inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 37,65 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της βιομηχανίας χυμών Ασπίς τη χρήση 2016-2017Υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων και ενίσχυση της κερδοφορίας της, αντιστρέφοντας τις αρνητικές τάσεις των δυο προηγούμενων χρήσεων, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η πελοποννησιακή βιομηχανία χυμών φρούτων Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Ασπίς Κ. Δέδες, η οποία αποτελεί μια από τις ισχυρότερες του τομέα της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1970 στον νομό Αργολίδας, ως οικογενειακή εταιρεία με την επωνυμία Αργειακή Κονσερβοποιία Κ. Δέδες - Ασπίς, με σκοπό τη μεταποίηση των εσπεριδοειδών του νομού. Κατασκεύασε μεγάλη βιομηχανική μονάδα χυμοποίησης φρούτων έξω από την πόλη του Αργους, στο ύψος του 4ου χλμ. της εθνικής οδού Αργους-Κορίνθου. Αργότερα, κατασκεύασε αντίστοιχη μονάδα στο Ζερβοχώρι Ημαθίας, με δυνατότητα και κονσερβοποίησης φρούτων, αποκτώντας άμεση πρόσβαση στην παραγωγή φρούτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Μάιο του 1982. Το 1998 απορρόφησε τη συγγενική εταιρεία Αίγλη Κ. Δέδες και το 2001 έλαβε την τρεχουσα επωνυμία της. Διαθέτει πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους στη Δαλαμανάρα Αργους και επιπρόσθετες ψυκτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Αγιος Προκόπιος Αργους. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της καλύπτουν 85.085 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Η χυμοποίηση στις εγκαταστάσεις της περιλαμβάνει πορτοκάλια, ροδάκινα, βερίκοκα, μήλα, αχλάδια, κεράσια, βύσινα, δαμάσκηνα, ακτινίδια, φράουλες, ρόδια και σταφύλια.

Η χυμοποιία και κονσερβοποιία φρούτων Ασπίς Κ. Δέδες επεξεργάζεται ετησίως περί τους 100.000 τόνους φρούτων και εσπεριδοειδών. Ασχολείται με την παραγωγή πολτού, πουρέ, χυμών φρούτων, καθώς και συμπυκνωμάτων χυμών φρούτων, για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων. Η γκάμα των προϊόντων της σε πουρέ-πούλπα περιλαμβάνει ροδάκινα, βερίκοκα, μήλα, εσπεριδοειδή και μείγματα φρούτων. Επίσης, από τα μέσα του 2012 κονσερβοποιεί ροδάκινα. Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και έχει δυνατότητα συσκευασίας χυμών σε ασηπτικές συσκευασίες Tetrapack, μεταξύ άλλων, βάσει των απαιτήσεων των πελατών της. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Ασπίς».

Οφείλει περί το 55% των εσόδων της σε εκτεταμένες εξαγωγές που πραγματοποιεί. Οι πωλήσεις της στη διεθνή αγορά καλύπτουν περισσότερες από 15 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία, καθώς και άλλες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία και ο Καναδάς. Σημαντική εξαγωγική επέκταση έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια στη ρωσική αγορά, όπου διαθέτει πουρέ φρούτων ως πρώτη ύλη για παραγωγή χυμών, όπως και στις αγορές της Βραζιλίας, της Γερμανίας και της Βουλγαρίας. Αν και ο μεγαλύτερος όγκος των εξαγωγών της κατευθύνεται σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, σταδιακά αυξάνεται το μερίδιο των εξαγωγών της σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017, ολοκληρώνοντας την 34η χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 37,65 εκατ. ευρώ, έναντι 34,46 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 9,3% (+3,20 εκατ. περίπου ευρώ). Το 99,1% των εσόδων της (37,32 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 0,9% (0,33 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 44,4% των εσόδων της (16,71 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 55,6% (20,94 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (13,67 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (7,27 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 61,9% (+6,39 εκατ. ευρώ), ενώ μειώθηκαν οι εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά 4,5% (-0,65 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες κατά 26% (-2,55 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (12,6% από 11,5%), γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών της (κατά 19,7% ή 0,78 εκατ. ευρώ), στο επίπεδο των 4,74 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε μερικώς από μειωμένα κατά 0,26 λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 8,5% ή 0,38 εκατ. ευρώ σε 4,78 εκατ. ευρώ (από 4,40 εκατ. ευρώ), καθώς συμπιέστηκαν οι δαπάνες τόσο της διάθεσης των προϊόντων όσο και της διοικητικής λειτουργίας. Στο επίπεδο των έκτακτων αποτελεσμάτων, μειωμένα ήταν τα λοιπά έκτακτα έξοδα (κατά 0,06 εκατ. ευρώ), ενώ μειωμένα ήταν και τα λοιπά έκτακτα έσοδα (κατά 0,03 εκατ. ευρώ).

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 2,92 εκατ. ευρώ (3,27 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), καθώς και με πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,07 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν, εξάλλου, από έσοδα επιχορηγήσεων παγίων.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 78,2% κερδών προ φόρων ύψους 1,79 εκατ. (1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένων κατά 94,9% καθαρών κερδών ύψους 1,27 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3,6% και 2,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,7% και τα καθαρά κέρδη το 3,4%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,71 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,5% των πωλήσεων. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 7,6%, έναντι 7,2% τη χρήση 2015-2016.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 είχε τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις στη Eurobank ύψους 3,50 εκατ. ευρώ (μόλις 18.000 ευρώ έναν χρόνο πριν), τις οποίες στα τέλη του ιδίου έτους είχε περιορίσει σε 0,50 εκατ. ευρώ. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (39,545 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 28,74 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (10,81 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 2,02 εκατ. ευρώ (1,38 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις της διαμορφώθηκαν σε 15 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 43% (+4,51 εκατ. ευρώ). Επί παγίων της υφίστατο προσημείωσης υποθήκης ποσού 3,18 εκατ. ευρώ υπέρ της Εθνικής Τράπεζας.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 21,12 εκατ. ευρώ, είχαν περιοριστεί σε 48,26 εκατ. ευρώ (51,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 76,3% (83% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 63,26 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,8% (+1,71 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 23,44 εκατ. ευρώ, από 25,18 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016, λόγω των αποσβέσεων της χρήσης. Για προσθήκες ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία τη χρήση 2016-2017 διέθεσε 1,16 εκατ. ευρώ, έναντι 0,81 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 4,09 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Η Ασπίς Κ. Δέδες έχει πρόεδρο την Αννα Κ. Μπουλμέτη, αντιπρόεδρο την Ευαγγελία Ι. Μπουλμέτη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευάγγ. Ι. Μπουλμέτη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 205 εργαζόμενους, έναντι 221 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,73 εκατ. ευρώ, έναντι 3,77 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,48 εκατ. ευρώ, έναντι 0,42 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στη διάρκεια της χρήσης ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 4,20 εκατ. ευρώ, με διανομή έκτακτου αποθεματικού. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούν σε 23.300 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 8.715 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον, προσδοκώντας ότι μέσα στην επόμενη τριετία θα είναι σε θέση να διευρύνει τον όγκο και την ποικιλία των προϊόντων που διαθέτει σε στρατηγικούς πελάτες της και ότι θα διευρύνει, συγχρόνως, τον κύκλο της πελατείας της. Αναμένει ότι οι πωλήσεις της την τρέχουσα χρήση 2017-2018 θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερές στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS