inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 2012-2013

Σε πτωτική πορεία παραμένει η βιομηχανία εφημερίδων και περιοδικών, που κατέγραψε δραστική μείωση των ζημιών της το 2012

Περαιτέρω σημαντική πτώση της παραγωγής της, που εμποδίζει την επαναφορά της σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, καταγράφει εφέτος η βιομηχανία έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, η οποία το 2012 περιόρισε δραστικά τις ζημιές της, αλλά δεν μπόρεσε να αντιστρέψει τη συνεχή κατά την τελευταία πενταετία κάμψη των εσόδων της.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος των εκτυπώσεων εφημερίδων το πρώτο εξάμηνο του 2013 συρρικνώθηκε κατά 26%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012, προφανώς κυρίως λόγω της μειωμένης ύλης των εκδοτικών προϊόντων και της πτώσης της συνολικής κυκλοφορίας τους, μετά και την παύση των εργασιών σειράς επιχειρήσεων του τομέα. Επίσης, ο όγκος των εκτυπώσεων άλλων εντύπων, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών, παρουσίασε μείωση της τάξεως του 6%.

Ο τομέας της έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, όπως αυτός εκφράζεται πλέον από τις επιχειρήσεις του που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένες κατά 70% περίπου ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (-31,1 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσες προς το -7% των συνολικών εσόδων του (-22,8% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 10% περίπου σε συγκρίσιμη βάση και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες (33,2% το 2012, από 29,9% το 2011).

Η συμπίεση των λειτουργικών ζημιών, που οδήγησε τελικώς σε μειωμένες καθαρές ζημιές (77,8 εκατ. ευρώ), οφείλεται εξίσου, πρώτον στον δραστικό περιορισμό των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας, δεύτερον στη συρρίκνωση του κόστους εργασίας και τη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου και, τρίτον, στην καταγραφή μειωμένων απομειώσεων στοιχείων του ενεργητικού, που το 2011 είχαν εκτινάξει σε υψηλά επίπεδα τις συνολικές ζημιές του τομέα.

Τα συνολικά έσοδα 74 ΑΕ και ΕΠΕ έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 442,3 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 36,3 εκατ. ευρώ (-8%). Ωστόσο σε συγκρίσιμη βάση, δεδομένου ότι ορισμένες επιχειρήσεις διαφοροποίησαν την εταιρική δομή τους, η πτώση των πωλήσεων ανέρχεται σε περίπου 10%, ενώ είναι σημαντικά μεγαλύτερη αν συνυπολογιστούν εκείνες των επιχειρήσεων που τέθηκαν εκτός αγοράς. Μείωση των πωλήσεων παρουσίασαν οι 55 από τις 74 επιχειρήσεις (74% του συνόλου), καθώς οι υπόλοιπες 23 (70%) τις αύξησαν. Σε συγκρίσιμη βάση, μείωση των πωλήσεων παρουσίασαν οι 59 από τις 74 επιχειρήσεις (80% του συνόλου).

Οι 74 αυτές εναπομείνασες εκδοτικές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 620 εκατ. ευρώ και κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 146,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% (+3,6 εκατ. ευρώ, εν μέρει λόγω της ενσωμάτωσης θυγατρικών).

  • Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 31,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 71% (+77,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις αντίστοιχες ζημιές ύψους 109 εκατ. ευρώ το 2011).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 44,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 63% (+75,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις αντίστοιχες ζημιές ύψους 119,6 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσες προς το -10,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -25,0% το 2011.

  • Ζημιές προ φόρων 70,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 50% σε ποσοστό και κατά 69,5 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 140,1 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -16,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -29,3% το 2011.

  • Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 77,8 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 43% σε ποσοστό και κατά 58,4 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές 136,2 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -17,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -28,5% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά στην πλειονότητά τους, οι 27 από τις 74 επιχειρήσεις (36% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 47 (64% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω (14 από αυτές είχαν ζημιές άνω του ενός εκατ. ευρώ και συνολικές 72,7 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές ζημιές του τομέα το 2012 υπερβαίνουν φυσικά αυτές των 74 εταιρειών, αφού δεν περιλαμβάνουν τις ζημιές των επιχειρήσεων που έπαυσαν ή διέκοψαν τη λειτουργία τους, καθώς και όσων εξακολουθούν να λειτουργούν και ήταν ζημιογόνες, αλλά δεν έχουν γνωστοποιήσει ακόμη τα ετήσια οικονομικά τους αποτελέσματα.

Τα ίδια κεφάλαια των 74 επιχειρήσεων (49,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν το κατά 57% (-64,9 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (622,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 7% (-43,4 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα συρρικνώθηκε σε μόλις 8,0% το 2012, από 17,2% το 2011, καθώς αρκετές έχουν πλέον αρνητικά ίδια κεφάλαια και η συνέχιση της λειτουργίας τους προϋποθέτει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την εισροή νέων κεφαλαίων σε αυτές, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (573,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 3,9% (+21,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω ενσωμάτωσης θυγατρικών), με παράλληλη αύξηση όμως των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, που ενισχύουν την εύθραυστη κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Πτώση κατά 6% παρουσίασε εξάλλου, παρά την ενσωμάτωση θυγατρικών, το πάγιο ενεργητικό τους.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα με τις εκτυπώσεις ή και οφείλουν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε άλλες, εμπορικές δραστηριότητες. Στο σύνολό τους, σχεδόν, οι επιχειρήσεις αυτές αντλούν έσοδα και από τις ψηφιακές εκδόσεις που πραγματοποιούν.

Αναλυτικότερα, οι εν λόγω 74 επιχειρήσεις, καθώς και δύο άλλες που ολοκλήρωσαν πρώτη οικονομική χρήση το 2012 (με αυτές οι πωλήσεις ανέρχονται σε 457,3 εκατ. ευρώ και οι καθαρές ζημιές σε 80,6 εκατ. ευρώ), οι οποίες έχουν βασικό αντικείμενο την έκδοση εφημερίδων και περιοδικών, κατέγραψαν:

Η ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ («Πούλμαν & Λεωφορείο» κ.ά.) έσοδα 0,44 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,63 εκατ. ευρώ) κατά 31,1%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (0,04 εκατ. ευρώ το 2011) και μηδενικά καθαρά κέρδη (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,54 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,45 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,0%.

Η ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ ΑΕ («Γεωργία - Κτηνοτροφία» κ.ά.) έσοδα 0,42 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,46 εκατ. ευρώ) κατά 9,4%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (επίσης 0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη σχεδόν 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,23 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,11 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,6%.

Η ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Άθενς Βόις») έσοδα 2,24 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,13 εκατ. ευρώ) κατά 28,3%, EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,76 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,99 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,4%.

Η ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ (περιοδικά στοιχημάτων) έσοδα 1,25 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,23 εκατ. ευρώ) κατά 436,5%, EBITDA -0,04 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,14 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,14 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,48 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,01 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -9,4%.

Η ΑΛΕΞΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΕΠΕ (Καρδίτσα, «Καρδιτσιώτικες επιλογές» κ.ά) έσοδα 0,83 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,82 εκατ. ευρώ περίπου) κατά 2,1%, EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,16 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,91 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,0%.

Η ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ («Κυνηγετικά Νέα» κ.ά.) έσοδα 0,72 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,04 εκατ. ευρώ) κατά 31,1%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,16 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,70 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,6%.

Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ («Madame Figaro» κ.ά.) έσοδα 33,81 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (36,03 εκατ. ευρώ) κατά 6,2%, EBITDA 1,73 εκατ. ευρώ (1,38 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,15 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,06 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 42,87 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 14,46 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,0%.

Η ΑΥΓΗ ΑΕ («Η Αυγή») έσοδα 3,26 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,16 εκατ. ευρώ) κατά 3,4%, EBITDA -0,21 εκατ. ευρώ (-0,76 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,41 εκατ. ευρώ (-0,83 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,41 εκατ. ευρώ (-0,83 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,34 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -1,92 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -6,2%.

Η ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ («Ελληνική Επιθεώρηση Διαιτολογίας» κ.ά.) έσοδα 0,54 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,87 εκατ. ευρώ) κατά 37,9%, EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,59 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -5,2%.

Η ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Αθηνόραμα») έσοδα 3,89 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,31 εκατ. ευρώ) κατά 26,7%, EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,09 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,5%.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ («Δημοκρατία» κ.ά.) έσοδα 11,60 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (6,83 εκατ. ευρώ) κατά 69,8%, EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,35 εκατ. ευρώ (-0,84 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,35 εκατ. ευρώ (-0,84 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,43 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,3%.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ AE («Τα Νέα», «Το Βήμα της Κυριακής» κ.ά.) έσοδα 58,23 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (76,33 εκατ. ευρώ) κατά 23,7%, EBITDA -11,97 εκατ. ευρώ (-39,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -19,13 εκατ. ευρώ (-46,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -19,34 εκατ. ευρώ (-46,74 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 173,58 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 29,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -6,9%.

Η ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Γ. ΑΕ (Ρόδος, «Πρόοδος») έσοδα 0,31 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,34 εκατ. ευρώ) κατά 7,6%, EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,50 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -1,6%.

Η ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Lifo») έσοδα 1,73 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,22 εκατ. ευρώ) κατά 21,8%, EBITDA 0,32 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,22 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,17 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,06 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,93 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 15,5%.

Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΕ («Έθνος» κ.ά.) έσοδα 37,65 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (38,48 εκατ. ευρώ) κατά 2,2%, EBITDA -5,40 εκατ. ευρώ (-13,34 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -7,38 εκατ. ευρώ (-14,66 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -12,24 εκατ. ευρώ (-11,80 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 28,52 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -17,76 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -18,9%.

Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΕ («Επίκαιρα») έσοδα 2,65 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,75 εκατ. ευρώ σε υπερδωδεκάμηνη χρήση) κατά 29,5%, EBITDA 0,16 εκατ. ευρώ (-1,60 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ (-1,63 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ (-1,63 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,38 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 15,1%.

Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΕ («Οικονομική Επιθεώρηση» κ.ά.) έσοδα 0,25 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,38 εκατ. ευρώ) κατά 34,7%, EBITDA -0,18 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,19 εκατ. ευρώ (-0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,19 εκατ. ευρώ (-0,26 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -15,5%.

Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΕ («Lazy Town» κ.ά.) έσοδα 1,33 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,54 εκατ. ευρώ) κατά 144,7%, EBITDA -2,71 εκατ. ευρώ (-0,63 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,78 εκατ. ευρώ (-0,64 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,78 εκατ. ευρώ (-0,64 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,29 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,54 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -118,3%.

Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ MATCH MONEY ΕΠΕ («Match Money» κ.ά.) έσοδα 1,90 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,63 εκατ. ευρώ) κατά 27,7%, EBITDA -0,11 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,16 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,16 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,73 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -15,3%.

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (Θεσσαλονίκη, «Αγγελιοφόρος» κ.ά.) έσοδα 7,33 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (13,17 εκατ. ευρώ) κατά 44,2%, EBITDA -3,60 εκατ. ευρώ (-3,82 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -5,27 εκατ. ευρώ (-5,35 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -5,27 εκατ. ευρώ (-5,35 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 21,90 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,27 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -16,4%.

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΕ («Crash») έσοδα 1,89 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,74 εκατ. ευρώ) κατά 154,1%, EBITDA 0,88 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,87 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,70 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,32 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,92 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 37,8%.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ (Mεσσηνία, «Ελευθερία» κ.ά.) έσοδα 1,44 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,71 εκατ. ευρώ) κατά 16,1%, οριακά θετικά EBITDA (-0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,15 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,15 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,58 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,26 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,1%.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Ελεύθερος Τύπος»), ολοκληρώνοντας πρώτη οικονομική χρήση έσοδα 8,46 εκατ. ευρώ, EBITDA -1,80 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων -2,34 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη -2,34 εκατ. ευρώ, απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 19,95 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,73 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του ενεργητικού της σε EBITDA είναι -9,0%.

Η ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ (περιοδικές εκδόσεις της «Καθημερινής» κ.ά. για πρώτη φορά το 2012) έσοδα 11,08 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσια εκείνων του 2011 (0,91 εκατ. ευρώ), EBITDA -1,21 εκατ. ευρώ (-0,29 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,26 εκατ. ευρώ (-0,35 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,22 εκατ. ευρώ (-0,34 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,59 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,77 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -33,7%.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (Λέσβος, «Εμπρός» κ.ά.) έσοδα 1,34 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,30 εκατ. ευρώ) κατά 3,6%, EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,30 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,30 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,09 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,8%.

Η ΕΡΕΥΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (Τρίκαλα, «Η Έρευνα») έσοδα 0,89 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,92 εκατ. ευρώ) κατά 2,8%, EBITDA 0,21 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,82 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,50 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 25,5%.

Η ΕΣΤΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Εστία») έσοδα 2,24 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,78 εκατ. ευρώ) κατά 19,7%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,77 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,50 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,9%.

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΕΕ («Ημερησία») έσοδα 7,34 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (10,02 εκατ. ευρώ) κατά 26,8%, EBITDA -0,88 εκατ. ευρώ (-0,62 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,41 εκατ. ευρώ (-1,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,49 εκατ. ευρώ (-0,92 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,34 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -2,89 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -11,9%.

Η INTEΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ («International Herald Tribune - Καθημερινή») έσοδα 0,72 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,88 εκατ. ευρώ) κατά 18,1%, EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -1,08 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,7%.

Η ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ («Haper's Bazaar» κ.ά.) έσοδα 1,62 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,12 εκατ. ευρώ) κατά 23,3%, EBITDA -0,74 εκατ. ευρώ (-0,55 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,83 εκατ. ευρώ (-0,67 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,67 εκατ. ευρώ (-0,57 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,02 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -1,39 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -36,7%.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ («H Kαθημερινή» κ.ά.) έσοδα 43,75 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (30,89 εκατ. ευρώ με παραγωγή της εφημερίδας περίπου από τα μισά του έτους) κατά 41,6%, EBITDA -6,10 εκατ. ευρώ (-2,80 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -12,01 εκατ. ευρώ (-5,36 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -12,16 εκατ. ευρώ (-5,57 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 74,70 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,98 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -8,2%.

Η ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ AE («Χρήμα & Τουρισμός» κ.ά.) έσοδα 0,97 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (σχεδόν 0,97 εκατ. ευρώ) κατά 0,1%, EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη περίπου 0,01 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,82 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,47 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,7%.

Η ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Κέρδος») έσοδα 5,52 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (6,86 εκατ. ευρώ) κατά 19,5%, EBITDA 0,44 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικά το 2011), κέρδη προ φόρων -0,35 εκατ. ευρώ (-0,55 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,35 εκατ. ευρώ (-0,54 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,85 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,39 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,1%.

Η ΚΗΡΥΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ (Θεσσαλονίκη, «Καρφίτσα» κ.ά.) έσοδα 0,34 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,38 εκατ. ευρώ) κατά 10,7%, EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,57 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,1%.

Η ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (Ηράκλειο, «Κρήτη Σπορ» κ.ά.) έσοδα 1,87 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,04 εκατ. ευρώ) κατά 8,3%, EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν -0,01 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,12 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,24 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,2%.

Η ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ (Φθιώτιδα, «Λαμιακός Τύπος») έσοδα 0,47 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,52 εκατ. ευρώ) κατά 9,0%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,96 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,75 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,9%.

Η ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ («Ιδέες & Λύσεις για το Σπίτι» κ.ά.) έσοδα 4,26 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (4,23 εκατ. ευρώ) κατά 0,7%, EBITDA -0,47 εκατ. ευρώ (-0,49 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,67 εκατ. ευρώ (-0,69 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,61 εκατ. ευρώ (-0,65 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,21 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,93 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -7,6%.

Η ΜΕΛΛΟΝ GROUP AΕ («TV Zάπινγκ») έσοδα 4,34 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (8,47 εκατ. ευρώ) κατά 48,8%, EBITDA -0,52 εκατ. ευρώ (-1,39 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,57 εκατ. ευρώ (-1,38 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,46 εκατ. ευρώ (-1,16 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,57 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -2,00 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -33,5%.

Η METΡΟΠΟΛΙΣ EKΔOTIKH M. MEDIA AΕ («Μετρόπολις» κ.ά.) έσοδα 0,49 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,37 εκατ. ευρώ) κατά 32,5%, EBITDA -0,35 εκατ. ευρώ (-0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,43 εκατ. ευρώ (-0,27 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,43 εκατ. ευρώ (-0,27 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,29 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -3,10 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -27,1%.

Η MYKΩNIATHΣ A. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (Ηράκλειο, «Πατρίς») έσοδα 1,88 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,20 εκατ. ευρώ) κατά 14,6%, EBITDA 0,31 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,78 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,86 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,6%.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ («Η Ναυτεμπορική») έσοδα 10,45 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (11,62 εκατ. ευρώ) κατά 10,0%, EBITDA -1,94 εκατ. ευρώ (-1,61 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,86 εκατ. ευρώ (-2,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,74 εκατ. ευρώ (-2,55 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 23,54 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 15,42 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -8,3%.

Η ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ («Μίκυ Μάους» κ.ά.) έσοδα 2,61 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,16 εκατ. ευρώ) κατά 17,5%, EBITDA -0,20 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,24 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,24 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,24 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -16,1%.

Η ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Θ. Μ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ («Το Φως των Σπορ») έσοδα 4,26 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,76 εκατ. ευρώ) κατά 10,4%, EBITDA -0,45 εκατ. ευρώ (-0,40 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,49 εκατ. ευρώ (-0,45 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,55 εκατ. ευρώ (-0,60 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,31 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -10,4%.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ («Δίκαιο Επιχειρήσεων» κ.ά.) έσοδα 4,35 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,18 εκατ. ευρώ) κατά 16,1%, EBITDA 0,50 εκατ. ευρώ (0,85 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,47 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,7%.

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ (Ροδόπη, «Παρατηρητής της Θράκης») έσοδα 0,09 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,08 εκατ. ευρώ) κατά 15,0%, οριακά αρνητικά EBITDA (-0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,06 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,06 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,30 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,50 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -0,2%.

Η ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Πρώτο Θέμα») έσοδα 32,76 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (32,57 εκατ. ευρώ) κατά 0,6%, EBITDA 1,51 εκατ. ευρώ (-2,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,56 εκατ. ευρώ (-3,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,53 εκατ. ευρώ (-2,63 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 20,40 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -5,30 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,4%.

Η ΣΕΛΑΝΑ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ («Ναυτιλιακά Νέα» κ.ά.) έσοδα 0,16 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,28 εκατ. ευρώ) κατά 43,4%, EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,47 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,16 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,6%.

Η ΣΕΛΕΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Μόδα & Γάμος» κ.ά.) έσοδα 2,89 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,45 εκατ. ευρώ) κατά 13,7%, EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,06 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,06 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,10 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,01 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,3%.

Η ΣΟΦΙΑΝΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Οικονομική Ασφαλιστική») έσοδα 0,22 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,26 εκατ. ευρώ) κατά 15,1%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (μηδενικά το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,50 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,46 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,2%.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ («Ριζοσπάστης», «Οδηγητής» κ.ά.) έσοδα 6,44 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (6,12 εκατ. ευρώ με διαφοροποιημένες δραστηριότητες) κατά 5,3%, EBITDA -2,51 εκατ. ευρώ (-2,00 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,50 εκατ. ευρώ (-2,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,50 εκατ. ευρώ (-2,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,56 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,92 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -55,1%.

Η ΤΑΤΑΡΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΒΕ («Καλό Σταυρόλεξο» κ.ά.) έσοδα 2,76 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,01 εκατ. ευρώ) κατά 8,4%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,13 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,13 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,23 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,92 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,4%.

Η ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ («4 Τροχοί» κ.ά.) έσοδα 2,86 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,28 εκατ. ευρώ) κατά 33,0%, EBITDA -0,21 εκατ. ευρώ (-1,28 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,62 εκατ. ευρώ (-1,45 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,23 εκατ. ευρώ (-1,48 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,34 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -1,12 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -8,9%.

Η THΛEΡAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Τηλέραμα» κ.ά.) έσοδα 12,09 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (10,22 εκατ. ευρώ) κατά 18,3%, EBITDA 0,97 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,95 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,75 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,06 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,22 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 23,9%.

Η ΤΟΤΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΒΕ («Λογιστής» κ.ά.) έσοδα 0,95 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,14 εκατ. ευρώ) κατά 16,8%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,25 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,0%.

Η ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Μ. & ΣΙΑ - ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΒΕΕ (Τρίκαλα, «Πρωινός Λόγος») έσοδα 0,84 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,10 εκατ. ευρώ) κατά 23,8%, EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,72 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,51 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,2%.

Η ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. Ι. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ («Φαρμακευτικός Κόσμος» κ.ά.) έσοδα 0,51 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,57 εκατ. ευρώ) κατά 10,5%, EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,35 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 17,5%.

Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΕ («Χρυσή Ευκαιρία») έσοδα 11,23 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (16,75 εκατ. ευρώ) κατά 32,9%, EBITDA 1,07 εκατ. ευρώ (-33,72 εκατ. ευρώ το 2011 λόγω απομειώσεων του ενεργητικού), κέρδη προ φόρων -4,71 εκατ. ευρώ (-37,55 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -4,09 εκατ. ευρώ (-35,97 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 50,16 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,30 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,1%.

Η DE AGOSTINI EΠΕ («Disney Συλλογή», «Πριγκίπισσες» κ.ά.) έσοδα 23,14 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (23,55 εκατ. ευρώ) κατά 1,7%, EBITDA 1,29 εκατ. ευρώ (-1,55 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,38 εκατ. ευρώ (-6,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -3,31 εκατ. ευρώ (-6,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 22,34 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -3,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,8%.

Η DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕ («Retail Business» κ.ά.) έσοδα 1,52 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,04 εκατ. ευρώ) κατά 25,6%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,03 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,7%.

Η ΕDILYS ΑΕΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ («Ιατρικός Τύπος» κ.ά.) έσοδα 0,74 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,79 εκατ. ευρώ) κατά 6,6%, EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,80 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,26 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,4%.

Η ETHOS MEDIA ΑΕ («Χρήμα» κ.ά.) έσοδα 1,13 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,42 εκατ. ευρώ) κατά 20,6%, EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,74 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,07 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,6%.

Η FREENET ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («FreeMoney» κ.ά.) έσοδα 0,37 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,26 εκατ. ευρώ) κατά 43,0%, EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,44 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,20 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 45,8%.

Η FREE SUNDAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Free Sunday») έσοδα 1,81 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,31 εκατ. ευρώ) κατά 21,7%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,16 εκατ. ευρώ (-0,38 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,16 εκατ. ευρώ (-0,38 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,70 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,64 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,7%.

Η HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Cosmopolitan») έσοδα 2,70 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,70 εκατ. ευρώ) κατά 27,0%, EBITDA -0,34 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,34 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,32 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,03 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -17,0%.

Η INFOHEALTH ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ («Γιατρεύω» κ.ά.) έσοδα 0,16 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,43 εκατ. ευρώ) κατά 62,8%, EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (επίσης -0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,11 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -12,4%.

Η INTERNATIONAL PUBLICATIONS ΕΠΕ («Greek Travel Routes» κ.ά.) έσοδα 0,55 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,73 εκατ. ευρώ) κατά 24,1%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,39 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,24 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,5%.

Η ΜAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Maison & Decoration») έσοδα 0,67 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,66 εκατ. ευρώ) κατά 60,0%, EBITDA -0,37 εκατ. ευρώ (-0,66 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,40 εκατ. ευρώ (-0,69 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,40 εκατ. ευρώ (-0,71 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,38 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -1,48 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -99,7%.

Η MEDIA 2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Μέτοχος» κ.ά.) έσοδα 2,81 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,03 εκατ. ευρώ) κατά 7,3%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (επίσης 0,08 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,99 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,77 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,3%.

Η MEDIHOLD ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ («Χρήμα Τρίτη» κ.ά.) έσοδα 1,15 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,04 εκατ. ευρώ) κατά 10,3%, EBITDA 0,39 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,34 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,25 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,66 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,33 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 58,8%.

Η METRORAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ («Metro» κ.ά.) έσοδα 1,34 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,35 εκατ. ευρώ) κατά 43,1%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,76 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,14 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,8%.

Η PEGASUS MAGAZINES ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Car & Driver» κ.ά.) έσοδα 9,31 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (14,13 εκατ. ευρώ) κατά 34,1%, EBITDA -2,19 εκατ. ευρώ (-3,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,95 εκατ. ευρώ (-3,78 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,69 εκατ. ευρώ (-3,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,43 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -5,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -21,0%.

Η PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Champions Life» κ.ά.) έσοδα 1,80 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,41 εκατ. ευρώ) κατά 25,3%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,90 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,37 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,8%.

Η REAL MEDIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ («Real News») έσοδα 26,64 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (26,01 εκατ. ευρώ) κατά 2,4%, EBITDA 1,30 εκατ. ευρώ (0,57 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (-0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,13 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 25,72 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,91 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,0%.

Η REAL PRESS EKΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Real Escape» κ.ά.) έσοδα 0,56 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,54 εκατ. ευρώ) κατά 9,1%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,40 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,10 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,8%.

Η SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ (δικαιώματα στην «Ελεύθερος Τύπος») έσοδα 6,50 εκατ. ευρώ (κατόπιν αναγωγής των αποτελεσμάτων πρώτης υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης σε ετήσια βάση), EBITDA -0,21 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων -0,48 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη -0,48 εκατ. ευρώ, απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,38 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,18 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του ενεργητικού της σε EBITDA είναι -1,9%.

Η SPORTPLUS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ («Goal News») έσοδα 3,45 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (6,63 εκατ. ευρώ) κατά 48,0%, EBITDA -0,87 εκατ. ευρώ (-1,17 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,08 εκατ. ευρώ (-1,39 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,68 εκατ. ευρώ (-1,37 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,44 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -3,62 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -60,8%.

Η SPORTDAY ΑΕΠΕΕ («Sportday») έσοδα 5,27 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (8,25 εκατ. ευρώ) κατά 36,1%, EBITDA -0,58 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,73 εκατ. ευρώ (-0,29 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,73 εκατ. ευρώ (-0,58 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,16 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -30,6%.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 74 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρέμεινε αρνητική, αλλά βελτιώθηκε σε -5,0%, από -16,4% το 2011.

Χ.Κ.

Πρώτη δημοσίευση: ΑΠΕ, 14 Αυγούστου 2013ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS