inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε νέα, διαφοροποιημένα προϊόντα «ποντάρει» η βιομηχανία ειδών ηλεκτρικής προστασίας ΡέηκαπΣταθερά προσηλωμένη στην έρευνα και ανάπτυξη νέων εφαρμογών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών της, δηλώνει η ελληνικών συμφερόντων μακεδονική βιομηχανία τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών συστημάτων και προϊόντων ηλεκτρικής προστασίας Ρέηκαπ.

Εστιάζει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στις εφαρμογές ηλεκτρικής προστασίας και τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Δαπανώντας ετησίως πόρους άνω των 6 εκατ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, συνεχίζει να θέτει σε κυκλοφορία νέα, διαφοροποιημένα προϊόντα.

Συγχρόνως, συνεχίζει τις πάγιες επενδύσεις της για την αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού της. Αναμένει περαιτέρω άνοδο των εξαγωγών διατάξεων ηλεκτρικής προστασίας προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά καμπινών ενεργού εξοπλισμού εξωτερικού χώρου στον τηλεπικοινωνιακό τομέα και διεύρυνση του πελατολογίου της στη διεθνή και την εγχώρια αγορά. Δαπανώντας σημαντικά κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, συνεχίζει να θέτει σε κυκλοφορία νέα προϊόντα της.

Το 2017 προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 6,27 εκατ. ευρώ, προφανώς για την επιστροφή του ποσού αυτού στον μέτοχό της, την ομώνυμη κυπριακή εταιρεία που κατέχει το σύνολο σχεδόν των μετοχών της.

Η Ρέηκαπ συστάθηκε ως Α.Ε., με την τρέχουσα νομική μορφή της, τον Ιούνιο του 1987. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και διαθέτει μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Δράμα.

Κατασκευάζει προϊόντα ηλεκτρικής προστασίας καθώς και εξαρτήματα για τηλεπικοινωνιακά και ενεργειακά δίκτυα, για δίκτυα σωληνώσεων και για ηλεκτρονικές εφαρμογές. Συμπληρωματικά, αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Επιμελητηρίου Δράμας. Ελέγχεται κατά 99,99% από τη Raycap International Holdings, που εδρεύει στην Κύπρο. Αντλεί από τη διεθνή αγορά το μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων εσόδων της. Βασικές χώρες προορισμού των προϊόντων που εξάγει είναι οι ΗΠΑ, ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Δανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελβετία και άλλες, καθώς και τρίτες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Νότιος Αφρική, η Κίνα, το Μεξικό και η Χιλή. Περί το 50% των προϊόντων της απορροφάται συχνά από την αμερικανική αγορά.

Το διεθνές εμπορικό της δίκτυο υποστηρίζεται από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις Raycap Cyprus, Iskra Zascite, Raycap GMBH, Raycap Europe, Rqaycap International, Raycap Inc και Raycap Corporation.

Στον τομέα της ηλεκτρικής προστασίας κρίσιμου εξοπλισμού η επιχείρηση αποτελεί προμηθευτή παγκόσμιων επιχειρηματικών κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Τα καινοτομικά προϊόντα που ανέπτυξε και παράγει, θωρακίζουν από τις απότομες υπερτάσεις κρίσιμες ηλεκτρονικές υποδομές σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως στις τηλεπικοινωνίες, τις ανεμογεννήτριες, τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς, τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα αμυντικά συστήματα, τα αεροδρόμια και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Αναγνωρίζεται ως πρωτοποριακή ελληνική εταιρεία.

Ο όμιλος Raycap, στον οποίο ανήκει, παράγει τα προϊόντα του στη Δράμα, στο Αϊντάχο των ΗΠΑ και στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία. Επίσης, έχει επενδύσει σε βιομηχανικό δυναμικό στη Σερβία. Θυγατρικές του λειτουργούν στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Για εμπορικούς λόγους διαθέτει επίσης γραφεία στη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, το Μεξικό και τον Καναδά.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ προ ημερών, η ελληνική Ρέηκαπ το 2016 κατέγραψε διψήφια σχεδόν ποσοστιαία μείωση πωλήσεων, αλλά υψηλότερη κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 29ο ισολογισμό της, τα έσοδα της βιομηχανίας το 2016 μειώθηκαν σε 69,675 εκατ. ευρώ, από 77,04 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 9,6% σε ποσοστό και 7,36 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 74% των εσόδων της (51,60 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 26% (18,08 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Επίσης, το 72% των εσόδων της (50,18 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις προϊόντων της σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του οικείου ομίλου.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 4,6 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 21,61 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 20,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+6,4% ή +1,29 εκατ. περίπου ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ανήλθε σε 31%, από 26,4% το 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), αφαιρουμένων των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων, ανήλθαν το 2016 σε 9,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 8,91 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (11,6% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 4,9% (+0,44 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων σημείωσαν σημαντική αύξηση. Επιπροσθέτως, τα λειτουργικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με κόστος καταστροφής παγίων, λόγω κατεδάφισης κτιρίων για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων. Το ισοζύγιο των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ζημιές 0,35 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,96 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,40 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων (2,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,87 εκατ. ευρώ (1,13 εκατ. ευρώ το 2015).

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε, εξάλλου, με καθαρές συναλλαγματικές διαφορές/ζημιές 0,615 εκατ. ευρώ (0,97 εκατ. ευρώ το 2015).

Αντιθέτως, ευνοήθηκε από αναγνώριση αναβαλλόμενου εισοδήματος.

Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ήταν ύψους 6,15 εκατ. ευρώ (6,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 5,46 εκατ. ευρώ το 2016 (έναντι 4,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 4,37 εκατ. ευρώ το 2016 (έναντι 3,51 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 17,5% (+0,81 εκατ. ευρώ) και 24,6% (+0,86 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως.Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 7,86 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12,5% και 10%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,8% και τα καθαρά κέρδη το 6,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 13,6%, έναντι 13,9% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 68,55 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 7,2% (+4,59 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,8 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 45,83 εκατ. ευρώ (41,465 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 66,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (64,8% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις. Είχε δανειακές υποχρεώσεις 8,51 εκατ. ευρώ προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, καθώς και χαμηλού ύψους υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που αφορούσαν sales & leaseback των ακινήτων της στη Δράμα. Εμφάνιζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (43,02 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 22,14 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (20,88 εκατ. ευρώ), αν και τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν μόνο 0,23 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, είχε απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού 0,46 εκατ. ευρώ, για τις οποίες δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 22,72 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 1% (+0,22 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 23,87 εκατ. ευρώ, έναντι 22,05 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 4,465 εκατ. ευρώ. Ποσό 2,03 εκατ. ευρώ αφορούσε τεχνικά έργα και κτίρια και 1,16 εκατ. ευρώ μηχανολογικό εξοπλισμό.

Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν, ως θυγατρική, η σερβική εταιρεία Raycom Novi-Sad, την οποία το 2006 είχε χρηματοδοτήσει για την κατασκευή εργοστασιακής μονάδας. Επίσης, συμπεριλαμβάνονταν χρεόγραφα.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Ι. Αποστολίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 317 εργαζόμενους, έναντι 276 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 10,07 εκατ. ευρώ, έναντι 9,39 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 29.485 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν ίσα προς 17.230 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΡΕΗΚΑΠ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

www.inr.gr, 26 Ιουνίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS