλάδο του αλουμινίου, 19,5 εκατ. ευρώ στον κλάδο του χαλκού, 3,3 εκατ. ευρώ στον κλάδο του χάλυβα και ζημιές προ φόρων 4,5 εκατ. ευρώ στον κλάδο των καλωδίων και 8,1 εκατ. ευρώ στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, τα αποτελέσματα του οποίου επηρεάστηκαν από έκτακτες ζημιές απομείωσης απαιτήσεων. Ο κλάδος του χάλυβα ενίσχυσε εντυπωσιακά την αποδοτικότητά του, αφού το 2016 είχε καταγράψει ζημιές προ φόρων 22,5 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 135,1 εκατ. ευρώ (121,6 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 112,45 εκατ. ευρώ (112,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου παρέμεινε σταθερός στο επίπεδο των 1,53 δισ. ευρώ. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του μειώθηκαν κατά 0,9% στο επίπεδο των 2,34 δισ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), βάσει των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, ήταν 8,2%, έναντι 6,4% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,68 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,6%. Τα κέρδη της εταιρείας μετά τους φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,8%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη του ομίλου προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,5%.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος Viohalco βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,70 δισ. ευρώ, κατά 42,4% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,2%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (1,7 δισ. ευρώ) ήταν κατά 157 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (1,54 δισ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 168,2 εκατ. ευρώ (171,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του το 2017 στις παραγωγικές μονάδες του στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Αυστραλία, την π.Γ.Δ.Μ., την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στις λοιπές δραστηριότητές του, ανήλθαν σε 122,4 εκατ. ευρώ (118 εκατ. ευρώ το 2016).

Σχετικά με το 2018, ο όμιλος επισημαίνει ότι αναμένεται περαιτέρω ανάκαμψη στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του, καθώς συνεχίζει να βελτιώνεται η ζήτηση στις ευρωπαϊκές αγορές βιομηχανικών αγαθών και μετάλλων, παρότι συνεχίζουν να υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάσουν τις οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις των εταιρειών του, όπως το Brexit και ο προστατευτισμός. Εκτιμά ότι οι βιομηχανικές και οι λοιπές επιχειρήσεις του βρίσκονται σε θέση να αξιοποιήσουν τις συνθήκες αυτές, μέσω περαιτέρω λειτουργικής βελτιστοποίησής τους, τεχνολογικών καινοτομιών και ακόμη πιο αποτελεσματικής αξιοποίησης των πρόσφατων επενδύσεών τους. Κατά το 2017 οι εταιρείες του, ιδιαιτέρως στους κλάδους του αλουμινίου, του χαλκού και του χάλυβα, ενίσχυσαν τη διεθνή ανταγωνιστική θέση τους.

Ο όμιλος το 2017 διέθεσε για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 269,92 εκατ. ευρώ, έναντι 251,91 εκατ. ευρώ το 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ VIOHALCO στη θέση ΟΜΙΛΟΣ μέσω της θυγατρικής χαλυβουργίας του SOVEL

Ετήσια Οικονομική Εκθεση της εταιρείας

www.inr.gr, 3 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS