inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου το 2017Σε υψηλότερο επίπεδο ευρώ ανήλθαν, κατά το 2017, οι πωλήσεις της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, η οποία λειτουργεί μεγάλη τυροκομική μονάδα, παράγει πατατόσπορο, διαθέτει συσκευαστήρια πατάτας και άλλων αγροτικών προϊόντων του νησιού και, συγχρόνως, εμπορεύεται διάφορα προϊόντα.

Η Ενωση ιδρύθηκε το 1926 από μικρή ομάδα παραγωγών του νησιού, με σκοπό την υποστήριξη των αγροτικών τους δραστηριοτήτων. Το 1961 ίδρυσε ένα πρώτο τυροκομείο στο νησί για την τυροκόμηση μικρών ποσοτήτων γάλακτος. Σταδιακά εξελίχθηκε και το 1985 προχώρησε σε εκσυγχρονισμό και διεύρυνση των παραγωγικών εγκαταστάσεών της με τη δημιουργία νέας μονάδας, καθώς και σε αύξηση της παραγωγής και της γκάμας των προϊόντων της, παραμένοντας ακόμα και σήμερα προσηλωμένη στην ποιότητα και τις παραδοσιακές αξίες της ελληνικής τυροκομίας. Εδρεύει στο ύψος του 3ου χλμ. της οδού Χώρας-Φιλωτίου, στη θέση Λουκάκι του νησιού. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Βασικότερα προϊόντα της Ενωσης, που έχει μετεξελιχθεί σε ανώνυμη εταιρεία με τη μορφή της αγροτικής εταιρικής σύμπραξης, είναι τα σκληρά και άλλα τυριά της (γραβιέρα, κεφαλοτύρι, λευκό τυρί, σκληρό τυρί, ξινότυρο, ξινομυζήθρα και άλλα), καθώς και οι πιστοποιημένες-τυποποιημένες πατάτες Νάξου, για την οποία επίσης είναι γνωστή. Ακόμη, η Ενωση παράγει γάλα, βούτυρο και γιαούρτι. Η γραβιέρα Νάξου της εταιρείας είναι το κορυφαίο προϊόν της και έχει αποσπάσει, ως γνωστόν, πληθώρα βραβείων από ελληνικούς και διεθνείς φορείς.

Το 2017 η Ενωση πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 19,90 εκατ. ευρώ, οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,84 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 0,19 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με το 2016, αυξήθηκαν οι πωλήσεις κατά 8,4% (+1,55 εκατ. ευρώ), ενώ η κερδοφορία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκε κατά 1,9% (+0,02 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 17,6% (+0,03 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 12,1% (+0,01 εκατ. ευρώ). Το μεικτό περιθώριο κέρδους αποδυναμώθηκε κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες, στο 18%, από 19,3% το 2016, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 3,57 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 3,54 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+1%).

Το 49,2% των εσόδων της (9,80 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 50,8% (10,10 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Σε σχέση με το 2016, τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 16% (+1,35 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,39 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,27 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 1,6%. Με κριτήριο τα κέρδη προ φόρων η απόδοση ανέρχεται σε 3,1%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στα λοιπά έσοδα της Ενωσης συμπεριλαμβάνονταν επιχορηγήσεις 0,43 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 0,465 εκατ. ευρώ το 2016.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στην ΕΑΣ Νάξου στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 17,975 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,37εκατ. ευρώ (35,4%) ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,23 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις της (10,70 εκατ. ευρώ) κατά 0,53 εκατ. ευρώ.

Η Ενωση στις 31.12.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 5,33 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 8,6% (-0,50 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,47 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 11,61 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,2% (-0,26 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12. 2017 ανερχόταν σε 6,55 εκατ. ευρώ, έναντι 6,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Η εταιρεία δαπάνησε στη διάρκεια της χρήσης για πάγιες επενδύσεις 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι 0,26 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,23 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ, στην οποία συσπειρώνονται 26 πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί με 3.274 φυσικά μέλη, το 2015 είχε προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας συμβολαιακής κτηνοτροφίας με την Τράπεζα Πειραιώς, όσον αφορά τα τυροκομικά προϊόντα της. Μέσω του προγράμματος συμβολαιακής κτηνοτροφίας της Τράπεζας, ο κτηνοτρόφος έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με ανταγωνιστικούς όρους όταν τη χρειάζεται και εγγυημένη την πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην Ενωση.

Τα τυροκομικά προϊόντα της Ενωσης, η οποία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Γ. Καπούνη και γενικό διευθυντή τον Μιχ. Ι. Βερνίκο, φτάνουν στην αγορά μέσω της εμπορικής εταιρείας Leader, ενώ οι τυποποιημένες πατάτες της προωθούνται από την ίδια την Ενωση στην κεντρική λαχαναγορά Αθηνών και σε μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ.

Πέρα από τις παραγωγικές δραστηριότητές της, η Ενωση εμπορεύεται αγροτικά εφόδια και ζωοτροφές, αντιπροσωπεύει άλλες εταιρείες ειδών διατροφής και ποτών και λειτουργεί κρεοπωλείο διάθεσης τοπικών κρεάτων και λιανεμπορικό κατάστημα διάθεσης δικών της προϊόντων, γλυκών και άλλων τοπικών προϊόντων, καθώς και πολλών άλλων ειδών.

Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων της στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Δανία, τις ΗΠΑ και τη Σουηδία. Η γαλακτοκομική μονάδα της, στη θέση Γλυνάδο της Νάξου, περιλαμβάνει βιομηχανικούς και λοιπούς χώρους 3.370 τ.μ.

Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 130 εργαζόμενους, έναντι 107 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,29 εκατ. ευρώ, έναντι 2,14 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,11 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2017 ήταν ίσα προς 6.490 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ

www.inr.gr, 15 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS