inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μέρισμα ύψους 200,5 εκατ. ευρώ διανέμει ο όμιλος Coca-Cola HBCΑισιόδοξος για την πορεία και τα αποτελέσματά του το 2018 παραμένει ο όμιλος της εταιρείας μη αλκοολούχων ποτών Coca-Cola HBC.

Ο όμιλος, θυγατρική του οποίου στη χώρα μας, στον ίδιο τομέα, είναι η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος, έχει ήδη αναφέρει ότι το 2018 χαρακτηρίζεται από ιδιαιτέρως ισχυρές προϊοντικές καινοτομίες και από σημαντικές πρωτοβουλίες στην εμπορική του στρατηγική, που προσδίδουν στην πορεία του αυξανόμενη δυναμική. Δηλώνει πεπεισμένος ότι το 2018 θα είναι γι' αυτόν ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά.

Το διοικητικό συμβούλιο της Coca-Cola HBC, του οποίου ηγείται στη θέση του προέδρου ο Αναστ. Γ. Δαυίδ της οικογένειας Λεβέντη, που αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχό της μαζί με την αμερικανική The Coca-Cola Company, ανακοίνωσε ότι θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της, όπως είχε και αρχικά κάνει γνωστό, την καταβολή μερίσματος 0,54 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό προτεινόμενο μέρισμα υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 200,54 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της Coca-Cola HBC για τη χρήση 2017, τα έσοδα της το περασμένο έτος από την παραγωγική και εμπορική δραστηριοποίησή της σε 28 χώρες ανήλθαν σε 6,52 δισ. περίπου ευρώ, από 6,22 δισ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9% σε ποσοστό ή 303 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 37,4% των πωλήσεών της (2,44 δισ. ευρώ) προήλθε από τις ανεπτυγμένες αγορές, 17,9% (1,17 δισ. ευρώ) από τις αναπτυσσόμενες αγορές και το υπόλοιπο 44,7% (2,91 δισ. περίπου ευρώ) από τις αναδυόμενες αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, τα έσοδα σημείωσαν αύξηση 5,9%.

Ο όγκος των πωλήσεων του ομίλου, σε κιβώτια προϊόντων, παρουσίασε αύξηση 2,2% και ανήλθε σε 2,10 δισ. περίπου κιβώτια (από 2,06 δισ. περίπου το 2016), στηριζόμενος στην αύξηση των πωλήσεων ανθρακούχων προϊόντων κατά 2,6%, καθώς η αύξηση στα μη ανθρακούχα ήταν 1,5%. Στα προϊόντα με το σήμα «Coca-Cola» η αύξηση του όγκου πωλήσεων ήταν 2,7%, στα εμφιαλωμένα νερά 3% και στα ποτά ενέργειας άνω του 20%. Αντιθέτως, σημειώθηκε κάμψη 0,8% στους χυμούς και 7,1% στα προϊόντα με έτοιμο τσάι.

Ειδικότερα στην Ελλάδα ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6%, με σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων εμφιαλωμένων νερών, ανθρακούχων αναψυκτικών και ποτών ενέργειας, που ευνοήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περιόδου, την ενισχυμένη τουριστική κίνηση και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του λιανεμπορίου. Ιδιαιτέρως αυξημένες ήταν οι πωλήσεις του σήματος «Coca-Cola Zero» μετά και την κυκλοφορία προϊόντος με στέβια και χωρίς θερμίδες, καθώς και των ποτών ενέργειας. Καλές επιδόσεις σημείωσαν, επίσης, τα σήματα «Fanta» και «Schweppes».

Η επιχείρηση κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 564,9 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ το 2016 είχε παρουσιάσει αντίστοιχα κέρδη 457,8 εκατ. ευρώ (+23,4% ή +107,1 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιωμάτων μειοψηφίας είχε καθαρά κέρδη, αναλογούντα στην ίδια, ύψους 426 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 343,5 εκατ. ευρώ το 2016 (+24% ή +82,5 εκατ. ευρώ).

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του ομίλου, εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν 449,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,7% ή 97,6 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας μετά τους φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,5%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη του ομίλου προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 8,7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 13,7%, έναντι 12,8% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 1%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα αμέσως προηγούμενα χρόνια μετά την εγκατάσταση της έδρας της στην Ελβετία, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Ο όμιλος το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο, σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, 29.427 εργαζόμενους, έναντι 31.083 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 992,3 εκατ. ευρώ, έναντι 984 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη του τη χρήση 2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 30.810 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς 19.195 ευρώ ανά εργαζόμενο. Για αμοιβές ανώτατων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών του διέθεσε 27,1 εκατ. ευρώ, έναντι 24,4 εκατ. ευρώ το 2016.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΡΘΡΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ - COCA-COLA HBC

www.inr.gr, 10 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS