inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αναχρηματοδότηση του δανεισμού της εντός του 2018 ελπίζει η γαλακτοβιομηχανία ΕβροφάρμαΕντός του επομένου τριμήνου ελπίζει η καθετοποιημένη ακριτική γαλακτοβιομηχανία Εβροφάρμα ότι θα πετύχει την αναχρηματοδότηση του υψηλού βραχυπρόθεσμου δανεισμού της και τη μετατροπή μεγάλου μέρους του σε μακροπρόθεσμο.

Κατόπιν διαπραγματεύσεων με τον εκκαθαριστή της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος αναμένει θετικό διακανονισμό μέρους των δανείων της, με επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής τους και μεταφορά του σε συστημική τράπεζα. Επίσης, τους αμέσως επόμενους μήνες προσδοκά ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που διεξάγει για την αναχρηματοδότηση ομολογιακού δανείου που λήγει τον προσεχή Σεπτέμβριο. Εφαρμόζοντας σχετική λογιστική πρόβλεψη, ταξινόμησε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της τη χρήση 2017 ποσό 16,80 εκατ. ευρώ, εν αναμονή ρύθμισής τους.

Στη διάρκεια του 2017 είχε λάβει συναίνεση από την επικεφαλής των ομολογιούχων δανειστών της τράπεζα στην παραίτησή τους από τη μη τήρηση ενός εκ των τριών όρων χρηματοδότησής της τη χρήση 2016.

Το 2017 η επιχείρηση αύξησε τον όγκο παραγωγής της και ενίσχυσε το μερίδιό της στην ελληνική αγορά.

Η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ιδρύθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Ιούλιο του 1991. Εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη Εβρου, στο ύψος του 3ου χλμ. της οδού Αλεξανδρούπολης-Συνόρων. Από το 1994 διαθέτει βιομηχανική μονάδα στο Διδυμότειχο Εβρου, στο ύψος του 1ου χλμ. της οδού Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας. Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Εβρου και Ξάνθης και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας από τον Ιούνιο του 2000.

Η ίδια παράγει φρέσκο γάλα, συμπεριλαμβανομένου γάλακτος με το σήμα «Φρέσκο 100% Θράκης», αριάνι, γιαούρτι, τυρί φέτα, βιολογικά τυριά, τελεμέ, ανθότυρο και κατσικίσιο τυρί, για ίδιο λογαριασμό και ηια λογαριασμό τρίτων, καθώς παράγει σειρά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Αρχισε να παράγει αριάνι το 1997, πρωτοπορώντας. Διαθέτει κίτρινα τυριά συνδεδεμένης εταιρείας, καθώς και ζωοτροφές και απολυμαντικά είδη για την εκτροφή αγελάδων σε εγκαταστάσεις θυγατρικής της. Προκειμένου να επιτύχει ιδιοπαραγωγή γάλακτος, ελέγχει 100% την εταιρεία πρωτογενούς γαλακτοπαραγωγής Campus, μέσω της οποίας έχει δημιουργήσει στη Μέστη Εβρου «cluster κτηνοτρόφων». Εξασφαλίζει από αυτήν σε καθημερινή βάση περισσότερους από 35 τόνους νωπού αγελαδινού γάλακτος για την παραγωγή των προϊόντων της. Χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, το εμπορικό σήμα «Polyphemus».

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2017 σημείωσε αύξηση 6,1% ή 1,735 εκατ. ευρώ σε αξία, φτάνοντας τα 30,64 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης του όγκου παραγωγής και της παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και σταδιακής επαναφοράς των τιμών του γάλακτος σε υψηλότερα επίπεδα. Το 85,7% των εσόδων της (26,25 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 11,7% (3,58 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και το υπόλοιπο 2,6% (0,81 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών και λοιπές δραστηριότητες. Επίσης, το 98,3% των εσόδων της (30,13 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 1,7% (0,51 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές, κυρίως στη Σουηδία και τη Ρουμανία. Ακόμη, το 94,6% των εσόδων της (28,99 εκατ. ευρώ) προήλθε από την παραγωγή και διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων και το υπόλοιπο 14,3% (1,65 εκατ. ευρώ) από την εκτροφή αγελάδων. Οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 7,2% (+2,03 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές της μειώθηκαν κατά 37% (-0,30 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά % (+ εκατ. ευρώ). Τέλος, το 52,1% των πωλήσεών της (15,97 εκατ. ευρώ) προήλθε από μία εγχώρια λιανεμπορική αλυσίδα.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη της μειώθηκαν κατά 2,4% (-0,15 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 3,27 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,0% ή ποσό 0,10 εκατ. ευρώ, αποδυναμωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων σε 10,7%, από 11,7% το 2016. Αντιθέτως, λόγω μειωμένων αποσβέσεων τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 1,88 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,5% ή ποσό 0,07 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,5% των πωλήσεων, έναντι 6,6% το 2016.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της μειώθηκε κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 20,3% από 22%), ενώ η λειτουργική κερδοφορία της επηρεάστηκε θετικά από το γεγονός ότι οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν σε 0,045 εκατ. ευρώ έναντι 0,39 εκατ. ευρώ το 2016, όταν τα αποτελέσματά της είχαν επιβαρυνθεί με απομείωση απαιτήσων από τη χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος». Αντιθέτως, η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με έκτακτη δαπάνη 0,15 εκατ. ευρώ για τη διευθέτηση δικαστικής υπόθεσης.

Η τελική κερδοφορία της ευνοήθηκε, εξάλλου, από σημαντικά μειωμένες αποσβέσεις και χρηματοοικονομικές δαπάνες.

Τα τελικά αποτελέσματά της είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 1,285 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (1,45 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,88 εκατ. ευρώ (1,01 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα ετήσια κέρδη του ομίλου προ φόρων αυξήθηκαν κατά 22,5% σε 1,11 εκατ. ευρώ (+0,20 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της βιομηχανίας ήταν ύψους 0,54 εκατ. ευρώ, έναντι 0,41 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 30,1% (+0,12 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,40 εκατ. ευρώ (+1,7% ή +0,04 εκατ. ευρώ).

Οι ταμειακές ροές του από τις λειτουργικές του δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση, από τα 1,08 εκατ. ευρώ το 2016, σε 3,11 εκατ. ευρώ το 2017.


Στην ενοποίηση συμμετείχε, μαζί με τη μητρική εταιρεία, η ελεγχόμενη κατά 100% Campus.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 7,3%, έναντι 7,7% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 45,095 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,1% (+1,34 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη του προ φόρων ανήλθαν σε 3,6% των πωλήσεων (3,1% το 2016), ενώ τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ίσα προς το 5,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων τους στη διάρκεια της χρήσης (4,1% το 2016).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2017 ήταν ύψους 23,96 εκατ. ευρώ, έναντι 24,49 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και η θυγατρική της το 2017 διέθεσαν 1,01 εκατ. ευρώ, έναντι 0,26 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τους περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 5,82 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχουν λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές και συναφείς δανειακές υποχρεώσεις ύψους 18,93 εκατ. ευρώ, το 92,9% των οποίων είχε βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 7,2% (-1,47 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (16,63 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,48 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (26,11 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,82 εκατ. ευρώ, έναντι 0,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 34,37 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% (+0,82 εκατ. ευρώ). Επί παγίων του είχαν εγγραφεί εμπράγματα βάρη ποσού 18,70 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Για τον ίδιο λόγο είχε δοθεί ως εγγύηση το 76% των μετοχών της μητρικής εταιρείας και είχε ενεχυριαστεί το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής της. Στις λοιπές απαιτήσεις του συμπεριελάμβανε απαίτηση 1,40 εκατ. ευρώ από τον ΟΑΕΔ, για επιδότηση μισθολογικού κόστους την εξαετία 2010-2015. Το μέσο επιτόκιο των δανείων του το 2017 ήταν 4,45%.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 10,73 εκατ. ευρώ (10,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 23,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (23,3% έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 350,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 37,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,6% των πωλήσεων και το 5,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων ήταν ζημιές 1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων, κυρίως λόγω πολύ υψηλών ζημιών τη διετία 2011-2012. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 5,4 εκατ. ευρώ, εν μέρει και λόγω αναβαλλόμενων φόρων, ίσες προς το 3,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Ωστόσο, το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 20,2 εκατ. ευρώ.


Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 30,6 εκατ. ευρώ, το 2016. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναλογούν στη μητρική εταιρεία μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Οι μεγαλύτερες αναλογούσες στη μητρική εταιρεία ζημιές, άνω των 2,9 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2011. Τα μεγαλύτερα ανάλογα κέρδη της, άνω του 0,5 εκατ. ευρώ, σημειώθηκαν το 2016. Οι πωλήσεις του ομίλου το 2005 ήταν της τάξεως των 22,9 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας το 2017 ήταν ύψους 29,03 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5% σε σύγκριση με το 2016 και ίσες προς το 94,7% των ενοποιημένων πωλήσεών της. Τα κέρδη της προ φόρων αυξήθηκαν κατά 9% (+0,03 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 0,35 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 14.000 ευρώ (4.000 ευρώ το 2016). Η αξία των συμμετοχών της σε συγγενικές εταιρείες αποτιμήθηκε 2,95 εκατ. ευρώ. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων δαπάνησε 0,73 εκατ. ευρώ, έναντι 0,15 εκατ. ευρώ το 2016. Στα συνδεδεμένα μέρη της περιλαμβάνεται, εμμέσως, η τυροκομική εταιρεία Δοϊράνη.

Η θυγατρική Campus, εξάλλου, ενίσχυσε σημαντικά την κερδοφορία της. Αύξησε μόνο από γεννήσεις ζώων τον ζωικό πληθυσμό γαλακτοπαραγωγικών, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές αναπαραγωγής, φροντίδας, εκτροφής και στέγασης ζώων. Η ετήσια παραγωγή της υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 2,5% της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής αγελαδινού γάλακτος.

Η μητρική γαλακτοβιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθαν. Χ. Παπαζηλάκη και αντιπρόεδρο τον Πασχ. Χ. Παπαζηλάκη της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της, με οικονομικό διευθυντή τον Δημ. Μποζμπουάζη. Μεγαλύτεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017 ήταν ο Πασχ. Χ. Παπαζηλάκης με μερίδιο 38,71% και ο Αθαν. Χ. Παπαζηλάκης με 37,31% του συνόλου των μετοχών της.

Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 98 εργαζόμενους, έναντι 121 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,92 εκατ. ευρώ, έναντι 1,89 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 346,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 30 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,7% των πωλήσεων και το 5,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 3,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1% των πωλήσεων και το 2,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 6,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,8% των πωλήσεών της και το 4,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς παρουσίασε αρνητικά τελικά αποτελέσματα επί σειρά ετών. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 14,5 εκατ. ευρώ.

Ως όμιλος, από κοινού με τη θυγατρική της Campus, στα τέλη του 2017 η Εβροφάρμα απασχολούσε 130 εργαζόμενους, έναντι 137 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,31 εκατ. ευρώ, έναντι 2,21 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 25.170 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 8.545 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η γαλακτοβιομηχανία του Εβρου δηλώνει ότι συνεχίζει την πολιτική αύξησης του όγκου παραγωγής γάλακτος και των επενδύσεών της, με σκοπό την ενίσχυση των πωλήσεων και των αποτελεσμάτων της.

Αρμόδιο δικαστήριο απάλλαξε την επιχείρηση από πρόστιμο 0,085 εκατ. ευρώ που της είχε επιβάλει ο ΕΦΕΤ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

www.inr.gr, 14 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS