inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ο υψηλός δανειακός όγκος σκιάζει τις προοπτικές της βιομηχανίας αλουμινίου ΑλουμύλΤην αναδιάρθρωση του υψηλού και στο σύνολό του σχεδόν βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εξακολουθεί να αναμένει από τις τράπεζες Alpha, Πειραιώς και λοιπούς πιστωτές της η βιομηχανία αλουμινίου Αλουμύλ, μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής προφίλ αλουμινίου.

Σε πρώτη φάση εξετάζεται περαιτέρω παράταση ως τον Σεπτέμβριο του 2018 του χρόνου αποπληρωμής ομολογιακών δανείων της εταιρείας ύψους 154 εκατ. ευρώ, που είχε λήξει τον περασμένο Ιούνιο και είχε παραταθεί ως τον Μάρτιο του 2018, εν όψει της ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων των ομολογιούχων δανειστών της για τους όρους αναδιάρθρωσης του δανεισμού της.

Η πλειονότητα των πιστωτών της δεν συναίνεσε, τελικά, σε σχέδιο αναδιάρθρωσης με το οποίο η εταιρεία είχε συμφωνήσει, με συνέπεια να συνεχίζονται οι σχετικές διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2016.

Η βιομηχανία το 2017 σημείωσε αύξηση των πωλήσεών της για τρίτο συνεχόμενο έτος, αλλά για ένατο συνεχόμενο έτος κατέγραψε ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, αν και τα αποτελέσματά της ευνοήθηκαν από κέρδη εκποίησης παγίων.

Δεν κατέβαλε τόκους μακροπρόθεσμων δανείων που αντιστοιχούσαν στην περίοδο Σεπτεμβρίου 2016-Δεκεμβρίου 2017. Παράλληλα με τη μετάθεση του χρόνου αποπληρωμής κεφαλαίου, οι πιστωτές της είχαν παρατείνει μέχρι τον Μάρτιο του 2018 και την αντίστοιχη εκτοκιστική περίοδο, που προβλέπει άμεση αποπληρωμή μέρους των τόκων και κεφαλαιοποίηση του υπόλοιπου ποσού. Στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της απεικόνισε εκ νέου το σύνολο σχεδόν των μακροπρόθεσμων δανείων της στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, καθώς δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε οριζόμενους στις δανειακές συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δείκτες και αυτά κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Το έξοδο για τόκους των ομολογιακών μακροπρόθεσμων δανείων της ανέρχεται σε 6,40 εκατ. περίπου ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις της για το περασμένο έτος.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Ernst & Young, η εκκρεμότητα και αβεβαιότητα σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού εγείρει αμφιβολίες για τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου της να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους. Η επιχείρηση τονίζει, από την πλευρά της, ότι οι διαθέσιμες, εγκεκριμένες αχρησιμοποίητες τραπεζικές πιστώσεις, σε συνδυασμό με τα ταμειακά της διαθέσιμα, είναι επαρκείς, ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. Επίσης, ότι βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης πλάνου μέτρων για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της και της ρευστότητάς της, καθώς συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ν. 2190/1920. Επίσης, επικαιροποιεί, όπως της ζητήθηκε από τους πιστωτές της, το επιχειρησιακό της σχέδιο για την περίοδο 2018-2022.

Η βιομηχανία εδρεύει στο Κιλκίς, στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου του νομού, όπου και διαθέτει τις βασικές παραγωγικές εγκαταστάσεις της. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιούλιο του 1988 και έχει δημιουργήσει εμπορικές, βιομηχανικές και συμμετοχικές θυγατρικές, εκτός από την Ελλάδα, στις χώρες Αίγυπτος, Αλβανία, Αυστραλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ινδία, Κύπρος, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουκρανία, π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία και Τουρκία, καθώς και στο Κόσοβο. Διαθέτει υποκατάστημα στην Αθήνα και εξάγει προϊόντα της σε 45 χώρες και στις πέντε ηπείρους. Οι παραγωγικές και λοιπές εγκαταστάσεις της καλύπτουν 230.000 τ.μ., σε ιδιόκτητα οικόπεδα 630.000 τ.μ. Ελέγχει δώδεκα εργοστάσια στην Ελλάδα και έξι στο εξωτερικό. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών από το 1998. Επίσης, είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Βασικότερη κατηγορία των προϊόντων της αποτελούν τα ομώνυμα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, τα οποία καλύπτουν όλες τις αρχιτεκτονικές εφαρμογές, όπως πόρτες, παράθυρα, προσόψεις, αίθρια και διαχωριστικά γραφείων. Παράγει 48 διαφορετικά αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, καθώς και 18 άλλες ιδιαίτερες εφαρμογές σχετικών προϊόντων.

Η Αλουμύλ παράγει προφίλ αλουμινίου και μπιγιέτες αλουμινίου για ιδιόχρηση. Επίσης, παράγει, εισάγει και εμπορεύεται εξαρτήματα για τα συστήματα αλουμινίου που κατασκευάζει, εσωτερικές θύρες, ερμάρια επίπλων και είδη κιγκαλερίας. Ακόμη, μέσω θυγατρικών της παράγει εξειδικευμένα προϊόντα αλουμινίου για ειδικές εφαρμογές, εξαρτήματα, συστήματα αυτοματισμών για πόρτες και ασανσέρ, πολυκαρβονικά φύλλα αλουμινίου και σύνθετα φύλλα αλουμινίου. Ακόμη, ασχολείται με την ανοδίωση αλουμινίου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 226,18 εκατ. ευρώ, αντί 202,07 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 11,9% σε ποσοστό ή 24,10 εκατ. ευρώ σε αξία, ασφαλώς και λόγω της ανόδου των τιμών.

Οι πωλήσεις της οφείλονται κατά 58,3% (131,81 εκατ. ευρώ) σε προφίλ αλουμινίου και άλλα προϊόντα και εμπορεύματα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά, καθώς οι διεθνείς πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 16,2% (+18,40 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους (94,37 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 6,4% (+5,70 εκατ. ευρώ) και ήταν ίσες προς το 41,7% των συνολικών. Συγχρόνως, οι πωλήσεις της σε άλλες βαλκανικές χώρες (90,21 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 26,2% (+18,75 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, μειώθηκαν κατά 0,8% (-0,35 εκατ. ευρώ) οι πωλήσεις σε λοιπές χώρες (41,60 εκατ. ευρώ).

Επίσης, τα έσοδά της προήλθαν κατά 54,1% (122,36 εκατ. ευρώ) από προϊόντα, 35% (79,21 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, 3,5% (7,94 εκατ. ευρώ) από διάθεση πρώτων υλών και λοιπών αποθεμάτων, 6,4% (14,56 εκατ. ευρώ) από κατασκευαστικά συμβόλαια και κατά το υπόλοιπο 1% (2,11 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το 2016, τα έσοδα από προϊόντα αυξήθηκαν κατά 1,1% (+1,35 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα από εμπορεύματα αυξήθηκαν κατά 14,8% (+10,24 εκατ. ευρώ). Αντιστοίχως, αυξήθηκαν τα έσοδα από τη διάθεση πρώτων υλών και λοιπών αποθεμάτων κατά 81,7% (+3,57 εκατ. ευρώ), από κατασκευαστικά συμβόλαια κατά 123,6% (+8,05 εκατ. ευρώ) και από την παροχή υπηρεσιών κατά 73% (+0,89 εκατ. ευρώ).

Προφανώς λόγω της ανόδου της τιμής του αλουμινίου και της αυξημένης συμβολής των εμπορικών δραστηριοτήτων, ο όμιλος δεν μπόρεσε να ενισχύσει την αποδοτικότητά του στο επίπεδο των μεικτών κερδών. Κατέγραψε μεικτά κέρδη 46,77 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 47,12 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 0,7% (-0,35 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής των μεικτών κερδών του αποδυναμώθηκε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες, από το 23,3% στο 20,7%.

Για τον λόγο ότι τα λειτουργικά του αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους 23,36 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων δαπανών 4,56 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσίασε αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Οι εν λόγω ζημιές ανήλθαν σε 6,67 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2016 ήταν ύψους 15,39 εκατ. ευρώ (-22,06 εκατ. ευρώ). Εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών και για τα δυο έτη, ο όμιλος το 2017 είχε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 16,69 εκατ. ευρώ, έναντι 19,95 εκατ. ευρώ το 2016 (-3,26 εκατ. ευρώ). Οι έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους 23,36 εκατ. ευρώ αφορούσαν προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις από θυγατρικές συνολικού ποσού 16,36 εκατ. ευρώ, προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων 1,10 εκατ. ευρώ, ζημιά καταστροφής από πλημμύρα παγίων της θυγατρικής του στην Αλβανία 0,72 εκατ. ευρώ, ζημιά από πώληση παγίων 0,38 εκατ. ευρώ και αναγνώριση απομείωσης παγίων της μητρικής εταιρείας 4,80 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά τις πάγιες λειτουργικές δαπάνες, τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 0,41 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αυξήθηκαν κατά 0,39 εκατ. ευρώ και τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 4,58 εκατ. ευρώ, εν μέρει λόγω αύξησης των δαπανών διαφήμισης και προβολής κατά 1,48 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα του ομίλου συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 8,12 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων (7,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αυξημένους κατά 38,5% χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 10,39 εκατ. ευρώ (7,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Κατόπιν αυτών ο όμιλος Αλουμύλ κατέγραψε ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 25,04 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,145 εκατ. ευρώ το 2016 (-25,18 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για αναβαλλόμενους φόρους και την αφαίρεση των ισχυρών δικαιωμάτων μειοψηφίας οι ζημιές που αναλογούν στους μετόχους της Αλουμύλ ήταν ύψους 20,64 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 3,14 εκατ. ευρώ τo 2016 (-17,50 εκατ. ευρώ). Εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών και για τα δυο έτη, ο όμιλος το 2017 είχε ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 1,68 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,70 εκατ. ευρώ το 2016 (-6,38 εκατ. ευρώ).

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του, ενώ ήταν ύψους 8,76 εκατ. ευρώ το 2016, μειώθηκαν σε 1,12 εκατ. ευρώ το 2017, διατηρώντας θετικό πρόσημο.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 131,35 εκατ. ευρώ, έναντι 144,29 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για προσθήκες ενσώματων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2017 διέθεσαν 6,93 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,50 εκατ. περίπου ευρώ αφορούσαν τη μητρική εταιρεία και 3 εκατ. περίπου ευρώ τη θυγατρική της στη Σερβία, έναντι 9 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τους περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 15,45 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που είχαν λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 178,86 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 98,2% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,6% (+6,25 εκατ. ευρώ). Καθώς το σύνολο σχεδόν των μακροπρόθεσμων δανείων του είχε καταστεί βραχυπρόθεσμο, εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (145,18 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 75,85 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (221,03 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας δραματική επιδείνωση της ρευστότητάς του. Ωστόσο, συνέχιζε να έχει διαθέσιμες, αχρησιμοποίητες τραπεζικές πιστώσεις, σε αντίθεση με τη μητρική εταιρεία, ενώ τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 17,49 εκατ. ευρώ (18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Επί παγίων της μητρικής και θυγατρικών εσωτερικού υφίσταντο εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού 320 εκατ. περίπου ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Επίσης, είχαν ενεχυριαστεί αποθέματα και επί ακινήτων των θυγατρικών ττου στη Ρουμανία και τη Σερβία είχαν εγγραφεί υποθήκες ποσού 7,7 εκατ. περίπου ευρώ, για τον ίδιο λόγο. Είχε απαίτηση ύψους 2,83 εκατ. ευρώ από τον ΟΑΕΔ. Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 234,21 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 2,15% (-5,13 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 50,14 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 66,60 εκατ. ευρώ. Ανέρχονταν σε 46,13 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων αυτά της μητρικής εταιρείας ήταν ύψους 24,08 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 22,05 εκατ. ευρώ ήταν κεφάλαια τρίτων, έναντι 64,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Αντιστοιχούσαν στο 15,9% των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (21,3% έναν χρόνο νωρίτερα).

Το σύνολο των απασχολουμένων στον όμιλο κεφαλαίων ανερχόταν σε 289,34 εκατ. ευρώ (304,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Α. Μυλωνά και αντιπρόεδρο την Ευαγγελία Α. Μυλωνά της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στα τέλη του 2017 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 2.152 εργαζόμενους, έναντι 1.970 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 40,50 εκατ. ευρώ, έναντι 34,87 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Επίσης, για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,78 εκατ. ευρώ, έναντι 1,64 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017, προ έκτακτων επιβαρύνσεων, αντιστοιχούσαν σε 7.755 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση 2017 περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης τις ελληνικές εταιρείες Μέτρον Αυτοματισμοί με μερίδιο 66%, Γ. Α. Πλαστικών Υλών (50%) και Alutrade (90,87%), τη βουλγαρική Alumil Bulgaria (99,98%), τη ρουμανική Alumil Rom Industry (55,9%), την αιγυπτιακή Egyptian For Aluminium Trade (99%), τη γερμανική Alumil Deutshland (100%), τη γαλλική Alumil France (97%), τη σερβική Alumil YU Industry (48,35%), την ουκρανική Alumil LLC (100%), τη μολδαβική Alumil Moldavia (70%), τις κυπριακές Alumil CY (99,93%) και Alumil Group (100%), καθώς και τις εταιρείες Alumil Skopje (99,89%) και Alumil Gulf (99%), που εδρεύουν στην π.Γ.Δ.Μ. και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αντιστοίχως. Μέσω των εν λόγω εταιρειών είχε επίσης υπό τον πλήρη ή μερικό έλεγχό της στις προαναφερθείσες και σε άλλες χώρες τις επιχειρήσεις Alpro Vlasenica (61,37%), Alumil International (51%), Alumil LME European Technologies (54,82%), Alumil MISR For Trading (99,5%), Alumil YUG (90%), Alumil Albania (99,27%), Alumil Montenegro (100%), Alumil Extrusion (100%) και Alumil Middle East (70%). Οι εν λόγω θυγατρικές θυγατρικών είχαν με τη σειρά τους υπό τον έλεγχό τους τις σε σειρά χωρών τις επιχειρήσεις Αλουμύλ Αρχιτεκτονικά Συστήματα (50,01%), Alumil Fabrication (51%), Alumil Egypt For Aluminium & Accessories Industry (59%), Alumil Kosovo (100%), Alumil EGE (60%), Alumil System India (99,999%), ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ Πλαστικά Ελλάδος (70,08%), Alumil Oceania (51%) και Alumil MISR for Trading SAE (51%). Τέλος, η μητρική εταιρεία είχε μερίδια 19%, διαθέσιμα προς πώληση, στις εταιρείες Αλουφόντ και BH Aluminium.

Η μητρική εταιρεία ΑΛΟΥΜΥΛ στα τέλη του 2017 απασχολούσε 817 εργαζόμενους, έναντι 719 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 18,81 εκατ. ευρώ, έναντι 17,33 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 128,22 εκατ. ευρώ (+5,3% σε σύγκριση με το 2016), μεικτά κέρδη 14,94 εκατ. ευρώ (-2,1%), ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 16,24 εκατ. ευρώ (κέρδη 2,69 εκατ. ευρώ το 2016), ζημιές προ φόρων ύψους 28,99 εκατ. ευρώ (5,46 εκατ. ευρώ το 2016) και μετά την πρόβλεψη για αναβαλλόμενους φόρους ζημιές ύψους 21,04 εκατ. ευρώ (4,53 εκατ. ευρώ το 2016). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της μειώθηκε σε 11,7%, από 12,5% έναν χρόνο πριν. Οι πωλήσεις της σε θυγατρικές της ήταν ύψους 57,18 εκατ. ευρώ (44,6% των συνολικών), ενώ ένα άλλο μέρος τους αφορούσε πωλήσεις σε συγγενικές εταιρείες μετόχων της. Εξαιρουμένων έκτακτων δαπανών 20,20 εκατ. περίπου ευρώ, είχε ζημιές προ φόρων 8,80 εκατ. περίπου ευρώ (2 εκατ. περίπου ευρώ το 2016) και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4 εκατ. περίπου ευρώ (6,20 εκατ. περίπου ευρώ το 2016). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (75,52 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 108,88 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (184,40 εκατ. ευρώ). Αποτίμησε την αξία των συμμετοχών της στις θυγατρικές της σε 34,97 εκατ. ευρώ.

Για το 2018 ο όμιλος δηλώνει ότι αναμένει σημαντική περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών του και ενισχυμένη οργανική κερδοφορία, υπό τον όρο φυσικά ότι θα επιτευχθεί η αιτούμενη αναδιάρθρωση των τραπεζικών του υποχρεώσεων και θα εξασφαλίσει, κατά συνέπεια, την αναγκαία ρευστότητα. Εκτιμά ότι η ισχυρή εξωστρέφειά της θα αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξής της την επόμενη πενταετία. Στην εγχώρια αγορά προβλέπει ότι ο κύριος όγκος της ανάπτυξής της μπορεί να προέλθει από τον ξενοδοχειακό κλάδο και από τις ανακαινίσεις κατοικιών στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος «Εξοικονομώ».

Βασικότεροι μέτοχοι της βιομηχανίας αλουμινίου στις 31.12.2017 ήταν ο Γ. Α. Μυλωνάς με μερίδιο 48,37% και η Ευαγγελία Α. Μυλωνά με 21,56%, που από κοινού διέθεταν το 69,93% του συνόλου των μετοχών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 7 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS