inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερά κερδοφόρος η μακεδονική βιομηχανία B & N Επαγγελματικό ΈπιπλοΣταθερά κερδοφόρος είναι τα τελευταία χρόνια, παρά την έντονη κρίση που βιώνει ο τομέας της, λόγω της αναιμικής εγχώριας ζήτησης, η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία επίπλων B & N Επαγγελματικό Έπιπλο.

Η επιχείρηση αναμένεται να δημοσιοποιήσει ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη για το 2017.

Συνδυάζει την κατασκευή με την εμπορία επίπλων επαγγελματικής χρήσης.

Εδρεύει και έχει τις παραγωγικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Απρίλιο του 2004. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «B & N Contract Furniture». Διαθέτει υποκαταστήματα πώλησης επίπλων στο ύψος του 8ου χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών και επί της λεωφόρου Κηφισίας 129 στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν μόλις προ ημερών, το έτος αυτό η μακεδονική βιομηχανία επίπλων πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 11,615 εκατ. ευρώ (+8,1% ή +0,87 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 3,16 εκατ. ευρώ (+13,6% ή +0,38 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,01 εκατ. ευρώ (+62,3% ή +0,39 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,915 εκατ. ευρώ (+72% ή +0,38 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,87 εκατ. ευρώ (+76,7% ή +0,38 εκατ. ευρώ).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,62 εκατ. ευρώ (+76% ή +0,27 εκατ. ευρώ).

Το 49,2% των εσόδων της (5,72 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 50,8% (5,90 εκατ. ευρώ) από εμπορικές, υποπροϊόντα και υπολείμματα, παροχή υπηρεσιών και παρεπόμενες ασχολίες. Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,5% (+0,14 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 27,2% από 25,9%).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,09 εκατ. ευρώ (επίσης 0,09 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,045 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2015).

Διεύρυνε την κερδοφορία της, παρά το γεγονός ότι, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα έκτακτα έξοδά της ήταν αυξημένα (+0,10 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,96 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 75,8% και 53,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,5% και τα καθαρά κέρδη το 5,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 19,1%, έναντι 13,4% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 13,6% (+0,63 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 1,46 εκατ. ευρώ (0,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 27,7% (18,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 5,27 εκατ. ευρώ (4,635 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ ήταν ύψους 0,48 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, περιορίστηκε σε 0,44 εκατ. ευρώ (-8,3% ή -0,04 εκατ. ευρώ) και ήταν στο σύνολό του βραχυπρόθεσμος. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,22 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,52 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (3,70 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 2,72 εκατ. ευρώ (2,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αν και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ανέφερε ότι λόγω άρνησης των αρμοδίων της εταιρείας δεν κατέστη δυνατόν να καταμετρηθεί ποσό 2,56 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσε στα εντός της εταιρείας ταμειακά διαθέσιμα. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 0,8% (+0,03 εκατ. ευρώ) σε 3,82 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης ποσού 0,13 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 0,63 εκατ. ευρώ, έναντι 0,62 εκατ. ευρώ τις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε 0,25 εκατ. ευρώ, έναντι 0,52 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν της τάξεως των 2,2 εκατ. ευρώ και άρχισαν να αυξάνονται έντονα μετά το 2013.

Έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στέργ. Τ. Νίκα και οικονομικό διευθυντή τον Παν. Τερχόπουλο. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 147 εργαζόμενους, έναντι 133 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,95 εκατ. ευρώ, έναντι 1,76 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ανήλθαν σε 6.845 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 5.925 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: B & N ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ

www.inr.gr, 4 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS